medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mån 20 juni 2011

 

 

Det moderna ståndssamhället! 

Det går ju att uttrycka på flera sätt förstås!

 

Medborgarn bestämmer sig för följande:

Besuttna, beskyddade, arbetande, fattighjon.

 

Adel, präster, borgare och bönder.

 

Låt oss för enkelhetens skull betrakta de besuttna som kungligheter, gvevav och bavonev och andra ofrälse förmögna uppkommlingar.

 

 

Dom som känner utanförskap!

 

Vad faen ska man kalla dom?

Avsaknaden av entydig definition har försvarats av finansminister Anders Borg med att "utanförskap" är ett samlingsbegrepp för ett samhällsproblem som inte kan kvantifieras med en enda storhet.

 

 

Minnesuttryck:

 

Utstötta eller tattare räknades inte till samhällsgemenskapen!

Hjon=beroende av hjälp

Utanförskapare, utanförare, identitetslösa!

Utan egen försörjning och makt över den egna vardagen!

 

 

 

 

Försörjningsplikten sätter stopp för dagens spaningar!

 

 

 

sön 19 juni 2011

 

 

Bidragsanpassad pestsmittad verksamhet är förödande! 

Ersättning för utfört arbete... vid sjukdom... vid påtvingad arbetslöshet är något helt annat! 

 

 

Grevar och baroner får stora bidrag! År efter år, samma gods!

Att läsa listor över de största mottagarna av EU:s gårdsstöd är som att läsa den svenska adelskalendern!

 

 

Arbetslinjen måste även gälla grevar och baroner! EU:s generösa inkomstgaranti för grevar och baroner bevarar den gamla

"ståndstiden" i många år framöver!

 

Om ståndstiden tog slut, sent 1800-tal, har den i så fall onekligen återuppstått i vår tid!

 

 

Aristokratin, skriver professor Carlsson:

De står högst på skalan och innehåller grevar, friherrar och deras vederlikar såsom godsägare, hovdignitärer, chefsämbetsmän, generaler och överstar.

Länge bestod denna grupp uteslutande av adelsmän, inklusive ett fåtal personer som var födda ofrälse, men som under sin karriär hade erhållit adelskap. Vid ståndstidens slut (1860-tal) inträffade det emellertid, att en och annan ofrälse man nådde samhällets högsta topp utan att bli adlad. Biskoparna kan räknas till detta skikt, liksom enstaka ofrälse brukspatroner och köpmän, t.ex. medlemmar av den förmögna "Skeppsbroadeln" i Stockholm.

 

Arbetslinjen måste även gälla politiker

Arbetslinjen måste även gälla politiker  Riksdagens generösa inkomstgaranti för tidigare ledamöter sänder ut mycket ...

 

 

 

 

lör 18 juni 2011

 

 

Den brända jordens taktik!

I väntan på återlämningen av Sigridslunds skola! Folk glömmer så lätt!

 

Nu är det dags att lämna tillbaka skolan efter snart två hundra års lån till allmogen i Årdala socken, säger en Bonde på Vibyholm!

 

Sigridslund invigdes år 1826 - och innebar ett för den tiden radikalt tänkande. - Familjen Bonde ville satsa på allmogens utbildning. Något som var mycket radikalt. Visserligen var skolformen på den tiden anpassad till bondesamhället. Men skolan förvandlades under 1800-talet till en folkskola.

 

Vi behöver Sigridslund som jaktstuga, fortsätter Bonden! Det är bäst att ni utrymmer skolan fortast möjligt herr kommunalråd!

 

 

Naturligtvis fru Aristokrat, det passar bra i vår centraliseringssträvan, skolor ska ju inte finnas på landsbygden, predikar kommunalrådet.

Vi börjar genast bränna jorden (lägga ner skolan)!

