medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons 20 juli  2011

 

 

En vision om framtiden kan man väl ha! Slumpen avgör ändå!

För att vara en vision om framtiden förefaller tidsperspektivet tio år i kortaste laget!

 

 

"Färdplan Flen" jämfört med "Framtidens Stockholm." 

 

Medborgarns "Framtidens Mitt i Sörmland."

 

 

Färdplan Flen – ett flummigt projekt

Karl N Alvar Nilsson, min bakgrund

 

 

På kommunens hemsida påstås att Färdplan Flen är ett långsiktigt hållbart arbete för att utveckla kommunen och varumärket och att målet är att åstadkomma en mer positiv utveckling för hela kommunen. Det är naturligtvis inte fel att försöka åstadkomma en positiv utveckling för kommunen. Men av en helsida i ”Glimten – information om den mångsidiga bygden”, som delades ut till kommuninvånarna före midsommar, framgår att hittills inget konkret åstadkommits. Men många spelar med i spektaklet. Det förefaller vara mest ord och ofta ord som ingen begriper innebörden av. Vad innebär det att kommunalrådet Anders Berglöv är projektägare? Vad innebär det att vara delprojektägare? Vad är i sammanhanget ett strategiskt mål? Vad gör en medborgardialogberedning? Vad betyder leverans i samband med Färdplan Flen? Vad skall en långsiktig kommunikations- marknadföringsstrategi innehålla och till vem skall den rikta sig? Vad innebär varumärke i kommunala sammanhang? Nu har projektet Färdplan Flen pågått i två år. Men enligt kommunchefen kommer det att ta ytterligare åtta år innan man kan vänta sig resultat. Och det kommer naturligtvis att kosta åtskilliga miljoner.

 

 

Medborgarn är överens med

Kn Nilsson i katastofanalysen!

Kn Medborgarn håller däremot inte med om Nilssons åtgärder!

 

"Kraftsamling" i militära sammanhang är nog lite gammeldags numera!

 

"Alla långa bollar på Bengt" -taktiken är inte heller så lyckad alla gånger! 

 

"Kraftsamling" till Flen som Lars Rådh och spåkärringarna

ägnat sig åt har har lett till en stabil och linjär kräftgång!

 

 

Bostadsbubblan har nog spruckit!

Lars Wilderäng alias bloggaren Cornucopia som Medborgarn tittar till ibland!

   

 

 

Hela intervjun finns också på SVT Play.

Den svenska bostadsbubblan - ungefär samma saker som både han och jag har skrivit om länge, säger Flute-tankar.

 

 

Ambvivalenta aktiespekulanter!

 

 

Dödskors på OMXS30

 

 

 

tis 19 juli  2011

 

 

Ta det från början, medborgarn!

Lars Rådh funderade sommaren 2009!

 

Varför tar inte ångestcentralen efter de kommuner som kan? Medborgarn vill gärna jämföra med Stockholm!

 

 

Stockholm

Stockholms stads officiella webbplats.  Stockholm stads logotyp, Sankt Erik. 

 

Framtidens Stockholm

 

 

Stockholms vision 2030

 

Framtidens kommun, Kvarnsjö!

Mitt i Sörmland ligger Flen! Ännu mer mitt i sörmland ligger Kvarnsjön, granne med oppositionsrådet Zetterqvists Gäversnäs!

 

 

Södermanland som landskap saknar ju numera betydelse! Att Kvarnsjön ligger mitt i landstinget är otvivelaktigt!

 

Kvarnsjö kommun

 karta-sormland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibland går det fort att besluta!

Hann dom tänka efter i kommunfullmäktige?

 

 

Färdplan Flen ska lyfta kommunen

Enligt förslaget Färdplan Flen ska kommunen satsa långsiktigt på att utveckla både kommunen och dess varumärke.

 

Färdplan Flen - kommun - och varumärkesutveckling

Kommunfullmäktige beslutar, protokoll § 113

 

lars rådh 3

 

 

Här hittar du mer information om Färdplan Flen. Ni får inte börja skratta, säger Lars Rådh. Det är absolut på allvar!

 

 

Färdplan Flen projektplan (Pdf storlekt kb)

 

Kommunstyrelsens beslut( Pdf storlek 76 Kb)

Kommunfullmäktiges beslut (Pdf storlek 64 Kb)

 

 

 

 

Flen, ett dårhus allaredan, Nilsson!

Ångestcentralen har angripits av en psykisk dårhusepidemi! 

