medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tors 10 juni 2010

 

 

Ta det lungt kärringar!

Vad är meningen med den omoraliska och meningslösa skönmålningen.

 

Tokfeministiska kommunbyråkraters behov av självförverkligande. Satsa på dig själv! 

 

Livet går inte ut på att vara lycklig

Moral krävs för att tillvaron ska bli meningsfull  och lycklig. 

 

 

Jobbcoachning är vuxendagis!

"Få flow i livet". "Låt dig ledas av en inre orkester".

 

Det är några av de tips som arbetslösa kan få av de nöjda utsocknes cheferna  Kristina Ljung och Karin Lindgren som inte betalar skatt i Flen.

 

Nöjda  Kristina Ljung, chef för Vera, och Karin Lindgren, chef för AU-centrum, är mycket nöjda med hur Veras lokaler blev, speciellt med den höstfärgade receptionen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den lyckliga tilldragelsen med den höstfärgade receptionen har rapporterats av en lycklig repetitör på E-kuriren.

 

Vera ska hjälpa människor till en egen försörjning

 

Snabbare utredningar sparar pengar och minskar utanförskap. I dag öppnar verksamheten Vera som snabbare ska hjälpa personer i behov av försörjningsstöd till en egen inkomst.

 

 

 

 

 

ons 9 juni 2010

 

 

 

42 miljoner för dårhuset och vad får vi för pengarna.

Det glömde hon att tala om, Josefin Falk på den korrupta E-kuriren. Det var naturligtvis meningen! Hon skriver vad hon blir tillsagd att skriva av Bo Aläng! 

 

"Dårhuset" anspeglar på det fascistiska sättet projektet tvingats fram! Dårhuset anspeglar inte på de sjuka människor som ska bo i huset!

 

Ett tomt skal men bara kanske! Ingår pålentreprenadenjosefin falk?

Tänk om inte grundplattan ingår! Och tänk om inte prefabbjälklaget ingår! Och kanske en stålentreprenad tillkommer. Faen vet, det ville hon inte berätta, hon medieskuggan Josefin Falk. Det kanske inte ens blir en tumme!

 

Unga förtjusande tokfeminister med psykopatiska talanger tillåts skriva hur vilseledande som helst utan att bli kritiserade. Som bekant finns några skönandar och veckotidningsmurvlar mitt i Sörmland som i högsta grad bidrar till att fördjupa korruptionen i Flens kommun.

 

 

Något som absolut inte ingår i de 42 miljonerna är följande entrprenader.

 

Rörentreprenaden

Luftbehandlingsentreprenaden

Elentreprenaden

Köksentreprenaden

Markentreprenaden

 

Luftbehandling och elinstallationer är dyra historier i ett äldreboende. Det måste vi hålla tyst om säger hon som har hand omet, Lena Hagelberg.

 

 

 

 

 

tis 8 juni 2010

 

 

Desinformatörer i den fascistiska byråkratins tjänst!

Valda delar av sanningen ger blåögda lögner!

 

En specialitet som tillämpas av E-kuriren i Flen till fulländning!

 

En som inte är fascist ska bort! Vem?

 josefin falk

peredlund

bo aläng

lena hagelberg

 

 

 

 

 

 

NCC får Flens viktigaste byggprojekt

Nästa vecka påbörjas arbetet med den sista etappen av Norra Kungsgatan som ska ge gatan en torgkaraktär, och i höst inleds byggandet av det nya äldreboendet i Flen. NCC sätter spadarna i backen i båda projekten.

 

En som möjligen hade rent mjöl i påsen!

Medborgarn ber om ursäkt för att han hade en förutfattad mening!

 

 

En arbetskamrat till Bo Alängs bror på Hifab i Södertälje. Därav Medborgarns kanske förhastade slutsatser. Hifab, fullt av byggprojektledare. Så även denne man, f.d. Flens tekniska chef som  plötsligt slutade när anbuden på dårhuset började trilla in.

 

Sannolikt en jävel på upphandlingsformer och med kunskap om hur man kan fixa och dona för att komma igång med ett bygge utan ha pengar!

 

Kanske ville han ändå inte vara med om Bo Alängs arbetsmetoder! Heders!

 

 

 

 

Entreprenadform

Utförandeentreprenad med genomförande som samordnad generalentreprenad.

