medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äckel-kuriren är en fascistisk ljug-tidning som slutat informera om verkligheten och som inte längre sprider det fria ordet! Äckel-kuriren är en stödfunktion åt Flen kommuns fascistiska chefer. Negativa rapporter om Flens kommun förskönas eller filtreras bort! Negativa nyheter om allmänheten sprids på nätet slentrianmässigt! 

 

 

fre 6 juli 2012

 

 

 

 

Fascinationen stegras!

Därför blev medborgaren Medborgarn!

 

Efter åtta år kanske kommunen erkänner att detta är ett vattenhål!

 

Denna vecka har medborgarhuset haft besök av politiker från byggnadsnämnden och tekniska nämnden som erkänt att detta är ett vattenhål.

 

Idag fredag kom den nya byggnadsinspektören Laith Al-Ameri kallad Leffe på besök för inspektion av vattenhålet enligt överenskommelse. I hans släptåg kom också den objudna förvaltningschefen Ulrika Lernefalk.

 

Leffe, en helyllesvensk trots namnet fjäskade förstås med sin chef några gånger av okunnighet men han föreföll vara en rekorderlig ung man med utvecklingsbar integritet.

 

Till skillnad från sin chef som är ett under av hyckleri och förljugenhet. En liten människa med ett sjukligt kontrollbehov. Sannolikt en person med väl utvecklade psykopatiska egenskaper som förpestat förvaltningen. En farlig chef som måste bort från kommunen.

 

Emellertid kontaterade både Leffe och fru Lernefalk att detta är ett vattenhål!

 VÄGDIKE5x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nåra brädor på södersidan kanske!

Dom förtillverkas i "verkstan"! I Helgesta alltså!

 

  

 

 

 

 

Ritning fönster söder

 

 

 

 

 

Pippilångstrumpsekonomin!

Miraklet med svenskarna som lånat enorma mängder pengar privat och därmed skjutit upp kraschen ett tag till!

 

Tyskland har inget intresse av att lösa skuldkrisen

 

 

 

Hur är det med handelsbalansen?

Det finns ingen anledning för Sverige att rädda vare sig euron, EMU eller EU!

 

Sverige har haft negativ handelsbalans med EU sedan 2001

 

 

 

 

tors 5 juli 2012

 

 

 

Roligt att komma igång igen efter tre års ofrivilligt byggstopp!

Till att börja med anbefallt idiotstopp av f.d.

byggnadsinspektören Anders Solberg!

 

Sen hjärtproblem, hjärtinfarkt, högt blodtryck p.g.a. nya metastaser på levern men va faen, det kunde vara värre!

 

Nu skiter Medborgarn högaktningsfullt i den komplett galna byggnadsnämnden!

Njaä, kanske inte ändå!

 

 

När Medborgarn tänker efter riktigt ordentligt så bir det nog väldigt lite skitet i byggnadsnämnden!

 

 

Våra förhoppningar går till nya byggnadsinspektören

Laith Al-Ameri.

 Åkerbäret 4 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritning fönster mot norr

 

 

 

"Rättshaverist" ett ord som inte säger någonting om den man pratar om men allt om den som säger det!

 

Epitetet rättshaverist brukas därför allt mer frekvent av skrupelfria makthavare som enkelt, snabbt och effektivt vill undanröja obekväma rättssökanden utan rättegång och dom!

 

 

Begreppet rättshaverist kommer av adjektivet rättshaverisk med betoning på e:t och avser "Den som vill ha sin rätt". Den som slår upp ordet "rättshaverist" i ordlistan får förklaringen: "person som påstridigt hävdar sin rätt". Enligt synonymordlistor är epitetet rättshaverisk liktydigt med egensinnig, enveten, hårdnackad, motspänstig och tjurskallig.

