medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fre 19 mars 2010


En bonnläpp utan gård!

En bonnläpp utan skriftspråk!

 

Till Lotta Jonsson

Från Tonny Svensson

 

Hej Lotta 

 

Jag har velat uppmärksamma fullmäktiges roll i Flen, såsom Dagens Samhälle har gjort mer generellt i sitt nummer inför valet. Jag har riktat en fråga 636:1 till en avgående ordförande, din partivän Stig Karlsson och en fråga 636:2 till Stefan Zunko som presumtiv möjlig kandidat för de kommande åren. Som lotta jonssonersättare för Stig i partitoppen får du naturligtvis plats i kommunstyrelsen men det hindrar inte att du kanske har synpunkter på hur kommunfullmäktige kan vitaliseras. Du kanske tycker att fullmäktige har den makt den förtjänar. Tycker du att kommunstyrelsen har lagom makt. Tycker du att tjänstemännen har ett lagom inflytande över beslutsfattandet.

 

"Diskussionerna om att vitalisera fullmäktige har pågått i över ett decennium.  Ny kommunallag i början av 90-talet ledde till att massor av ärenden delegerades till kommunstyrelsen och tjänstemännen. Dagordningarna blir tunnare, ja ibland obefintliga. Sammanträden ställs in. Maktkoncentrationen flyttas över till den tjänstemannastyrda kommunstyrelsen. Fullmäktige måste få tillbaka sin lagstadgade makt annars försvinner alla uppkäftiga folkvalda."

 

Slut citat från DS. Nej Lotta, det blev ingen föryngring bland dom folkvalda den här gången heller. Du har setat i fullmäktige under din partichef Stig Karlssons ordförandeskap och övriga presidiemedlemmar Stefan Zunko, Lisbeth Brevig och kommunsekreteraren. Tycker du att presidiet lyckats vitalisera fullmäktige. Är du nöjd med antalet ärenden du fått vara med om att hantera. Exempel på ett arrogant mästrande förhållningssätt från styrelsen har bla varit Ingemar Virsens hånfulla attityd mot fullmäktige. Det skall vara tyst i klassen. Brukar du Lotta vara tyst när styrelsen talar.

 

"Var ligger hindren för en ökad vitalisering. Delegation, partipiskor och en kommunstyrelse som inte släpper kontrollen. Mest allvarligt är nog att ingen protesterar mot detta sakernas tillstånd, tysta och svaga ledamöter, ett anonymt grått följe utan motivation, inkompetenta, utan civilkurage, integritet och totalt ointresserade. Ge oss frimodigare, uppkäftigare, aktivare, mer engagerade ledamöter annars får vi inget inflytande."

 

Slut citat från DS. Att partipiskor viner och styrelseledamöter värnar mer om sin dyrinköpta ledande samhällsställning än att frivilligt dela med sig av makten till fullmäktige är numera så allmänt accepterat att alla tror att det är så det skall vara. Undrar ni i fullmäktige aldrig över hur syjuntan i arbetsutskottet bär sig åt för att fatta rationella politiska beslut. Förstår ni inte att tjänstemännen bestämmer allt i Flens kommun eller tycker ni att det är enklast så. Att ni folkvalda inte förstår vitsen med delegationsbeslut är närmast obegripligt. Möjlighet till delegationsbeslut tillkom bla för att ni i fullmäktige skulle slippa hantera skitfrågor. I stället har det blivit tvärt om. Fullmäktige tar hand om de oviktiga frågorna och korrupta småpåvar sköter det viktiga.

 

"Fullmäktige, den kommunala världens spottkopp nummer ett, ständigt utmålad som maktlös och mördande tråkig. Den som säger emot förväntas ha en skruv lös. Allting förgår men fullmäktige består.  Förgubbat, numera även förgummat, förtalat, föraktat. Någon förändring lär det inte bli så länge man stirrar sig blind på formerna i stället för att ruska liv i ledamöterna, och sparkar ut nickedockorna".