 

Färdplan Flen – ett flummigt projekt

 

 

Karl N Alvar Nilsson, min bakgrund

 

När man tar del av det som händer kring Färdplan Flen på kommunens hemsida, i Glimten eller på annat sätt får man ett intryck av att kommunledningen angripits av en epidemisk smitta, oändligt mycket mera ödesdiger än salmonella och influensa, en psykisk epidemi som förmörkar förståndet omtöcknar förmågan att tänka självständigt, att tänka kritiskt och logiskt och som är på väg att omvandla kommunen till ett dårhus. Smittan sprids nu vidare till invånarna bland annat med en metod som kallas Open Space. I metoden ingår att kalla kommuninvånarna och tjänstemän till stora sammankomster  där de indelas i grupper som för att komma varandra nära får ställa upp sig i skonummerordning och sedan diskutera bland annat Vision Flens kommun 2019, Ortsutveckling, Dialog och delaktighet, Attraktiv arbetsgivare och Effektiv organisation. Det är nu hög tid att leta rätt på smittkällan. Kan den möjligen vara kommunchefen Lars Rådh?

 

mån 18 juli  2011

 

 

Lars Rådh lär ha formulerat den!

Medborgarn tuggade sönder skamkudden inför Malmköpings vision!

 

Flens vision in i framtiden!

"I Flen hycklas om boendemiljö, handel och kultur. Mötesplats Flen är en infantil plats för upplevelser, både för boende och besökare. Tillsammans får vi allt att bli barnsligt, skönmålande initiativ uppmuntras och får växa."

 

Flens vision kan naturligtvis användas av övriga tätorter!

 

 

Landsbygdens vision in i framtiden!

 

"På landet njuter vi av boendemiljö, handel och kultur. Mötesplatser på landet är en naturlig plats för upplevelser, både för boende och besökare. Tillsammans får vi allt att bli vackert, skönmålande initiativ kvävs i sin linda!

 

Strandtomt är mumma! Skjuta ett vildsvin när magen känns tom! Byta svarta grejer med varann! Terrängkörning med  fyrhjulsdrivna rullatorsuven! En ridtur till kvällen! Vittja aborrnäten, egna kräftor till supen!

 

 

Malmköpingsborna verkar ha tröttnat på parkinsons drängar!

Samråden i kommunal regi är en överskattad fascistisk styrmekanism! 

 

Kommunens väloljade turbotrutar i samråd med Malmköpings kommersiella intressen och gnällspikar längs Landsvägsgatan är döfött!

 

Arbetsgrupperna i Malmköping har dött sotdöden om man ska tro mötesanteckningarna!

 

Mötesanteckningar

 

Det kommunala fasciststyret har tagit över

 

 

Nåt sorts beslut har väl fullmäktige fattat! 

Vad beslutet innehåller är inte lika självklart!

 

Ortsutveckling Malmköping

Redovisning av projektet 2009-2010 och förslag till handlingsplan 2011-2013, protokoll § 117 och § 119.

 

 

Färdplan Flen – ett flummigt projekt

 

 

sön 17 juli  2011

 

 

Planering är ingen lek medborgare!

Tänk va lurade ni blir! Ni tror ni får vara med och bestämma!

 

Vad har dom åstadkommit malmköpingsborna?

 

 

Malmköpings vision in i framtiden!

 

 

"I Malmköping är vi stolta över vår unika boendemiljö, handel och kultur. Mötesplats Malmköping är en naturlig plats för upplevelser, både för boende och besökare. Tillsammans får vi allt att bli möjligt, lokala initiativ uppmuntras och får växa."

 

Välkommen till Malmköping

 

 

Nej medborgare, malmköpingsborna får inte skriva om sin egen ortsutveckling! Kanske dom inte kan, förresten! Det är inte lätt att förstå vad dom kommit fram till!

 

 

 

Hans Erik Eriksson skriver i gällande översiktsplan!

Plan- och bygglagen förutsätter att översiktsplanen ska vara aktuell och att den tas upp till prövning av aktualiteten minst en gång per mandatperiod.

 

 

 

 

"1.1.5 Översiktsplanen ska vara aktuell!

 

Förutsättningarna för en kommun förändras över tiden. Det handlar såväl om samhällsutvecklingen i stort som om nya kunskaper och förändrade värderingar. Därför måste kommunen se över sin översiktsplan för att den ska kunna ge riktig vägledning vid olika myndigheters beslut. Plan- och bygglagen förutsätter att översiktsplanen ska vara aktuell och att den tas upp till prövning av aktualiteten minst en

gång per mandatperiod. Kommunfullmäktige i Flen konstaterade 2004-10-28 att gällande översiktsplan är inaktuell i vissa avseenden och skall därför revideras."

 

 

Den nya planen vann laga kraft 2007-07-12!