 

Om detta skriver Alf Susaeg i ett debattinlägg.  Här är ett stycke ur det:  ”Begreppet uthållig är detsamma som envis, tålmodig, oförtruten, energisk, flitig och ihärdig. Egenskapen rättshaverisk är negativ och förkastlig medan egenskapen uthållig är positiv och aktningsvärd. Samtidigt föreligger släktskap mellan huvudbegreppens synonymer som kräver rejäla semologiska lappkast för att respektive uttryck ska hamna i rätt fack.


Tanken är att epitetet rättshaverist är sprunget ur förgångna tiders makthavares behov av ett redskap för 'språklig eliminering' av uthålligt rättssökande medborgare. De i sammanhanget störande släktskapen mellan de positiva synonymerna ovan och deras negativa kusiner har med den här tesen undanröjts med ett odelat negativt samlingsbegrepp; rättshaverisk. Ett språkligt väl kamouflerat, med tiden dito inarbetat och därmed effektivt redskap för uppsåtligt förtal.

 

Den som i dagens Sverige utpekas som rättshaverist utsätts tveklöst för andras missaktning. En peststämpel som får förödande effekter i det enskilda fallet, eftersom föraktet i synnerhet omfattar myndigheters och makthavares fortsatta inställning till den utpekade. Epitetet rättshaverist brukas därför allt mer frekvent av skrupelfria makthavare som enkelt, snabbt och effektivt vill undanröja s k obekväma rättssökanden 'utan rättegång och dom'.


Eftersom begreppet är så väl inarbetat inom rättssystem, myndigheter och andra maktens boningar räcker det med att ordet rättshaverist och ett personnamn kombineras för att det aktuella fallet ska processas av sig självt. Med given utgång.

 

Makthavares djupgående aversioner mot uthålligt rättssökande medborgare är väl kända. Ett anmärkningsvärt faktum med tanke på att sk rättshaverister i motsats till terrorister och många framgångsrika makthavare aldrig brukar odemokratiska eller illegala medel i sina strävanden.

 

Att hata eller frukta en våldsam terrorist är begripligt. Men att samma inställning omfattar medborgare som i sitt fredliga rättssökande håller sig till de demokratiska spelreglerna står inte lika klart. Vissa makthavares motvilja mot sk rättshaverister saknar således tydliga motiv och får därför skälet till aversionen sökas på det personliga och psykologiska planet.

 

Ligger motivet i att rättshaveristen besitter egenskaper som gör denne för beslutsam, för uthållig eller för rättsinnad - i makthavarens tycke ? Eller i makthavarens insikt om att den rättssökande har rätt men att dennes rätt på grund av makthavarens orätt inte 'får' eller 'kan' bejakas?

 

 

 

Dumhetens förlovade kommun!

Makthavarna i Flen leker med elden! Att kalla en namngiven medborgare för rättshaverist är ett allvarligt brott! Watch out dumsnutar!

 

Förklaring 2 till den mänskliga dumhetens fem lagar!

 

 

Dumhetens makt.

 

Att social, politisk och institutionell makt förstärker den dummes farlighet är inte svårt att förstå. Men det återstår fortfarande att förklara och att förstå vad det i grunden är som gör att en dum person är farlig – med andra ord - vad är det som gör att dumma får och har sådan makt?

I grunden är det förnuftiga personers svårigheter att föreställa sig och förstå ett oförnuftigt beteende som gör att dumma personer är farliga.

 

En intelligent person kan förstå banditens logik. Den följer ett rationellt mönster - låt vara ett obehagligt och otäckt mönster men det finns en rationalitet i det hela ändå.

Banditen vill ha plus på sitt konto. Då han inte är intelligent nog att hitta vägar och sätt att få detta och samtidigt ge dig en vinst så fixar han sitt plus genom att tillfoga dig ett minus. Detta är naturligtvis förkastligt men ett visst mått av logik finns i det hela och om du själv är logisk så kan du faktiskt förutse vad som skall hända och vidta motåtgärder och försvara dig mot banditen.

