medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons 31 mars 2010

 

Politiker är sjuka människor!

Omänskliga politiker har skjutit demokratin i sank! Inte minst i Flen.

 

 

Torbjörn Nilssons bok ett argument för personval

 

"De omänskliga" handlar om en grupp människor som utan hämningar ljuger, gruppmobbar och utnyttjar varandra. De finns mitt ibland oss, men tycker sig ha rätten att bete sig enligt helt andra normer än de som gäller vanliga människor. Den handlar om våra ledande politiker.

 

tis 30 mars 2010

 

Ekologisk mat borde heta mat!

Det andra borde heta oekologisk, giftig mat!

 

 

mån 29 mars 2010

 

En inhuman byggvärld!

Varför ska alla ha ritningar till just påsken?

 

sön 28 mars 2010

 

 

 

Vi tänker som vi försörjer oss!

Hur tänker då alla friska bidragstagare i Flen som lever som parasiter på samhället.

 

Jag menar då inte medborgare som för sin överlevnads skull är nödd och tvungen, på grund av sjukdom och ålder, i humanitetens namn, att ta emot medmänniskors stöd och hjälp.

 

En av Marx viktigaste teorier var den att produktionsbasen styr överbyggnaden. Med detta menade han att det sättet som man producerade i ett samhälle, basen= t.ex. jägar- och samlarsamhällen eller feodalism, ger upphov till vissa idéer, tankar och ideologier = överbyggnaden, som är typiska för dem. Hur vi försörjer oss är alltså ett av de viktigaste skälen till hur vi tänker.

På så vis kan man se att vissa tankar från industrialismens dagar verkar vara på väg ut, vilket inte alltid känns som en lycklig händelse. ”Solidariteten” skapades t.ex. av arbetarkollektiv som måste hålla ihop mot arbetsgivarna för att få ut rimlig lön, arbetsskydd m.m. Nu märker vi genom hela samhället hur denna solidaritet ersätts av en stenhård självbespeglande individualism. Produktionen anställer inte så mycket kollektiv nuförtiden, utan söker vissa individer med vissa egenskaper. Dessa får sedan lön enligt formeln utbud/efterfrågan.

Bloggarna speglar detta nya individualiserade synsätt genom sitt ständigt frekventa intresse för:

•    Dagböcker = hur mår JAG idag.

•    Mode = vad har JAG på mig och hur uppfattas JAG då.
•    Livsåskådning = hur kommer JAG till himlen då?

 

 

 

Fort har det i alla fall gått!

Har det kanske gått alltför fort, äldrebygget?

 

 

Jag menar att det jobbats innan politikerna gett klartecken till projektering. Det har ju varit risiga tider för både den ena och den andra! Å andra sidan kan det väl vara bra att vi skattebetalare stöttar konsultbranschen när det kärvar.

 

Gruppen som jobbar med demensboendet är den vanliga i Eskilstuna och den är det väl inget större fel på. Sen är det förstås det där med upphandling av konsulter men det är ju nåt helt annat.... 

 

                          

 

 

Öppen upphandlig!

Alla leverantörer som vill, får vara med och lämna anbud!

 

 

Arkplan

 

 

 

 

 

lör 27 mars 2010

 

 

 

Vid det här laget har ni förstått, va!

Flen är ett sjukt samhälle och mygelkommun. Fullsmockat  med illaluktande nätverk!

 

Ska vi utnämna mediaskuggorna till dom värsta i branschen.

 

Nel, det är inte Medborgarn som skrivit föjande. Det är Anders R Olsson, den mest insatta, själv journalist.

 

"Varför ljugs det så mycket i media? Inom nyhetsförmedlingen blåser yrkesverksamma journalister upp oväsentligheter och vilseleder sin publik.
Enligt den klassiska liberala teorin om pressfrihet ska medborgarna med hjälp av medierapporteringen förnuftigt kunna diskutera och påverka samhället. Att vår tids journalistik skulle kunna fylla en sådan funktion är uteslutet. Den drivs allt mer av ett krasst marknadstänkande."

