medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sön 10 april 2011

 

 

A-nollan och specialläraren, som är i behov av särskilt stöd, uppfinner hjulet hver gang!

Man kan titta på andra kommuners renhållningsordning  om man vill, resonerar en

maskiningenjör och sällsynt miljöpartist!

 

 

Miljöpartist överklagar renhållningsbeslut

 

"Jag vet inte varför han bråkar om det här, säger Lena Hagelberg (A2), ordförande i tekniska nämnden och Flen Vatten och Avfall AB. Vi har en gammal avfallsplan och vi håller på och gör en ny. Men vi måste ha en renhållningsordning under tiden, fortsätter hon."

 

 

En farlig man i ett farligt litet parti. Kommun-fullmäktiges svarta får, en katt bland hermelinerna. En cyklist med rättspatos utöver det vanliga. En bråkstake som ständigt blir förlöjligad av sina motståndare i fullmäktige, i flenskarriärens början å det grövsta, idag med mera subtila gliringar av svartskjortorna i majoritetens överhöghet! 

 

 

En farlig man för A-nollorna!

När MP blir större än nollorna vid nästa val kan nollorna hälsa hem och minnet av nollorna bli en tragisk historia!

 

 

En osannolikt korkad A-nolla som inte drabbats av kommunalt närings-förbud! Varför?

Därför att kommunen Flen men också dess grannar behöver politiska "målvakter" som genom sin allmänt accepterade enfald kan säga vad faen som helst för att dölja byråkratisk inkompetens!

 

Inledning till renhållningsordning från Järfälla kommun.

 

 

"Renhållningsordningen består av en Avfallsplan och Avfallsföreskrifter.

 

Avfallsplanen innehåller en nulägesbeskrivning av hur mycket avfall som produceras i kommunen, hur det behandlas, kommunens mål för avfallshanteringen och en handlingsplan för att uppnå målen.

 

Nuvarande avfallsplan har utarbetats tillsammans med SÖRAB-kommunerna, det är en regional avfalllsplan. Den antogs av kommunfullmäktige och gäller fr.o.m. 2009-01-01.

Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna för avfallshanteringen. Kommunfullmäktige har fastställt förslaget till Avfallsföreskrifter och de gäller fr.o.m. 2008-01-01. Till avfallsföreskrifterna hör också tillämpningsanvisningar. Se länkar till höger.

 

Kommunfullmäktige fastställer renhållningsordningen. Alla kommuner är skyldiga att ha en sådan. Mer detaljer om renhållningsentreprenörens skyldigheter finns reglerat i avtal mellan entreprenören och kommunen."

 

lör 9 april 2011

 

Arbetshypoteser som besannas!

Tuppkammen växer ju mer Medborgarn förstår!

 

Anarkister i uniformer 

Kristiansson och Kvant är ännu i tjänst. I polisen och försvaret.

 

Rättsröta i Göteborg

I Sverige ska man inte behöva vara rädd för polisen

 

Il presidente - Dokument utifrån | SVT Play

Tysk dokumentär från 2011. Snaran dras åt kring Silvio Berlusconi som till varje pris vill stanna vid makten. I detta avslöjande reportage berättas ...

 

Minskad tro på kapitalism i USA

Amerikaners tro på fri marknadsekonomi är nu lägre än kinesernas

 

 

Vi förstår inte vad kritikerna menar, säger fascisterna!

Personlighetsstörda makthavare som inte vill bli störda!

 

Miljöpartist överklagar renhållningsbeslut

Den 24 mars beslutade fullmäktige om en ny renhållningsordning för kommunen.

 

 

Personlighetsstörda makthavare som visserligen är nollor men som inte vill bli påminda. Vi föredrar A2, säger grundarna!

 

 

Vi vet aldrig vad vi vill med skolan, förutom att vi högakningsfullt skiter i den, säger paret förnöjsamt! 

 

Vi säger som Musse, säger de två! Vår ideologi är enkel - vi vill styra Flen!

 

Mångmiljardären som äger din skola

 

 

Vems fel är det egentligen?

Att riskkapitalisterna tar över svenska skolan! Man må vara lobotomerad om man inte förstår!

 

Om den kommunala skolan hade varit en bra skola hade det inte blivit så många friskolor, framför allt inte friskolor med vinstintresse!

