medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mån 10 maj 2010

 

 

 

Ett modernt fallfärdigt ruckel!

Egenmäktigt förfarande och trolöshet mot huvudman, pastorn!

 4183150809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sön 9 maj 2010

 

Korruptionen i Flen är ett avgörande hinder för utveckling!

Det finns en klar korrelation mellan graden av korruption och graden av fattigdom.

Medborgarn är övertygad om att korruption är roten till allt det onda i Flens kommun!

 

Ordet korrumpera har många betydelser. Kommer från latinets rumpere - att bryta, att bryta ned. Nedbrytningsprocess, förruttnelse. Men också att förgifta, att göra sjuk.

 

Maciej Zarembas: Jag har aldrg varit med om att göra ett reportage där så många offentliga personer - läkare, enhetschefer, fullmäktigeledamöter, till och med kommunalråd - begärt att få förbli anonyma när de säger sitt hjärtas mening om en offentlig förvaltning. "De skulle krossa mig på en vecka", säger en förtroendevald. Jag har sett en del korrupta organisationer, men ingen som samtidigt, alldeles uppriktigt, menat sig moraliskt överlägsen samhället i övrigt."

 stefan zunkosolveig zunko

Vad säger man. Det finns naturligtvis ingen enkel lösning.  Men maktskiften är en absolut nödvändighet och då menar inte MB politiska skiften utan personliga sådana.

Som Lord Acton uttryckte det. "Makt korrumperar. Absolut makt korrumperar absolut."

Maktskiften rensar luften.


Ny rapport berättar om den osynliga korruptionen i Sverige
 
Det finns korruption i Sverige, men ofta ser man den inte. Det säger Brottsförebyggande rådet, Brå, i en ny rapport. De säger också att lagarna inte är så tydliga. Därför blir väldigt få dömda för korruption.
Förra veckan kom Korruptionens struktur i Sverige, Brottsförebyggande rådets rapport om korruption i Sverige. Rapporten visar att det finns mer korruption i Sverige än många tror. Monika Karlsson på Brå säger:

Rapporten är början på arbetet med att kartlägga korruptionen.

 

I Sverige har vi länge underskattat kraften i vänskapskorruptionen – betydelsen av att få sitta vid kommunalrådets bord på lunchrestaurangen. Men det finns en ökande grad av medvetenhet om problemet.

MÅRTEN SCHULTZ
Jurist (jur dr.) och rättspolitisk debattör

 

Korruptionen griper omkring sig och är fortfarande ett avgörande hinder för utveckling. Det finns en klar korrelation mellan graden av korruption och graden av fattigdom. Förvånande nog anser samtidigt 60 procent av svenskarna att korruptionen är på uppgång i Sverige.

 

lör 8 maj 2010

 

Åsiktsfascister på båda sidor!

Näktergalningar som fått Flen i fritt fall!

 

socialmoderaternax

Vad har storbönder och socialdemokrater gemensamt, jo dom ogillar självständigt tänkande människor i fria yrken. En självklar symbol för det fria tänkandet och friheten från kommunala bindningar är bredband och internet.

 

 

Till Lisa Sollenborn, kommunsekreterare i informationsservice

 

Hej Lisa!

 

Som du säkert vet har invånarna i Helgesta försökt få ett annat bredband än det smalbandsalternativ som Tyfon och kommunen erbjudit. Vi har tröttnat på att invänta besked från kommunen och har därför på egen hand beställt adsl till Helgesta. Det kostar oss 2000:- +moms per privatperson och 4000:- + moms för företag som kan dra av momsen, ett högst överkomligt engångsbelopp med tanke på den avsevärt billigare månadskostnaden och med möjlighet att få högre hastighet. Vi blir kanske 50 st som delar på kostnaden.

 

För oss i Helgesta har det varit ett självklart val när alternativet med fiber till varje hushåll körde fast. Ett för stort steg kanske att gå från modem till högsta bredbandsbredd. De som inte ställt upp solidariskt och betalar adsl är kyrkan, prästen och Hammartorp, slottet du vet. Kommunenens erbjudande har aldrig varit något alternativ för oss. Sannolikt finns det andra kommundelar som kan göra på samma sätt så att vi slipper det trådlösa.

