medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fre 10 febr 2012

 

 

 

Avbrott för ett kort meddelande!

Medborgarn har fått kännedom om en stamfader från förr!

 

Sven Jonsson. Döpt 1690-03-23 i Örsta, Husby-Oppunda. Död 1780-01-27 i Stora Björka, Husby-Oppunda.

 

 

Nittio år gammal, fem ungar och en trogen hustru, Brita Jonsdotter! Hela tjocka släkten har alltsedan dess varit trogen Husby-Oppunda, Årdala, Forssa och Helgesta utan Medborgarns vetskap. En för Medborgarn okänd släktforskare har tagit fram ett släktträd för Medborgarns pappas släkt. Medborgarn är mycket tacksam!

 

Minst tre-hundra-femtio års förankring i bygden stärker Medborgarns auktoritet i frågor som omfattar "Mitt i Sörmland"

 

 

 

 

En bortkommen "stadsarkitekt"!

En som totalt har tappat talförmågan eller en som tvingas hålla käften. Från sept 2009

 

 

 

 

Stackars Wallin som börjar förstå vem som bestämmer. Har vi verkligen råd med en planarkitekt som har lön som en stadsarkitekt?fredrikwallin

 

Får Wallin betalt för att  vara tyst och inte ha några åsikter. Wallin har inte haft åsikter om Skjortan, om Järnvägshotellet, om Hästön, om GB-glass, om Slottsskogen, om Dårhuset, om Malma Kvarn, om jordhögen......Har du blivit lika korrupt som din föregångare Gortcheva?

 

 

 

 

 

 

Nära lynchstämning i Grekland!

 

Militärakademin spelade upp hymnen för den gamla militärjuntan för att ”lyfta moralen”.

 

Detta är bara ett av många tecken på det grekiska samhällets totala sammanbrott. Grekland är redan på ruinens brant men det IMF, ECB och europeiska kommissionen, den s.k. Trojkan, genomför i Grekland riskerar att få situationen att explodera.

 

Om man tror syftet med det grekiska ”räddningspaketet” skulle vara att rädda Grekland så har man grovt missuppfattat situationen

 

 

 

Så olika vi ser på saken, hörni!

 

Men när vi lägger ihop privata och offentliga skulder och tittar på förhållanden i den reala ekonomin upptäcker vi att den förda stabiliseringspolitiken leder till samma situation som i Grekland.

 

 

 

 

Sverige är lika skuldsatt som Grekland

Filosofie doktor: Att Sverige lånar ut 100 miljarder för att lösa Greklands kris ...

 

tors 9 febr 2012

 

 

Samtal med en Stadsarkitekt!

Att garantera byggkvaliten med byggnadsinspektörer och kvalitetsansvariga. Skämtar du Fredrik? Från 2008!

 

Som kommunens enda fristående byggkonsult sedan 1982 har Medborgarn förstås haft många samtal med Flens stadsarkitekter!

 

 

fredrikwallin

"Aldrig har svartbyggande varit så omfattande, aldrig har byggfusket varit så vanligt, aldrig har kryddade byggräkningat varit så självklart och accepterat. Aldrig har byggherrars missnöje med byggare och tider varit större. Aldrig har fusket med byggmtrl varit mer omfattande."

 

 

 clip_image001315

Håll koll på läget för helvitte!

En korporativistisk medieskugga som springer ärenden åt kommunens lekmän och biträden!

 

 

Öppet samråd med kommunen.

Lägesrapport Åkerbäret 4, skrivet efter byggstoppet.

 

Förberedande skisser

 

Bilder 25-10-2008 009x

 

 

1. Samtal med stadsarkitekten Barry Widelund 2004! Klartecken från Barry. Tvåvåningshus tillåtet enl detaljplan.

 

Kommunen medverkar till omfattande skadegörelse av fastigheten och påbyggnaden får vänta.

 

2. Bygglovansökan 2008

3. Bygglovet godkänt ett drygt halvår senare.

4. Bygganmälan.

5. Byggstart efter tre veckor.

6. Förtillverkning ger snabbt montage.

7. Kommunen anbefaller byggstopp.

8. Byggherren har ansvaret för bygget och sina hyresgäster. Fortsätter bygga tills nya taket är tätt. Avbryter sedan!

9. Byggherren anser sig ha kvalifikationer att uppfylla samhällets krav på kvalitet av det aktuella bygget. Byggherren behöver ingen kvalitetsansvarig, ingen kontrollplan och inget samråd i kommunens mening.

