medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare en oseriös fråga från förr!

Så oseriös att övriga ledamöter i fullmäktige slapp se Medborgarns fråga.

 

Till Stig Karlsson
Från Tonny Svensson
  
Hej Stig!
  Stig Karlsson
Jag har några frågor till dig i egenskap av kommunfullmäktiges ordförande. Kommer du ihåg Stig att du i samband med en utfrågning svarade mig i förbigående att kommunen och medborgarna inte var samma sak. Ordet "kommun" kommer från latinets communis, som betyder gemensam, vilket nog i sin andemening betyder att kommunen och dess medborgare är ett. Du är ju alltid lite kortfattad och svarar gärna med enkla ordspråk och gammal vedertagen information från bondepraktikan och därför lite svår att förstå rent innehållsmässigt. Jag förstod aldrig riktigt om du menade att vi medborgare inte skall lägga oss sig i det kommunala arbetet under en mandatperiod. I ett annat sammanhang har du framfört tanken att medborgarnas enda rättighet och skyldighet är att vid valen rösta  på de kandidater som de slutna partisällskapen föreslår. Det är det som kallas representativ demokrati eller indirekt demokrat och det är du ju inte ensam om att tycka att vi skall ha. Vi ImageVaultHandlermedborgare skall alltså inte störa de folkvalda med frågor under regeringsperioden vilket styrelseledamoten Lena Hagelberg klart uttalat i ett svar till mig.
 
"Representativ demokrati bör mer korrekt benämnas "representativt fåvälde" eller "partivälde" eftersom partier och en liten elit i själva verket styr. Användningen av ordet "demokrati" d.v.s "folkstyre" inuti begreppet är egentligen felaktigt och beror på att demokrati upplevs som ett positivt ord som olika eliter alltid försökt använda för att legitimera sig inför folket även om folket egentligen inte tillåts styra nämnvärt. T.o.m. uppenbara diktaturer har använt ordet eftersom de ansett/påstått att de gjort det bästa för folket."
 
Som du vet har ett antal pseudoprojekt passerat revy under den senaste mandatperioden. Gemensamt för dessa låtsasprojekt har varit att det endast återstått ett formellt beslut i fullmäktige. Att det ändå inte blir nånting av kan ju möjligen ha nånting att göra med att de grandiosa idéerna inte kommer från medborgarna och sådeles inte är demokratiskt förankrade. Att de storslagna fantasierna och missriktade besparingsåtgärderna initierats av Tomas Rikse och Bo Aläng med flera i förvaltningsledningarna står väl klart för att sedan presenteras som politiska förslag livligt påhejade av den odemokratiska tantfyrklövern i kommunstyrelsens arbetsutskott. (Vad Anders Berglöv gör i det kvinnliga sällskapet har jag dock inte lyckats lista ut.) Tre borgare och två sossar med principiellt skilda ideologiska utgångspunkter bestämmer (eller tror sig bestämma) hur kommunens skattemedel skall fördelas. Det är naturligtvis en omöjlighet såvida inte arbetsutskottet konsekvent följer tjänstemännens rekommendationer.
 
Som bekant gjorde jag en tredimensionell cad-visualisering av Skjortan utifrån den som jag tyckte utmärkta utredning Kaj Johansson och föreningslivet genomförde av hur huset skulle kunna användas för medborgarnas räkning. En utredning som gick emot Bo Alängs förslag att riva Skjortan och ersätta det solida huset med en enklare idrottshall av tältmodell utan våtutrymmen och omklädnadsrum. Tältet skulle istället däckas till Söderskolans befintliga dito. Mitt utredningsförslag finns att beskåda på Medborgarens meny under rubriken utredningar. Kaj Johansson var entusiastisk i början av visualiseringsarbetet för att sedan bli belagd med munkavle liksom skolans personal. (För att vara helt sanningsenlig gjordes visualiseringen av mina barn som ett led i att träna på ett nytt cad-program i mitt företag.) Skräcken från kommunledningen, politiker och tjänstemän har varit påtaglig inför risken att medborgarna skulle få ett direkt inflytande över Skjortan och skapande av ett medborgarhus.
 