 

Jag vill därför att kommunen hjälper till att sprida kunskapen om den här möjligheten, till medborgare som behöver ett snabbare och billigare bredband. Jag bifogar två bilagor "erbjudande att beställa bredband i bredbandsbutiken.se" och medborgarnas affärsöverenskommelse i Helgesta. Om du vill kan jag skriva ihop informationen till kommunens hemsida alternativt att ni skriver den som jag sen får korrekturläsa och godkänna. Som du förstår är det bråttom innan medborgare hinner teckna sig för trådlöst.

 

Tack Lisa på förhand

 

Mvh Tonny

 

 

 

Politiker och deras drängar vill inte förstå!

Föraktfulla näktergalningar gör allt för att slippa kommunicera med vanliga medborgare! 

 

 

”Politiker förstår inte nätet”

Ny branschundersökning. Över hälften anser att svenska politiker förstår nätfrågor dåligt.

 

 

fre 7 maj 2010

 

 

Innehållslösa pseudoprojekt!

Galningar som underhålls med skattepengar!

 

Angående debattartikel sept 2006 i E-kuriren av Lotta Finnstorp, "Moderaterna vill ha nolltolerans mot brott" Lotta tycker att "Vägskälet" har koll på buset i Flen sen starten för ett halvår sedan.

 

En sån tur att "vägskälet" har eliminerat brottsligheten i Flen. Finstorp och buset!

Vad är egentligen ett brott för Finstorp? 

Är det när folk slår varann på truten, framför allt när män slår kvinnor på truten eller när svartskallar slår svenskar på truten eller när ocivilicerade färäldrars barn slår civilicerade föräldrars barn på truten.

 

Medborgarn är naturligtvis emot att någon slår någon annan på truten men det finns andra brott också, lite mera subtila kanhända men brott lik förbenat.

 

Vi kan väl vara överens om att brott uppstår när man bryter mot en lag och sådana finns det ju gott om, inte alltid kända av kommunens folk förstås, som föredrar egenkomponerade regler och förordningar. Lagar som Flens kommun negligerar, och som Lotta Finstorp bryter mot eller avsiktligt blundar inför finns det gott om!

 

Vad i helvitte var "Vägskälet"? Ytterliggare ett exempel på Parkinsons väl fungerande lagar i Flen.

 

 

Brottsliga pseudoprojekt!

Galningar som underhålls med skattepengar!Från maj 2007!

 

Ja, då har vi fått adsl i Helgesta trots odemokratiska särbehandlare som Lotta Finstorp och Michael Brandfors. Betalat en "entreavgift" har vi fått göra själva, 2 500 spänn för privatpersoner och 4 000 spänn för dom som kan dra av moms. Vi på landsbygden har blivit aktivt motarbetade under två år. Av politikernas representant och kommunchef Lotta Finstorp och tjänstemännens representant IT-chefen Mikael Bredfors, allierad med Ronnie Wanberg.

 

Man kan säga att Finstorp  och Bredfors har stoppat bredbandsalternativ på landsbygden till förmån för den kriminella Wanbergs SB broadbands trådlösa smalband. Alltså i förlängningen är Finstorp och Bredfors, Wanbergs

försäljare av en brottsligt oduglig produkt.

 

Vad får Bredfors för detta. Vad man ska kalla ett

förhållande som detta mellan kommunernas IT-chefer och Ronnie  Wanberg, får väl juristerna tvista om. Ett solklart fall av diskriminering kanske, en medveten begränsning av den fria konkurrensen och naturligtvis korruption.