10. Byggherren vill undersöka kommunens lagliga rätt att ensidigt ställa krav på onödig byråkrati.

11. Byggherren vill på inget sätt undanhålla samhället insyn i bygget eller att smita från samhällets kvalitetskontroll. Tvärtom! Byggherren vill dessutom undersöka samhällets kvalitetskvalifikationer.

 

 

 

Samhall, en statlig skyddad verkstad! Inga större problem va!

Sociala företag som står utanför det offentliga är förstås alldeles utmärkt!

 

 

Sociala företag med stöd från, och i samarbete med kommunen går inte ihop med kommunallagen! Sammansmältningen av privat företagssamhet och bidrag med kommunala skattepengar kallas korporativism som leder vidare till fascistiska ideal!

 

Samhall - Wikipedia

Samhall är ett svenskt statsägt aktiebolag med uppdraget att skapa meningsfulla och utvecklande jobb för personer med funktionsnedsättning som medför ...

 

 

DEFINITION AV SOCIALA FÖRETAG

Sociala företag är ett övergripande begrepp för alla företag som kan omfattas av definitionen; Sociala företag driver näringsverksamhet. med ändamål att ...

 

 

Stödinsatser till sociala företag - 

Bidrag och stöd kan ges av både Eu och kommunen till de som satsar på sociala företag.

 

 

 

"Sociala företag är ganska svårdefinierade. De befinner sig mittemellan marknadens företag och det offentliga. De bedriver verksamhet och erbjuder tjänster, samtidigt som deras syfte inte är att ge bästa möjliga avkastning till sina aktieägare."

 

 

"Sociala företag får ofta olika typer av verksamhetsbidrag från kommunen för att få ihop ekonomin ordentligt. De får också ofta anställningsstöd eftersom de anställer människor som inte annars skulle få ett arbete. Men bidragen är sällan ett mål i sig. De allra flesta sociala företag satsar hårt på att bli självförsörjande."

 

ons 8 febr 2012

 

 

 

Lincoln formulerar det utmärkt!

Korporativism-fascism, sammansmältningen av staten, företagande och dagens fulmedia!

 

När blir ”marknaden” staten som styr staten?

 

 

En ensam företagare är en person som inte har makten att utöva någon kontroll eller styra samhället. Mindre företag med fåtal anställda har likaså ingen möjlighet påverka den allmänna nyttan i någon större omfattning.  Men när företag blir allt större får de sådant inflytande att deras egennyttiga mål och mening alltmer inkräktar på allmännyttan och demokratin.  Om man ovan detta, som styrande enhet, sätter ett privatiserat penningsystem som drivs av ren egennytta och är enbart rent parasitärt – var finns då kvar av det vi alla ska kunna rösta om och styra som gynnar det allmänna och inte en konstgjord ”persons” egennytta?

 

 

Vad tycker ni? Var går gränsen? När blir storföretagens makt så stor att den inkräktar på demokratin och det gemensamma? När ska vi sätta gränsen då ett företag i sig är en institution starkare än staten och då vi kräver mer demokratisk kontroll av styrningen av dessa; från företags-egennytta till allmännytta? När blir ett samhälle fascistiskt i enlighet med Mussolinis definition av fascism såsom sammansmältningen av staten och företagande? Är vi där nu? Är motmedlet att öka direktdemokratin och kraven på storföretagen? Var går gränsen då stordriftsfördelar skapar storföretag som är mäktigare än staten och i sig blir stater som kontrollerar stater? Är avskaffandet av den riktiga staten, som är satt till att skydda det allmännyttiga, verkligen en lösning om storföretagen och banksystemet ändå är stater i stater? Är det verkligen en lösning att ”avreglera” all statlig kontroll och låta dessa stater i staten, kontrollerade av en liten maktelit, få härska oinskränkt?

 

 

 

 

Skuldsatta upp över öronen!

Överskottet som kan användas till demokrati minskar successivt och det överflöd som skapat medelklassen minskar över tiden.

 

 

 

Medelklassens död

 

 

Den som vill förbli medelklass längre än de flesta och vill vara sist att släcka ljuset bör se till att avbelåna sig. För det är via skulderna som vägen till livegenskapen och fattigdomen går när resursbasen inte längre kan expandera. Gamla "sanningar" som att man kan låna sig rik var bara sanna så länge överflödet steg i spåren av tillväxten. För det är vad tillväxt handlar om. Inte utveckling, utan överflöd. Det är inte utvecklingen utan överflödet som gett oss välstånd och välfärd. Överflöd har gett oss resurser till sådant vi tidigare inte hade råd med som samhälle, t ex onödiga utbildningar. När överflödet krymper måste vi dra ner. (Utveckling och välfärd kan man för övrigt behålla även utan ständigt stigande överflöd.)