Alltnog fick Bo Aläng i uppdrag att genomföra en ny utredning om hur Skjortan skulle kunna användas och som skulle presenteras för politikerna i april. Naturligtvis gjordes aldrig någon utredning utan detta skenuppdrag kom enbart till för att Bo Aläng och Lotta Finstorp skulle vinna tid. Bo Aläng  och Lotta Finstorp och naturligtvis tidigare Tomas Rikse och numera Göran Wide och flera i stödtrupperna har såna karaktärsdrag att dom inte ser sina egna misstag eller felbedömningar. Man gömmer och glömmer projekt som är på väg att tappa bäring lätt som en plätt utan att känna samvetskval eller visa ånger och utan att sätta punkt för ett misslyckande. I stället återupprepas misstagen när projektet är på väg att glömmas bort och motståndaren sänkt garden. Människor av den typen ger sig aldrig. När opinionen nu allt tydligare vill behålla Skjortan har Bo Aläng och Lotta Finstorp tvingats göra något radikalt, man har hittat lösningen eller som Lotta Finstorp uttrycker sig, allting har fallit på plats. Har vi hört det förr. Bo Aläng får riva Skjortan, bygga en innebandyhall fast när vete fåglarna, Lotta Finstorp hoppar vidare till nästa storartade teaterföreställning i Hälleforsnäs för att sätta spår i historien.
 
Så nu får vi både ett Disneyland i Helgesta och Hollywood i Hälleforsnäs. Om Lotta vill kalla Kolhusteatern och konstnärlig verksamhet för Flens bidrag till upplevelseindustrin är hon mer än lovligt ytlig. Ändå är den leende madrigalen (lyrisk diktare) oförtröttlig i sina ansträngningar att skaffa sig en tilltalande plattform inför valet. Förstå mig rätt bästa Stig Karlsson, jag vill bara ta ned projektet på rätt nivå. Jag och mina två små företag är mycket intresserade av media, film, animering, bildredigering, visualisering mm och skulle säkert kunna dra fördel av en filmsatsning. Det är inte heller fel att låna pengar till investeringar som genererar ett omedelbart återflöde av intäkter. Satsningen på ett film-och mediapedagogiskt centrum bygger på att Lotta Finstorp intecknar förhoppningar om en ljusnande framtid och det duger naturligtvis inte. Iden är säkert bra om inte behovet är påhittat. Det återstår för idemakarna att bevisa. Eftersom satsningen skulle vara unik i sitt slag är den enligt Medborgarens mening orimlig att bygga med skattemedel. Jag tror emellertid inte att skattebetalarna vill köpa några lotter i varken Hästö- eller Kolhuslotteriet. Storhetsvansinnet lever vidare i kommunhuset. Jag är dock den första att sponsra projektet efter min förmåga men låt bli medborgarnas pengar.
 
A la bonne heure (Quebecfranska: nåväl, låt gå). Eftersom kommunen inte vill använda Skjortan är det ju ett utmärkt tillfälle att överlåta huset och driften till medborgarna. När innebandylaget efter en tid i "träningshallen Skjortan" har visat sin storhet kan det vara tid att bygga en fullstor hall som naturligtvis skall ligga på Hammarvallens område. Den här gången med isolering i klimatskalet. Det är nog bara byggkontoret och fastighetskontoret i Flen som inte känner till att kalla plåttak måste kondensskyddas. Vad säger Unilever om att sponsra och förknippas med såna byggherrar. Å andra sidan kan man ju inte kunna allt här i världen. Alltsedan jag träffade Bo Aläng första gången för tjugofem år sedan har byggkontoret utvecklat en unik specialitet att i tid och otid påpeka vikten av ventilation i småhus vilket gått i arv till dagens byggnadsinspektör. Jag roade mig förr med att i byggnadsloven utelämna ventilationskrumiluren på dass. Bo tror jag till slut tröttnade på att anmärka på detta ödesdigra projekteringsfel. Det är ju dock bra att byggkontoret kan nånting, till skillnad från allmänheten som inte har en aning om behovet av ventilation på dasset, i köket och i källarn om nån sån finns.
 
Att göra Skjortan användbar för olika ändamål är som en fjärt jämfört med en modernisering av kolhuset. Kanske nöjer sig kommunen med en oisolerad variant.
Mina frågor till dig Stig Karlsson är följande. Är det rimligt att kommunens tjänstemän arbetat fram ett så långt framskridet förslag utan att medborgarna blivit informerade under resans gång? När fick du som fullmäktiges ordförande besked om filmprojektets omfattning? När fick fullmäktige i sin helhet besked om att ett filmprojekt var på gång. När fick du klart för dig att någon utredning av Bo Aläng inte skulle presenteras för fullmäktige i april? Hur har du blivit informerad om kostnaderna för projektet? För att kunna presentera ett projekt av den här unika arten behövs självklart ett omfattande utredningsarbete. Vem har gjort utredningarna och hur mycket har utredningarna hittills kostat skattebetalarna i Flen? Frågelistan är naturligtvis lång men jag spar en del frågor till andra i kommunledningen. En del frågor rätas sannolikt ut på onsdag, andra kommer säkert att tillkomma. Jag antar att du kommer att medverka vid presentationen i egenskap av ansvarig finansiär.
 
Vill du bekräfta att du fått detta brev . Osa inom tre veckor.
 
mvh Tonny

 

.