 

Nåja, beslutsprocessen har varit följande, arbetsutskottet och styrelsen nekade Helgesta och Svärdsta bidrag till utbyggnad av adsl under våren 2006 trots att telestationerna varit utrustade med fiber. Protokolltext här.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, observera inte kommustyrelsen, klubbade snabbt igenom ersättning till adsl-utbyggnad i Öja under våren 2007 där "ingen" jobbar eller bor. Protokolltext här.  Priset 90 000 per telestation är detsamma i Helgesta, Svärdsta och Öja. Detaljerna i protokollen och argumentationen för att de kommunala besluten blev olika återkommer Medborgarn till.

 

Vi får väl se hur hämndlysta Helgestaborna och övriga landortsbor är. Medborgarns roll är den upplysande. Att upplysa om korruption, maktmissbruk och okunskap. Någon agitator har han aldrig varit och kommer aldrig att bli. 

 

Den förste i Helgesta som fick adsl i går sitter lyckligt skyddsutrustad i störtkruka och njurbälte med en fartvind på 15 Mbit/sek. Medborgarn får sitt i nästa vecka. Själv åkte Medborgarn flakmoppe i går, med Wanbergs trådlösa, med fötterna på styret i 280 knyck, kbit/s tror jag visst att det var.

 

Jag står här på Flens torg och tittar mig dystert kring, bland trasor och tombuteljer och många andra ting,

det tindrar en tår på kinden och jag fylls av melankoli

För var dag blir det sämre och bra lär det aldrig bli.

 

 

 

tors 6 maj 2010

 

Squareheads i Ångestcentralen!

Tankar från en annans stubbe.

 

Chefer och förvaltare, squareheads


De personer, som saknar förståelse för den 5:e Dimensionen, den okända Framtiden, förblir chefer och förvaltare, och deras chefskap blir fyrkantigt - Squarehead. En framträdande egenskap hos denna kategori är en god minnesfunktion med inlärda mönster. Besluten orienteras i Dåtid och Nutid med ringa förståelse och intresse för Framtidens krav. Chefer och förvaltare finner trygghet i gammal kompetens och förändringar avskräcker, vilket leder till konflikten med den framtidsorienterade ledaren och entreprenören. Chefstypen betraktar den femdimensionelle ledaren och entreprenören som en - femfemma - som är hjärndöd och galen. 


Ledaren och entreprenören betraktar chefen och förvaltaren som en - Squarehead, som inte visar mänskliga känslor och som fattar fyrkantiga och otidsenliga beslut. Orsaken till detta är att chefen/förvaltaren å ena sidan och ledaren/entreprenören å andra sidan lever i två helt skilda världar - Dåtid respektive Framtid.
Konflikten mellan chefskap och ledarskap kan härledas till minnet - 4:e Dimensionen - där vi lagrar våra personligt inlärda färdigheter, kunskaper och erfarenheter samt våra värderingar och övertygelser inom t.ex. kultur, religion, ideologi, ävenså som olika karaktärsdrag såsom attityd, moral och etik, status, prestige, girighet, egoism osv. Chefer och förvaltare med starkt utvecklade minnesfunktioner men med en trång själ, som saknar utrymme för framtidsorientering och medkänsla, är allvarligt handikappade.


För att utöva sin makt i den hierarkiska pyramiden tjuvhåller chefer och förvaltare på viktig information så att medarbetarna inte kan utveckla sin självständighet och utgöra ett hot mot chefen, den överordnade makthavaren.

 

 

 

I Grekland som Mitt i Sörmland!

Så långt från demokrati som man kan komma!

Ändå kallas det demokrati.

 

 

Osund byråkrati som hämmar utvecklingen i Flens

kommun liksom i andra kommuner.


Feodal demokrati, maktmissbruk, korruption


Nepotism, svågerpolitik, partiboksbefodran


Nybildning av politisk adel, nya nomenklaturasystem


Brist på civilkurage och tjänstemannaansvar


Psykopati, narcissism, empatiunderskott


Toppstyrd partistruktur, demokratiunderskott

 

 

0ns 5 maj 2010

 

En stubbe att sitta på och tänka!

Vårtsvinen i fullmäktige kan inte sitta lull!