 

 

 

 

Först pessimist, sen optimist!

Utan insikt om undergången, går vi under! 

 

 

Svensson har sina funderingar!

 

"I en tid när fascismen bereder ut sig, när kapitalet tycks regera oinskränkt, när demokratin i Grekland och Italiens sätts ur spel, när arbetarklassen går på knäna, jobben försvinner, regeringen i Sverige blir värre och värre, klimatet löper amok osv är det lätt att bli pessimist. Då är det alltid roligt att läsa människor som ser möjligheterna, människorna som nara en möjlighet bakom krönet på den fruktansvärda uppförsbacke som vi nu är inne i."

 

 

 

Varför Medborgarn kom till!

Varför Sparreholmarn kom till vid samma tillfälle! Mera i Sparreholmarn!

 

 

Sparreholmarn

 

 

Tack för din inbjudan, Anna Hübsch!
 clip_image001315
Detta är egentligen berättelsen om en kommun och en medborgare! Du får gärna använda Sparreholmarns borgerliga namn i fortsättningen! Bara Sparreholmarn slipper heta Mannen! Sn förmodar att The Man är Sparreholmarn men han vet inte säkert! När du återger berättelser i kommunen bör du hålla dig till fakta från båda sidor, käre medieskugga! 

 

 

 

Förslag till grävarbete, Anna Hübsch!

 

I vilken omfattning skriver kommunen ut bluffakturor till medborgarna? 

 

Beslut om sanktionsavgift dröjer

I två fall hävdar privatpersoner att de har lovats bygglov av kommunen för att sedan hotas av sanktionsavgifter för att de har börjat bygga utan bygglov. I går valde bygg-, miljö och räddningsnämnden att återremittera ärendena.

 

 

 

 

 

tis 7 febr 2012

 

 

Gruppjagande predatorer!

Eller korporativistiska aktieägare, politiker, biträden, fulmedia...!

 

Jaktbeteende


Lejon och hyenor lever och jagar i sociala grupper medan gepard och leopard jagar ensamma. Gruppjagande predatorer, lejon och hyenor, har möjlighet att ta större byten än solitärt jagande rovdjur. Under vissa omständigheter är fördelarna med gruppjakt sannolikt att det sociala levnadssättet kan upprätthållas och stärkas. Det är uppenbart att socialiteten hos dessa arter är ett ytterst komplext fenomen, och det finns i dag inget entydigt svar på varför vissa arter lever socialt och andra inte. Just nu studerar man lejon i Serengeti, och ibland kunde en lejoninna med radiosändare ses. Alla rovdjursarter skiljer sig åt i sina jaktmetoder. Dessa skillnader skulle kunna relateras till den sociala organisationen hos både jägare och byte, och söka ge en förklaring till samexistensen av skilda rovdjur.

 

En gruppjagande predator, en lejoninna och hyena med sitt sociala jaktlag från familjen Wallenberg, Folksam, Andra AP-fonden...

 

Under vissa omständigheter är fördelarna med gruppjakt sannolikt att det sociala levnadssättet kan upprätthållas och stärkas.Gruppjagande predatorer har möjlighet att ta större byten än solitärt jagande rovdjur.

 

Ett socialt väl sammansvetsat jaktlag i Flens

kommunfullmäktige är nödvändigt! 

 

Solitärt jagande rovdjur i fullmäktige har begränsade möjligheter att jaga större byten. En förutsättning när starka fritänkande medborgare ska jagas är att samtliga i jaktlaget drar åt samma håll. Liksom hyenans taktik är uthålligheten överhetens främsta jaktvapen. Fullständig tystnad från

jägarna anbefalles vid jakttillfället! Den brända jordens taktik ska tillämpas utan pardon! Ingen information får lämnas synlig för medborgarna!

 

 

Samarbetande växtätare!

Eller kooperativa företagare! "Motsatsen" till korporativistiska aktieägare, politiker...!

 

 

Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital han eller hon har satsat, och att den är öppen för alla. Ett kooperativs främsta drivkraft är medlemsnytta, det vill säga att tillgodose medlemmarnas ekonomiska, sociala eller kulturella behov och där vinst ses som medel och inte som mål.
De kooperativa värderingarna är självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa, solidaritet, hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra.

