medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fre 31 juli 2009

 

Om ni känner Medborgarn rätt så...

förstår ni att gårdagens spaning snarare handlade om Könberg än om nippertippan Samuelsson!

 

 

Det spelar inte så rasande stor roll vad dom heter i maktsfären. Man ska inte tro på vad dom säger. Det är ändå inte sanningen. 

 

"Man ska inte bli förvånad; man ska ha det som utgångspunkt, och man ska vara skeptisk till maktens yttre språk, säger Stig-Björn Ljunggren."

 

 

 

Från Kurtans klokheter!

Det sunda förnuftets mästare!

 

Dumskallekommitté 2008-12-13

Kurt Lundgren

 

"Dumhet och medelmåttighet, ja, ren inkompetens är mycket underskattade egenskaper i tider när endast individuell framgång räknas - Ehrenberg och Holstein är helt oslagbara inkompetenser eftersom varje företag de startar lagenligt går i konkurs efter några månader."

En dumskallekommitte av Kaj Johansson och Bengt Eriksson kanske skulle lösa krisen i Flen.

 

bengt eriksson

 

Nu var jag väl snäll Zetterqvist! Men det är ändå en viss skillnad på höger och höger. Den skenheliga baptistkristna extremhögern är den allra värsta trots allt.

 

Marianne Samuelssons människouppfattning är alltså densamma som Bengt Erikssons.

 

 

Från Kurtans roligheter!

Stora misslyckanden och andra roliga händelser.


 

 

"Som till exempel den om den gamla kvinnan som fick hjälp av brandkåren att ta ner katten, som suttit i ett träd och jamat i 24 timmar eftersom den ej vågade sig ner. Den gamla damen blev så glad över katträddningen att hon bjöd in alla brandmän på thé; när de backade ut från gården med brandbilen backade de över katten så att den blev helt platt!

En veterinär i England skulle visa att kornas gas som de har i magen är detsamma som metangas och att den brinner; när han larmades till en väderspänd ko på den engelska landsbygden lättade han på kons magspänning genom att föra in en tratt där bak och för att nu visa sin elev att gasen kunde brinna satte han till en tändsticka - det blev en jättelåga därbak, nästan som en raket, lågan tände eld på en halmstack, kon blev som galen, och vem skulle inte bli det, hon yrade omkring och tände eld på allt så att hela bondgården brann ner och skador för en miljon pund orsakades.

Kon klarade sig med en chock, veterinären fick tas om hand.
Har inte denna story lite bäring på klimatuppvärmningen - gas i komagar är inte att leka med."

 

 

 

tors 30 juli 2009

 

Ganska snart en arrogant riksdagsledamot, visst Schlaug!

Kanske var det hennes torftiga språk Medborgarn minns mest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Samuelsson, född 9 december 1945 i Alingsås. Politiker, miljöpartist, hemvårdare, scoutledare och grundare av en riksdagsgrupp för scoutledare, missionsförbundare.

 

Språkrör för Miljöpartiet de Gröna 1992-99, riksdagsledamot 1988-91 och 1994-2002, landshövding i Gotlands län sedan 2004.

 

Landshövding förespråkar gräddfil

Generösa regler för mäktiga företagare.

 

 

Landshövdingen flydde från ön 

 

Statsvetaren skeptisk 

 

 

Hansson ska särbehandlas

 

Landshövdingen värjer sig mot avgång

 

 

 

En dam med narcissistiga drag!

Sannolikt mer än så! Ni vet vad dom kallas, dom som vägrar göra en pudel, dom som aldrig ger sig. Det är hedersamt att göra en pudel och be om ursäkt. Det kommer inte på fråga, sa damen!

 

 

Inte nog med avslöjandet och den hemliga inspelningen:


Marianne Samuelsson krävs på pensionspengar 

 

Nu kräver Statens pensionsverk att Marianne Samuelsson betalar tillbaka en del av den ersättning hon fick efter tiden som riksdagsledamot. Det slutgiltiga avgörandet kommer troligtvis i slutet av augusti.

 

 

 

Inget är nytt under solen!

Det finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyddet.

