medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sön 10 jan 2010

 

 

Herre jösses, är dom politiker!

Blanda för helvitte inte ihop väder och klimat!  

 

 

 

Därför är det så bistert kallt

Just nu är arktiska oscillationen inne i en extremt negativ fas – den mest negativa sedan femtiotalet, enligt USA:s nationella center för atmosfärforskning. Det har troligen ingenting med klimat eller klimat­förändringar att göra. Det är helt enkelt ett väder.

 

Dom tror dom kan lura oss, vafalls?

 

Medborgarn träffas bara i Sparreholm!

Medborgarn talar endast i telefonen med

numret 30399! Det går däremot bra att skriva till mejladressen nedan som Medborgarn lånar!

 

tonny.svensson@tele2.se, svarar alltid!

 

 

Medborgarn har från och med 1 jan 2010 adressen

c/o TS Media c/o Tonny Svensson, Åsvägen 6, 640 34 Sparreholm, tel. 0157-30399.  Besökstid: lite då och då mellan kl 15.00 och 17.00 kanske.

 

 

lör 9 jan 2010

 

 

Nu får det bli mera text igen!

Lite småjusteringar bara, åsså ville Medborgarn kolla Folket, åsså meddela meiladressen!

 

Kommentarer i Folket.

 

Skrivet 9 jan 2010 15:08 tonny.svensson@tele2.se

 

Kommunpolitiker i Flens fullmäktige har gett upp! Överlåter vår framtid till utsocknes konsulter! Det borde vara så att medborgarna formulerar sina visioner, bestämmer genom sina ombud i fullmäktige och tjänstemännen verkställer. Kommunens utsocknes tjänstemän har ingen rätt att agera politiska lekledare. Det är inte förenligt med kommunallagen att tjänstemän uppträder i politiska roller! En färdplan och organisation för varje tätort är naturligtvis alldeles rätt. Medborgarorganisationen i Malmköping är säkert bra för tillfället! Den borde emellertid förnyas ofta och rimligtvis inte bestå av medlemmar från bidragsberoende föreningar. Felet är emellertid när visionerna dirigeras av tjänstemän. Tjänstemännen måste bytas ut mot politiker. Tjänstemännen kan bjudas in till medborgargrupperna för att klarlägga teknikaliteter. Nu bjuds slumpvisa politiker in för information. Upp och nervända Flen! Kan det bero på försoffade politiker?

 

3936047673

 

Förbannat bra Säfström, det tog jävlar i mig bara en kvart

 

Katrin Säfström, chefredaktör och ansvarig utgivare

 

 

 

 

fre 8 jan 2010

 

 

 

Nu får det vara nog med text!

Och slutkonverserat med flenarna på ett tag!

 

Kommentarer i Ek

 

GB-gubbar! Jag är ingen politisk agitator och kommer aldrig att bli. Politiker kan vi bara jaga med blåslampa i röven. Vi har de vi har till nästa gång. Förslöade politiker är dessvärre oomkullrunkelliga under mandatperioden. Det jag emellertid har fängslats av är beslutsprocesserna i stadshuset som jag tycker präglas av djupgående korruption. Om flenarna gemensamt tycker att Unilever ska ligga mitt i Flen så tänker inte jag protestera speciellt högljutt. Om det är så att faktiska förhållanden förefaller orimliga så förbehåller jag mig ändå rätten att ha en uppfattning om saken. God och nyttig äkta gräddglass kommer väl ändå inte från Unilever. Starta eget gubbar!

 

Återhämtning tror jag inte på!

En krasch till eller två, sen kanske! 

 

Oväntat jobbras i USA

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA minskade med 85 000 personer under december. En oförändrad sysselsättning var väntad.

 

Faen medborgare, är man optimist eller pessimist om man tror att allt blir bra igen efter ett par tre krascher till?

 

 

tors 7 jan 2010

 

Blackout i Ångestcentralen

Det blir ju bara etter värre, Lars Rådh!

GB:s undantag från sophämtning överklagas

Flens kommun har gett GB:s glassfabrik i Flen undantag från kommunal hämtning av hushållsavfall. Sörmlands vatten och avfall menar att samma regler ska gälla för alla och överklagar beslutet till länsstyrelsen.