 

Det är viktigare att styra....

uppfattningen av hur verkligheten ser ut, än hur den faktiska verkligheten ser ut!

 

 

Konsten att förstå korrupta politiker i Flen.

 

Många politiker är ointresserade av vad som är sant och vad som är lögn. De är intresserade av vad som fungerar.lars falk
Förstår man inte detta så förstår man ingenting om politiken hur inteligent man än är. Vad en politiker säger är oviktigt. Hur en politiker säger det är oviktigt. Vilken effekt han eller hon vill uppnå med det som sägs är det viktiga, själva syftet. Om man alltså vill förstå vad en politiker menar måste man förstå vad han eller hon vill uppnå med det som sägs. Detta förstår man genom att förstå vilken effekt som detta troligen får.

 

 

Parkinson är alltid närvarande!

Det ska faen byta asbeströr när man kan lura politikerna att bygga nytt åt dementa hälsar

Bo Aläng och en annan idiot, Lena Hagelberg.

 

Kommentar i Folket

 

Kaj Johansson (vpk) påpekade i en kommentar i  Ek igår att beslutet om ett äldreboende vid Hammarvallen var demokratiskt fattat. Det kan emellertid diskuteras om beslutsunderlaget varit det rätta. I detta fallet fattades det ”demokratiska” beslutet utifrån den förutsättningen att äldreboendet skulle kosta 85 miljoner. Hur mycket får det nya boendet egentligen kosta innan det ”demokratiskt” fattade beslutet blir odemokratiskt? Vi får väl svaret om någon månad. Ett nytt perspektiv på kostnaden fMark Knopfler - Why Worry [Prince's Trust 090909]ick vi  idag i Ek, när samma Tekniska kontor som bygger äldreboendet konstaterar att dricksvattnet i Flen måste förbättras och att detta blir kostsamt. Det ställer kostnader för två behov emot varandra. Dels kostnaden för ett prestigeladdat äldreboende med enligt min mening en skrytsam överkvalitet och det basala behovet av rent och gott dricksvatten. Det dåliga dricksvattnet i Flen är ju förresten ingen nyhet. Vattnet i mina Sparreholmshus dricker åtminstone inte jag.

 

fre 26 mars 2010

 

Ett lögnernas ärende i Flen!

Den största lögnaren är Stefan Zunko som är ansvarig för socialvårdens kollaps i Flen!

 

 

Hur många gånger fick vi höra från fullmäktige hur duktiga och kompetenta socialnämnden varit i sin bedömning av förutsättningarna för demensboende i Flen. Ingen hade något att invända i fullmäktige av det enkla skälet att alla var eniga i socialnämnden. Naturligtvis är det lätt att charmas av Vigs Ängar. Ingen har däremot förstått att det kostar mer än det smakar förutom Ystads kommun sent omsider. Alla anmälningar och underskott som drabbat Flens kommuns socialnämnd, skulle det vara ett tecken på kompetens?

Kommentar i E-kuriren

 

Förebilden för Flens  demensboende, Vigs Ängar  www.vigsangar.se är ett demensboende med antroposofisk inriktning som ligger i Köpingebro på Österlen i Ystads kommun som drivs på enteprenad av Vigs Ängar AB och dess ägare arkitekten Lillemor Husberg på uppdrag av Ystads kommun. Ingen dålig förebild minsann för Flen! Man glömmer kanske bort att Vigs Ängar var ett forskningsprojekt  och som sådant ett statusfyllt visningsobjekt under drygt tio år. ”Nu har Ystads kommun lagt ut Vigs Ängar till upphandling. I praktiken innebär det att vilket annat vårdföretag som helst kan komma att ta över detta unika och fantastiska äldreboende.” Kanske att politiker skjuter över målet ibland och prestigeladdade projekt blir sinnebilden för makthavares önskan att profilera sig i historien. Personligen tror jag inte att Flen eller någon annan kommun har råd med statusfylld överkvalitet i vården. Det är väl ändå meningen att alla ska få samma vård och inte bara de som har råd eller tillhör de utvalda.