 

 

Kommer ni ihåg den här idioten, den förra skolchefen i Flen. Han slutade efter ett kraftfullt meningsutbyte med Medborgarn. Sen blev han skolchef i Nyköping och sen blev han skolchef i Eskilstuna.

Nu är det ju inte chefstjänstemännens fel att dom är idioter i sina roller! Det faller sig naturligt från födseln för de flesta!

Att vara "socialt anpassade" psykopater alltså! 

 

Det är snarare politiska hästhandlare och fascistiska A-nollor som Lars Falk med fru som skapat det utbildningsfientliga klimat som hjärntvättat flens medborgare till hjälpbehövande Zombies!

 

 

 

 

fre 8 april 2011

 

Kommunbyråkratin i fritt fall!

Personlighetsstörda kommunledningar med brist på samvete och medkänsla för andra! 

 

Nya sidor av Hitlers brott 

 

"Himmler-biografi. Naturligtvis är det viktigt att närgånget kartlägga en så historiskt fatal persons liv, men egentligen var Himmler som människa tämligen ointressant. Psykopater av hans typ finns säkert i alla slags samhällen, men i ett normalt fungerande samhälle kan de alltid neutraliseras. Endast i en kriminell maffiastruktur som den nazistiska kunde en Himmler få så förödande makt."

 

 

 

I ett normalt samhälle

neutraliseras psykopater

Endast i en kriminell maffiastruktur kan en socialt  anpassad psykopat få förödande makt.

  

 

Nasse-ledarna hade ”en välutvecklad socialtaktisk sinnesnärvaro”, och den styrde utvecklingen i högre grad än vad som brukar hävdas. Nazisternas beroende av storfinansen har alltid framhållits, men de genomförde också omfattande sociala reformer. Den ekonomiska jämlikheten i Tyskland nådde under nazitiden längre än i de flesta andra europeiska länder. Nya skatterättsliga regler och andra reformer gynnade de sämst ställda, fördelningen av livsmedel blev mer rättvis och nya utbildningsmöjligheter öppnades för arbetare. Arbetarfamiljerna upplevde att Hitlers tal om ”folkstat” inte var tomma ord, de fick det faktiskt betydligt bättre.

 

 

Siffror och dokument visar hur tyska folket inte bara utsattes för massiv indoktrinering utan framför allt mutades till passiv acceptans av den nazistiska terrorpolitiken. En sådan politik kombinerad med våldsam upprustning var ekonomiskt ohållbar och 1938 hotade statsbankrutt. Nu kom judarnas tillgångar väl till pass. Det finns tydliga siffror på att den enorma expropriationen av judisk egendom i samband med Kristallnatten inte var så mycket ideologiskt som ekonomiskt betingad. Den miljard riksmark judarna tvingades betala räckte precis till att förhindra den akuta krisen. Sedan kom kriget och man fick andra möjligheter att råna sig till medel att muta folket med.

 

 

ledarna i Flen har en "utvecklad socialtaktisk sinnesnärvaro"!

Flens medborgare utsätts för massiv indoktrinering och mutas till passiv acceptans av psykopatisk kommunterror!

 

Skolchefer varnar för "förödande konsekvenser"

Kunskapsakademins ansökan om att starta friskola i Flens kommun vinner inget gehör på barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Passiv acceptans av psykopatisk kommunterror i hela feodala Sörmland!

 

Politiskt olycklig dubbel tystnad

Politiskt olycklig dubbel tystnad. Affärssekretess i kombination med brutala sparkrav på skolan riskerar att allvarligt undergräva ...

 

Sjukskrivningarna minskar inte - Sörmland bland de sämsta länen

I flera landsting, däribland Sörmland, är siffrorna till och med sämre för de personer som genomgått programmet än för dem som stått utanför.

 

Styrelsen diskuterar revisionskritiken

Detta efter arvodesaffären som nyligen splittrade revisionen i två läger, med två delvis skiljaktiga revisionsrapporter som följd.

 

 

 

tors 7 april 2011

 

Att lära sig förstå sig själv!

Kanske inte så mycket för en flenare förstås....

 

Lasse Berg: Skymningssång i Kalahari

Anita Goldman läser Lasse Bergs Skymningssång i Kalahari.

