medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sön 10 juli  2011

 

 

Medborgarn, en Båvenextremist!

Fängelse eller samhällstjänst beroende på ålder, och saftiga böter!

  AVHUGGNA TRÄD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begriper ni sambandet?

Mellan det förstörda civilsamhället och vandaliseringen på bilden?

 

Staten förstör civilsamhället

Staten har varit effektiv när det gäller att förstöra civilsamhället!

 

Det civila samhället är motsatsen till ångestcentralen i Flen! 

 

 

"Civilsamhället är den samling av olika icke-statliga-regionala-kommunala  institutioner som är starka nog att väga upp staten och som, utan att förhindra staten från att utöva sin roll som upprätthållare av fred och medlare mellan betydande intressen, trots det kan förhindra den från att dominera och atomisera samhället."

 

Kyrkan, fackföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, och välgörenhets-organisationer med lojalitetsband till kommunen tillhör inte längre civilsamhället!   


(I svensk användning av begreppet fokuserar man ofta på organisationer som föreningar, studieförbund och alla andra subjekt som inte utgör en del av myndigheterna eller av statsapparaten i övrigt. Det består då av så olikartade intressen som kyrkan, fackföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, och välgörenhetsorganisationer.)

 

Civilsamhället kan emellertid också definieras som den utanför statsapparaten förekommande sociala interaktionen mellan medborgare.

 

lör 9 juli  2011

 

 

EU-bidrag till bonnläpparna för att höja vinstmarginalerna, fy håken!

Ersättning till bonnläpparna för utfört arbete i 

naturen, till gagn för oss alla? Naturligtvis!

 

Stukad allemansrätt slår mot friluftsvänner

En bråkratisk partsinlaga!

 

 

"Det är inte första gången kommersiell allemansrätt sätts i fråga. Hittills har vägande invändningar gjort att idén skrinlagts, även i andra nordiska länder. Ett bättre recept är att ställa stränga krav på kommersiella aktörer att färdas hänsynsfullt för att verksamheten ska tillåtas. Annars ska markägarna kunna kräva förbud eller betalning. De goda organisatörerna kommer att leva upp till detta. Då får vi minst slitage, livskraftiga friluftsorganisationer och bättre förutsättningar att etablera lokala, sysselsättningsskapande turistföretag."

 

 

 

Änglamark får inte bli oreglerad mardröm

I Norge, som annars har en allemansrätt liknande den i Sverige, ger allemansrätten inte rätt till uttag av naturprodukter för mer än enskilt bruk.

 

 

"Men allemansrätten har blivit mer och mer av en plåga för många markägare, i takt med att intresset för friluftsliv har vuxit och känslan för hur man beter sig i naturen har försämrats. Spontana grillplatser lämnas kvar, ölburkar fästs vid stackars passerande djur. Utbussade grupper storstadsbor som törstar efter naturupplevelser trampar upp nya stigar och sliter på jordlagret."

 

 

Ersättning till bonnläpparna för "turisternas" skadegörelse? Naturligtvis!

 

Vandaler har härjat på Kråkholmen i Båven

Tillsyningsmannen tycker att turisterna förstör för turisterna!

 

Varför berättar inte Folket var Kråkholmen ligger? Ska Sparreholms båtklubb behöva känna sig utpekad!

 

 

Ersättning till allmänheten för bonnläpparnas skadegörelse av naturen? Naturligtvis!

 

 

Många penningar finns inom bonnläppsrörelsen!

 

 

Nog kan vi vara överens om att "turisternas" skadegörelse är ett spott i havet jämfört med bonnläpparnas skadegörelse av naturen!

 

fre 8 juli  2011

 

 

Är äganderätten absolut? Jovisst!

Människans liv fordrar att hon får behålla frukterna av sitt eget arbete – konstigare än så är det faktiskt inte!