 

Sen startar vi förvillande låtsasutredningar som i slutändan får folk att förstå att Sigrislund måste avyttras eller rivas. Vi tillämpar samma taktik på andra håll i kommunen, till exempel Skjortan och Järnvägshotellet!

 

Vi har en fullständigt osannolik förvillare i kommunala utredningar, kulturskolans chef och tubaspelare, Sven-Olof Juvas! Hans utredningar om Filmbruket och Skjortan tillhör milstolparna bland kommunala låtsasutredningar.

 

Ja, ja Kommunalrådet, det blir säkert bra men schas på sig nu kommunalrådet, försvinn och gör som jag säger,

tillägger en Bonde på Vibyholm!

 

hamlet2

sven oiof juvas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bastuba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marklösa betalar dyrt för jakt

Malin och Sven Öberg har skött Vibyholms gods sedan 1993 och bott där sedan 2001. Malin Öberg är född Bonde och godset blev hennes när den ...

 

 

 

Grevar och baroner får stora bidrag! År efter år, samma gods!

Att läsa listor över de största mottagarna av EU:s gårdsstöd är som att läsa den svenska adelskalendern!

 

En del av ätten Bonde äger dock ett par andra stora mottagare av bidrag. Peder Bondes brors sonson Carl Bonde äger Bordsjö Säteri, Ericsberg, Hörningsholm med flera gods och säterier. Barnen är dock på väg att ta över. Wibyholm togs dock över av hans syster, Malin (gift med Sven Öberg). Familjen är en av de största privata markägarna i Sverige och är alla ättlingar till den rika göteborgsfamiljen Dickson genom att modern till Peder Bonde och hans syskon, såsom Carl Carlsson Bonde, var Blanche Dickson. Han gifte senare om sig med Ebba Wallenberg, syster till 1970-talets Marcus och Jacob Wallenberg..

Wibyholm

 

 

 

fre 17 juni 2011

 

 

Många defaultbetydelser finns det!

Fler än dom som omtalas här nedan!

 

Default (law),

the failure to do something required by law

 

Default (finance)

 

failure to satisfy the terms of a loan obligation or to pay back a loan

 

Default (computer science)

 

a preset setting or value

 

 

 

Sen ska faenskapet översättas!

Till svenska alltså och det är det ju ingen som kan! Då tar det sin tid att förstå begreppet! 

 

 

 

Default = defallere = att saknas

 

"Förval" och "standardval" eller "bristval" och "bristvärde".

 

"Försummelse." I brist på andra instruktioner, "nollval",

"nollvärde".

 

Medborgarn kan än så länge bara förlika sig med betydelsen "standardvärde" eller "grundvärde" i datasammanhang.

 

Man kan ju för all del använda ordet i överförd betydelse. Många defaultinställningar kan man ju göra för att underlätta det praktiska i livet!

Till exempel hojta till frugan: två defaultmackor med en halvliter defaultbärs klass III på momangen! 

 

 

Slå in öppna dörrar i Sörmland!

Defaultinställningen som vi alla känner till!

 

Dom som bestämmer i Sörmland är och har alltid varit ståndspersoner:

 

Grevar och baroner, friherrar och possessionater, brukspatroner och skeppsbroadeln, fabrikörer och besuttna självägande storbönder.

 

Bondeförbundare hela högen! Ta dig i skrevet, Berglöv!Bondeförbundare i "Leader inlandet"? Skulle tro det!

 

 

 

 

Defaultkorruption ligger i tiden!

Något som förnekas av ståndspersoner på alla nivåer! Ett erkännande är på gång kanske!

 

 

 

Korruptionen kartläggs

Regeringen har tillsatt en utredning som ska kartlägga korruptionen i kommuner och landsting samt i kommun- och landstingsägda företag.

 

 

 

 

Defaultstater en masse!

Som om BIGPISS skulle vara dom enda!

 

 

Grekisk default nästan säker

Nästan säker på att det blir en default för Grekland.