 

 

 

lör 16 juli  2011

 

 

Det viktigaste dokumentet i kommunen, "Översiktsplanen"!

Tillverkad av ett proffs! Ett korrupt proffs visserligen men i alla fall!

 

Hans Erik Eriksson vek ner sig inför psykopaten Lotta Finstorps storhetsvansinniga låtsasprojekt "Sparreholms Marstrand"!

 

 

Tänk att nyköpingsbon Eriksson varit anställd av storkommunen Flen sedan tidernas begynnelse! Medborgarn tror det i alla fall! Kan det vara fyrtio år sedan han lärde känna Mitt i Sörmland?  

 

 

Man kan inte ta ifrån Eriksson äran av att ha producerat ett snyggt och lättläst dokument, översiktsplanen 2007. Samråden med allmänheten var naturligtvis en farsartad företeelse. Skit samma bara resultatet blir proffsigt!

 

Självklart har Eriksson tvingats att agera som skönande och följdaktligen förgyllt översiktsplanen i en omfattning som inte kan ses på annat sätt än ett korrupt förhållningssätt till förljugna politiker som Lotta Finstorp.

 

Allt utvecklingsarbete i kommunen ska utgå från översiktsplanen! Medborgarn förstår inte kopplingen mellan "Översiktsplanen" och "Färdplan Flen"! Gör ni?

 

Det förefaller som om ett planeringsproffs har fått stå tillbaka för flummiga spåkärringar!

 

lars rådh 3

 

Vet Rådh och kärringarna om att det finns en översiktsplan?Knappast!

 

 

 

Det tar ett tag innan man kommer fram till Eriksson och översiktsplanen! 

 

Bygga och bo

 

Planera

 

Översiktsplanering

 

Översiktsplan 2007

 

 

fre 15 juli  2011

 

 

Det kan vara bra att veta innan!

Innan den kommande domedagen!

 

 

 

Vad gör de på banken?

En ypperlig förklaring av hur banker fungerar från professor Richard Werner.
Om du inte tidigare har förstått hur pengar skapas i vårt samhälle, så får du veta det här.

 

 

 

De som format flens baktid!

Nu ska dom styra och forma flens framtid!

 

 

Representanter för den ärkekonservativa överhögheten med samma målsättning, var och en från sina intressen!

 

Målsättningen är att bevara feodalstrukturen och döda det postindustriella civilsamhället!

 

Är det någon som tror att politikerna i styrgruppen vill stärka det fria civilsamhället

 

En representant för godsägarkulturen!

En representant för bonnläpparna!

En representant för de välbärgade hästägarna!

Två representanter för de underkuvade statarna!

 

Pseudokommunalt självstyre i Flen

 

 

 

 

Tolv edsvurna män och kvinnor!

Eller är dom fjorton, inklusive satan själv!

 

 

Kommunalt fasciststyre i Flen

 

 

Ingen av de fjorton tjänstemännen bor i eller betalar skatt i Flens kommun!

 

 

Det är översiktsplanen som är utgångspunkt för framtiden!

Den, och inget annat satyg, som till exempel "färdplan Flen", ska ständigt bearbetas och uppdateras kontinuerligt!

 

Flens framtid i översiktsplanen

 

 

tors 14 juli  2011

 

 

"Färdplan Flen" är ett super-byråkratiskt projekt!

Ett projekt som tillkommit för kommun-ledningens skull! Ett demokratiskt projekt?Naturligtvis inte!

 

Ett sätt att kontrollera medborgarna är att kommun-ledningen fokuserar på organisationer som föreningar, studieförbund och andra bidragstagande gruppbildningar som inte utgör en del av myndigheterna eller av statsapparaten i övrigt men ändå bakbundna. Grupperingarna tillhör inte heller civilsamhället! 

 

En som ofta har påpekat hur mycket bättre och enklare det är att hålla koll på bidragsberoende föreningar än spretiga och elaka medborgare, är pastor Berglöv! Eftersom föreningar står i tacksamhetsskuld till kommunen har dessa alltid samma åsikter som jag, tillägger Pastorn!

 

"Färdplan Flen", ett bedrägeri!  

Ett storslaget låtsasprojekt! Herren vare med oss alla! 

 

Politiker styrgrupp

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjänstemän styrgrupp

  lars rådh 3

clip_image0011981

clip_image0011242211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledning

 

lars rådh 3

 

 

 

 

 

 

sune bernsand

 

 

 

Personalsekreterare

Eva Sjöberg

bild saknas

 

 

 

Flens nya kommunchef 29 sept -08

 

Ljög han medvetet? Eller är det bara Medborgarn som är överkänslig?