 

När det gäller en dum person är det omöjligt att förutse någonting enligt den 3:e lagen. En dum person kommer att trakassera dig utan anledning, utan att uppnå några egna fördelar, planlöst och vid de mest osannolika tidpunkter och platser. Du har ingen chans att förutse om, när, hur och varför attacken kommer. När du konfronteras med en dum person är du fullständigt utlämnad och utsatt för hans nycker.

 

På grund av att en dum persons agerande inte lyder några som helst rationella regler följer att: attacken tar dig med överraskning du inte kan försvara dig på ett logiskt sätt eftersom attacken själv är totalt ologisk.

 

Detta faktum - att en dum persons agerande är totalt oberäkneligt och irrationellt gör det inte bara svårt att försvara sig utan också att det blir mycket svårt att organisera en motattack - det är som att skjuta på ett rörligt mål utan vetskap om rörelsemönstret.

 

Detta är vad både Dickens och Schiller menade då den förre skrev att "med dumhet och god matsmältning kommer man långt" och den senare skrev att "mot dumheten kämpar till och med gudarna förgäves".

 

 

 

ons 4 juli 2012

 

 

 

Får inte visas på nätet!

"Moskébygge i Flen överklagas av granne"!

"Äldreboende utan vatten efter läcka"!

 

Inkompetenta tjänstemän (och en och annan pastor) sätter stopp för kommenterande medborgare!

 

 

 

Rasisterna ställer sina frågor!

Varför inte ljugmedia, medborgare?

 

Kan det vara så att ett fördummat folk av etniska svenskar behöver ännu dummare invandrare att jämföra sig mot.

 

 

1,35 miljoner har gått i pension – varför ökar då arbetslösheten bland invandrare?

 

 

 

Korkade svenskar blir kloka när dom jämförs med analfabeter!

“Åh då han bah… och hon bah, så ja bah, liksom!"

 

 

Är smartphoneägare korkade?

 

 

 

 

Ljugmedia kan inte luras längre?

Banktemplen kräver lydnad från sina hjälplösa undersåtar, som Lincoln brukar säga.

 

"Skuldslavarna fortsätter offra sina liv till mammon. Det är solidaritet mot mammon (ibland sägs guden vi ska offra oss till oxå heta marknad). Folket ska till varje pris tvinga offra till banktemplens fromma."

 

Svenskar är bland de mest belånade i världen

Det vill Swedbank ändra på genom ränterabatt för den som amorterar... 

 

 

 

En del vet ju sen gammalt!

"Hushållens skulder har ökat lavinartat."

 

 

"Vi har upprätthållit tillväxten med lånade pengar."

Schlaugen

 

 

 

Han som vet allra mest om saken!

Lincoln, den envise jäkeln som inte ger sig!

 

Kommer bankerna börja en kapprusning för att få tag i pengarna som inte finns?

 

 

 

 

tis 3 juli 2012

 

 

 

Kommunalt självstyre i Flen?

Det har flenarna aldrig velat ha!

 

Inga är mer medvetna om sin oförmåga än flenarna själva!

 

En mera självskriven representant för hjälplösheten i Flen än kommunisten Johansson finns nog inte.

 

Inte för handikappets skull utan mera för hans ryggradslösa mentala tillsrånd.

 

Kommentarerna avslöjar till yttermera visso skoningslöst virrvarret hos Äckel-kurirens läsare.

 

Bilister utan tillstånd på handikapplats

Ofta står det bilar utan handikapptillstånd på handikapplatserna på Kungsgatan.

 

 

 

Tokbörsen skenar i galenskap!

Goda tider vankas? Med nytryckta låtsaspengar blir det tvärtom! En gigantisk förmögenhets-omflyttning! Gissa från vem till vem?

 

Grexit?

 

 

 

Orubbligt dumma parasiter i Flen!

Vinsten för de själva är noll. Prestigen är mer värd än att låta motparten få rätt.