 

Slut citat från DS. Är du en nickedocka Lotta. Det måste man nog vara om man vill tillhöra den kommunala eliten i Flen. Kanske kan ni lära er något av vår nye stadsminister. Man behöver faktiskt inte vara en nickedocka för att komma upp sig i livet. Ni "folkvalda" som tar steget in i det politiska finrummet, kommunstyrelsen, riskerar alltid att falla för frestelsen, hur mycket är den personliga integriteten värd när man kan tillskansa sig personliga fördelar genom lojalitet med etablerade maktmänniskor. Om du undrar vad ett sådant beteende kallas är den internationella definitionen solklar. Det är korruption.

 

Korruption är missbruk av makt- eller förtroendeställning för personlig förmån eller till förmån för en annan person eller grupp till vilken man har ett lojalitetsförhållande. Om den svenska korruptionen menar Ahlenius att just genom frånvaron av ordet korruption i svensk författningstext luras svenska folket att tro att korruption förekommer endast i liten omfattning.  I själva verket har korruptionen i Sverige satts i system från toppen och nedåt.

 

Inga-Britt Ahlenius, undergeneralsekreterare för FN:s internrevision OIOS (The Office of Internal Oversight Services), FN:s tredje högsta ämbete. Ahlenius blev dock inte nominerad till tjänsten av Sverige utan av USA. Sparkad som generaldirektör för Riksrevisionsverket av Bosse Ringholm på grund av sin frispråkighet mot bla staten.

 

"Korruption är enligt gammalt svenskt synsätt avgränsad och konkret, det är helt enkelt mutor - en bunt sedlar under bordet för en given tjänst. Man kan i Sverige ställas till mutansvar men inte till ansvar för förtroendemissbruk. Bedrägeri och trolöshet mot huvudman är de rubriker som skulle kunna komma till användning - med strafflagens skarpa krav på uppsåt och skada. Åtal för korruption existerar inte. Alltså har vi ingen korruption i Sverige! "

 

Har du stött på korruption någon gång i Flens kommunvärld, Lotta. Om du spontant svarar nej ligger du sannolikt illa till för att själv trilla dit. Som du vet har det startats ett antal pseudoprojekt som jag kallar dom. Verklighetsfrämmande ideprojekt har staplats på varandra men som aldrig förverkligas trots att kommunledningen ger sken av att det endast är ett formellt beslut i fullmäktige som återstår. Rivningen av Skjortan för att ge plats åt en ny innebandyhall, restaurang- och kockskolan i järnvägshotellet, glassens huvudstad i Nordeuropa, glassmuseum, Marstrand i Sparreholm, filmcentrum i Hälleforsnäs, vänort vid Medelhavet, omprövning av Båvenplanen, Hemgården, plankstrykarna, omorganisationerna mm. Alla ideer är ett utslag av narcissistikt storhetsvansinne och sprungna ur samarbetet mellan Lotta Finstorp, Tomas Rikse och Bo Aläng. Lotta Finstop har alltsedan mandatperiodens början uttryckt önskningar om en riksdagsplats. Har Lotta Finstorp använt skattepengar till att utreda orealistiska projekt med avsikten att visa sig på styva linan. Har hon på det sättet velat få Flensborna att se henne som en aktiv, påhittig, fantasifull och omtyckt politiker för att öka sina chanser till en riksdagsplats. Har hon prioriterat sin egen person framför skötseln av Flens kommun. Med erfarenheter från Lästengropen och PW-skolan kanske en mera ansvarsfull och försiktig kommunledning hade varit att föredra. Kanske Lotta F borde ha satsat lite utredningspengar på VA-nätet i stället. Det hade väl å andra sidan inte givit något bidrag till riksdagskampanjen. Om det ligger till såsom jag kortfattat beskrivit Lotta F:s egna avsikter med kommunalrådsplatsen är det sannolikt en grov form av korruption. Därför är det viktigt att du som fullmäktigeledamot berättar för oss medborgare hur mycket inflytande och insyn ni haft i de frågor jag nämnt. Hälsa Elmwall i Pumpedal, det var nog bäst som det blev.

 

mvh Tonny

 

.