 

 

 

Ulvaeus får bygga i naturreservat

Uppdaterad 2009-03-20

 

Musikern och tidigare Abbamedlemmen Björn Ulvaeus får bygga sin studio och bostad i naturreservatet på ön Furillen öster om Gotland. Landshövdingen Marianne Samuelsson beslutade på fredagen att göra ett undantag från strandskyddsbestämmelserna. Men juristerna vid länsstyrelsen står inte bakom beslutet, rapporterar Sveriges Radio Gotland.

 

 

Byggnadsnämnden i kommunen har tidigare gett Ulvaeus bygglov vilket överklagades av Naturvårdsverket. Landshövdingen motiverar sitt beslut med att det finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyddet och hänvisar också till byggnadsnämndens beslut.

Länsstyrelsens jurister anser att bygglovet ska upphävas. Enligt dem kommer Ulvaeus hus att ligga närmare stranden än andra byggnader på ön. De tycker inte heller att det finns några särskilda skäl till att ge undantag från strandskyddet.

 

 

 

ons 29 juli 2009

 

Journalistiska klokskaper!

Från en som inte skriver om pormaskar.

 

Tillväxt eller inte – det är inte frågan 

"Det låter ju så bestickande alltihop. Det här med att det inte kan fortsätta blir mer av allt i all oändlighet och att förr eller senare måste ändå oljan och malmen och vad det nu är ta slut. Dessutom verkar det så girigt alltihop. Mer och mer och mer och mer."

 

Tillväxt! Nån form av energitillskott! Tänker vi inte så?

Det kan inte bli mer av nånting i själva verket!

 

 

Energin lyder under den så kallade energiprincipen. Enligt denna fysiska lag kan energi varken skapas  eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

De flesta former av energi är också bundna till lokala bevaringslagar. I dessa fall kan energi bara utväxlas mellan två närliggande föremål eller rum. Det finns även en global energiprincip som säger att den totala mängden energi i universum inte kan förändras.

Enligt energieffektiviseringslagen så måste det totala inflödet av energi in i ett system vara lika med det totala utflöder från systemet.

 

Fysikaliskt är det uppåt väggarna att tala om tillväxt och

energiproduktion, eftersom energin är oförstörbar och bara kan omvandlas mellan olika former enligt energiprincipen och lagen om energins bevarande. Det talas ändå om detta när energi omvandlas till en form som är lättare att nyttja för de olika ändamål man använder den till i samhället, som att driva industrier eller för uppvärmning.

 

 

Tillväxt existerar inte!

Vår tillvaro är bara en del av evolutionen! Planeten Jorden kan vi inte förstöra, bara villkoren för det vi kallar levande.

 

En bit stenkol representerar solenergi som lagrades för hundratusentals år sedan. Det är energi som är latent, overksam, men om stenkolen får brinna lösgörs den lagrade energien som värme, och värmen kan i sin tur användas till att producera mekanisk energi. Men inte fan är det tillväxt av energi för det.

Om materia existerar i fast, flytande och gasformigt tillstånd och även i ett oändligt antal kemiska kombinationer, varför skulle det inte vara möjligt för medvetandet att också existera i olika tillstånd? Men tillväxt av medvetandet i takt med evolutionen? Knappast!

 

Om energi existerar under olika former som mekanisk, elektrisk eller kemisk energi etc, och om den ibland förblir i overksamhet och lagras under långa perioder som latent energi och vid andra tillfällen är aktiv, varför skulle det då inte vara möjligt för medvetandet att förändras från ett aktivt tillstånd till ett latent och sedan tillbaka till aktivt igen? Är det inte just det som i verkligheten sker under sömnen? Vem vet hur många medvetandetillstånd det finns som skiljer sig från vårt vakentillstånd? Området lär vara nästan  outforskat. Varför skulle det inte kunna finnas lika många medvetandetillstånd som det finns materie- och energitillstånd?

 

Är det då inte naturligt att tolka döden som en förändring av vårt medvetandetillstånd? En förändring ja men jävlar i mig ingen tillväxt. Vårt medvetandetillstånd är inte större än en flugas.

 

 

 

 

tis 28 juli 2009

 

Journalistiska dårar om Rinkeby!

Locket på kring bostadsbolaget och brandansvariga.

 

Det finns självgoda journalister som tycker att bloggar är alltför spontana och oövertänkta. Herre jävlar, sickna idioter!

 

Länken fungerar inte så Medborgarn lägger ut hela artikeln. 

 

En onödig död!

 

27 jul kl 08:38, 2009

Skrivet av oldermannen, en klok bloggare!  