 

 

 

 

 

1, Mycket delad entreprenad, byggherren sluter avtal med samtliga (flera) projektörer och samtliga entreprenörer. Han handlägger dessutom all samordning vilket kräver en stor insats från byggherrens sida. Denna ansvarsform ger byggherren möjlighet att själv välja förmånligast entreprenör för varje delmoment. Ansvarsformen medger i många fall en successiv projektering under entreprenad tiden vilket gör att byggstarten kan ske förhållandevis snabbt.

2. Delad entreprenad, byggherren sluter även här själv avtal med projektörer och samtliga entreprenörer men de är nu färre än vid mycket delad entreprenad. De normala “byggmästararbetena“ är samlade i en enda entreprenad, vilken ofta kallas huvudentreprenad medan installationsarbeten såsom vvs, ventilation och el utförs som sidoentreprenader. Samordningen som normalt åligger byggherren, kan föras över till huvudentreprenören.

3. Generalentreprenad, byggherren behöver endast sluta ett avtal med generalentreprenören, vilken då automatiskt får ansvaret för samordningen av underentreprenörerna. Administrationskostnaderna för byggherren blir mindre, men samtidigt måste generalentreprenören ta ut ett risktillägg, då han får större ansvar. Samordnad generalentreprenad, byggherren får in anbud på samma sätt som vid delad entreprenad. I samband med upphandlingen överlämnas ansvaret för del entreprenaderna till huvudentreprenören (mot ersättning). Byggherren kan därigenom få en bättre insyn i del entreprenaderna och slippa ifrån samordningsansvaret.

 

 

mån 7 juni 2010

 

 

Sant och falskt om statistik!

Tillväxt och statistik enligt Timbro visserligen!

 

 

Detta är Sveriges farligaste tabell, den skiljer den reella verkligheten från den DDR-verklighet som det stora enväldiga partiet skapat åt oss, illusioner i speglarnas sal.

 

Det här är rapporten som borde kunna bli en bomb i valrörelsen. Alla svenska välfärdsmyter avslöjade på 31 sidor, på en effektiv prosa. Läs den själva på www.timbro.se

 

Jag skall här bara återge en tabell som säger allt; i den finns alla våra svårigheter sammanfattade och den behöver egentligen ingen kommentar.

 

Arbetskraftsundersökningen, SCB.

 

Befolkning 16-64 år : 5 770 000

 

Oomtvistligt arbetslösa : 582 000 (12.2 procent öppet arbetslösa+studenter+ams-åtgärder+latent arbetslösa)

 

Uppskattad i sjukdom dold arbetslöshet uppgår till : 249 000.

 

Justerad arbetskraft : 4 887 000 (sysselsättningsgrad 70.3 procent.)

 

Totalt arbetslösa : 831 000

 

Total arbetslöshet : 17.0 procent

 

 

Siffrorna från SCB är från 2006. Högkonjunkturens peak! Tror ni den totala arbetslösheten är mindre 2010?

 

Varför är dom officiella arbetslöshetssiffrorna så missvisande? Arbetslösheten behövs naturligtvis för att sysselsätta välavlönade byråkraters administration av densamma! 

 

 

 

 

 

sön 6 juni 2010

 

Skillnad på Folket och E-kuriren? Inte då!

peo wärring

 

 

 

Skit samma!

 

 

 

 

 

 

En f.d. chefredaktör som kan skriva, uttrycker saken!

 

Jag tror att försiktigheten/rädslan/avsaknad av frimodighet i debatten som svenska tidningar intar grundar sig på några lätt identifierbara skäl :

a) Obildning. Dagens journalister känner inte vår publicistiska historia, de har inte en aning om Chydenius, har aldrig hört talas om Palmaer och står som frågetecken om man nämner en tidning som Fäderneslandet eller företeelser som Strindbergsfejden; dagens journalister är drabbade av dagens skola, den de lämnat som fåkunniga fän i tron att all historia startade år 1968.

b) Politisk korrekthet. Eftersom dagens politiker genom en sanslös politik utan förankring hos allmogen skapat de enorma problemen tillåts ingen debatt utan alla som avviker kallas rasister, xenofober etc, att avvika har blivit detsamma som att anklagas för ”trolldom och häxeri” under 1600-talet och då skall du ”döden döö”, inte genom att hängas och brännas, nej det sker genom ostracism.

 

 

Skillnad på rött och blått? Inte då!

Partivalda ombud för godsherrarna eller för allmogen. Skit samma!

 

 

En som däremot aldrig varit murvel, uttrycker saken!