 

"Kanske är berättelsen om människan mer komplicerad än Bergs bok låter ana, men budskapet om att vi inte är konstruerade för krig, ojämlikhet och för att lyda är uppmuntrande."1

 

En granne tvärs över sjön som gärna vill leva på bidrag från kommun och EU.

 

 

 

Christopher Isherwood / Farväl till Berlin 

Christopher Isherwoods litterära förlaga till succémusikalen Cabaret kommer ut på nytt.

 

"En levande och påtaglig skildring av en miljö och en tidsanda och därmed bevisar det vi alltid har lika svårt att helt ta till oss, nämligen att människor i Berlin 1930 var precis lika komplexa och mångdimensionella som i Stockholm i dag."

 

 

Hjärntvättade vanliga människor!

En osannolik bild som säger allt om hur lätt

medborgarna manipuleras av överhögheten!

 img

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons 6 april 2011

 

Tysta "starka" låtsasledare!

Borgarland + Sosseland = Musseland!

 

Odemokratiska låtsasledare som glömt vilka dom är! Vi gör som pastor-faen i Flen, låser inpeo wärring oss i kommunbunkern, hälsar de två!

 

Vi kan nås via vårt pressombud, tillägger de två koncernledarna!

 

 

"I övrigt håller de båda ledarna en osedvanligt låg profil"

 

 

Brevlåde-Lasse ska hålla 1 maj-talet i stället för Zigenare-Dalle, ryktas det på bygden, kanske för att mikrofonerna i år sitter så jävla högt.

 

Censur och knapphändig information i Musseland!

 

Oppositionen vill ha insyn i Logistikcentrums tysta rum

Oppositionen i Katrineholm begär på nytt insyn av allt det som sker i tysta rum när det gäller Katrineholms Logistikcentrum.

 

 

Anarki i hela Musse-Sörmland!

Politiker vill vara tjänstemän och tjänstemän vill vara politiker!

 

Dags att dra i Jerdéns koppel

Landstingets opolitiska tjänstemän bedriver propaganda åt den politiska majoriteten. Att så sker är nästan värre än arvodesskandalen.

 

 

"Näsan upp och pekfingret fram"!

En riktig ledare pekar med hela handen!

 

 

 

Jag kan inte förstå vad han menar.

Det säger landstingsdirektör Karin Welin om Hans Molanders kritik.

 

 

En nippertippa och chef med egenskaper som en maffialedare!

 

 

Stöder granskning av chefstjänstemän

 

Landstingsrevisor: Tjänstemän sprider politisk propaganda

 

 

tis 5 april 2011

 

Freddeland vill bli Sosseland  Sosseland vill bli Freddeland!

Utan ideologier blir vi ett Musseland med il Duces, en masse!

 

Medborgarn ska inte upprepa sig mera för tilfället i ämnet,

"Likheter mellan Musseland och Svealand" förutom denna sammanfattning!   (Moder Svea alltså)

 

Ni känner igen Mitt i Sörmland!

 

- En fascist kan inte placeras på vänster-högerskalan!

 

- Fascism är etablissemangets ideologi!

 

- Kontrollerad massmedia! Censur, är vanligt.

 

- Utvalda bolags makt är beskyddad!

 

- Intellektuella ringaktas! Kultur är spektakel!


- Korruption och svågerpolitik frodas!


- Falska val!


 

Pastor Musse Berglöv proklamerar undantagstillstånd i skolan!

"Jag ska från och med nu hjälpa skolan genom att gå på djupet med problemen!"

 

"Det här klarar inte skolan på egen hand. Därför vill vi nu ge skolan det stöd som behövs, dels genom att gå på djupet med problemen med en extern projektledare i spetsen för en styrgrupp på fem personer, förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Tre miljoner avsätts för projektet redan i år och pengarna ska användas för att ta fram åtgärds- och förbättringsförslag för i första hand för- och grundskola."

 

 

mån 4 april 2011

 

Musseland och Sosseland!

En unken likhet här och en unken likhet där!

 

Två jämnåriga socialister som ville göra något bra för medborgarna.

 

Det började så bra i både Musseland och Sosseland!

Per- Albin Hansson såg Musseland som en förebild för sitt eget projekt "Det svenska folkhemmet". Musse var rasande populär hos folket så länge han var socialist. Musse ville emellertid så mycket mer! Han ville skapa ett nytt Romarrike och då insåg han att han måste samarbeta över blockgränserna. Sagt och gjort. Han blev både socialist och borgare och det gick ju inte så bra från den stunden!