 

 

mån 6 febr 2012

 

 

Lite mycke jobb bara!

En vinterträdgård, ett annex, suger musten!

 

Annex (annexus=bihang) kan vara nog så jobbiga!

Ett annex är en byggnad som tillhör en större anläggning, men som är separerad från huvudbyggnaden.

 

Morgonsur tänker till!

En bloggare i elitklassen håller brandtal!

 

 

Bloggförfattaren "Morgonsur" har arbetat offentligt och privat, som arbetstagare och som arbetsgivare, som anställd och som chef, som lågbetald och högbetald, som militär och civil, som gammal och ung, i Sverige och utanför, varit arbetslös och haft eget företag…

 

Om samhällets kompetensförsörjning

 

"På vilket sätt och i vilken mån höjs t ex kvaliteten på skolundervisningen genom att man trycker lärarnas examensbevis på ett plastkort och kallar det lärarlegitimation? I synnerhet när vi tillsammans med badvattnet slängt ut mängder av talangfulla eldsjälar som råkar vara ”obehöriga”? Är det verkligen så svårt att avgöra vilka lärare som är bra eller inte – oavsett formell bakgrund? Och gör ett inplastat examensbevis i kreditkortsformat och med foto det plötsligt lättare?"

 

Felutbildad sa Bill, outbildad sa Bull!

 

"En hög formell kunskapsnivå räcker inte längre för att vara konkurrenskraftig. Det avgörande i framtiden är att både enskilda anställda, företag och hela samhällssystemet lär sig hantera komplexitet – och att snabbt anpassa individer och system av individer till ständigt nya förutsättningar. Och ju längre formella utbildningar och ju fler onödiga formella hinder man bygger in i systemet – desto svårare har både den anställde och samhället att anpassa sig. Man får en kronisk situation där en stor del av arbetskraften alltid är felutbildad i förhållande till behoven – och således blir en belastning istället för en resurs för samhället."

 

 

sön 5 febr 2012

 

 

Korporativismen i det lilla!

Damerna är säkert tillräckligt politiskt korrekta för att komma i åtnjutande av skattemedel!

 

ullcentrum1

 

 

 

 

Men bästa damer i Sparreholm. Tror dom verkligen att det är lagligt när kommunen och arbetsförmedlingen stöder enskilda företag med skattepengar! 

 

Fulmedias Per Edlund väljer naturligtvis att inte berätta om det korporativistiska förhållandet!

 

 

 

Inkompetensen breder ut sig! 

Korporativismen är det självklara svaret!

 

 

Varför… Varför… Varför… blev det så här?

 

 

 

Manipulerad statistik måhända! 

Inget att hetsa upp sig för! Ett naturligt verktyg av parkinsonska byråkrater! 

 

 

Mer om den amerikanska arbetslöshetsbluffen

 

 

 

lör 4 febr 2012

 

 

Hemmagjord Country-blues är kittet i nya musikvärlden! 

I Sverige är det musikskolan! Vi utbildar musiker men inga musikanter!

 

Nya världen - Wikipedia

 

Miniatyr


 

 

Songwriters in the Round : Chris Smither

 

 

 

Miniatyr


 

 

Chris Smither - Leave The Light On

 

 

 

 

Fascism heter det, medborgare! 

Medborgare, media och politiskt intresserade ges inte insyn i vad som sker!

 

 

Om vi vill ha ett demokratiskt EU, då måste makt föras tillbaka från eurokraterna till de demokratiska institutionerna. Då måste medborgare, media och politiskt intresserade ges insyn i vad som sker. Då måste man bygga en dialog.

 

ACTA-avtalet visar på EU:s sämsta sidor

 

 

Fascismens ansvariga Mitt i Sörmland! Flen alltså!

Lekmannen, biträdet och fulmedia hindrar insyn!

 

 

 

 

Lekmannen,

biträdet och fulmedia!

 

 

 

 

En gammal moderat funderar! 

Bör det vara möjligt att sälja sig själv som slav?

 

 

 

Skuldökningen har åtföljts av en påtaglig ökning av inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Medan sista halvan av 1900-talet präglades av minskande klyftor och växande ekonomier har början av 2000-talet präglats av ökande klyftor och stagnerande tillväxt.

 

 

 

Marx hade kanske rätt ändå

 

 

 

 

 

Oftast är dom överens, fast ändå inte...

Det kanske har med den fria konkurrensen att göra, utmärkt i så fall!