 

Kommentarer i Ek och Kk

 

Bäste Senior! Detta är något helt annat än att gå på cirkus och skratta åt clowner. Vid glasstillverkning används kylmedia för att frysa glassen. Till detta ändamål har åtminstone tidigare använts ammoniak. Ammoniak som blir avfall tillhör dom ämnen som medför olycksrisk, se http://www.ttl.fi/internet/ova//index_svensk.html.
"Ammoniak är en färglös gas med mycket stark, stickande lukt. Lukten är likväl inte en tillräckligt bra varningssignal, eftersom ämnet kan vara skadligt även vid koncentrationer som är så låga att ingen lukt kan förnimmas. Med luft kan ammoniak bilda en explosiv gasblandning. Ämnet löser sig lätt i vatten, varvid värme utvecklas. Det reagerar häftigt med syror och oxideringsmedel vilket också leder till värmeutveckling. Ämnet bildar explosiva föreningar med många ämnen. Ammoniak verkar frätande på en del metaller, särskilt koppar."

 

"Ammoniakgas kan orsaka irritation och t.o.m.dödsfall. Kontakt med ammoniakånga orsakar irritation i luftvägarna, ögonen och på huden. Irritationen medför en brännande känsla i ögonen, på huden, i näsan och i halsen, andningssvårigheter, hostningar och högre andningsfrekvens och frätningsskador på huden. Även en kortvarig kontakt med koncentrationer på över 5 000 ppm (3 600 mg/m3) kan snabbt leda till döden på grund av igensvullet struphuvud eller lungödem. Stänk av ammoniak i vätskeform orsakar frätnings- och köldskador på huden. Stänk i ögonen orsakar frätskador, suddig syn och till och med blindhet. Vid förtäring fräter ammoniak på slemhinnorna i matsmältningskanalen."
Huruvida Unilever använder sig av ammaniak idag eller av annan mer miljövänlig kylmedia är inte bekant för mig . Det vet förstås miljökontoret. För att lugna föräldrar och andra kan ju Miljökontoret svara här och nu i tidningen. Hur mycket ammoniak används av Unilever idag? När slutade Unilever ev. att använda ammoniak?

 

Lars Rådh behövde åtta timmar på sig för att godkänna tredje inlägget i Ek. Kk brydde sig inte om att rådfråga ångestcentralen. Starkt Wistbacka!

 

Farlig verksamhet och avfall från Unilever och Färdplan Flen är, som åtminstone ni flenare vet, två ämnen som är starkt sammanlänkade. Som prefabkonsult ritade mitt företag den senaste utbyggnaden av GB-glass. Ni vet bl.a. de stora tegel/betongväggarna, som färdiga lyftes på plats. Ingen kan väl säga annat än att tegelfasaderna är ganska snygga. Jag blev bekant med Unilevers hus och kan så här i efterhand konstatera att huset går att använda till mycket annat än glasstillverkning. Varför inte ett medborgarhus, nu när Tekniska kontoret förstörde Skjortan. Låt då Flens Bostads AB ta över ansvaret för hela Skjortan. Alltså, Unilever flyttar från centrum. Vi slipper farlig verksamhet, farligt avfall, mindre tung trafik i centrum. Skjortan blir ett billigt kontorshotell. Vi får ett riktigt medborgarhus, nya bostäder, äldreboende kanske och nya affärer ovan jord. Får jag bara tillägga att konsumhuset mår bra av att bli lite högre. Bättre balans av centrumbebyggelsen!

 

Dom har gjort igen, mediaskuggorna!

Kampen går vidare!

Image0004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons 6 jan 2010

 

Projektledare på färdvägen

Kommentar i Ek från pausen i den fantastiska juniorhockeyfinalen.

 

Du har alldeles rätt herr Pro. Många hemmapulare och klåfingriga politiker har passerat revy sedan 
storkommunen Flens tillkomst. Själv växte jag upp i den lilla kommunen Sparreholm som åtminstone då klarade sig bättre än idag. Bättre var det också i Malmköping där jag gick i realskolan. Bättre var det också naturligtvis i Flen och Hälleforsnäs. Det dröjde inte många år efter sammanslagningen som storhetsvansinnet uppstod, inhemskt från början. Det var emellertid när de utsocknes "proffsen" på allvar invaderade stadshuset som det började gå riktigt snett. Nu är det nya tider och det är dags att förpassa förmynderiet till historien. Dessvärre är det många i kommunen som inte vill axla det medborgeMedborgarrliga ansvaret. Det är synd det, herr Pro.

 

"Proffsen" eller drängarna som jag kallar de utsocknes i stadshuset, försörjer sig med skattemedel, pro et contra. I stadshuset råder Parkinsons lag, finns det skattemedel ska dessa förbrukas. Den uttalade ambitionen hos drängarna blir allt tydligare! Skattemedlen ska samlas i Flen och norr om riksväg 55. Min färdplan är enkel. Den ska byggas utifrån vad vi traditionellt är bäst på. Alla kommundelar måste få utvecklas fritt efter sina förutsättningar inom samhällets regelverk. För närvarande håller sig drängarna i gråzonen till vårt gemensamma regelverk. Det kan gälla byggnation, strandskydd, båvenplan, äldrevård, socialvård, natura 2000, föroreningar, skola, demokrati, korruption med mera. Konstgjord andning med skattemedel, av tätorter på dekis, är naturligtvis kontraproduktivt på sikt. Får jag återkomma en gång till i ämnet bästa Ek och berätta om min enkla färdplan.