 

 

Om äganderätt

Det ställs en hel del frågor om äganderättens gränser. En typisk fråga är denna: är allemansrätten förenlig med äganderätten? Allemansrätten innebär att vem ...

 

Allemansrätten gäller åt båda håll!

En människa måste omvandla naturen för att göra den till sin egendom!

 

 

"Den orörda naturen kan inte "privatiseras" genom att godtyckligt fördelas på ett antal ägare. Egendom måste fortfarande förvärvas, och för att den orörda naturen ska förvandlas till någons privata egendom, måste denne någon göra den till sin egendom."

 

"Det faktum att någon tar virke ur en skog ger honom ingen äganderätt till skogen, bara till det virke han tagit. Men vad som i modern tid ger en skogsägare en faktisk äganderätt till en skog är det faktum att han inte bara tar virke ur skogen; han sörjer också för skogens återväxt."

 

 

"Samma sak gäller om det finns en sjö med en lämplig badplats ute i skogen. Skogsägaren äger inte skogen för att kunna bada i sjön eller för att kunna ta avgift av andra badande; inte heller gör badgästerna någon som helst skada på hans faktiska egendom. Saken ställer sig annorlunda om markägaren själv rustat upp badplatsen genom att anlägga en brygga eller en vattenrutschbana, eller genom att hugga bort vass i strandkanten, eller byggt eller rustat upp vägen ned till badplatsen; i så fall skulle han kunna göra anspråk på badplatsen som sin, och ta ut en avgift för dess bruk."

   

tors 7 juli  2011

 

 

Flen, en segregerad stad!

Dagens tattare i ett framväxande getto!

 

 

Det går ju inte gärna att ångra sig och skicka dom tillbaka! Hur tror ni att pastorn och klockarn har tänkt sig det hela? Ett inhängnat getto kanske eller förnyelse av den inavlade flenska rasen?

 

 

Förresten så är fruntimren från Somalia riktiga pinglor understundom och Medborgarn är säker på att intelligensnivån på flens herrar skulle höjas dramatiskt om dom samarbetade mera i sänghalmen.

 

Och inte luktar dom illa heller! Inte dom undersköterskor som är närgångna mot Medborgarn på canceravdelningen i Uppsala i alla fall! Vem skulle å andra sidan inte lukta illa om man måste elda med koskit när man lagar mat i Somalia. Det behöver dom ju inte göra i Flen, elda med skit alltså! 

 

Vad månde bliva av den flenska rasen! Getto-människan?

En getto-människa av modellen ledamot i flens fullmäktige eller för den delen hela ångestcentralen!

 

 

 

 

Getto eller ghetto är ett slumområde eller, i historisk bemärkelse, ett särskilt kvarter eller stadsdel dit judar var hänvisade att bo.
Getton för judar upprättades oftast under senmedeltiden. De avvecklades som ett resultat av upplysningen från mitten av 1700-talet. Ordet sägs komma från Venedig, där stadens judiska befolkning från 1527 tvingades att leva på en liten ö i stadsdelen Cannaregio där det tidigare legat ett gjuteri, ghetto på venetianska. Andra förklaringar för ordet som framlagts är att det kommer ifrån italienskans borghetto, litet grannskap.
I överförd bemärkelse är ett getto ett slumområde där socialt utsatta bor av ekonomiska skäl. Kriminalitet är ett vanligt problem i sådana områden. Områdena i miljonprogrammet brukar kallas för betonggetton.
Under andra världskriget drev nazisterna 356 getton för judar, men även för zigenare. De var tyskarnas första steg att få kontroll över judarna. Genom att separera dem från den icke-judiska befolkningen kunde de hålla räkning på hur många de var och plundra deras hem.

 

 

 

Vad månde bliva av den flenska rasen! Mulatt-människan?

En mulatt-människa av flenare och somalier i en förenad korsbefruktning!