 

 

 

Fiktiva jobb för att hålla upp värdet på en fiktiv börs

 

B(L)S - den amerikanska arbetslösheten

 

 

 

 

Quantcast

 

Tänk vad en medborgare kan påverka med djungeltrumman!

Ju mera manipulation av Medborgarn, desto mera påverkan!

 

 

Man behöver inte vara SD-bloggare för att drabbas av fascisterna i Sörmland! 

 

Utan morgontidning

 

 

 

fre 3 febr 2012

 

 

That's the way the World goes round!

Arbetslösheten stiger, låtsaspengar trycks, kosmetiska förbättringar, förmögenhetsflytt!

 

Anständiga stortjuvar stjäl från småfolket!

 

 

Miniatyr


 

John Prine That's the way the World goes round

 

 

Den stora biflationen

 

ECB:s massiva utlåning till eurobankerna kommer inte att spilla över på den verkliga ekonomin. Tillgångsmarknaderna kan stiga, men det får inga effekter på den reala ekonomin. Rika blir rikare, likt vi sett de senaste åren, medan de flesta förblir där de är eller blir av med jobb och välfärd.

 

Vi får alltså inte någon KPI-hyperinflation som suddar ut allmänhetens eller staternas skuldberg. Däremot räddas bankväsendet och besuttna och den statliga lånekarusellen inom hela EU kan snurra vidare med artificiellt låga räntor.

 

Vi får i allra högsta grad biflation - inflation inom tillgångsmarknaderna, men deflation i den reala ekonomin som stagnerar eller avväxer. Den bästa av världar för den besuttne, den sämsta av världar för den skuldsatte.

 

ZeroHedge råkar skriva ungefär det samma i en ny artikel med titeln Europe´s Great Deleveraging has just begun. Pengarna når inte den verkliga ekonomin, som tvärt om avbelånar (eng deleveraging) sig, men zombie-institutionerna överlever.

 

Det innebär exempelvis att sådant som är drivet av normala företags och privatpersoners upplåning, t ex småföretagens bankfinansierade investeringar eller privatpersonernas bostadsmarknadi, inte kommer stiga. Det blir ingen återhämtning i ekonomin och bostadsbubblorna fortsätter att pysa ur. För om folk inte får högre löner, utan tvärt om arbetslösheten ökar, så kan man inte fortsätta öka sina skulder och driva vidare bostadspriserna uppåt. Bostadsmarknaden är inte driven av de finansmarknader som ECB:s tryckpressar stöder.

 

Men förr eller senare måste börsen vända nedåt. I takt med att företagens lönsamhet försämras tillsammans med den reala ekonomin kommer nyckeltal som p/e etc sticka iväg om börserna bara pumpas upp. Däremot finns det ju inget annat fundamenta för guld än just sedelpressarna och så länge de kör på kommer guldet också stiga.

 

Konspiration eller verklighet!

Medborgarns förnuft räcker inte till!

 

 

Ignorance Is Strength!

 

 


Anständiga stortjuvar i Flen?

"Anständighet och gott uppförande" räcker gott!

 

Därför kunde Josef Fritzl, när han blev fångad, gå ut med att hans ledord i livet är "anständighet och gott uppförande".

 

Så ser du om chefen är en stortjuv

 

Titta på högsta ledningen, om du undrar var bedragarna finns.

 

 

Om politiskt samtalsklimat!

 

 

"Anständiga" lekmän och biträden med "gott uppförande!

 

 

 

 

tors 2 febr 2012

 

 

En enkel låtskrivare, John Prine!

Men hur många låtar måste man skriva för eftervärlden innan man kan kallas genial! 

 

 

Miniatyr


 

John Prine - Killing the Blues - 9/12/11 HD

 

 

 

Miniatyr


 

chris smither "killing the blues" in paris

 

 

Miniatyr


 

Killing the blues - Shawn Colvin Lost Concert

 

 

Miniatyr


 

Alison Krauss & Robert Plant : Killing The Blues

 

 

 

 

 

 

En anpasslig PK-gubbe!

Halvsanningar kan låta bra men som han själv säger: vad tas inte upp i fulmedia!

 

 

Erixon säger:

 

r?t=a&d=apn&s=zuk&c=p&app=aoth&ti=1&ai=30751&l=dis&o=14899&sv=0a652928&ip=5ae7a880&cu

Människor konsumerar alltmer medier som bekräftar den egna uppfattningen eller egna kulturella tillhörigheten, medan man struntar i samhällsgemenskapen i stort. Möten mellan människor med olika bakgrund blir allt mer ovanlig. Vi lever alltmer isolerade från varandra.