 

 

Medborgarna bestämmer genom sina ombud i fullmäktige och drängarna verkställer. Dräng är ett vedertaget begrepp på anställda bland storbönder i trakten. Det passar också bra för att beskriva förhållandet i en kommun mellan de som borde bestämma och de som är anställda. Kommunens utsocknes drängar har ingen rätt att agera politiska lekledare. Det är olagligt, pro et contra. En färdplan och organisation för varje tätort är naturligtvis alldeles rätt. Medborgarorganisationen i Malmköping är väl ok! Den borde emellertid förnyas ofta och bör rimligtvis inte bestå av medlemmar från bidragsberoende föreningar. Felet är när visionerna dirigeras av drängarna. Drängarna måste bytas ut mot politiker. Drängarna kan bjudas in till medborgargrupperna för att klarlägga teknikaliteter. Nu bjuds slumpvisa politiker in för information. Upp och nervända Flen. Kan det bero på inkompetenta och försoffade politiker? Jag får nog be Ek om mer plats bland Åsikter.

 

 

 

tis 5 jan 2010

 

Projektledare på färdvägen

Kommentarer i Ek.

 

Projektledare ska leda utvecklingsarbete

Nu söker Flens kommun en projektledare till Färdplan Flen.
Vi behöver någon som håller ihop allt. Det har funnits arbeten och visioner tidigare men de har dött. Nu måste vi ha struktur på arbetet så att det fortsätter, säger kommunchef Lars Rådh.

 

Tänk att det ska ta en halv dag å få in kommentarerna. Är dom bara dummerjönsar på tidningen eller gillar dom att jävlas? Tidningen lade till slut ut två likalydande kommentarer! Är dom knäppa eller kan dom inte läsa?

 

Som företagare, skattskriven i Helgesta under ett kvarts sekel kan jag rekommendera fria företagare att bo och arbeta mitt i Sörmland. Jag gillar dessvärre inte tanken att "konsulter" i kommunledningen, som inte bor eller betalar skatt i Flen, ska bestämma färdriktningen för medborgarna i Flen. Förutom slotten har vi varit kända för brukets blå, violen från Flen och Båven. Alltför nitiska makthavare tycks vilja göra allt för att såga av de grenar vi alla sitter på. "Utveckling" får inte ske till priset av skrotade traditioner och livsmönster.

 

 

Min personliga uppfattning är att Färdplan Flen är ett sätt för oss medborgare att bli beroende av utsocknes byråkrater under lång tid.

"Vi ska fundera på hur vi ska få igång en dialog inte bara med kommunanställda, säger kommunchef Lars Rådh. Han säger vidare att man ska titta på styrsystem." Dialogen mellan makthavare och medborgare ska alltså ske på makthavarnas villkor. Det vill säga, samråd kommer att ske med de representanter från näringsliv, bygderåd och föreningsliv som redan är invigda och politiskt korrekta. Om ni läsare inte tycker som jag kan ni väl höra av er till Ek.

 

Får jag inget svar varför ni stoppar inlägget, låter jag PO avgöra om det är diskriminering.

 

Undertecknad, som inte deltar i föreningslivet, som inte är politiskt engagerad, som inte är politiskt korrekt (enl. makthavarna) eller som inte är beroende av kommunala uppdrag vill också vara med och påverka utvecklingen mitt i Sörmland. Hur ska det gå till när kommunpolitikerna vill kunna kontrollera medborgarna genom att "samråda" med noggrant utvalda små grupper som stöttas av kommunala bidrag. Transparenta diskussioner på nätet mellan medborgare och makthavare i Flen har tagits bort under förevändning att medborgarna bara pratar "dynga". Min personliga uppfattning är att endast de i Flen skattskrivna och boende ska bestämma över sin egen framtid. Vi behöver således ingen utsocknes projektledare och naturligtvis ingen byråkratisk Färdplan Flen. Jag återkommer gärna med min egen färdplan för mitt i Sörmland.

 

 

mån 4 jan 2010

 

 

Bild 001

Flytta pengar är en specialitet i Flen!

Inte tror ni väl att fotfolket är så förslöade!

Tekniska kontoret behöver ständig påfyllnad!

 

Dyrast i fulkommunen Flen med LSS- service

Flen har den klart högsta kostnaden per person i bostad med särskild service och i daglig verksamhet när LSS-verksamheten har jämförts i ett antal mellanstora kommuner.