 

 

tors 25 mars 2010

 

En osannolikt arrogant psykopatiskt politiskt svin!

Prosten pratar just nu klockan 19.25 fascistiskt bullshit. Den här mannen är galen och måste omedelbart avsättes!

anders berglöv

 

Bjästabor i Flen låtsas som det regnar.

 

Replikskiftet med Björn Zetterqvist går till Flens kommunalhistoria.

 

 

En kränkande galenpanna som behandlar medborgarna som idioter och mindre vetande.

 

 

En navelskådande krönikör!

En repititerande lakej av sekten Berglöv.

 

 

Girigheten har brett ut sig

 

Varför i helvitte granskar du då inte dina välgörare och uppdragsgivare i sekten Berglöv och hans drängar.

 

Kommentar i Folket

 

Girigheten, en av de sju dödssynderna, som mänsklig egenskap är nog den samma nu som förr. Din syn på girigheten är enligt min mening behäftad med kraftig slagsida. Har man som jag vuxit upp i ett brukssamhälle så har man fått lära sig att egenskapen  girighet i meningen snikenhet sannolikt är lika utbredd bland småfolket som hos profitörerna. Den enkla arbetaren och Zlatan spelar bara inte riktigt i samma liga. Globaliseringen tar ut sin rätt. Hur många håriga huvuden frisören i Flen än klipper, så står han sig slätt mot ”hela världens” vilja att betala för att se Zlatan. När marknaden är stor blir vinsterna stora. Rätt eller fel? Inte vet jag! Det har kanske inte med girighet att göra, fast mera hur vi organiserar våra samhällen. Låg skatt eller hög skatt för solidaritetens skull? Inte vet jag! Girighet i meningen överdriven sparsamhet mot oliktänkande eller noll tolerans mot det avvikande,  är nog dessvärre lika vanlig bland allmogen som hos profiten fast på olika plan liksom. Hälsning.

 

 

ons 24 mars 2010

 

 

 

 

Och skattekronorna åker än hit och än dit!

Vad sysslar dom med, revisorerna?

 

Kommentar i E-kuriren

 

Jag förvånas varje gång, när Berit Robrandt Ahlberg, chef på kultur- och fritidsförvaltningen uttalar sig om underhållet av Hammarvallen. Idrottsanläggningen är en kommunal fastighet. Liksom alla andra fastigheter som ägs av kommunen ligger ansvaret på fastighetskontoret och dess chef Anders Jynfors. Fastighetsförvaltningen hör till Tekniska kontoret och dess nuvarande chef Bength Sandberg. Den tidigare chefen var Bo Aläng. Ansvaret för fastigheternas underhåll ligger naturligtvis på Tekniska kontoret men det praktiska arbetet har överlåtits på Flens Bostads AB. Om något har ändrats i detta förhållande ber jag någon på kommunen som vet att förklara detta. Som ni minns kollapsade dräneringssystemet runt sporthallen. Kan det vara så att kultur- och fritidsaktiviteter fick betala haveriet. Det låter inte rimligt. Var kommer annars pengarna ifrån. Det nya sportgolvet skulle möjligtvis kunna belasta fritidsförvaltningen men dräneringssystemet. Nää!

 

En dag försenat efter bakläxa!

Fascismen visar åter sitt fula tryne!

