medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tis 16 mars 2010

 

En contortionist i fullmäktige!

En ryggradslös cirkuspajas!

 

Till Lena Hagelberg
Från Tonny Svensson
 
Hej Lena!
 
Jag har tidigare bett dig berätta för oss väljare vem du är. Den möjligheten har du haft sen snart två år på kommunens officiella hemsida. Det har du inte gjort, vilket förundrat en del av oss medborgare. Vi brukar tala om ett växande politikerförakt. Vad är hönan och vad är ägget. Personligen tror jag politikernas medborgarförakt kom före medborgarnas politikerförakt. Att inte våga stå upp för sitt personliga mandat som vald politiker kan inte skapa annat än förakt från väljarna. Som tur är börjar även clip_image00143142213 kommunpolitiker förstå detta, dock inte i Flen. Ju mindre en kommun är desto större tycks oviljan vara att visa öppenhet och personlig integritet gentemot sina väljare. På riksplanet kan partipiskan vina, det må vara hänt men det passar sig däremot inte på det kommunala planet där vi medborgare vill föra en personlig dialog med politikerna över partigränserna.

 

Du är ju inte ensam högt rankad politiker som inte vill berätta vem du är. Stig Karlsson har presenterat sig liksom Lotta Finstorp,  Anders Berglöv har inte presenterat sig vilket är naturligt och inte så svårt att förstå. Att du somLennart Hagelberg fjärderankad i hierarkin inte har presenterat dig är däremot en gåta. Jag trodde att ni i A2 hade ett öppnare sinnelag än politiker som tvingas följa bindningar till sina stelnade partistrukturer. Dessvärre tycks även A2 ha stelnat i takt med att nya och korrupta lojaliteter bildats.

 

Korruption i europeisk mening  finns i alla byråkratier. Jag undrar vilka rationella skäl som ligger bakom en politikers beslut att inte berätta vem man är. Kan det vara så att man har ett yrke med skamfilat rykte, tex försäkringsläkare, eller ett lågstatusyrke som man skäms för eller rent av saknar yrkesutbildning. Kanske man har skulder, betalningsanmärkningar, kanske är man hemska tanke straffad, kanske man är skatteplanerande nolltaxerare med gård, kanske man lever gott på politiska uppdrag, kanske man har låg utbildning, vilket nog är det huvudsakliga skälet till att politiker i Flen gömmer sig.

 

Jag beklagar att jag ännu en gång ber dig berätta vem du är. De flesta av er politiker i Flen är lyckligt omedvetna om den förändring som är på gång i kommunikationen med medborgargarna. Vi medborgare och framför allt de unga är inte längre intresserade av politiker som skriker i megafoner på torgmöten. De politiker som inte kan samtala med medborgarna via elektroniska brev kommer sannolikt att få det besvärligt under den kommande fyraårsperioden. Jag dristar mig till och med att rekommendera dessa politiker att inte ställa upp i valet till hösten.


"Den kommunala demokratin är en annan fråga vi värnar. Vi vill förbättra samspelet och dialogen mellan invånare och politiker och ge akt på vilka signaler politikerna sänder ut till medborgarna" står det i ert politiska manifest. När skall ni börja leva upp till era ambitioner. Tre diskussionsinlägg på er hemsida sen den startade vilket är tre mer än övriga partier som man inte kan samtala med alls. Ingen fritidspolitiker har heller deltagit i diskussioner med medborgare på kommunens officiella hemsida. Alla partier har sagt sig vilja förbättra samtalen med medborgarna men inget parti har ansträngt sig att hitta former för detta. Tvärtom har mina försök att skapa ett samtalsforum motarbetats av både politiker och tjänstemän genom att inte svara på frågor från mig och andra medborgare. Ta chansen att visa vad ni i A2 går för i ett samtal med undertecknad.
 
Vill du snarast kort bekräfta att du fått detta brev och berätta om du vill besvara det. Eftersom jag förväntar mig ett seriöst svar av dig kanske tre veckors betänketid är rimligt. .
 
mvh Tonny Svensson

 

.