 

 

Tillvaron rullar på och Medborgarn kan inte att hålla jämna steg med den flyende tiden som man säger. Det är ju inte heller å andra sidan så nödvändigt. Vid alla hembrända, vidbrända, och utbrända ekorrhjulstrampare, tid finns ju inte, omöjlig att definiera utan att förutsätta att den redan är definierad. Dåtid, nutid  och framtid finns samtidigt. Det går inte att jaga tiden när den kommer emot oss.

 

Slå dig ner på stubben, invänta tiden och ta dan som den kommer. Det finns mycke roligt att göra på en stubbe. Man kan tänka ditt och man kan tänka datt. Det viktiga är man tänker egna tankar annars blir man politiker.

Dom där ambitionstopparna kan vara jobbiga att nå men man mår nog ändå bäst om man  försöker.

 

Vid alla nerlusade sopprötter, det är roligare å sitta på stubben å tänka. Tänk om det gick att få svar på alla frågor från dom infrysta koljafileerna. Det skulle vara geschvint och gentilt av alla iglar och blodsugare i hela ångestcentralen. Är det nåt att hoppas på?

 

 

Gamla tankar från en stubbe!

Varför är höger och västerpartierna så rädda för Skjortanprojektet?

 

Vad är utmärkande för ett livskraftigt samhälle, ett samhälle stadd i utveckling. Medborgarn tror att den viktigaste faktorn är andelen kunskapsföretag i ett samhälle. Ett kunskapsföretag utmärks av att produktionen inte är standardiserad, den är kreativ, individberoende och komplext problemlösande. Den värdefullaste tillgången är humankapitalet, dvs individens kunskap, förmåga, kompetens och erfarenhet. Medborgarn vill beskriva kunskapsföretaget mer ingående senare.

 

Har Flens kommun några kunskapsföretag? Ett litet fåtal. Medborgarn vill inte föringa andra typer av företag inom service, tjänster, tillverkning, jordbruk mm. Alla behövs naturligtvis. Det kunskapsföretagen specifikt kan tillföra ett samhälle är ett  respektlöst förhållningssätt till problem.

En kunskapsföretagare kastar sig inte på golvet och skriker

på hjälp när det går emot.

 

Efter de lyckliga femtio- och sextiotalen under bland- ekonomins glada dagar började de gamla hederliga företagen ropa på bättre lönsamhet under trycket från den spirande marknadsekonomin och en viss oro började sprida sig i leden. Människorna hade allt färre disponenter, brukspatroner, grevar och baroner att hålla i handen. Disponent Elmgren på HSB:s snickerifabrik slutade att dela ut honungsburkar till snuviga arbetare.

 

Som tur var tillkom kommunkolchosen, byråkratin växte och dom som inte fick plats i industrin fick platsi kommunen där dom utvecklade sin förmåga att ta hand om dom som inte fick plats i varken industrin eller kommunen. Där samlades människor som inte platsade i det konkurrensutsatta samhället. I kommunen skapades en ny typ av chefer med gott minne, långsinta "ickeledare", både tjänstemän och politiker, som utövade en sträng kontroll av sina underlydande. Det skapades ett behov av skyddande murar för att hindra insyn. Rädslan för att bli "upptäckt" som inkompetent tilltog och så uppstod den skyddade verkstad som vi alla känner till idag.

 

De svaga och utstötta människorna blev om inte väl, så i alla fall omhändertagna. Det uppstod ett behov av missanpassade, passiviserade, kuvade och hjälpbehövande medborgare. Hjälpbehoven gick och går i arv med lite hjälp från kommunen.

Här kommer sekretesslagarna väl till pass. Affärsideerna inom kommunens omhändertagandesektor är väl förborgade och dolda i ett förhäskande dunkel. Den skyddade verkstan har fått som den vill. Folk vill inte gå i skolan. Folk vill inte jobba. Folk vill inte starta egna företag, framför allt inte kunskapsföretag. Folk vill vara heltidssysslsatta med att klippa sina gräsmattor.