 

 

En mulatt är en person av blandad härkomst från Afrika söder om Sahara samt Europa, exempelvis en person med en svart och en vit förälder. Ordet kommer av det spanska mulato, som har samma betydelse. Från början och i kolonialt sammanhang avsåg det en manlig avkomling av en spanjor eller portugis och en afrikan. Mulata används med stolthet av brasilianska kvinnor med denna biologiska bakgrund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj faen, medborgare i Flen.

 

"Pettersson" gillar nog inte invandringen!

 

Även såna kan väl få komma till tals! 

 

Tre av fyra somalier klarar inte skolan

Tre av fyra somalier klarar inte skolan. Av Pettersson. Skillnaderna i betyg mellan olika grupper av utlandsfödda elever är stor – till och ...

 

 

"Pettersson säger att vi gör afghaner, somalier, irakier och andra en björntjänst. De kommer inte att trivas och anpassa sig. De kommer att i många generationer framåt vara olyckliga människor som längtar hem och skylla allt elände på oss."

 

ons 6 juli  2011

 

 

Burkan och allemansrätten!

Begränsa allemansrätten!

 

Det är förbjudet att skrämmas i naturen!

 

Det är förbjudet att skräpa ner i naturen med burkor, burkar och kapsyler!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemansrätten

Allemansrätten  är en viktig del i den svenska kulturen. Allemansrätten betyder också att ... Det är många regler som gäller i naturen. Den som bryter mot ...

 

 

  

Verklighetsfrämmande?

Vi ska paddla kanot på Båven!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemansrätten

Viktigt att komma ihåg att allemansrättens regler från början utbildats med tanke på enskilda perso- ners rörelsefrihet i skog och mark – inte för att nå- ...

 

 

tis 5 juli  2011

 

 

Tänk att fler än Medborgarn vågar använda ordet fascism!

För att beskriva något förstelnat och toppstyrt som inte får ifrågasättas! Även miljörörelsen har blivit en korrupt överhet!

 

Nu är ju Lars Bern en erkänd knäppis bland miljö-överhögheten och är förstås en motvallskärring som nödvändigtvis ska hånas av de rättrogna!

 

Miljöpartiet är en eko-fascistisk rörelse

"Miljöpartiets chans förefaller mig vara att kunna levandegöra den dynamiska brådskan i den svåra men nödvändiga...

 

Sicken Laissez faire-värld!

Grunden till de nyliberala ekonomiska teorierna

 

Laissez faire (på svenska: låt gå, låt ske) är ett slagord och benämning på bland annat François Quesnays ekonomiska lära, som lanserades i Frankrike vid 1700-talets mitt, om total näringsfrihet och skattefrihet. Idéerna, som var en reaktion mot den rådande merkantilismen, kom senare att bilda grunden till de liberala ekonomiska teorierna och påverkade även den så kallade nationalekonomins fader, skotten Adam Smith, när han 1776 publicerade sin Nationernas välstånd.

 

 

Sicken nyliberal vuxenfjortis!

Va ska vi leva av, tänker bimbon och menar mäklarna! Bolånekunderna får väl skylla sig själva, lättlurade som dom är!   

 

2011-07-05 Riksbanken meddelade idag att de höjer reproräntan med 0,25 procentenheter till 2,00 procent.

- Dagens beslut var väntat men olyckligt. Riksbankens direktion borde ta hänsyn till att hälften av bolånekunderna kommer att få svårt att klara sina bostadslån samt inväntat hur oroligheterna i Grekland kommer att påverka ekonomin i Europa, säger Jeanette Gustafsdotter, VD Mäklarsamfundet.

 

 

Sickna nyliberala blodiglar!

Flute är tillbaka i stan! Hälsa på hos honom då, alla skabbhalsade sillmjölkar!

 

"Det hela ska finansieras av nya skatter på EU-nivå, vilket bekräftar alla farhågor om att EU-eliten håller på att försöka roffa åt sig mer makt och omvandla unionen till ett slags superstat. Låt oss hoppas att det inte lyckas!"