 

 

 

Låten är ju välkänd numera tack vare Shannon, nästan som en ny irländsk nationallåt!

 

Medborgarn gillar durspel och vill bara visa vikten av att använda tvättsvamp till baskompet!

 

 

Miniatyr

 

 

Galway Girl - Mundy with Sharon Shannon

 

 

 

tors 16 juni 2011

 

 

Tankarna går till Flensplanerarna!

Mjölkcentral går väl an men en glassfabrik...

 

 

Skadade efter utsläpp på bruk

Utsläpp av svaveldioxid på pappersbruket i Lessebo i Småland.

 Tolv skadade efter utsläpp på bruk

 

Inte är det någon större skillnad på 

ammoniak-gasen i Flen och svavel-dioxiden i Lessebo 

 

 

Medborgarn undrar vilka dom är!

Dom där i "Leader Inlandet" som ska få landsbygden att blomstra! "Leader Inlandet" talar om landsbygden, inte landsorten, inte heller landsbygdskommuner!

 

 

landsbygdskommuner består av landsbygd och tätorter!

 

Landsbygd kallas område med lantlig bebyggelse och ofta avses områden belägna mellan tätorterna/städerna.

Sveriges landsbygd associeras helt eller delvis med det öppna svenska odlingslandskapet.

 

 

 

Flens representanter känner vi ju till!

Niklas Witt är ordförande och bor i Julita!

Hoppsan! Är det Katrineholm eller Vingåker? Skit samma, utanför Leader inlandsområdet är det i alla fall! Sånt går visst för sig!

 

 

 

Lena Montgomery är naturligtvis en värdig representant för landsbygden och i ännu högre grad hennes man Richard vars släkt jagat svin i generationer på herrgården Tuvekärr i Årdala. Dom saknar gammeldags telefon! Med rätta!

 

 

Carola Rydberg med make Jack Rydberg är kommunens mest kända företagare. Breder gärna ut sig i kommunala- och mediasamman-hang som flensambassadörer. Bor på gränsen mellan köpingen och landet!

 

 

Vart tar skattekronorna vägen?

Som om vi inte redan visste, jösses Amalia!

 

 

Höga arvoden utreds

I flera år kan politiker ha fått för mycket i ersättning för förlorad arbetsinkomst.

 

Landstingens vinnare är... Direktörerna!

Landstingsdirektörerna har haft en löneökning på 80 procent under de senaste tio åren. Det är dubbelt så stora löneökningar som för arbetare och tjänstemän i sektorn

 

 

 

 

ons 15 juni 2011

 

 

Byråkraters lek med skattepengar!

För en företagare på landsbygden är bredband med fiber skillnaden mellan liv och död när kopparledningarna tas bort! 

 

Från juni 2007

Efter en månad med ADSL i Helgesta är Helgesta ett himmelrike för uppkopplade. Jag tänkte få sprida information om hur Helgestaborna har gjort för att clip_image0011151finansiera sitt ADSL, på Flens hemsida alltså. Det gick inte för sig meddelade Mikael Smalbandet Brandfors. Ronnie Wanbergs simpla smalband var mycket bättre för landsbygden tyckte Brandfors. Hans bevingade ord från tidigare, "det är bättre med ett dåligt bredband än inget alls". Ta dig i brasan Brandfors. 

 

Politiker, för helvete! Hur mycket pengar skall ni kasta i sjön. FRID ÖVER KONKURSEN

 

Medborgarns bevingade ord lyder:

Det är bättre med ADSL än inget bredband alls!

 

Vad är smalband?

 

 

Stinkande skunkar förpestar Flen!

Leader Inlandet verkar existera mest för sin egen skull

 

Brev från Medborgarn till Niklas Witt för några år sedan!