 

Det uppstod ett hånfullt kommunförakt. Allmänheten började bli farlig. Nya murar byggs, kommunfullmäktige måste söka polisbevakning. De tafatta utspelen om ökad öppenhet är endast ett vilseledande låtsasspektakel. Man öppnar postlådor där allmänheten får framföra synpunkter på kommunens verksamheter men medborgarna får inte veta vad andra medborgare tycker. Synpunkterna lämnas in i ett slutet och låst postkontor där dom sorteras, cencureras och portioneras ut tillbaka till allmänheten i redigerat skick.

 

Det är här "Skjortan" kommer in i bilden och för all del bristen på kunskapsföretag. Medborgarn skulle tro att merparten av Sveriges kommuner har ett "Medborgarhus". Så icke Flen. Varför inte använda Skjortan till en del aktiviteter när det ändå står tomt, tyckte några. Låt oss göra det till ett allakivitetshus tyckte en del. Det låter bra tyckte andra men varför inte kalla det ett Medborgarhus. Neeej, utropade kommunens maktmänniskor, Vi kan inte låta medborgarna få inflytande över sina egna liv.

 

Det hotar maktstrukturen i  Stadshuset om medborgarna i hela kommunen kan samlas nånstans och prata sig samman om sina levnadsvillkor över en kopp kaffe. Det kan vi inte tillåta, vi tänkte mera att ungdomarna skulle ha nåt ställe att kunna gå till, där dom kan spela rundpingis eller så, mera som en ungdomsgård alltså. Lite pensionärsgymnastik, kanske åsså kontor åt Flens Bostads AB. Dom vuxna är i alla fall inte intresserade av politik, utan ser mycke hellre på såpor hemma i TV-soffan

 

Att högerpartierna är skrämda av medborgarinflytande i alla sammanhang känner vi ju alla till. Den gamla feodala maktstrukturen med skrivbordskulaker, de gamla kulakerna och de nyinflyttade på godsen runt Båven förefaller på nytt växa sig starkare. Tacka sjutton för att dom inte vill ha ett Medborgarhus.

 

Att vänsterpartierna är skrämda av medborgarinflytande är lite konstigare men inte oförståeligt. Sossar och kommunister vill ha lojala, kuvade, kanske till och med obildade och okunniga medborgare att hantera. Bevare oss väl för problemlösande självständigt tänkande individer i kunskapsföretag. Tacka vet jag plastföretag. Tänk om fria, oberoende och okorrupta människor skulle samlas och samtala med underkuvade människor i ett Medborgarhus. Nej, det går absolut inte för sig.

 

 

tis 4 maj 2010

 

Ett galet demokratisystem!

Det måste gå att hitta på något bättre! 

 

 

Varför räcker inte tiden till när den är oändlig, varför ryms inte konstruktiva tankar i den kommunala svären. 

Kommun kan man välja att bo i men inte den kommunala kultur som omger dig. Det som är klokhet i en kommun är dumhet i en annan. Det som är öppenhet och framåtanda i en kommun är slutenhet och bakåtsträvande i Flen.

 

Kulturen, det där som sitter i väggarna i kommunhuset eller i fullmäktigesalen, om det hade funnits någon, är traditionsmättad och svårgripbar. "Annorlunda" människor som tas emot med öppen famn i en kommun, ses som något katten släpat in, av de etablerade men avsigkomna

medeltidsriddarna i Flens ångestladdade högborg.

 

Kulturen sitter som berget, storhetsvansinnet, högmodet, självuppskattningen, självhävdelsen. Länge leve Flen, vi är bäst men ändå sämst. Ska det gå ihop måst vi ljuga, det är vi bra på. Endast ett har vi gemensamt med andra kommuner, det är inte folkets representanter i fullmäktige som styr, det är dom som inte har nåt annat för sig och är "födda in i politiken".

 

Det är fäder, mödrar, svågrar, syskon, hustru, exmake, morbror, mormor och kusiner. De etablerade politikerna och tjänstemännen lämnar inte ifrån sig makten frivilligt. Det dom däremot inte förstår och inser är den avtagande respekten från medborgare som genomskådar inkompetensen, den erektila dysfunktionen och oförmågan till självtillfredsställelse.