 

Så har det hänt igen. Mamman och hennes fem döttrar dog och en kusin till döttrarna är svårt rökskadad av rökförgiftning (nu också död) i ett trapphus i ett flervånings hyreshus i Rinkeby i Sthlm under en brand. Samtliga sju påträffades ute i trapphuset i flervåningshuset. Brandorsaken ännu okänd.

Det är inte första gången det händer att människor dör i trapphusen p.g.a. rökförgiftning av en brand som börjar inne i en lägenhet. Trapphusen i flervåningshusen kan i det fallet jämföras med att stå inne i en skorsten och andas in röken från värmepannan. För det är så de fungerar. Trapphusen är rökuppsamlingskanalen för den brandrök som sipprar ut från lägenheterna genom brevlådeinkasten och otätheter kring lägenhetsdörren. Själva dörren är brandhärdig i 60 minuter. Lägenheten (varje lägenhet) utgör en egen brandcell som ska stå emot eld och rök under minst 60 minuter och där lägenhetsytterdörren är den svagaste länken.

När röken kommer ut i trapphuset ska den ventileras ut genom en röklucka uppe i taket allra överst i trapphuset. Luckan ska kunna öppnas manuellt från bottenvåningen genom att slå sönder glaset till det lilla skåp som oftast finns inbyggt i väggen vid entrén och där en vev finns förvarad att vrida runt den trumma som genom en stålwire öppnar luckan på taket. Alternativt är luckan inåtgående och försedd med en utlösningsanordning som gör att den automatiskt faller ner när det står rök under taket. Ansamlas rök utan att vädras ut i tid, blir röken i sig en brandfara genom att den innehåller oförbrända rökgaser som vid ett syretillskott explosionsartat kan slå ut i full låga.

Åtminstone är det vad som föreskrevs i byggnormerna från BABS 1960 fram t.o.m SBN 1980, utgåva 2, som gällde fram till 1992 då Boverket kom ut med ersättaren. (Titta efter vilket år huset är byggt som du bor i för att veta vilka bestämmelser som gäller. Kolla sen om det finns röklucka i taket på trapphuset om du bor i ett höghus. Kolla därefter om det finns ett glasskåp i väggen på entréplanet med vev och texten: Manövrering av röklucka. Finns inte det, så titta efter om det åtminstone finns en röklucka i taket uppe i trapphuset med gångjärn på den sida du kan se. Finns inte det heller, så kontakta Räddningstjänsten och begär brandsyn med påpekande om att det saknas röklucka i trapphustaket.)

Håller sen lägenhetsinnehavarna lägenhetsytterdörren stängd till den lägenhet där brand pågår (efter det att eventuella invånare i den tagit sig ut i trapphuset) och sig själv inne i sina egna lägenheter, så är de skyddade i 60 minuter och mer. Utrymning från lägenhet sker sen via balkong eller fönster m.h.a. Räddningstjänstens stegvagnar som når minst åtta våningar. Annars finns det språngsegel och  numera även uppblåsbara 'kuddar' på backen som kan ta emot panikslagna uthoppade och det är alltid bättre med ett arm- eller benbrott än att mista livet genom att bli innebränd, såvida inte den hoppande har maximal otur och bryter nacken vid nedslaget, vilket antagligen också är ett bättre alternativ än att uthärda smärtan vid brand som både steker fläsket och långsamt kväver till rökfylld död.

Om denna information nått mamman och barnen i tid på ett språk som de förstått, skulle den nu timade händelsen varit onödig. Ansvaret är fastighetsägarens/hyresvärdens. Den borde tryckas upp på hyreskontraktet eller minst delats ut i en broschyr vid uthyrningen. I alla fall är det Räddningstjänstens ansvar att göra brandsyn och se till att trapphusen har rökluckor. De borde också sätta som krav att det på väggen bredvid eller ovanför finns en information om detta. Annars kommer vi nog att få läsa om fler trapphusöden med dödlig utgång.

Så undvik 'skorstenen'/trapphuset om du bor i flervånings flerfamiljshus, oavsett om det är hyres- eller bostadsrätt. Håll dig innanför lägenhetsytterdörren i närheten av balkongdörren eller ett fönster på den sida där det inte brinner eller strömmar upp rökgaser. Påkalla sen därifrån uppmärksamhet och avvakta utrymningshjälp.