 

 

"Ju värre den grekiska krisen blir, desto mer övertygade blir finansmarknaderna om att politikerna måste hitta på en "lösning" och då är ju allt lugnt och börserna kan stiga..."

 

"Efter två veckor på lantstället avslutade jag med att åka på peakoil-bloggarmöte i Skebokvarn över helgen - mer om det i ett senare inlägg."

 

 

 

mån 4 juli  2011

 

 

Sickna nyliberala busungar!

Jag känner inte till Sven Ottos sexuella vanor med minderåriga! Vi pratade inte om sånt i regeringen! Det är en dålig idé, tycker chefen! 

 

 

Borg sa inget, för ett år sedan!

 

"Inom partiet är det få som vill uttala sig om Littorin-skandalen. Inte ens finansminister Anders Borg, som är god vän med Sven Otto Littorin sedan ungdomsåren. Efter vännens avhopp från regeringen i onsdags har han inte haft någon kontakt med honom. När tidningen träffar Borg utanför hans hem i Sörmland vägrar han ge några kommentarer om Littorin.

 

– Jag har inte något att tillägga till det som statsminister Fredrik Reinfeldt har sagt kring den här frågan tidigare.

Men han är ju din personliga vän och arbetskamrat sedan många år?

– Ja, men nu är ju det här en diskussion som har förts mellan Sven Otto och Fredrik Reinfeldt och jag har inga ytterligare kommentarer eller information."

 

För första gången kommenterar Reinfeldt Littorins sexchattande

”Det förstår alla att det är en dålig idé”.

 

 

Far och flyg va hjon det finns!

Förutom tattarna, de urstötta eller de utförsäkrade som de numera kallas!

 

 

De som stod utanför det egentliga samhället var hänvisade till yrken som betecknades som skamliga. Kanhända kan de utförsäkrade åter göra nytta som hudavdragare, nattmän som tömmer latriner och avlivar husdjur i städerna, valackare som kastrerar hästar, bödlar, rackare som slaktar hästar etc. De ansågs ofta som tattare, en allmän beteckning på utstött grupp och ibland som rasmässigt avvikande.

 

Låt oss fundera på saken, hälsar de nyliberala!

 

Hjon som är i ständigt behov av hjälp från skattebetalarna!

 

Feodalhjon, bonnläppshjon, byråkrathjon, pamphjon, dårhushjon, inhyseshjon, fattighjon....

 

sön 3 juli  2011

 

 

 

Nyliberala reformer åt oss som redan har det bra!

Visst är det tacksamt att sparka på dom som redan ligger, de försvarslösa!

 

 

Varför sparkar nyliberala prinsessor på dom försvarslösa fattighjonen som redan ligger? Hjon betyder en medborgare som är beroende av samhällets hjälp! Många slags hjon finns det i dagens västerländska samhällen!

 

Det är inte bara i Grekland man protesterar

 

Medborgare som gör rätt för sig protesterar mot nyliberala reformer, korruption, nedskärningar och privatiseringar! Ett yrvaket uppvaknande är i tilltagande runt om i många länder i hela Europa, inte bara i Grekland.

 

Långsamt går det förstås nu när 2/3-samhället är genomfört på de flesta håll och The American Dream är det som gäller!

 

 

The American Dream, är en term som syftar på föreställningen att alla medborgare och invånare i USA kan bli framgångsrika inom något gebit, oavsett samhällsklass.

 

 

Grodyngel blir sällan grodor

 

Den sociala rörligheten är sämst i USA tätt följt av Storbritannien, Italien och Frankrike. Höga skatter och omfördelande transfereringar verkar inte hämma rörligheten i samhället. Tvärtom. Länder med mer grundtrygghetsorienterade samhällssystem upp­visar en högre rörlighet och rapporter pekar mot att små inkomstskillnader kan gynna den sociala rörligheten.