 

 

Men demokratiföraktet då? Var kommer det in? Jo det kommer in när regeringens främsta kritiker, socialdemokraterna, återtar makten, om dom gör det. För då kommer man att behålla  många av alla försämringar,socialmoderaternax tacksamma för att man slapp genomföra dem själva. Redan nu har Sahlin  t.ex. på ett talande vis värjt för att göra åtaganden om "återställare". Formulerigarna har varit välfunna, men vi kan ändå läsa undertexten därför att vi – Gud ske tack – inte är fullt så dumma som de tror. Om alla faktiskt lät sig luras skulle ju å andra sidan politikerföraktet minska avsevärt.

 

Samma visa i Flen fast tvärt om!

På så vis kan SAP medverka till systemskiftet utan att själva ställas till svars för det. Man tror att folk inte ser igenom spelet, men där tar man fel och resultatet blir förakt. Och varför ska man rösta på ett visst parti när resultatet ändå blir detsamma? När politiken styrs av manipulationer breder paranoian ut sig: Hur mycket luras de egentligen? Släppte sossarna regeringsmakten frivilligt genom att inte driva arbetfrågorna i valrörelsen? Syftade detta till att släppa in högerregeringen som får ta de obekväma besluten? Egentligen spelar det inte så stor roll – resultatet blir detsamma. En teknokrati eller en demokrati, vad blir skillnaden?

Med en omskrivning av Abraham Lincolns berömda yttrande kan man säga:

Man kan lura hela folket en del av tiden
och en del av folket hela tiden
men ska man lura majoriteten av folket hela tiden
då behöver man hjälp!

 

 

lör 5 juni 2010

 

Lögnbarometern i ångestcentralen!

Vinden har vänt! Fler besökare i simhallen och på biblioteket!

 

 

Första pulsen visar på ökad arbetslöshet

Mindre skadegörelse och mer än dubbelt så många bygglov mot förra året, men också betydligt fler arbetslösa ungdomar. Nu har den första Kommunpulsen kommit som rapporterar hur Flens kommun mår.

 

En faktor säger allt om tillståndet i ett samhälle! Ungdomsarbetslösheten! Giriga, cyniska, egoistiska, förvuxna snåljåpars ängslan att behöva dela med sig av sitt överflöd till investeringar i ungdomars framtid suger musten ur samhället.

 

 

fre 4 juni 2010

 

Dåliga nyheter är inga nyheter!

Vi väljer att blunda säger medieskuggorna!

 

 

Explosionsrisk på sågverk

Explosionsrisk på sågverk. Sågverket Hälleforsnäs i Flen riskerar vite på 80 000 kr om inte arbetsmiljöbrister åtgärdas.

 

Det är vi som repeterar desinformation från ångestcentralen.

 josefin falkanna mi

Image0003

jandal

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Orealistiska förväntningar i Flen!

Det är oundvikligt att hushållen får betala.

 

Man såg att finanskrisen kunde isoleras, och man hoppades att den inte skulle sprida sig. Men när problemen är uppe på statsnivå så är ju företagen en del av staterna.

När amerikanska hushåll inte klarade bolånen flyttades problemen över på bankernas balansräkningar, och när bankerna fick problem flyttade problemen över till staternas budgetar.

 

Och vem ska ta hand om staterna? Det är oundvikligt att det landar på företagen och hushållen.

Stigande börskurser kan visserligen vara positivt för förtroendet, vilket i sig kan vara ett stöd för ekonomin. Men om stigande börskurser baseras på orealistiska förväntningar om en fortsatt god utveckling kan det öppna för större problem längre fram.

 

 

Tänk om det var så enkelt!

Att bli av med underskott i ångestcentralen alltså, genom att byta färg på politikerna.

 

 

Skrivet 31 maj 2010 10:07 Tomas Andersson, Ordf Flensbygdens moderater

Man kan inte bli förvånad att det är på detta sätt. Vi har under de senaste fyra åren sett en märklig hantering av kommunens pengar. Skjortan, Norra kungsvägen och nu Järnvägshotellet bl.a., när ska nuvarande styre i Flen förstå att skattepengar i första hand skall gå till kärnverksamhet, som skola, vård och omsrog. Skattepengar är inte till för majoritetens nycker hit och dit. Man blir dessutom extremt ororlig när man konstaterar att nuvarande styre dessutom har noll koll på var pengarna går vad man skall göra åt det.

 

Jävlar, va illa du skriver, Andersson!

 

Fortsättning

 

tors 3 juni 2010

 

 

Blir Lotta Jonsson piskad i Flen?