Panik är människans värsta fiende i en nödsituation. Försök håll huvudet kallt och paniken på avstånd genom att dra djupa och långsamma andetag, gärna med huvudet nerböjt mellan knäna i sittande ställning. Har du dessutom handlingsberedskap genom att du är rätt informerad och har hunnit tänka igenom vad du ska göra innan det bär till, har du dubblat dina chanser till överlevnad flera gånger om. Resten... ja det är lika mycket en fråga om tur som otur. Olyckshändelser sker alltid oplanerat.

 

 

Ansvaret är fastighetsägarens/hyresvärdens. Media har alltså redan tonat ner katastrofen för att skydda fastighetsbolaget och brandmyndigheter. Det var ju dessutom ändå bara sju svartingar som gick åt!

 

Ni må tro att Medborgarn under sin tid som prefabkonsult ritat många rökluckor och ingjutna tomrör för stålwiren som går från "skåpet" vid entren upp till rökluckan i trapphustaket. Numera öppnar sig emellertid nybyggda rökluckor automatiskt får man hoppas.

 

Ingen journalist tycks känna till veven i det lilla glasskåpet. Vilka ofattbart sinnesslöa idioter! När fan ska "det infantila samhället" bli vuxet?

 

 

 

mån 27 juli 2009

 

Självgodhetens tidevarv!

Ondskefull, skönmålande självgodhet!

 

 

Ni känner till den kvävande självgodheten i flens ångestcental och dess propagandakontor. Den finns naturligvis också i större sammanhang än så.

 

EU gödslar miljarder på självgod propaganda

EU spenderar miljarder kronor för att ge en positiv bild av unionen på ett sätt som liknar propaganda. Timbros vd Maria Rankka rasar mot att Margot Wallström ser mellan fingrarna.

 

 

 

Citat från Lottas blogg!

Undrar ni varför det går som det går i Flen?

"i Flens kommun har det planerats, debbaterats, planerats, debbaterats nytt äldreboende. Det finns beslut, men vid närmare granskning är det tveksamt vad är det som beslutats? vad ska genomföras? vad ska resultaten bli? hur är tänket? ekonomin? driften? projektorganisationen som är beslutad, jobbar den? med vad? vem ansvarar och driver framåt?????

Nyligen uppdagades det internt att hela processen troligvis är väldigt oklar och ingen känner till den något närmare. Då pratar vi om beslut på nytt äldreboende, ett ofattat beslut i ks-kf på ombyggnad på ett annat äldreboende kostnader som beräknas till närmare 75-85 miljoner."

 

 

Skönt att slippa jobba va?

Någon annan förklaring kan ju inte finnas!

 

 

Allt fler utan jobb - men få oroar sig

 

En kvarts miljon är arbetslösa

 

Varselvågen har semester

 

 

Skattestöd en gång till? Knappast!

Balansakt på slak lina. Full gas i uppfördbacken Johansson!

 

Årets största bankkollaps på väg i USA

Medan bankaktierna stiger världen över och investerarna firar så är den största bankkollapsen under 2009 på väg i USA.

 

 

Citatkopia från Lottas blogg!

Undrar ni varför det går som det går i Flen?

 

 

"i Flens kommun har det planerats, debbaterats, planerats, debbaterats nytt äldreboende. Det finns beslut, men vid närmare granskning är det tveksamt vad är det som beslutats? vad ska genomföras? vad ska resultaten bli? hur är tänket? ekonomin? driften? projektorganisationen som är beslutad, jobbar den? med vad? vem ansvarar och driver framåt?????

Nyligen uppdagades det internt att hela processen troligvis är väldigt oklar och ingen känner till den något närmare. Då pratar vi om beslut på nytt äldreboende, ett ofattat beslut i ks-kf på ombyggnad på ett annat äldreboende kostnader som beräknas till närmare 75-85 miljoner."

 

 

Skönt att slippa jobba va?

Någon annan förklaring kan ju inte finnas!

 

 

Allt fler utan jobb - men få oroar sig

 

En kvarts miljon är arbetslösa

 

Varselvågen har semester

 

 

Skattestöd en gång till? Knappast!

Balansakt på slak lina. Full gas i uppfördbacken Johansson!

 

Årets största bankkollaps på väg i USA

Medan bankaktierna stiger världen över och investerarna firar så är den största bankkollapsen under 2009 på väg i USA.