 

Förklaring 1 till den mänskliga dumhetens fem lagar!

 

Alla människor finns i koordinatsystemet!

 

De flesta människor handlar inte konsekvent. En person som agerar "intelligent" under vissa omständigheter kan under andra agera "hjälplöst". Det enda undantaget är de "dumma" som har en tendens att alltid vara "dumma" i umgänget med andra människor.

 

 

Win-WinKoordinatsystemet kan alltså inte bara användas för att pricka in "dumma". Vi kan för varje person räkna ut medelvärdet av hans ageranden och kan på så sätt pricka in var i koordinatsystemet han befinner sig.

 

En hjälplös person kan i vissa fall agera "intelligent" och i andra fall vara en "bandit" men då det grundläggande draget är hjälplöshet kommer hans medelvärde att befinna sig i koordinatsystemets fjärde kvadrant. Se klickbild.

 

Det faktum att vi kan placera personer istället för beteenden i koordinatsystemet gör att vi kan dela upp de "dumma" och "banditerna" i olika typer: den "perfekta banditen" är en person som genom sitt agerande gör att andra förlora precis lika mycket som han själv vinner.

 

Ett bra exempel är stöld. En person som rånar dig på 1000 r utan att förorsaka dig ytterligare skada är en perfekt bandit: du förlorar 1000 kr han vinner 1000 kr. I koordinatsystemet återfinns han på diagonalen i den andra kvadranten (jag= - du). De perfekta banditerna är dock ganska få. De flesta befinner sig någonstans i områdena B1 respektive B2. Se figur 4.

 

stupidfig2

Banditerna som återfinns i område B1 är sådana personer vars vinster är större än de förluster de orsakar andra. Alla banditer i område B1 är banditer med drag av intelligens och detta drag förstärks ju närmare x-axeln de kommer. Olyckligtvis är antalet banditer ganska få i område B1 också.

de flesta banditer återfinns i område B2. De individer som finns här är sådana personer vars handlingar orsakar mer skada för andra än deras egen vinst.

 

Om någon dödar dig för att komma över 500 kr eller mördar dig för att få tillfälle att ta med sig din fru till Monte Carlo ett veckoslut så kan vi vara säkra på att han inte är en perfekt bandit. Även om vi mäter vinsten efter hans värderingar (men fortfarande använder dina värderingar för att mäta dina förluster) så blir hans placering i B2-området nära y-axeln, det vill säga på gränsen till ren dumhet.

 

Ett annat exempel på inplacering i samma område är generaler som för att få en medalj orsakar mycken förstörelse och otaliga dödsfall.

 

De dummas placering i systemet är totalt olika än för banditernas. Medan banditer är spridda över en yta är de dumma koncentrerade längs med en linje, närmare bestämt den negativa delen av y-axeln. Anledningen är att den överväldigande majoriteten av de dumma är i grunden orubbligt dumma - de håller ihärdigt, uthålligt och ståndaktigt på med att orsaka andra människor skador och förluster utan att själva vinna något - Vinsten för de själva är noll. Prestigen är mer värd än att låta motparten få rätt.

 

Det finns emellertid människor som genom sitt osannolika agerande inte bara tillfogar andra människor skada och olika slags förluster utan i tillägg också skadar sig själva. De representerar en sorts "superdumma" som i vårt system kommer att dyka upp någonstans i området D till vänster om y-axeln. Se figur 4.

 

 

 

mån 2 juli 2012

 

 

 

En piratpartist tar ton! Henrik-A!

Mer överstatlighet, mer kommandoekonomi och mer maktöverföring till Bryssel.

  
Som Albert Einstein en gång påpekade "Ett tecken på vansinne är att göra samma sak om och om igen, men förvänta sig olika resultat."

 

 

Eurokrisen fortsätter. Börsen tar glädjeskutt.

 

 

En liten notis som väcker hopp!

Ljugsamhällets mest bedrägliga verktyg!