Av Roger Tiefensee Karlsson och Stig

Karlsson?

 

ImageVaultHandler

Stig Karlsson

Lotta

 

 

 

 

 

 

 

man-piska-webb

 

 

Politiker piskas att rösta ”rätt”

Riksdagsledamöterna uppmanas skriva på avtalSolveig Ternström (C): Ett tydligt bevis på partipiskan och ett stort hål i vår demokrati.

 

 

 

Partiet gör allt för att motarbeta nejsägarna. Gruppledaren Roger Tiefensee vägrade till exempel att släppa igenom deras kärnkraftskritiska motion som en centermotion.

– De ville avslå regeringens proposition och det strider mot våra riktlinjer, säger han.

 

 

 

ons 2 juni 2010

 

 

Vilks obegripliga provokationer!

Medborgarns begripliga provokationer?

 

 

Det är lagreglerna kring informationshantering som bestämmer vilken yttrandefrihet vi har – och får i framtiden – inte hur många fanatiker den ena eller andra provokatören lyckas reta gallfeber på. Dagens makthavare kämpar lika hårt för informationskontroll som gårdagens gjorde. Metoderna är nya, fängslanden och spöstraff är nu förbjudna, men ambitionerna är desamma.

I dag handlar det bland annat om FRA-lag, teledatalagring, personuppgiftslag, dataintrång, filtrering av internet och en offentlighetsprincip som successivt avskaffas. Med rader av frihetsinskränkande beslut har riksdag och regering visat att de ideal som i 200 år burit upp Tryckfrihetsförordningen inte alls ska tas för givna i informationssamhället.

 

De allvarliga hoten mot yttrandefriheten kommer dock, det lär oss historien, från en överhet som med sitt eget bästa för ögonen ständigt hittar argument för att stänga det öppna samhället. Här behövs demokratisk mobilisering.

 

Bakom Vilks

Lars Vilks-debatten leder fel och döljer vår tids hot mot yttrandefriheten

 

Murvlarnas egna språk!

Ords betydelse är inte så viktigt säger dom fyra!

"Löpsedel, rubrik och ingress ska ha täckning i texten." Det skiter vi i säger dom fyra.

 

Rätten att sätta en felaktig rubrik

Chefredaktör Jan Helin om att Expressen frias för att ha kallat Guillou Sovjetagent ”En enkel koll i Svenska akademiens ordlista kapar Expressens argument med fotknölarna.”

 

Rätten att sätta en felaktig rubrik vill vi kämpa för till sista blodsdroppen!

 

peo wärring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så tokigt det kan bli! Ihopslag!

Tandläkarnas betydelse för fotogeniguen!

 

 

Det är Kristina Jävergren utan solbrillor som har skuldsanerats

medan Morgan Jävergren har solbrillor och är domare, i sport alltså. Om han är skuldsanerad förtäljer inte medieskuggorna! Vi förlåter dom båda i alla fall.

 

Om det inte vore för att hon gömmer sig i Fullmäktige. Medborgarn tycker nog dessutom att nära familjemedlemmar har nåt sorts ansvar för familjens heder och ära i politiken.

 

 

tis 1 juni 2010

 

 

Vad tiden rullar på, medborgare!

Nu har vi bara lite drygt två år på oss!

Hur i helvitte ska dom hinna i fullmäktige?

 

Innan jorden går under menar jag, 23 dec 2012!

 

 

Vilka kommer att bo i järnvägshotellet och i dårhuset vid Hammarvallen. Reptiler från yttre rymden? Hinner Lena contortionisten Hagelberg och Bo mobbaren Aläng fixa rent vatten och kretsloppsanpassade avfallssystem åt ödlorna. Kanske reptiler mår bra av asbestvatten, smaksatt med arsenik och Alvedon. Och alla huggormar måste väl ha en egen dräneringsbrunn va!

 

Som tur är är ödlorna på en intellektuell nivå som inte kräver någon skolgång i Flen med omnejd. Kristina skuldsaneringsobjektet Jävergren och Mikael stoneface Martinsson kan därför fortsätta kölhala skolan. Föräldrarna kan gott "gå på plankan" tillägger fru Jävergren.

 

 

 

Medborgarn försöker förstå!

Men det skiter sig hela tiden, gott folk?

 

Den nya världsordningen

Medan media och politker laddar upp inför årets valgala så snickrar de globala ...

 

Fortsättning

 

 

 
.