 

 

 

sön 26 juli 2009

 

Nedrans knarkspruta!

Den kan ta lite snett ibland när Medborgarn påbörjar en ny kur efter ett par dagars uppehåll.

 

Kommunisttokar som Johansson vill gasa i uppförsbacken!

Fattar du inte Johansson, att om backen är för brant kommer du att göra en bakåtkullerbytta med rullstolen.

 

"Regeringarnas försök att åter få fart på ekonomin kan skapa nya kriser"

Låga räntor och räddningsaktioner för banker uppmuntrar till samma huvudlösa risktagande som ledde fram till den värsta krisen sedan 1930-talet.

 

 

Galenskaperna fortsätter i all evighet!

Om vi inte slår Zetterqvist och hans bidragskompisar på käften förstås.

 

Ryt i mot bönderna 

 

Här förväntas skattebetalarna öppna plånboken så att allt kan förbli som förr.

 

 

 

 

lör 25 juli 2009

 

Har ni semester hemma, gott folk?

Det har Medborgarn! Det är inget att skämmas över. Fast jag brukar jobba på  semestern förstås.

 

Det är kåken nedan som Medborgarn pular med i sommar. 

Kmd-01X Model (1)

Förresten vet jag inte vad det är för skillnad på arbete och ledighet, som småföretagare alltså. Att inte arbeta under en månad, det går väl inte! Att vara ledig under en månad, det går väl inte heller. 

 

Skaffa en strandtomt vid Båven och tillbringa semestern med att ekotitta ut över sjön. Det gör Medborgarn men utan strandtomt. Dessvärre finns det inte så många fiskgjusar kvar att titta på längre och storlommens melankoliska rop hörs allt mer sällan. Gillar inte dom små jävlarna människornas nya teknik med strålande atmosfär. Vem bryr sig? Inte Pastorn och Hästhandlarn åtminstone!

 

 

Groupies, ett okänt begrepp för Ek, Berggren och flickorna själva?

Groupies är personer, oftast flickor som söker emotionell och fysisk intimitet med kända personer, oftas bandmedlemmar i rockband.

 

Lång väntan på idolen

 

– Vi tänker kasta upp de här leksaksdjuren till honom, vi har skrivit våra namn på dem, säger någon från Dunker och visar stolt upp sin tivolivinst.

Du tog visst aldrig någon journalistexamen David men å andra sidan är du ju väl insatt i förhållandena på Heden, uppvuxen som du är bland sanddynerna.

 

 

Fula gubbar som visar pitten intresserar flenarna!

Det är i själva verket absolut nödvändigt med riktigt fula gubbar för att man ska se skillnaden mellan den vanliga flenaren och den som visar pitten för barn.

 

 

Indignerade, förnärmade och upprörda pekar vi finger åt grannen som visar pitten för barnen.josefin falk

 

En skenhelig sladdertacka som har specialiserat sig på att peka finger åt utanförskapet är Josefin Falk.

 

 

 

Blottare försökte locka 5-åring med pizza

 

Flera har anmält en man som onanerar offentligt

En man har försökt locka en 5-årig pojke att följa med honom från en lekplats på Salstagatan i Flen. Pojken, som tidigare sett mannen blotta sig, blev rädd och sprang därifrån.

 

 

Finfina gubbar som visar pitten för hela svenska folket intresserar ijohan af donnernte flenarna !

Framförallt inte mediaskuggorna med Josefin Falk i spetsen!

 

 

En som onanerar offentligt och lockar folk att skänka pizzor till Röda korset, förfalskar betyg, svindlar cancerfonden på sju miljoner, bor på bränneriet vid Sparreholms slott, umgås med Karinens och betalar hyra till Lewenhaupt föranleder inte Josefin Falk och hennes kamrater att gräva!

 

När Skenheligheten hotar att kväva Medborgarn krävs ett extraordinärt språkbruk!

Språkbruket är förbehållet Medborgarn och cyberrymden! Ett språkbruk som inte används i Helgesta, är bäst att betona!

 

 

 

 

 

fre 24 juli 2009

 

Elektrifiera dom större vägarna!

Alla stora vägar i Sverige föreslås få elnät.

 

Professor: ”Billigare och miljövänligare än höghastighetståg – och helt rätt i tiden.