 

Kommentar i E-kuriren

 

Medborgare i Flen! När vi kritiserar kommunen för misskötsel, och det är det ju inte heller alla som gör, så måste vi skilja på äpplen och päron. Att anlita kunnig utsocknes arbetskraft tillfälligt när det så behövs i en slimmad organisation är naturligtvis inte fel. Jag har själv jobbat som ”inhyrd konsult”  i drygt tio år. Eftersom jag inte behöver ackvirera, det vill säga att söka jobb i mitt nätverk, så kan jag till och med hålla lägre timpriser än mina uppdragsgivare. Varför inte kommuner kan låna arbetskraft av varandra när den ena har mycket att göra och en annan har lite att göra är för mig en gåta. Kanske det ändå förekommer. Någon kanske vet. De andra inhyrda konsulterna som sysslar med ”avancerad rådgivning”, workshops och djupanalyser är naturligtvis fullständigt onödiga för att inte säga skadliga i ett samhälle. Eller är det så att vi Flenare ska avdräneras på självförtroende genom att ”storebror” tar över våra visioner om framtiden. Jag vill i alla fall bestämma min! 

 

Hörni! Att ta genvägar i samhällsplaneringen, som avsikten med konsulten väl innebär, kan bara sluta på ett sätt. Det skriver jag om på annat ställe!

 

 

 

 

 

tis 23 mars 2010

 

Ett osannolikt blogginlägg!

Skrivet av en ledamot i kommunstyrelsens

arbetsutskott. En kopia av hennes senaste.

 

Det var en av frågeställningarna som Eskil Erlandsson hade igår När han besökte Ökna lantbruksskola. Ministern Menar Att det är orimligt Att mellanhänderna i livsmedelskedjan gör stora vinster När Producenterna (bönderna) Int får Någon del och När Konsumenterna som travar dåliga tider med Ekonomiska försäkringar får betala MER för basmaten. I exemplet Tog hane brödkakan hane Brukar handla i kvartersbutiken.

Samtidigt som han noterade Att ICA, Konsum och Axfood Det senaste åren gått i ökar sin vinst betydligt. Ett av problemen är Att det är Ett fåtal gigantiska grossister på livsmedel som helt dominerar. Konkurransen är helt satt ur spel.

En løsning är Att den offentliga maten sker mer lokalt och jag delade portioner.

Ett annat Exempel Eskil hade var Att Ett län kund för Att Få så billiga livsmedel som möjligt gå Samman, alla kommuner + landsting och handla MAT.

Vilka grossister har Då Lämna förmångan Att anbud?

Men om Varje kommun handlade potatis, rotfruketer, fisk, kött mm från 10 talet OLIKA leverantörer och dessutom Ställde krav på de Olika livsmedlen, da skulle mindre producenter och grossister kunna vara med i upphandlingar till offentlig verksamhet och vad skulle Då Detta GE?

Jo,"

 

Från den ökända Lotta Jonssons Blogg

 

 

Ni gillar inte Medborgarns beskrivning av korruptionen!

Ändå befinner sig Flen i en förruttnelseprocess!

I ett fascistiskt samhälle får inte kritiska medborgare komma till tals!

 

Kommentar i E-kuriren

 

 

Medborgare! Bry er inte om de hundra tusen kronorna. Det är nästan en struntsumma i sammanhanget. Utsocknes konsulter anlitas nästan alltid på förslag från tjänstemännen när de själva är inkompetenta eller överbelastade. I det här fallet av kommunchefen som har varit aktiv i såssarnas parti. Skälet är som det står i artikeln att snabba på möjligheten att erbjuda attraktiva boenden. Det betyder numera nästan alltid strandnära tomter. Fredrik Wallin har ju stångat sig blodig med Länsstyrelsen några gånger när det gått för fort fram. Såssarna och A2 ser tiden rinna iväg från sitt vallöfte att locka hit förmögna storstadsbor med attraktiva boenden och man kan ana en viss desperation. Att också de mindre förmögna bönderna i centern vill stycka av tomter vid vatten är ju allom bekant. Egentligen är det paradoxalt att såssarna vill offra vår gemensamma miljö för nya brukspatroner och disponenter. Därmed inget ont om nya arbetstillfällen men det finns nog skonsammare sätt än miljöförstöring!