 

Häromsistens diskuterade professor Åsa Nilsonne om vi människor domineras av det emotionella eller det förnuftsmässiga och professor Åsa såg människan som ett emotionsdrivet djur som har fått förnuftet som en tveeggad bonus och att vi har stora problem med den stora emotionella hjärnan med sin lilla förnuftspåbyggnad uppepå som en alltför liten mössa vi försöker dra ner över öronen. Konflikt uppstår när vi fryser om öronen. När förnuftet som vi inte behärskar ständigt lurar oss.

 

Som lagvrängare lever du på illusionen att tro dig om att behäska förnuftet genom att kunna alla lagar och regler som omger dig. I själva verket är det tvärt om. Du är så upptagen av att dra ner förnuftsmössan över dom frusna örona att du glömmer fötterna som är svarta av frost. Nästippen har sedan länge frusit till is liksom känslorna. Kalla det gärna kommunal emotionell ointelligens.

 

clip_image0011151

 

De här två sitter i samma rum eller åtminstone i samma båt,

ledningsförvaltningen i Flen! Tillsammans har de effektivt blockerat alla försök att skapa alternativ till Ronnie Wanbergs konkursade simpla smalband! 

 

Kom ihåg i fortsättningen att de här gossarna är mästare på att anpassa sig.

 

Brevet från Leader Inlandet

"Många pratar om att landsbygden ska leva men handlar tvärt emot" -Nu har Leader Inlandets styrelse skrivit ett öppet brev med förhoppningen ett en förändring ska ske.

 

Landsbygd utan resurser

Öppet brev till förtroendevalda i riksdag, landsting och kommuner.

 

Hon som är bäst på dragharmonica, durspel!

 

Miniatyr

 

Munspel med bälg!

 

SHARON SHANNON LIVE

 

 

tis 14 juni 2011

 

 

Hjärntvätt i Flen, bli frisk och rik!

Det positiva tänkande har ersatt det kritiska och rationella tänkandet!  

 

Positivt tänkande är ett farligt virus

Du kan om du vill. Vem som helst kan nå toppen.” ”Oj, det ...

 

Stressråttor i Ångestcentralen!

 

Allt fler företag och myndigheter verkar existera mest för sin egen skull.

Ineffektiva sätt att jobba på, kallas för ”M-träsket” och har enligt rapporten ”Arbetsliv på kontoret” drivits fram av bland annat teknikutvecklingen och de högsta chefernas kontrollbehov. Och ”M-träsket” betyder att möten, mejl och mätningar har fått breda ut sig på bekostnad av kärnuppdraget!

 

 

Arbetstiden äts upp av ständiga möten

Dom ”där inne” och vi ”här ute”. Ja, vad gör alla ...

 

 

Bara en kan skriva så även om Medborgarn försöker!

Hakelius spanarbegåvning och satiriska talang saknar naturligtvis Medborgarn!

 

 

Men även om Medborgarn tillhör idioterna är det väl tillåtet att apa efter tonfallet och stämningsläget. 

 

Förresten är det snart trettio år sedan Medborgarn tvingades att gå ut för att komma till sin arbetsplats. 

 

 

 

"Det är över nio år sedan jag tvingades att gå ut för att komma till min arbetsplats. På den tiden fick jag aldrig något gjort. Dagen fylldes av möten och hejsan-hejsan och lunchätning. Alla suckade över mötena, som sällan var till nytta, men möttes gjorde det ändå. Till det ska man lägga statistiken.

 

De flesta av mina arbetskamrater var trevliga. Men låt oss säga att en tjugondel, lågt räknat, av mänskligheten är skitstövlar eller idioter, eller en kombination av de tu. Om man då samlar tjugo personer på en arbetsplats så kommer, rent statistiskt, en av dessa tjugo att vara en skitstövel/idiot. Och det typiska för sådana är att de slukar mer tid och kraft än de nitton övriga tillsammans.