 

Elvägar bättre än höghastighetsrälsAnders solberg

 

 

Medborgarn är övertygad om att det finns en genomkorrumperad byggnadsinspektör som gjort en energiplan i Flen. Den planen ska i princip förbjuda direktverkande elenergi.

 

 

 

 

Den faktiska korruptionen är av lätt förklarliga skäl ljusskygg!

Det är viktigt att poängtera att det är ett index över upplevd korruption och inte över faktisk korruption.

 

Hög korruption och låg kompetens?

 

 

Svenskar har i allmänhet en stor tilltro till myndigheter. Graden av korruption i Sverige har länge varit bland de lägsta i världen. Organisationen Transparency International, som bekämpar och mäter korruption i världen, placerar Sverige på tredje plats i sitt korruptionsindex för 2008. Bara Danmark och Nya Zeeland har mindre upplevd korruption enligt organisationen. Det är viktigt att poängtera att det är ett index över upplevd korruption och inte över faktisk korruption. Den faktiska korruptionen är av lätt förklarliga skäl ljusskygg och är därmed svår att mäta. I praktiken är det framför allt medborgarnas sinnebild av sitt land som mäts.

 

På affärsmässiga grunder?

I helvitte heller!

Nu gäller det att rädda ansiktet på idioterna i kommunen när pengar saknas till dårhuset vid Hammarvallen. 

 

Nytt trygghetsboende nära Flens vårdcentral

Peab har köpt det rivningshotade hyreshuset på Hultvägen

20-tal handikappanpassade hyresrätter med bemannad reception ska inom ett år stå klara nära Flens vårdcentral.
Peab fortsätter att avvakta med bostadsrätterna på Kungsgatan och satsar i stället på ett så kallat trygghetsboende i Flen.

 

Jag vet att ni föredrar glade Glenn!

Låtarna är därför enbart för Medborgarns eget bruk!

 

Medborgarn har några  MTV Unpluggedvideor som han gärna lyssnar på. Dessvärre har piratkopian av den här videon försvunnit in i datorernas innersta gömmor.

 

Konserten spelades in 1993 för tv-programmet MTV Unplugged. Utgavs även som video och livealbum. Några levande bilder har inte släppts på yuotube. 

 

 

Neil Young - The Needle and the Damage Done

Neil Young - Transformer Man

Neil Young - Look Out for My Love

Neil Young - The Old Laughing Lady

Neil Young - World on a String

Neil Young - Helpless

Neil Young - Long May You Run

Neil Young - Like a Hurricane

Neil Young - From Hank to Hendrix

Neil Young - Mr. Soul

Neil Young - Stringman

Neil Young - Unknown Legend

Neil Young - Harvest Moon

Neil Young - Pocahontas

 

 

 

 

 

tors 23 juli 2009

 

 

Hjälp! En af Donnare i stadshuset!

Himmel och pannkaka, finns det flera?

johan af donner

mikael martinsson

 

Man behöver inte vara en look-alikare för att vara en af Donnare. Det räcker gott att vara lika inombords. "Mitt i Sörmland" svämmar över av lurendrejare som af Donner.

 

 

Tre kommunanställda kvinnor med en idé! Från skor till indiskt!

Fast nu har vi slutat på kommunen, säger damerna. Vi vill ju inte att kommunen ska konkurrera ut andra privata entreprenörer.

 KOMMUNANSTÄLLDA

 

Ny butik med indisk touch

 

 

 

 

En gammal hedersknyffel!emil dickson

En kammarherre som Medborgarn umgicks med på Sparreholms slott!

 

 

Nåja, Emil var väl på sluttampen av sitt liv och Medborgarn var praltiskt taget nyfödd när det begav sig så därför är jag  osäker på hur mycket vi umgicks. Det kan ju vara en fabricerad skröna också förstås.

 

Fast det talades mycket i min släkt om kammarherren som en trevlig prick, om än tystlåten. Stamkund hos min mofar och efter morfars död, stamkund hos min mormor. Mån om tjänstefolket var han också. Det var helt enkelt så att min jämnåriga kusins morföräldrar var tjänstefolk på slottet som var en himla rolig lekplats. Fast då var förstås Emil redan död och slottet stod tomt.

 

 

Hjälp! Dessa fruntimmer!

Från Åremötet kommer inte några konkreta siffror eller handlingplaner.

regeringen

 

Vi vill att ministrarna ska komma ihåg de ljusa nätterna här, när de i december sitter i nattliga slutförhandlingar i Köpenhamn. Visst är det väl roligt att bestämma!