 

Politik är en klasskamp som bekant!

 

En kamp mellan fattiga och rika!

En kamp mellan oupplysta och upplysta!

En kamp mellan outbildade och utbildade!

En kamp mellan maktlösa och mäktiga!

En kamp mellan sjuka och friska!

En kamp mellan ensamma och kollektiv!

En kamp mellan gamla och unga!

En kamp mellan kvinnor och män!

Och så vidare.....

 

När en politiker gapar över för mycket och samarbetar över blockgränserna för att gagna både fattiga och rika går det åt helvitte! Musses ideologi var enkel - jag vill styra! Han ville inte höra talas om en klasskamp. Han var ju den allvetande ledaren som skulle lyckliggöra alla! Han fick vara "il Duce" i tjugo år. 

 

Lärljungen Per-Albin Hansson!

Nåja, PA var mera svenskt lagom och hade inga planer på att utvidga Sveriges gränser!

 

För PA var klasskampen levande och så stärktes Sosseland för eviga tider!

 

Kanske ändå inte men till Palmes död åtminstone. Sen kom ju nittiotalet med nya pensionen, nya skolan och nedskärningarna och samarbete över blockgränserna. Och jävlar vad ideologierna försvann fort till förmån för starka ledare. Många "il Duce" har vi fått! Sosseland börjar likna Musseland med mycket samarbete över blockgränserna!

 

"Moreover, the historical relations between Fascists and Socialists are a lot closer than many people seem to appreciate. Marcos Cantera Carlomagno in 1995 published a PhD thesis at Lund University describing a series of letters sent by Per Albin Hansson, leader of the Swedish Social Democrats who was Prime Minister between 1932 and 1946 and worked for the establishment of “Folkhemmet,” the People’s Home, as the Swedish welfare state model became known as. Hansson was a dear pen pal with Italy's Fascist leader Mussolini and praised the corporate, Fascist system where the entire economy and each individual were intimately tied to and subordinate to the state. Hansson was positively disposed to Fascism and saw his welfare state as a related concept."

 

 

sön 3 april 2011

 

Privat- och fristående skolor!

Det är inget kommunfascister kan stoppa!

 

Nåja! Berörda kommuner har förstås alltid rätt att yttra sig över ansökningar om att starta en fristående skola.

 

Skolinspektionen behandlar ansökningar om tillstånd för fristående skolor och fristående fritidshem. Dessutom kan man ansöka om betygsrätt inom vuxenutbildningen hos oss. På de här sidorna hittar du ansökningsformulär, information om hur en ansökan behandlas och annan information om vår tillståndsprövning.

 

 

 

Kommunala friskolor däremot....

Det är inget vi vill ha, säger kommunfascisterna!

 

Nätverket Kommunala Friskolor

Vad är en kommunal friskola? Idén är att förena en demokratisk styrning av den offentliga skolan med frihet för skickliga pedagoger att ...

 

Under senare delen av 1990-talet inleddes i Rösjöskolan, Sollentuna, försöksverksamhet med en kommunal friskola, styrd av en särskild nämnd, Rösjönämnden, vald av föräldrarna i närsamhället. Efter positiva utvärderingar beslutade kommunen att permanenta verksamheten. Parallellt har ett antal intraprenader och motsvarande modeller växt fram i andra delar av landet.

 rosbild_1

 

 

Rösjöskolan, den första kommunala friskolan i landet. En skola som Medborgarn fick vara med och förvandla till friskola, som byggnadskonstruktör.

 

 

 

 

Socialism och feodalkapitalism hand i hand, i Musseland och mitt i Sörmeland!

Rasande gulligt kan tyckas med samarbete över blockgränserna, ack så bedrägligt!

 

En fascist kan inte heller placeras på vänster-högerskalan!

Därför kan kommunister utan problem samregera med ett högerextremparti!

 

Fascism är etablissemangets ideologi!

Mänskliga rättigheter ringaktas eller föraktas!

 

Kontrollerad massmedia!
Ibland är media direkt kontrollerad av regeringen men i andra fall är media indirekt kontrollerat av regeringens regelverk, eller av sympatiska mediatalesmän och chefer. Censur, är väldigt vanligt.