 

 

Program för källsortering!

Det sägs att Flens Kommun saknar ett övergripande sånt.

 

Källsortering, fraktionsseparering, vid den plats där fraktionerna  uppstår, i motsats till central sortering, magnetiskt, optiskt, manuellt eller medelst siktning, syftande till fraktionsspecifikt omhändertagande och i synnerhet en enfaldig, infantil tro på återvinning genom sociala bidrag av den snälla socialnämnden.

 

Vid alla eländigt falska ryktesspridare bland ohederliga och avsigkomna murveldjur . Medborgarn vill påstå att källsortering och central sortering av mänskliga varelser har funnits i alla tider mitt i Sömland. Principen om likhet inför lagen och principen om människors lika värde inför vår herre och och skapare kan aldrig gälla i en feodal samhällsstruktur. För att den övergripande, planlagda källsorteringen av människor genom Flensmyndighetens försorg skall kunna avvecklas behöver vi nog avskaffa de självägande storbönderna.

 

mån 3 maj 2010

 

En grop i parketten!

Sen är det inte längre nån grop i parketten. Det vete faen hur de går till!

 

Underskott i årets resultat, nej faen, det är inte det jag menar. Liksom the magic hole, försvinner underskottet när årets lek är slut.

 

Medborgarn upphör inte att fascineras av tystnaden kring dräneringssystemets kollaps runt sporthallen, sportgolvet, ledningarna och det nya pumphuset och hur detta slutligen blev finansierat. Som ni kommer ihåg var det katastroflarm när pengar saknades. Men liksom gropen i parketten trollar fru Eriksson, kanske med little help from Bo Aläng, fram pengarna. 

 

Exempel på plötsligt uppdykande underskott som bara trollas bort är oräkneliga. Det är ju bra med en trollgumma som Eriksson. Men sen är ju allt i Flen ändå bara på låtsas.

 

 

 

Parkinsons omvända lag!

Organisationen krymper när pengar till löner saknas. De som nått sin inkompetensnivå stannar, de kompetenta får lämna.

 

Organisatorisk djävlighet!
Peters Princip säger att varje medlem av en hierarki tenderar att bli befordrad till sin specifika inkompetensnivå, vilket också kan uttryckas som att varje post till slut besätts av en person som är oförmögen att sköta den. Peters Princip stipulerar att alla människor tenderar att bli befordrade till en nivå där de inte längre klarar sin uppgift.


Parallellt med Peters Princip verkar Parkinsons lag, som stadgar att arbete expanderar så att det fyller den tid som anslagits. Mekanismerna som ger upphov till lagen är bland annat att alla chefer på olika nivåer vill ha fler underlydande att bestämma över, vilket­ leder till allt större organisation.

 

Enligt Parkinsons lag växer en organisation genom att varje chef vill ha fler underlydande, vilka i sin tur vill ha fler underlydande och så vidare. Hur mycket arbete alla dessa människor har att utföra är nödvändigtvis inte avgörande för hur stor organisationen blir.

 

 

sön 2 maj 2010

 

 

Politikerna säger hjälplöst!

Vi måste ju kunna lita på beslutsunderlagen från våra duktiga tjänstemän!

 

En som anses väldigt duktig i båda lägren är ekonomichefen Sari Eriksson! Hur bär hon sig åt Katrineholmskan? Hon måste ha lärt sig trolla av sierskan Skog. Alla underskott år efter år - dom bara försvinner. Nåt lurt är det. Är det månne Flens Bostads hyresgäster som betalar? Bostadsbolagets och tekniska nämndens ekonomier är ju lätt sammanblandade som vi vet. Kanske har Eriksson ett rymligare samvete än dom tidigare ekonomicheferna som begått självmord eller slutat på löpande band. Nåja, rätt kvinna på rätt plats!

 

 

 

Är Flen på låtsas? Finns Flen?

”Det sämsta från slott och folkhem i ett platt paket med lösa skruvar”!

