medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tors 20 maj 2010

 

Felsökning! Nästa generation

undervisar på telefon!

Begriper du inte att det är nätverkskortet!

 

ons 19 maj 2010

 

Jävlar vilken smäll!

Rakt ner i TV-antennen och bakvägen in i datanätverket. Poff!

 

tis 18 maj 2010

 

Eld och aska, ve och klagan!

Ack och ve, fy och usch, jämmer och gny, gnäll och knot!

 

Utan insikt om näktergalningarnas dårskap står vi och stampar på samma fläck i evinnerliga tider. I romarriket betraktades den fege som vansinnig.

 

 

Vi må vara vilsna tjänstehjon!

Ett samhälle går dock aldrig under om dess medborgare är arbetsamma och solidariska. Även om vi är dåligt utbildade.

 

 

Flensandan innebär ett smidigt samarbete mellan den politiska makten, myndig­heter, näringsliv och föreningsliv. Grunden är att alla känner alla. Politisk hemvist är inte så viktig, det viktiga är de personliga kontaktytorna. Det viktiga är vad som är bra för de särbehandlade ­företagen, dess ägare och stadens makthavare. Om vanligt folk får en del därav så är det förstås också bra, men det är ingen nödvändighet.

stefan zunko

 

 

Av samma skrot och korn!

Feodalherren och Ombudsmannaherren! Ömsesidig beundran råder.

 

 

Flensandan innebär att det kan gå snabbt att ta ett beslut. Den innebär också bristande insyn och begränsningar av demokratin där medborgarnas demokratiska möjligheter att påverka besluten blir lika med noll. Det innebär att när de olika personer som sitter i de nätverk som bestämmer och där alla känner alla vill en viss sak så blir det så, men skulle någon i nätverket inte vilja så händer ingenting. Detta oavsett om det tagits demokratiska beslut i frågan eller inte. Vad vanliga flenare faktiskt tycker är i sammanhanget ofta oväsentligt. Vanligt folk har alltså svårt att påverka.

När denna miljö utsatts för de senaste decenniernas privatisering, avreglering, vinststyrning, konkurrensutsättning och marknadsanpassning så har steget från kontakter över vänskapskorruption till verklig korruption med ekonomiska mutor, leveransfiffel  blivit kort. Då utvecklas  korruptionsskandaler av det slag som vi sett på riksplanet. Muthärvor som berör kompisnätverk med förgreningar i byggbolag, förvaltningar och det allmännyttiga Flens Bostads AB.

 

 

mån 17 maj 2010

 

Meningen med tätorterna!

Vi har alltid dragit åt olika håll, Pastorn!

 

Ändrar vi på det dör Mitt i Sörmland! Sotdöden har redan startat med hjälp av utsocknes korruptörer som tror vi har en gemensam själ!

 

Malmköping, borgarnas förlovade köping, en spillra från förr. Den enda borgarklass som funnits mitt i Sörmland.

 

Sparreholm, det förslavade feodalsamhället med själen i en utdöende trähantering och vördnad inför Båvens storslagenhet tills badjävlarna kom.

 

Hälleforsnäs, det förslavade ombudsmannasamhället med själen i en död järnhantering och tidigare vördnad inför bruksandans sammanhållning som skapade ett elitbandylag.

 

Kornboden, det förslavade stordriftssamhället med mänskliga och djuriska svin som tappat kontrollen över sin verksamhet till förmån för Mammons jävlar trots rabarber och sylt.

 

Flen, det förslavade parasitsamhället, med ett själlöst storhetsvansinne, som råkade vara en järnvägskorsning. Ett sjukhus var en bra början. Sen blev allt fel!

 

Prata ur skägget Wistbacka!

Förmulera dig kort, det är det som är konsten.

 

 

Artikeln väcker frågor! Det är bra! 

 

"...kommunala potentater borde kanske planera en studieresa till Åtvidaberg"

 

 

sön 16 maj 2010

 

Fri konkurrens mitt i Sörmland!