 

 

Fulflen kränker under 2007...

dom halta och lyttas rättigheter!

 

 

Under 2008 och 2009 satsar fulkommunen många miljoner på service åt dom halta och lytta så att den plötsligt blir överlägset bäst eller dyrast i länet med service åt dom halta och lytta!

 

Tror ni på detta förvandlings-nummer eller har pengarna gått till Tekniska kontoret? Eller kanske till byggkontorets inventering av handikapp-anpassade publika fastigheter.

 

 

Björn Classinder hade ju inga pengar till detta ändamål vid denna tidpunkt 2007 och begav sig därför ut på tiggarstråt till dom andra förvaltningarna. Som vanligt var det nog bara dom gamla, halta och lytta som kunde ställa upp med slantar.

 

 

 

Låt oss slippa höra....

Tramset om förbud mot direktverkande el.

 

 

Det försvann väl från fulkommunens energiplan, va?

Hård kamp på eltoppen

Alla är överens om att framtidens bilar drivs av el. Vi kan nog också vara överens om att framtidens hus också drivs av el. Lokalt producerad. 

 

 

Avigsidan - Floskelgeneratorn

 

 

sön 3 jan 2010

 

Korruption går minsann i arv!

Lärare, ett fegt kollektiv, så även i Flen!

 

Klart att vi lärare ger för höga betyg

Helena von Schantz: Det finns ett enda undantag från regeln att höga betyg lönar sig för den som sätter dem. Hämnd.

 

 

 

 

 

Företag i kris är ju inget obekant!

Men varför är det okänt för Folket, Ek och Kk!

 

Ras för sörmländska aktiebolag

Onoterade svenska aktiebolag förlorade över en tredjedel av sitt sammanlagda värde förra året, och därmed är flera års värdeökning raderad.

 

Stor uppgivenhet bland företagare

Sörmlandsföretagarna är mest uppgivna i landet inför krisens effekter. Nedläggning finns med som ett möjligt alternativ för nära vart femte företag i länet.

 

 

Fria företagare, skit i byråkraterna!

Får dom vara ifred för kommunerna? Knappast!

 

Företagare i Flen ingår i nytt nätverk

Företagarna i Katrineholm, Flen och Vingåker har nu gått samman till en gemensam förening.
Varje medlem får nu 337 nya affärsmöjligheter i 170 branscher genom det nya nätverket

 

 

 

lör 2 jan 2010

 

Löfte från en glad amatör!

Vi ska klara avet om vi spottar i händerna!

 

"Vi ska klara upp fler brott under 2010"

 

Polischefen lovar flera satsningar. Färre brott ska begås och fler brott ska klaras upp. Med den ambitionen går polisen i Sörmland in på det nya året. I den verksamhetsplan som nu är klar för nästa år är kraven hårda. Framför allt kommer vi att ha fokus på mängdbrotten, ungdomsbrottsligheten och den organiserade kriminaliteten, säger länspolismästaren Mats Kirestam

 

Säger en skoltrött, som blev en trött länspolismästare!

 

 

Kan vi känna oss trygga nu?

Lugn Pastorn, kommunpolis Stig-Ove Uddins finns på plats i Flen varje onsdag, kanske!

 

Polisens lokaler i stadshuset invigda

 

Invigning för polisens nya lokaler i stadshuset

 

Länspolismästare Kirestam och kommunstyrelsens Pastor Berglöv samtalade under invigningen lite om ditten och datten. Huruvida någon mer än fotografen var närvarande är obekant. Bilden kan dock ha tagits med automatisk utlösning!

 

 

Det ömsesidiga föraktet!

Föraktet och rädslan för fria medborgare! 

 

 

Det är möjligt, att det finns ett slags grundläggande moral som förenar godsägaradel och socialdemokrater en känsla för förmyndarskap och patriarkal pliktmoral.

 

 

fre 1 jan 2010

 

Ett godare nytt år, kommunen!

Önska kan ju Medborgarn alltid göra!

 

Medborgarn önskar en kommun utan klyschor och floskler!

 

Fy faen för glappkäftar som brinner eller vurmar!

Huvva för turbotrutar som ägnar sig åt utmaningar!Hästhandlarn kan handla porrtidningar för sina slantar men skattepengar är faen inga slantar!

Jag vill vara en del av Flens utveckling men inte bo där!

Jag slutar inte för att jag inte trivs!

Man ska sluta när man är på topp! Det här ska vi ta tag i!

 

 

 

Floskler så man storknar!

Hjälpberoende företag förstärker den strukturella korruptionen.

 

Färdplan  Flen

Näringslivskontoret, en viktig kontakt för företagen

 

 

Avigsidan - Floskelgeneratorn

 

 

Fortsättning

 

 

 

 

.