 

 

(till slut brukar det gå med tillstånd från högsta ort)

peo.warring@ekuriren.se, patrik.uhlman@ekuriren.se, lars.skarlund@ekuriren.se, eva.burman@ekuriren.se,  soren.axelsson@ekuriren.se

(det tackar jag för)

 

 

Hej!
Vet inte om du fått svar tidigare av min kollega under förmiddagen, men jag tycker gott att din kommentar kan godkännas. Det kan ha varit det faktum att du skrev under med din e-post-adress och inte ditt namn, när din kommentar innehöll kritik mot namngiven person.
Jag låter det gå.
David, webbreporter

(den som kan läsa innantill märker att jag inte framförde kritik mot Fredrik Wallin)

 

 

Vill du då skicka tillbaka kommentaren till mig som jag bad dig om!
Mvh Tonny Svensson

(då ville hon efter påtryckning) Hej!
Förklaringen är den samma som förut. Kommentaren innehåller uppgifter som vi inte har möjlighet att kontrollera.
Mvh Liv Blomberg, webbredaktionen

(det ville hon inte) 


Till Webbredaktionen!
Från Tonny Svensson
Om ni inte avser att föra in min kommentar till "Hård kritik mot införandet av 100 000- konsult" ber jag er skicka tillbaka min kommentar med en en förklaring.
Mvh Tonny Svensson

 

 

Man kan kalla detta spel för diskriminering av oliktänkande eller ren och skär fascism! 

 

mån 22 mars 2010

 

Korrupt byggnadsinspektör!

Anders Solberg ska sluta på kommunen. Håll

Anders solberg

tummarna, medborgare!

 

Herrejävlar medborgare! Det korrupta och inkompetenta  byggkontoret har också gått i stå. I det här läget borde han som kallar sig stadsarkitekt ställa sig upp och hytta med näven mot fascisterna.

 

Kommunchefen vill anlita konsult för 100 000 kronor

En konsult ska göra det snabbare att få bygglov och komma igång med nya bostadsprojekt.

 

 

 

Tillskyndande mediepoliser!

Tystnaden lägrar sig. Inkompetensen måste döljas på korruptionens altare.

 

Kommentar i E-kuriren

 

Hej hopp! Ett nytt garage och ett nytt bostadsområde ska behandlas med samma skyndsamma brådska. Nåja, reporterns ordval får väl tillskrivas journalistikens repetitiva okunskap. En mera irriterande brist hos media är emellertid frånvaron av kritisk granskning. I detta fallet av Lars Rådhs märkliga utspel. En förklaring kan vara att kommunens ende byggnadsinspektör Anders Solberg ska sluta. Solberg har på delegation beviljat många spektakulära ansökningar i stort och smått och ansvaret för dessa ”smidiga” ärenden måste förstås överlåtas på någon annan. Varför inte  workshops med kommunens anställda. Sprida ut ansvaret så att detta försvinner i djupanalysen. Alla vet vi att kommunens planerare och överhet inget hellre önskar än att demolera strandskyddet. Kanske finns det någon tanke att utomstående konsulter ska bana väg för ett enklare dispensförfarande  till strandtomter med flytbrygga åt storstadspensionärer.

 

"Hej!
Kommentaren innehåller dels uppgifter som vi inte har möjlighet att kontrollera och dels kritik mot sättet som journalisten skrivit artikeln på. Sådana kommentarer publicerar vi aldrig utan vidarebefordrar direkt tillberörd skribent om kritiken är relevant.
Mvh
Liv Blomberg, webbredaktionen"

 

Tack för svaret!

mvh

Tonny Svensson


Toka där!

Hur ska du kunna veta om kritiken är relevant om du inte kan kontrollera sakinnehållet i min kommentar.

 

 

Ingen berättar nåt för mig ....

snyftar Nordgren i byggnadsnämnden .Robert Nordgren

 

 

Skrivet 22 mar 2010 14:42 Robert Nordgren MP i Flen

"Jag har ingen information om aktuellt ärende...."