Det gäller även mellan tätorterna!

  Marianne Rynefeldt-Skog

clip_image00158

lars rådh 2

 

Det vill inte spåkärringarna ha! Då behövs dom nämligen inte, drängarna!

 

Centralstyrning bevarar, återskapar feodalsamhället!

 

 

Fri konkurrens är inte detsamma som lössläppt marknadsekonomi!

Medborgarn är inte alltid överens med Norberg!

 

Synen på bidragssamhället och konstgjord andning i företagsvärlden överensstämmer däremot till fullo!

 

En bro som slutar över avgrunden

Konstgjord andning. Vi har ännu inte löst problemen som ledde till krisen

 

Ersättningar är inte detsamma som bidrag! 

Ersättningar ges till sjuka och arbetslösa!

Bidrag ges till bonnläppar och byråkrater!

 

Vilka bonnläppar får mest i Flens kommun? Lättförtjänta bidragspenningar påverkar och förändrar otvivelaktigt ens samvete. På vilket sätt tror ni?

 

En bankrånare nöjer sig nog inte med att råna en bank. Det blir gärna till en vana! Inga jämförelser i övrigt men bidragstagare i större skala och deras samvete kanske påverkas på samma sätt som bankrånarens. Men det är förstås bara en fundering.

 

lör 15 maj 2010

 

Det dröjde länge innan Medborgarn förstod vad bluegrass är!

Amerikansk folkmusik med ursprung från keltisk musik, kanske från norden, faen vet!

 

"Waterbound" - Dirk Powell and The Transatlantic Musicians

Musikanter utbildas inte i Flen. Medborgarn sällskapade för många år sedan med en dalkulla från Nås. Där utbildades musikanter men inte i musikskolan utan vid någons köksbord.

 

 

Att uppträda över sin förmåga!

 

Det är trots allt fint med folklig amatörism!

 

När amatörismen övergår i projekt i byråkraters regi storknar dessvärre Medborgarn. När småflickor till yttermera visso visar låren i EK med en gitarr i knät innan världsturnen till Vares får Medborgarn kramper i magen. 

 

 

Ungdomar ska naturligtvis spela, sjunga och dansa skiten ur sig. Det blir dessutom så mycket roligare om man lärt sig spela grunderna på ett instrument i musikskolan. I ett litet samhälle som Flen ska barnen lära sig grunderna. När musikskolan blir kulturskola tar lärarna över och uppträdandet blir det viktiga. Spontanidrott har ni hört talas om. Spontanmusik och spontansång har ni inte hört talas om. Den finns nämligen inte!

 

Kommunen äger redan Esplanad sen flera år tillbaka!

Kommunen kommer inte ifrån sitt ägande!

 göran wide RESURSlotta finstorp 2

Därav kovändningarna hos socialfascisterna och deras drängar! Dom här däremot visste naturligtvis vad dom gjorde!

 

Kanske Jan Dal på Folket vill yttra sig i frågan. Han gjorde en djupdykning i frågan på Wides tid men blev stoppad av herrskapet här ovan.

 

Ytterligare en lögnare på EK!

Idéerna flöder om järnvägshotellets framtid

Invånarna i Flen spekulerar redan friskt kring vad man kan tänkas använda den gamla byggnaden till.

 

 

fre 14 maj 2010

 

Människor som kan sin sak!

Michael McGoldrick Sail Away

 

När ska vi få dom i flens kommun. Beatleskonserten i Flen var riktigt dålig, eller hur?

 

 

Är det Medborgarns fel månne?

Att medieskuggorna täppt till truten på medborgarna.

 

 

Censurens förkämpar! Välkommen tillbaka från sjukhuset Wistbacka! Inte var det väl meningsutbytet med Medborgarn som knäckte dig?  Nää faen men du tog i alla fall bort 

flensmenyn i KK för att minska möjligheterna att kommentera utvecklingen i Flen.