 

Utvalda bolags makt är beskyddad!
Industri- och affärs-aristokratin i en fascistisk nation är ofta desamma som satte regeringens ledare till makten, vilket skapar ett ömsesidigt och fördelaktigt affärs/regerings-förhållande och maktelit.

 

Intellektuella och konst ringaktas!
Fascistnationer tenderar till att främja och stödja öppen fientlighet mot högre utbildningar och den akademiska världen. Det är inte ovanligt att professorer och andra akademiker blir censurerade eller till och med arresterade. Utrycksfrihet inom konst och brev blir öppet attackerat.

 

Korruption och svågerpolitik frodas!
Fascistregimer styrs nästan alltid av grupper av vänner och kompanjoner vilka tillsätter varandra till regeringspositioner och använder regeringens makt och auktoritet till att beskydda sina vänner från ansvarskyldighet. Det är inte ovanligt i fascistregimer att nationella resurser blir beviljade, eller till och med stulna av ledarna i regeringen.

 

Falska val!
Ibland är valen i fascistregimer en fullständig bluff. Andra gånger är valen manipulerade genom smutskastningskampanjer mot ledare i opposition.

 

 

lör 2 april 2011

 

Medborgarn är övertygad om att...!

Wistbacka ser vilken ideologi, eller snarare brist på idiologi, som råder och präglar "mitt i Sörmland". 

 

Sökte en sak men fann en annan

Det ska helst vara rejält, vilket det nu får antas bli. Men jag får ändå en lätt obehagskänsla när jag läser ett annat av de dokument, ...

 

 

Politiska ideologier grundas på till-gångarna i banken!

Blocköverskridande politik är naturligtvis galenskap! Då kan vi skrota politikerna!

 

Benito Mussolini - Wikipedia

Benito Amilcare Andrea Mussolini, född 29 juli 1883 i Dovia di Predappio nära Forlì, död 28 april 1945 i Giulino di Mezzegra nära Dongo i Como-området, ...

 

Under en femårsperiod blev socialisten Mussolini borgare eller snarare båda delarna. En omöjlihet! Därav den vanliga uppfattningen att fascismen saknade ideologi!

 

Mussolini benämnde sin ideologi som korporativism eller "nationalkorporativism", som en fusion av eller tredje väg mellan västmakternas kapitalism och Sovjetunionens socialism. Den grundläggande tesen var att kapitalism och privat ägande i sitt "heroiska stadium" var den mest effektiva formen av näringsliv och att den skulle begagnas i nationens intresse.

 

Fascismen skulle begagnas i samhällets och naturligtvis ledarnas intressen! Knappast medborgarnas!

Ett vanligt slagord var:

"Vår ideologi är enkel - vi vill styra Italien!

 

fre 1 april 2011

 

Satsa på det ena, inte på det andra!

Satsa på fascistisk styrd skoladministration!

Det vill den kommunala skolan i Flen! 

 

Satsa på en fascistiskt styrd kommunal skola?

Har man nått vägs ände får man vända på kuttingen!

 

En liknelse från en konstruktörs horisont:

En sekundärbalk ska läggas upp på en primärbalk! Det är lögn i helvitte att få ihop det! Prova att vända på kuttingen, låt sekundärbalken bli primärbalk och primärbalken  sekundärbalk! Är ni med gott folk?

 

Sekundärerna i skolan, föräldrarna och eleverna ska vila på en stark och trygg primärskola! I Flen och på många andra orter har den kommunala skolan kommit till vägs ände! Det är en nödvändighet att vända på kuttingen! 

 

Vända på kuttingen med friskola!

Javisst!  Men enbart fristånde skolor med privata vinstintressen? Knappast!

 

Tro inte att friskolor drivs utan vinstintressen, alla ni infantila sumprunkare!

 

Friskola, egentligen fristående skola, är en skola med annan ägare än stat, landsting eller kommun. Svenska friskolor är skattefinansierade med skolpeng.

 

 

 

Privatskolor ska vi inte glömma!

Sjuttiotalets dödliga privatskoleepidemi tog kål på Solbacka och andra, efter löne-utjämningarnas tidevarv!

 

 

Får vi bara några tusen miljardärer till, kan nog Solbacka läroverk öppna igen!

 

 

Fortsättning

 

 

.