 

Lars Rådh född 1958, svensk politiker socialdemokrlars rådhat och därefter verksam på olika administrativa chefspositioner inom olika vårdinriktade företag.

Rådh föddes i Hässelby i Stockholm och flyttade till Rinkeby 1970. Han inledde sin politiska bana i Rinkeby och Tensta, bland annat som ordförande i SSU-Tensta. Utbildad till förvaltningssocionom vid Stockholms Universitet. I den tidiga yrkeskarriären var han bland annat projektledare, butikschef och avdelningschef i Konsum/Domus.

Började som kanslichef åt Mats Hulth på finansroteln i Stockholms stadshus. Blev finanssekreterare i Stockholm (motsvarande kommundirektör) efter socialdemokraternas valvinst 1994. Borgarråd december 1995-september 2000.

Efter tiden som politiker blev han år 2000 ansvarig för att bygga upp KvaLita Närsjukvård, ett privat vårdföretag med närsjukvård/primärvård och företagshälsovård. Koncernchef i KvaLita år 2004, styrelseordförande i KvaLita år 2006-mars 2007. Sedan mars 2007 marknadschef på Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, ett företag ägt av Sveriges landsting och Apoteket med uppgift att ge råd om vård på nätet och i telefon dygnet runt.

 

 

"Lars Rådh, 50 år, är bosatt i Enskede med fru och två tonårsbarn och kommer att pendla till Flen. Han är för närvarande vd för Sjukvårdsrådgivningen, ett företag ägt av Sveriges landsting och Apoteket, och har tidigare bland annat varit vd och koncernchef för Kvalita hälso- och sjukvård.!

 

 

Nej medieskuggor, han var tillförordnad (tillfällig)

vd för Sjukvårdsrådgivningen,  vilket betyder att han inte fick bli vd.

 

Tänk vad Medborgarn är känslig för små felbeskrivningar!

 

ons 13 juli  2011

 

 

Flen behöver inte Lars Rådh och hans parkinsonska hov!  

Kommunens slogan, signerad Medborgarn! 

"Flensbygden, fritt från mördarsniglar" 

 

lars rådh 3

"Kommunchefen Lars Rådh var ännu inte anställd då violen valdes bort och förstår att det finns ett stort stöd i Flen för den forna symbolen.

Men jag har förstått att det fanns ett visst motstånd mot violen bland i de andra orterna i kommunen så man valde att tona ner den. Det är viktigt att alla står bakom kommuns slogan."clip_image001274

 

Om "spikrakt uppåt" Edlund i stället för att censurera sina egna artiklar till E-tidningen, korrekturläste några extra gånger, kanske det bleve lite mer lättläst. Det är nog inte meningen förexten.

 

Lars Rådh ljuger så gott han kan!  

Lars Rådh förstod att det fanns ett stort stöd och ett visst motstånd!

 

Motståndet var större än stödet, säger Rådh!

 

 

Som representant för de åldersdigna infödda i en småort på rätt sida landsvägen kan Medborgarn gå i god för att boende utanför Flens stad ville ha kvar en riktig viol, på sommaren levande och färgrik!

 

Den vanskapta reklamsymbolen som ska föreställa en förstenad violfossil ger en bra bild av ångestcentralens sätt att tänka. Lars Rådh kommer inte ifrån ansvaret för bortkastade skattemedel!

 

 

Samma förstenade spåkärring som informerade om kärnkraften i Studsvik under storägaren Anna Karinen, och såg den framtida plastviolen i kristallkronan ska nu projektleda Flens framtid!

Well, plastviolen are no more, eller hur? 

 

Lars Rådh kommunicerar inte med civilsamhället!  

Lars Rådh & kompani kommunicerar bara genom kanaler inköpta bland troende!

 

 

Inköpta kanaler och stödtrupper som bygderåd, hembygdsföreningar, pensionärsföreningar.... till förbannelse!

 

 

tis 12 juli  2011

 

 

Det ociviliserade samhället Flen har stympat civilsamhället!  

Civilsamhället i Flen är vandaliserat som Kråkholmen i Båven!

 

 

En kommun eller en viol?

 

"Visst är det konstigt, säger Flens hembygdsförenings ordförande Yvonne Nilsson Gauffin. Jag vet att det är många med mig som delar uppfattningen att violen är Flens främsta marknadsföringssymbol. Jag tycker Flen ska ta tillbaka violen som sin symbol.

Kommunchefen Lars Rådh var ännu inte anställd då violen valdes bort och förstår att det finns ett stort stöd i Flen för den forna symbolen.