 

Paradoxen med folk från slott och koja. Är det så att de rikaste och de fattigaste lever i en låtsasvärld beroende på en nypåkommen skräck för saker som är på riktigt?

 

Devalvering av "Mitt i Sörmland". Vi är snart inte värda ett vitten! Det är för lite kokain, sport och dyra bilar? Mera flykt från verkligheten. Mera musikaler herr Juvas! Mera bastuba! Mera kultur i en förgiftad tillvaro! Och så många flera Mammons tempel!

 

Ulrika Kärnborg om svenskarnas förkärlek för allt som är på låtsas:

 

 

Han är ju inte precis som farsan sin, förstås!

Men han har nog begåvning för en hel del sånger som lever vidare!

 Jakob Dylan's 'Nothing But the Whole Wide World'

 

Det är ju för faen inget klös i Dylanpojkens nya alster säger svenska förståsigpåare. Det är ju inte fullt ös som mediaskuggorna i Sörmland brukar säga så nyanserat. 

 

lör 1 maj 2010

 

 

Politikerkrakarna prisar sina

änglalika tjänstemannadrängar!

I Flen förekommer ingen brottslig korruption som i Göteborg och annorstädes, säger chefen för tekniska kontoret, Bo Aläng.

 

 

Tänk att ett par handikappade, halta och lytta ska knäcka hela jävla nämnden säger ordförande Lena "contortionisten" Hagelberg. Så dyrt med handikappanpassning, det hade jag ingen aaning om. Många fakturor blir det, säger Anders Reutemo som har hand omet. Offentlig upphandling? Nja men bluffakturor förekommer absolut inte, det kan jag garantera! Det är klart att det kan bli lite råspont över lite då och då men då skickas överskottet tillbaka till bankdirektörens Woody. Tänk vad dyrt allt har blivit nu för tiden, tillägger hans chef Bo Aläng.

 

 

Många handikappanpassningar blir det i Flen med Reutemo!

Halvtidstjänst på kommunen och byggkonsult på fritiden. 

 

 

fredrikwallin

Hur ska det gå för byggkonsulten och kommunens kvalitetsansvarige Reutemo nu när kompisen, byggnadsinspektören och välgöraren Anders Solberg har slutat eller har han inte det....?  Reutemo har aldrig fått jobb från mig eller kommunen säger kommunens trädgårdsmästare Fredrik Wallin. En planarkitekt som skiter i Flen men får sin stadsarkitekttitel i karriären liksom företrädaren och den korrupte kompisen Gortcheva från byggkontoret i Uppsala. Är du också köpt Fredrik? Skulle tro det! Du gillar ju liksom företrädarna Gorttjeva och Barry Widelund att bryta mot strandskyddet.

 

 

Nostalgi och obesvarade frågor till kommunen!

Fråga från 2006 till den nu avlidne f.d. fastighetschefen.

 

 

 

Hej Göran Solberg, chef för fastighetskontoret.
 
Som du vet har de flesta kommuner vid det här laget scannat av byggnadsritningar på sina egna hus och fört över dessa till datafiler. Har Flens kommun digitaliserat sitt fastighetsbestånd? 
 
Vill du också berätta vilka fastigheter kommunen, medborgarna äger. Jag menar då inte Flens Bostads fastigheter som finns redovisade på annat håll.
 
Jag vill också veta hur det det gick till när kommunen sålde barnstugorna i Sparreholm till Anders Reutemo. Barnstugorna av radioaktiv blåbetong som ansågs farliga och skulle rivas men såldes till Anders Reutemo, då kommunanställd och underställd dig, för 100.000 och som sålde stugorna vidare för 800.000 året efter genom mäklaren Leif Andersson som inte berättade för köparna att husen var av blåbetong. Jag vill ha de protokoll som beskriver beslutsgången från att husen skulle rivas till försäljningen till Reutemo. I stället för en milljon i rivningskostnader tjänade kommunen på affären. Jag vill också ha annonsen om försäljning som du tidigare påstått funnits i lokaltidningarna.
 
mvh Tonny Svensson alias Medborgarn

 

 

Fortsättning

 

 

.