 

 

Svenskar allt mer trötta på reklam

Här är reklamen som stör mest.

 

 

 

 

Det rasistiska ursprunget!

Inget som kan ifrågasättas! Så är det!

 

 

FEM METER UPP I LUFTEN:

Sverigedemokraternas rasistiska ursprung. Sverigedemokraterna vill själva inte prata historia eller om hur det hela startade. De är måna om att ...

 

 

 

En blågul blänkare från SD-håll!

Svenska traditioner ska locka turister!

Stefan K från Nyköping har en poäng kanske!

 

 

"Jag inbillar mig att en tysk turist hellre väljer ett midsommarfirande i Dalarna, än en somalisk kulturafton på Skansen. Jag inbillar mig att en japansk turist hellre tar en guidad busstur till Stockholms sevärdheter, än till det mångkulturella Rinkeby. Jag inbillar mig att en amerikansk turist föredrar ett traditionellt Luciafirande i en svensk kyrka från 1300-talet, än en traditionell Ramadanfest i en samlingslokal i Rosengård."

 

 

 

Ett rött boktips från Svensson!

Han med anknytning till Socialistiska partiet, Trotskism.

 

 

 

Statsfientlig ideologibok, Stig-Björn Ljunggren

 

 

 

Det galna kvartsseklet av nyliberal ”historien-är-slut-och-kapitalismen-vann-triumfalism” ebbar ut och nu är det högerns tur att hantera sin besvikelse.Ideologier

Gamla begravda ideologier återuppstår och 2000-talet inleds med ett nytt intresse för nysocialism, nykonservatism, nynationalism och nynazism. Detta sedan marknadsfundamentalismen misslyckats med att ge svar på eviga mänskliga frågor om rättvisa, solidaritet, jämlikhet och moral, respektive identitet, tradition, gemenskap och tillhörighet.

Ideologierna utövar alltså fortfarande sin kraft över människorna konstaterar statsvetaren Stig-Björn Ljunggren i sin påpassliga lärobok/debattbok ”Ideologier” där en ny generation i grundläggande och lättsam form introduceras i 1800-talsideologierna liberalism, konservatism, socialism, och 1900-talsideologierna feminism, ekologism, populism, samt kortpresenteras för viktiga tänkare från Platon och Hobbes till Hitler och Mao. Ja, även Göran Persson och den hållbara utvecklingen kommer med på ett hörn. Ett bra initiativ i tidens anda således, denna lättlästa 200-sidorsbok.

 

 

 

Flens kommun i ett nötskal!

Ökat antal dumma lekmän!

Ökat antal banditer med drag av dumhet bland biträden!

 

 

 

I ett samhälle som rör sig nedåt har vi samma andel dumma medborgare, ß, men hos de övriga, speciellt hos den maktbärande eliten, märks en alarmerande ökning av banditer med drag av dumhet och bland de som inte har makten en likaledes alarmerande ökning av antalet hjälplösa. Sådana förändringar i sammansättningen av den ickedumma delen av befolkningen förstärker ofrånkomligen de dummas destruktiva makt med en tillbakagång som oundvikligt resultat.

 

 

 

 

 

 

 

sön 1 juli 2012

 

 

Dumhetens lagar gäller bara dom pseudokloka dumma!

Men det har ni förstått för länge sedan!

 

 

 

Den mänskliga dumhetens femte lag.

 

Låt oss nu istället för att resonera om enskilda personers agerande och rikedom flytta vårt fokus till samhällets välfärd i stort. I detta sammanhang definierar vi samhällets välfärd som summan av medborgarnas välfärd.

 

För det vidare resonemanget är det viktigt att förstå den 5:e lagen ordentligt. (Inom parentes kan nämnas att av de fem lagarna så är det denna som är mest känd och speciellt dess följdsats citeras flitigt).

Den 5:e lagen säger att:

 

Den farligaste personlighetstypen är en dum person.