 

 

 

 

 

ons 22 juli 2009

 

Följa John var förr en barnlek!

Inte nu längre! ALLA skall göra som "John" gör. Den som inte gör det blir utslagen.

 

Slutsatsen är enkel! Tecknen på en kris fanns långt innan den bröt ut men alltför många hade alltföImage0001r mycket att vlars rådh 3inna på att inte dra i nödbromsen.

Vi gör allt för att behålla våra jobb och löner, till och med försämrar för dom gamla och unga om vi måste, hälsar kommunledningen.

 

Historielös girighet

Historielöshet är en svår börda. Oförmågan att tolka, förstå och därefter dra slutsatser av det förflutna är egenskaper som ofta karaktäriserat ett bristande ledarskap.

 

 

Sparreholm, ett kuvat samhälle!

Återigen tar slottsherrarna kommandot! 

 

Inte med hugg och slag förstås. Fast det förekom ju inte ens på kammarherre Emil Dicksons tid.

 

Hur många gånger har mediaskuggorna givit familjen Karinen gratisreklam i lokaltidningarna?

 

 

Familjen Karinen visar upp sin unika bilsamling på Sparreholms slott

 

 

Kärnkraftsentusiasten Anna!

Skulle det vara fel att tro på en framtid för kärnkraften? Hon får väl tro på vad hon vill!

 

ANNA KARINEN

Marianne Rynefeldt-Skog

  
 

Styrelseordförande på Studsvik

eller var det vice, Anna alltså.

Men Marianne då, var inte hon informatör på Studsvik. Fan, det är väl inte fel att känna varandra.

 

 

Det finns ingen ursäkt Swärd!

Skulle nya gatlyktor på bron vara viktigare?

 

 

per swärd

 

Kärlekslös mat till gamla

"Det märkliga är att det som egentligen gör oss upprörda talar vi minst om. Det är ju så att mat inte bara är till för att vi ska överleva. Att laga mat till någon – ett barn, en maka, en förälder – är något mycket mer än så. Det är en konkret kärlekshandling. Det är ett sätt att säga att vi bryr oss om någon. Att låta någon äta skitmat är följaktligen att säga motsatsen. Det här är vad som egentligen gör oss upprörda när gamla och sjuka får trist storköksmat. Jag vet inte varför vi hellre talar om näringsvärden och koldioxid. Kanske därför att vi är rädda att det budskap vi sänder med skitmaten faktiskt är sant."

 

 

 

 

 

tis 21 juli 2009

 

 

Don McLean - American Pie better quality

 

 

American pie har ni förstås hört med Madonna. Kul att sortimentet med gubben McLean har ökat.

 

 

Don McLean - American Pie - Live On Imus In The Morning

 

 

Trettio år senare!

Still going strong! Sextiofem bast.

 

 

Vem som äger Studsvik?

Åtminstone en fjärdedel! Det vet ni väl!

En som inte får bidrag? Jo, från farsan förstås!

 

 

Men det räknas nog inte som positiv särbehandling tror jag.

 

Minus ska bli plus hos Studsvik

Kärnteknikföretaget Studsvik redovisar en förlust efter finansnetto på 46,0 miljoner kronor för årets andra kvartal.

 

 

 

 

 

Positiv särbehandling.

Av Grevar och baroner och övriga bonnläppar.

 

 

Och detta i tjugonde århundradet!

 

 

Grevar och baroner får stora bidrag

Ett inlägg från vänster visserligen men icke desto mindre sant.

 

 

 

Positiv särbehandling är också diskriminering

 

Byrån mot diskriminering » Positiv särbehandling

 

Det är lätt att blanda ihop positiv särbehandling med kvotering, men det är inte samma sak.

 

 

 

Efter Arbetet, rik och radikal

Högestad är en av de största mottagarna av EU: s jordbruksstöd. Och Carl Piper en av stödets kritikeFile:Carl Piper.jpgr.

 

Det blir en tuff omställning för oss om det tas bort, men den omställningen kommer förr eller senare i alla fall. Det finns ingen rimlighet i dessa enorma subventioner till en grupp företagare, som ändå har det ganska hyggligt, samtidigt som det finns så många arbetslösa.

 

 

 

Fortsättning

 
.