 

Allt det där slipper jag. Jag kan träffa de jag vill, när jag vill. Jag vill inte att ni avundas mig, men ni frågar och där har ni svaret. Man kan känna sig mer ensam i en folksamling än på sin egen kammare. Och jag begriper inte hur man får något vettigt gjort om man tvingas sitta på kontor. Så egentligen är det jag som borde fråga er: Blir det inte ensamt? Krävs det inte en väldig självdisciplin?"

 

 

 

 

mån 13 juni 2011

 

 

Det finns inget att rapportera!

Organiserade nätverk stänger till informationsströmmarna på webben! 

 

peredlund

 

Jag känner verkligen att oegentligheter inte förekommer i Flens kommun, säger Per "spikrakt uppåt" Edlund. Därför kan vi berätta om stickning och durspel men vem faen intresserar sig för stickerskor på webben?

 

En hyllning till E-kuriren i Flen!

Miniatyr

 

 

" Knäppgöken " En hambo på durspelet

 

 

Brände 10 milj under Kinaresa

40 skånska tjänstemän och politiker åkte på pr-resa till Shanghai för tio skattemiljoner Resultatet av resan: Inget konkret.

 

”Det var värt varje krona”

 

Kommunikationschefen: ”Jag känner att vi verkligen fått valuta.”

 

 

Medborgarn respekterar naturligtvis industrifolket!

Såna som klarar sig på egen hand alltså!

 

 

Företag slår ett slag för industriutbildning

Flen Momento och Volvo Parts är två av företagen i Flen som räknar med att växa och nyanställa ...

 

 

Yrkeshögskolans start hänger på skör tråd

Jag skulle behöva strax över 20 ansökningar för att vara säker på att det blir tillräckligt många som börjar, säger utbildningsledaren

 

 

Utlovade ritningar är heligt! 

Att svika en uppdragsgivare är en dödssynd!

 

Utlovade byggritningar, etapp 1 till en ny bilprovningshall kom alltså iväg under måndagen!

 

sön 12 juni 2011

 

 

Rånare måste kallas rånare!

Organiserade stöldvågor i alla läger!

 

Det är bara organiserade nätverk som kan fånga upp rännilarna av penningströmmar! 

 

”Finansrevolten har bara börjat”

Vi accepterar att bli rånade på enorma summor. Men det lär snart bli ändring på det.

 

 

"Hur blev det så här? Svaret ligger i den betalningsmodell som lagt grunden för finansbranschens enorma expansion över hela världen. Den som kläckte idén att finansfolk istället för fast ersättning ska ha en liten rännil av den penningström som passerar förbi deras nästippar ändrade med ett penndrag samhällets struktur."

 

 

Byråkrater kan blåsa upp, dom!

Till och med Ingrid Gustavsson i lilla Flen! 

 

 

Invest Sweden blåser upp jobbsiffror

Invest Sweden bluffar med hur många jobb myndigheten bidragit till genom investeringar i Sverige.

 

 

”Invest vadå?”

Invest Sweden påstår sig ha hjälpt företag som aldrig hört talas om dem.

 

Granskar Statliga Invest Sweden bluffar

 

 

 

Invest Sweden

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

 

 

 

lör 11 juni 2011

 

 

Medborgarn blir sällan upprörd!

Att vara trygg i sin yrkesroll är det viktigaste!

Att vara trygg i sin roll som samhällskritiker är det näst viktigaste!

 

Den som känner sig trygg i äktenskapet blir snart bedragen! 

 

Att vara trygg i sin familjeroll är en omöjlighet! En får göra så gott man kan, gott folk!

 

Apropå Medborgarns yrkesroll har den överskuggat samhällskritikerns roll denna helg! Utlovade byggritningar till en ny bilprovningshall  på måndag är förstås viktigare än att fördjupa sig i studium av representanter för tokfeminismen!

 

Att som förälder i helgen dessutom delfinansiera ett lägenhetsköp i centrala Stockholm kan tyckas vara en trygg investering i sin familjeroll. Så får man nog inte se det!

 

 

Fortsättning

 

 

.