 

Detta är ett hot mot demokratin, eftersom den bygger på tanken att vi alla är delaktiga och lojala mot gemensamt fattade beslut. Isolerar vi oss i kulturella eller andra kotterier upplöses det samhällskitt som håller demokratin igång. Istället för samtal om olika åsikter, riskerar vi att få krig mellan olika grupperingar som kräver sina rättigheter utan att respektera eller bry sig om helheten.

Här finns stora och grundläggande frågor att ventilera, kanske mer för oss opinionsbildare och politiskt intresserade än journalister i skrået.

 

 

Optimism trots publicistiska utmaningar

 

 

 

Man blir inte rasist för att man frågar efter fakta om invandring!

Som Sandelin säger: det handlar om invandringen, inte om invandrarna!

 

 

 

 

Miniatyr


 

Snaphanen: Gunnar Sandelin, Malmö

 

 

 

 

Storföretag, småföretag och politiker i samma säng!

Läkemedelsindustrin, finansindustrin, transportindustrin, militären...   Korporatism!

 

 

 

En läkare lämnade följande intressanta kommentar:

 

"Precis min spaning; och jag råkar vara utbildad läkare. Att KI eller AZ skulle syssla med att främja människors "hälsa" är naturligtvis skrattretande absurt. Deras levebröd är just att människor har ohälsa, och där finns alltså inget som helst incitament att främja någon "hälsa". Hälsa främjas, precis som du skriver, av motion, tallriksmodellen, solsken, meningsfullt socialt liv, närhet, och i bästa fall kärlek. Lejonparten av dagens läkemedel har i princip syftet att minska biverkningarna från felaktig kost, stillasittande, och ensamhet. Att främja hälsa är extremt enkelt och billigt - mycket svårt att tjäna pengar på. Att producera molekyler kallade läkemedel har däremot stora profitmarginaler."

 

 

 

 

ons 1 febr 2012

 

 

Hälsostrateger på villovägar!

Som dom har slitit och arbetat med knarkare!

 

Växande drogproblem

Roine Wahlström och Daniel Danon har i många år jobbat med ungdomar i Flens kommun men inget har hjälpt!

 

 

emelie nesu

Gulligullan koko som en gök! Hon glömde att ta fram en folkhälsoprofil tillsammans med

folkhälsoberedningen! Hade hon gjort en häsoprofil på Medborgarn hade han säkert sluppit både cancer, sockersjuka och hjäfrinfarkt! För att inte tala om bristande respekt för överheten!

 hälsostrateg1

Daniel Öhman tar över där Emilie Nisu misslyckades! Han ska inte glömma att ta fram en folkhälsoprofil för Flen tillsammans med

folkhälsoberedningen! Men dom är ena jävlar på att röka, supa och knarka i kummunen och svär gör dom så det osar! Även stölder kan vara ett hälsoproblem för att inte tala om allt ljugande, funderar Nackabon!

 ANd9GcSIc02qUPIBpAeSfDAitPAjGVR0hzopxDj1fb0A5_iA-sZIqmc0

Vi har tillsatt en mjukgörare till nya tidningen, säger PeO Värsting! Det underlättar väsentligt när läsarna ska torka sig i röven på skithuset! Vi hoppas att läsarna uppskattar den finessen, tillägger korporativisten! Cencuren på nätupplagan ska vi behålla, det är viktigt att upprätthålla de principer vi tokliberaler tror på!

 

 

 

Journalistidioter! Vad är vitsen?

En förstaklassare med stödbehov! En nyhet?

 

 

Malmaskolan får kritik av Skolinspektionen

Malmaskolan i Flen får kritik av Skolinspektionen bland annat för att ha dröjt med att besluta vilka former av stöd som skulle ges till en elev med stora behov av stödinsatser.

 

 

 

Tokstrategi, tycker Medborgarn!

Inbjudan till information men ingen upplösning! Hur gick det med isupptagningen?

 

 

Spring till kiosken och köp papperstidningen! Galningar! Sannolikt blir det ingen "upplösning" i papperstidningen heller!

 

 

 

Klart för isupptagning

På lördag är det dags för den traditionella isupptagningen i Hosjön. Det brukar bli en folkfest som lockar många Malmköpingsbor ner till Hosjöbadet.

 

 

Fy för inkompetenta byråkrater!

Dom finns överallt och på alla nivåer!

 

 

Nobelkommittén granskas av länsstyrelsen

 

 

Fortsättning

 

.

 

.