Följdsatsen är:

En dum person är farligare än en bandit.

 

Resultatet av en perfekt bandits handlingar är helt enkelt en överföring av rikedom och/eller välfärd. Efter att en perfekt bandit är klar med sin handling så har han ett plus på sitt konto som är precis lika stort som ditt minus. Samhället har varken tjänat eller förlorat på detta (nollsummespel).

Om alla medborgare i ett samhälle vore perfekta banditer så skulle samhället förbli stillastående - stå och stampa på samma fläck. Inga jättekatastrofer skulle inträffa. Vi skulle (inom samhället) få en massiv överföring av rikedom och välfärd till dem som agerar. Om alla medborgare i samhället skulle agera skulle resultatet bli att inte bara samhället som helhet utan också alla individer skulle befinna sig i ett jämviktstillstånd. Ingen förändring skulle ske.

 

När dumma människor är i farten blir resultatet helt annorlunda. Dumma människor orsakar förluster och skador för andra människor utan att generera något plus åt sig själva eller någon annanstans. Som ett resultat utarmas och försvagas samhället och blir fattigare.

 

Om vi tittar i koordinatsystemet så ser vi att alla handlingar av människor som ligger till höger om nollsummelinjen (POM) adderar till ett samhälles välfärd - låt vara olika mycket, medan alla individers handlingar som faller till vänster om nollsummelinjen förorsakar en försämring.

Med andra ord - de hjälplösa med inslag av intelligens (område H1) och banditerna med inslag av intelligens (område B1) bidrar alla tillsammans med de intelligenta i olika grad till att öka ett samhälles välfärd.

Å andra sidan så bidrar banditerna med inslag av dumhet och de hjälplösa med inslag av dumhet till att öka förlusterna som förorsakas av de dumma och därmed förstärker de de dummas destruktiva makt.

Ned detta i åtanke är vi mogna att reflektera något över olika samhällens prestationsförmåga.

 

Enligt den 2:a lagen är andelen dumma människor en konstant ß vilken är oberoende av tid, plats, ras, klass eller någon annan sociokulturell eller historisk variabel.

Det vore dock ett allvarligt misstag att tro att andelen dumma människor i ett samhälle på nedgång är större än i ett samhälle på uppgång. Bägge samhällena plågas av samma procentandel dumma. Skillnaderna mellan de två samhällena är att i samhället som presterar dåligt gäller:

de dumma tillåts av de andra att bli mer aktiva och verka mer

det har skett en förändring av sammansättningen av den icke dumma delen av befolkningen på så sätt att den relativa andelen av I, H1 och B1 har minskat medan H2 och B2 har ökat

 

Detta teoretiska antagande bekräftas genom en analys av historien. Faktum är att den historiska analysen tillåter oss att omformulera våra teoretiska slutsatser på ett mer objektivt sätt och med mer realism och detaljrikedom.

Oberoende av vilken tidsålder vi studerar - antiken, medeltiden, nya tiden eller nutiden - blir man imponerad av att samhällen som är på uppåtgående kan vara det - de har ju sin konstanta del ß av dumma människor.

 

Emellertid så har samhällen som är på uppåtgående också en ovanligt stor del intelligenta människor som klarar av att hålla de dumma i schack och samtidigt producera tillräckligt med mervärde för sig själva och de övriga medlemmarna av samhället för att garantera framsteg och en ökning av välfärden.

 

I ett samhälle som rör sig nedåt har vi samma andel dumma medborgare, ß, men hos de övriga, speciellt hos den maktbärande eliten, märks en alarmerande ökning av banditer med drag av dumhet (område B2) och bland de som inte har makten en likaledes alarmerande ökning av antalet hjälplösa. (Område H). Sådana förändringar i sammansättningen av den ickedumma delen av befolkningen förstärker ofrånkomligen de dummas destruktiva makt med en tillbakagång som oundvikligt resultat.

 

 

Fortsättning

 

.