 

Kommunchefen vill anlita konsult för 100 000 kronor

 

 

Galenskaparen i farten igen!

Vad i helvitte kan han mena egentligen?lars rådh 3

 

"I en liten kommun tror man att alla känner till allting.

"Varje kontor i sig gör inte ett dåligt jobb, det är mellanrummen då det inte är någon som är ansvarig för projektet som är problemet, säger Lars Rådh."

 

 

 

sön 21 mars 2010

 

 

Ni som läser dom här raderna....

tillhör säkert det korrupta klientelet.

 

 

Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.

 

Enskilda människor är nästan alltid kloka om man ser dom som homo sapiens med en utvecklad intelligens. De flesta vill också arbeta solidariskt för samhällets bästa. Det må vara i grannskapet, kommunen, landstinget, riket, EU eller till och med hela världen. Om, emellertid ett samhälle organiseras så att utbudet av arbetsfria inkomster blir stort, tilltar naturligtvis risken för korruption, och klokheten och solidariteten förpassas djupt ner i skattkistan. När det finns bidrag till nästan alla, orimliga belöningssystem till kapitalistiska slottsägare, jordbruksstöd till bonnläppar, svenska skattepengar till en sjuklig byråkrati, allehanda överlevnadsbidrag till allmogen för att inte tala om lotterisystemets effekter inom upplevelseindustrin.

Det korrupta stängda bidragssamhället ruttnar inifrån.

 

 

 

E-kurirens springschasar!

Eller lögn, förbannad lögn och journalistik!

Eller det stängda samhället mitt i Sörmland!

 

När elektronisk kommunikation blir alltmer central för medborgarna både i arbetet och på fritiden får mäktiga organ som staten, Internetoperatörerna, försäkringsbolagen och underhållningsindustrin allt starkare behov av attpeo wärring kontrollera och reglera det som kommuniceras. Ständigt kommer nya krav på effektivare övervakning, fler förbud och mer sekretess: FRA:s signalspaning i vår e-post. Lagring av teledata. Filtrering av Internet. Förbud mot behandling av personuppgifter. Jakt på fildelare. En våg av nya polisiära tvångsmedel.

Vart leder denna utveckling?

Anders R Olsson har som journalist och författare följt lagstiftandet kring medborgerliga fri- och rättigheter i trettio år. Med denna bok gör han upp med många dåligt underbyggda argument i den politiska debatten. Måste yttrandefriheten och offentlighetsprincipen verkligen inskränkas för att värna den personliga integriteten? Och måste den personliga integriteten offras för att skapa ökad säkerhet?

Det som sker, visar han, är att vi steg för steg stänger det öppna samhället. Inte i något land har sådana åtgärder gett medborgarna ett starkare skydd för integriteten eller större fysisk säkerhet.

Det stängda samhället är inte lösningen.
Stängda samhällen ruttnar inifrån.

 

Anders R Olsson pratar lite om saken

 

 

E-kurirens kommunpoliser!

Media, myndigheternas cancersvulster.

 

 

Forskaren Strömbäck påpekar som så många andra medieforskare, statsvetare och journalister före honom att politiker och journalister har en symbiotisk relation. Journalisterna behöver politikerna eftersom de senare representerar "makten" och deras uttalanden och handlingar därför är-eller kan beskrivas som viktiga nyheter. Politikerna behöver journalisterna för att nå ut med sina budskap. Politiskt arbete går idag helt enkelt ut på att bli uppmärksammad i massmedier, och arbetet måste därför utformas enligt journalisternas krav på "nyheter". Det finns samhällsområden och frågor som uppenbarligen är viktiga men som inte lockar journalister, medan andra, mindre viktiga, gör det. Politiker måste i hög grad ägna sig åt de senare, och göra det så att insatserna märks. Konflikter måste skapas, förslag ska te sig djärva, uttalanden ska vara drastiska eller dräpande.

 

 

Fortsättning

 

 

.