medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons 17 mars 2010


Bidragsberoende Bonnläppar!

Grannarna till den bidragsberoende prinsessan på ärten.

 

 

Till Stig Karlsson

Från Tonny Svensson

 

Hej Stig

 

Vad kan vara mera passande än att avsluta en period av dialogförsök mellan mig och kommunen med en fråga till avgående ordförande för kommunfullmäktige när en mandatperiod är över. Jag formulerar dialogförsöket som en fråga som jag brukar och räknar väl inte med ett svar från dig. Kanske Lotta är mer verbal. Dagens Samhälle nr 26Stig Karlsson sätter fullmäktige i fokus. Varför finns det ingen kommunal demokrati längre Stig.

 

"Iden är ju fin att vi ger demokratiskt valda ombud förtroendet att bestämma över en så stor del av våra liv och våra pengar. Ändå vet jag förstås att jag är ett offer för önsketänkande, att allt i realiteten är en bluff. I fullmäktige fattas inte ett enda reellt beslut om det inte är ett olycksfall i arbetet"

 

Slut citat från DS. Efter många frågor till kommunens ledare har jag numera en tämligen säker analys och hypotes om hur kommunen fungerar. Små kommuner som Flen med en i många stycken bibehållen och levande statar- och feodalkultur har behov av experter som talar om förImageVaultHandler befolkningen hur den skall leva. Efter 1973 har en allt starkare kommunal tjänstemannadominans vuxit fram som nu närmast kan liknas vid en diktatur. Samtidigt har kommunstyrelse och dess arbetsutskott fyllts av en odemokratisk politikerelit som saknar erfarenhet av ledarskap och ersätter förmåga med elakhet, för att inte säga ondska. Tror du Stig att en socialarbetare, en assistent, en sekreterare, en speciallärare och en fackpamp tre från höger och två från vänster i symbios kan fatta rationella egna beslut. Naturligtvis inte, de beslutar det tjänstemännen rekommenderar. När en utomstående medborgare försöker förstå sammanhanget grips ledarskapet av panik inför risken att utsättas för granskning och att få sin oförmåga avslöjad, av nån utanför gruppen. Leden sluts, öronpropparna sätts in, tystnaden lägrar sig, taggarna fälls ut, elakheten lyser igenom. Eftersom experterna knappast kan manipulera ens sovande nickedockor i fullmäktige fattas alla besluten i utskottet, det är väl smidigt som flenarna brukar säga. Nej Stig, det blir nog inget kvar till er att besluta om och det passar ju bra om man vill sova.

 

"I alla våra fullmäktige finns år efter år en stor kader som aldrig säger flaska, aldrig tar initiativ, aldrig visar vilja, aldrig letar nya kanaler för att påverka, bara skyller ifrån sig, det är så meningslöst att sitta här. Nå, så rösta bort dom. Det är gott nog att vi har möjlighet att kryssa den som visar ambition. Ännu bättre skulle det kännas att med tjocka streck få stryka all viljelös röstboskap från valsedeln."

 

Slut citat från DS. Bästa Sven-Gunnar, du har nog rätt men du glömmer att politrukerna måste ha en kader av lojala och sovande underlydande att kontrollera och för att själva överleva. Jag måste fatta mig kort har jag fått höra och det är inte lätt i en så stor fråga.

 

Jag har aldrig mött, i mitt yrke, människor med psykopatiska anlag. Dom finns där också förstås eftersom forskningen visar att 2-3 % av ungdomarna som går ut i yrkeslivet har dessa anlag. Sannolikt är det så att i de flesta organisationer hindras psykopaten från att dominera. I andra organisationer tillåts psykopaten växa och skapa förvirring. Forskning visar också att vissa organisationer som tex små kommuner har en stark överrepresentation av människor som vill härska över de svaga. Tyvärr är psykopatiska störningar smittsamma och psykopatens beteenden tas efter av svaga omgivningar som fås att tro att psykopatens normer är dom riktiga. Det här ämnet Stig är nog det enda tabubelagda som återstår i samhällsdebatten just för att det berör oss alla. Eftersom psykopatiska störningar är obotliga måste vi acceptera att psykopaten finns överallt. Det enda vi kan göra är att människor med normal empatiförmåga lära sig att upptäcka och erkänna när en person visar tecken på en härskar- och söndramentalitet. Det finns många sådana härskartyper i Flens kommun.  Dom skall naturligvis inte sparkas ut på gatan utan ges arbetsuppgifter där de inte gör så mycken skada. Det här är en fenomen som intresserar mig mycket och som förklarar mycket djävulskap i nutidens samhälle. Jag vill fortsätta granska Flen ur det här perspektivet men det blir väl utan din hjälp.

 

"Det enda ondskan behöver för att segra är att det goda ingenting gör"  Edmund Burke

 

mvh Tonny

 
.