Men jag har förstått att det fanns ett visst motstånd mot violen bland i de andra orterna i kommunen så man valde att tona ner den. Det är viktigt att alla står bakom kommuns slogan."

 

En ociviliserad korrupt A-nolla i fullmäktige när det begav sig, långt från civilsamhället med åtskilliga tentakler till kommunens skattekistor. En vindflöjel som vänder kappan efter vinden som brukligt är bland A-nollorna när det passar egna intressen. Numera ersättare i fullmäktige! En aktiv stympare av det sunda civilsamhället.

 

 

Utsocknes domptörer i ett hjärntvättat civilsamhälle!  

Ingen av tjänstemännen i pseudoprojektet Färdplan Flen bor och betalar skatt i Flen!

 

 

 

lars rådh 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektorganisation

   

Kommunfullmäktige definierar målen för Färdplan Flen och ansvarar för att dessa uppnås. Projektet initierades hösten 2009 med beslut i fullmäktige och i december 2010 antog kommunfullmäktige projektdirektivet som definierar projektets övergripande mål. Kommunfullmäktige godkänner varje år projektplanen för det kommande året och i samband med det redovisas det gångna årets resultat.

 

 

Styrgrupp

 

Projektets styrgrupp ansvarar för att de årliga projektplanerna genomförs. Styrgruppen består av följande politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott:

•Anders Berglöv, kommunalråd (S)
•Björn Zetterqvist, oppositionsråd (M)
•Lars Falk, (A2000)
•Kristina Jävergren (S)
•Lotta Jonsson (C)

Dessutom deltar Lars Rådh, (kommunchef), Jukka Taipale (ekonomichef), Arne Fältin (VD Flens Bostad AB), Karin Lindgren (förvaltningschef Arbetsmarknads- och Utbildningscentrum) och Karina Krogh (projektledare) som föredragande tjänstemän i styrgruppen.

 

 

Projektledning

 

Arbetet med Färdplan Flen leds och samordnas av projektledare Karina Krogh och projektadministratör Päivi Hellberg. Till sin hjälp har de en projektgrupp som består av Sune Bernsand (chef för utredning och strategi), Mikael Brandefors (IT-chef), Hans-Erik Eriksson (planingenjör), Marianne Rynefeldt-Skog (informationsstrateg) och Eva Sjöberg (personalstrateg).

 

 

mån 11 juli  2011

 

 

Härligt att kunna jobba en sommar till! En miljöstation blir till!  

Skrämselhickan inför framtiden har inte riktigt kommit igång ännu! 

 

EU-eliten - inkompetenta eller lögnare?

Att Flens-eliten är både inkompetent och lögnaktig är numera oomtvistat!

 

De ociviliserade optimistkunsulterna i ångestcentralen har all anledning att börja hicka under sin färdplan!

 

 

Det vandaliserade civilsamhället... 

skiter i att ställa civilsamhällets nya generationer till svars för illgärningar! 

 

 

Vandaler har härjat på Kråkholmen i Båven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilsamhället har kommit att bli den måhända lite svävande men mycket viktiga beteckningen på allt det i ett land som inte är staten eller marknaden. Civilsamhället är motkraften mot den allomfattande staten, mot politiken som har ett svar på allt, och, för den delen, mot marknaden som lösningen på samhällets alla problem. Civilsamhället är idén om människor gör saker inte av tvång, utan för att de har ideal, för att de tror på något.

 

 

Men var finns då civilsamhället?

Den frågan hänger ibland kvar när någon har sjungit dess lov.

 

Förvirringen kommer av det viktiga förhållandet att civilsamhället oundvikligen består av två komponenter. Den första är vi välbekanta med: alla de olika föreningar, förbund och klubbar som finns runt om i vårt land. Tankarna går lätt till hjälporganisationen, syföreningen eller fackförbundet, där människor har organiserat sig för något de tror på eller tycker är roligt.

 

 

Organisationer som får skattebidrag tillhör naturligtvis inte civilsamhället!

 

Men det som civilsamhället, i förlängningen hela vårt samhälle, står och faller med är dess andra aspekt, som alltför ofta glöms bort: människors medborgaranda och samhällsengagemang. Uppvaknandet till tanken att man kan göra nytta och bidra till något gott i sin omgivning, inte bara för sin egen skull, utan för andras, är central.

För tyvärr är berättelsen om Sverige idag i långa stycken berättelsen om den moderna, liberala staten som sörjer för vår välfärd medan invånarna betalar skatt och förverkligar sina egna, individuella livsdrömmar. Visst, vi har några viktiga folkrörelser, men de allra flesta av dessa befinner sig sedan länge i en nedåtgående trend.

 

 

Fortsättning

 

 

 

 

.