 

Men vad i helvitte sysslar du med Sävström. Inte en vettig artikel detta år i webbtitningen värd att kommentera. Förresten Sävström, du är väl inte släkt med min gamla lumparkompis "Sävis" från Nyköping.

 

Carstorp hade en gång en hygglig tidning för bonnläpparna i Sörmland. Nu är den en kopia av EK.

 

Wärring, en hycklande prisbelönad fascistisk "frihetskämpe" som snabbt som ögat sorterar bort saklig information från medborgare som vill förklara hur det egentligen ligger till.

  peo wärring

 

 

 

 

 

 

 

"Patientperspektivet är tämligen begränsat ur journalistisk granskningssynpunkt"

 

Medborgarperspektivet är tämligen begränsat ur journalistisk granskningssynpunkt, du Wistbacka.

 

tors 13 maj 2010

 

 

Ökat självstyre i tätorterna!

Resulterar i färre politiska dagdrömmare och färre utsocknes tjänstemannadrängar!

 

Flera aktiva medborgare men bara om.... 

 

Utsocknes spåkärringar!

Ett utdöende släkte! Grekerna har redan förstått!

 

Vi letar efter flensbornas själar! Det är ett tioårigt projekt! Det är inget vi gör över natten, säger herr Rådh.

 Marianne Rynefeldt-Skog

lars rådh 2

 

Herre Jösses medborgare! Var kommer pseudo-människorna ifrån?

 

Hur kan dom hoppa från byråkrati till byråkrati i tron att dom gör en samhällsnyttig arbetsinsats. Det beror naturligtvis på de kriminella arbetsgivarna, politikerna, som stjäl medborgarnas skattepengar. Det beror också på en allmoge men också dess herrefolk som okritiskt nöjer sig med att leva en bidragsberoende, förslöad och korrupt feodaltillvaro.

 

ons 12 maj 2010

 

Arbetsutskottet = Pastorn!

"Avsteg ifrån försäljningspolicyn kan göras efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott."

 

En diktatorisk och fascistisk formulering!

 

Faktum är att medborgarn har ritat ett prefabhus med byggstart för en vecka sedan i samma storleksordning som spisplattefabriken, både i yta och i höjdled och med entresolbjälklag. En helvittes massa miljoner är prefabhusen värda, medborgare!

 

Även om spisplattefabriken behövde tapetseras om. Men det är klart, om spisplattefabriken var starkt kontaminerad så var den ju inte värd nånting.

 

 

tis 11 maj 2010

 

 

 

Hur mycket var det värt?

Förutsatt att det inte var kontaminerat förstås, spisplattefabriken, den utdömda och bespottade, som Skjortan.

 

Inte av blåbetong i alla fall!

Så många frågor som dyker upp när fascistiska beslut fattas.

 

POLICY VID FÖRSÄLJNING AV KOMMUNAL EGENDOM

Kommunens försäljningar av fast och lös egendom skall präglas av följan-de:

Affärsmässighet

Konkurrens

Saklighet och objektivitet

 

Kommunen skall anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (jmf LOU) enligt de kriterier som framgår av förfrågan.

Avsteg ifrån försäljningspolicyn kan göras efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Fast egendom

Kommunala fastigheter skall säljas genom anbudsinfordran.

Vid större, alternativt principiellt viktiga, fastighetsförsäljningar kan an-budskriterierna fastställas av KS:s AU i förväg.

Vid försäljning av tomt för småhusbyggnation till privatpersoner eller vid fastighetsförsäljningar understigande 100.000 kronor utgår kravet på kon-kurrens.

Lös egendom

Vid försäljning av lös egendom till ett försäljningsvärde understigande 10.000 kronor bortfaller kravet på konkurrens och direktförsäljning är möj-ligt.

Vid försäljning av lös egendom till ett försäljningsvärde överstigande 10.000 kronor skall anbudsinfordran ske.

Gäller fr o m 1999-03-01

 

Fortsättning

 

.