Liberaler brukar säga att har alla bara lika möjligheter i teorin, är samhället rättvist. Richard Tawney har kallat det för en ”grodyngelfilosofi”. De allra flesta grodyngel blir aldrig mer än grodyngel. De kan trösta sig med att i alla fall några av dem kommer att bli grodor och komma upp på land som framgångsrika medborgare med privat förmögenhet och medlemskap i skattebetalarnas förening.

 

Men teorin att stora ojämlikheter disciplinerar människor att jobba sig upp på stranden trots att de börjat som grodyngel verkar inte stämma med verkligheten. Och skillnaden mellan teori och verklighet är som bekant att i verkligheten är det skillnad mellan teori och verklighet. Begränsad välfärd, låga skatter och starka ekonomiska incitament bidrar inte till att människor rör sig uppåt i inkomstfördelningen. De fastnar.

 

 

2/3-samhället

 

"På 1990-talet varnade olika samhällsforskare för att vi i Sverige höll på att ge upp den svenska modellen med folkhemmet, för att istället sträva mot 2/3-samhället... 2/3-samhället innebär att 2/3 av befolkningen har det hyggligt bra ekonomiskt, så pass bra att de inte vill göra några samhälleliga reformer som kan gynna den återstående tredjedelen av befolkningen som mer eller mindre står utanför samhällets valmöjligheter. 1/3 som kan räknas som fattiga. Ofta är det ensamstående mammor med dålig inkomst. Det måste vara fruktansvärt eftersom samhällets norm alltmer är att man själv är ansvarig för att påverka och forma sin tillvaro. Solidaritet har ersatts av individualism och självförverkligande. Så skyll dig själv om din plånbok inte är tillräckligt tjock! Du hade kunnat välja."

 

lör 2 juli  2011

 

 

 

Flen satsar på lönsam kultur!

Flen satsar på gammal industriproduktion! 

 

 

”Sverige i bottenligan för entreprenörskap”

Entreprenörsskapsforum: ”Oroväckande”.

 

 

Tro inte att någon förstår!

Till och med lilla Flen hänger ihop med det obegripliga! 

 

Europa på väg in i bergvägg

Försök att binda samman länder i en valutaunion kan uppenbarligen leda till att de politiska motsättningarna ökar. 

 

 

Förvirringen är gränslös!

Medborgarn har på känn att fruntimmrernas frigörelse har med bergväggen att göra!

 

 

Det är inte synd om medelklassmännen |

Det finns en grupp människor i vårt land som länge hukat och knutit näven i tyst vanmakt, osynliggjorda och så vana vid förakt och ...

 

 

fre 1 juli 2011

 

 

 

Kanske ni inte förstod gårdagen!

Om inte en professor förstår, hur ska då en vanlig flenare kunna förstå, särskilt flenare med kjolen över huvudet!

 

Skuldtyngda länder, till exempel de baltiska, som saknar miljardärer betalar gärna skatt!

 

Skuldtyngda länder, till exempel medelhavs-länderna, med många miljardärer som inte gärna betalar skatt, går i konken!

 

 

Grekiska miljardärer utspridda över världen

Antalet grekiska miljardärer är så stort att det till och med finns en ...

 

 

Greker lurade in i utpressningsdrama

 

 

Peojektet "Skjortan" innehåller allt!

Visionslösa politikers totala uppgivenhet inför tjänstemännens kriminella fascism!

 

 

Kommunisten Kaj "babyface" Johansson var den förste som accepterade en munkavle från överheten! En ung man i sina bästa år men osannolikt gammal till sinnet! En skatteförsörjd politiker utan möjlighet att försörja sig på en fri marknad! Naturligtvis måste Johansson vara aktsam om sina politiska uppdrag på bekostnad av medborgarna! Det kallas korruption, Kajan!

 

 

Fortsättning

 

 

 

.