medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tors 10 mars 2011

 

 

En narcissistisk glappkäft! 

En finansminister med en oförskämd röta!

 

En cynisk katrineholmare med fallenhet för skryt, liksom sörmlänningen i allmänhet!   

 

   

narcissist

"Ni kanske har glömt det nu, men för två år sedan väntade vi alla på den stora smällen. Våra banker hade lånat ut 500 miljarder på löjligt lösa boliner i Baltikum. När finanskrisen slog till drabbades Estland, Lettland och Litauen stenhårt, investeringarna flydde och exporten dök. BNP rasade med runt 15 procent. Många antog att balterna skulle låta sina valutor sjunka som stenar för att allt de exporterade skulle bli billigt att köpa. Men om deras pengar blev så lite värda skulle de inte heller ha råd att betala tillbaka lånen. Våra storbanker skulle ha kollapsat och vi hade fått en lång rad skitår."

"Men balterna ville inte rea ut sig. Och om man inte får in mer måste man göra av med mindre. Så de genomförde ett brutalt besparingsprogram. Lettiska offentliganställdas löner sänktes med upp till 30 procent och mängder av sjukhus och skolor stängdes. Estland genomförde ett åtstramningspaket på en tiondel av hela ekonomin."

 

Tacka balterna för att Sverige klarade krisen

Många tror att vi har Anders Borg och Fredrik Reinfeldt att tacka för att Sverige klarade sig helskinnat undan finanskrisen.

 

Balterna tog våra banksmällar! 

Det slog hårt mot de baltiska folken men de förhindrade sammanbrott på bred front!

 

 

På något sätt har balterna skänkt oss sitt tionde under två år! Inte undra på att sveriges statsfinanser har gått i taket.

 

Varför tunnare plånbok när ekonomin går som tåget? Ett inställt SJ-tåg måhända!

 

Tunnare plånbok för de flesta svenskarna

Trenden med högre disponibla inkomster är bruten. I år har flertalet hushåll mindre kvar i plånboken jämfört med för ett år sedan.

 

 

Mindre i plånboken för de flesta

Höjda boräntor och höjda priser på ...

 

 

 

ons 9 mars 2011

 

 

Välburgna Douglas med vänner! 

Vi fuskar väl alla lite till mans säger prinsessan på ärten, lite korruption stärker ju bara sammanhållningen, tillägger Archibald!

 

 

1

Walburga Habsburg Douglas 

Kometpolitikern Karl-Theodor zu Guttenberg är oberoende av pengar och makt - han drivs av ideal och värderingar.

 

 

 

Läs motion 2010/11:Sk226


Motion 2010/11:Sk226

 

 

 

 

Fuskande minister måste kapitulera

Karl-Theodor zu Guttenberg har fått stå ut med att i medierna hånas som ”minister copy and paste”.

 

 

Feodalsamhällets eliter gör come-back i den europeiska politiken! 

I Sörmland frodas feodalismen, också inom politiken naturligtvis!

 

 

Den europeiska adelns politiska återkomst

 

Med det tyska kejsarrikets fall 1918 avskaffades adeln som officiellt stånd i Tyskland men saken löstes i den nya staten så att titeln blev en del av namnet. Försvarsministern i den nuvarande Merkel-regeringen, Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Freiherr von und zu Guttenberg, är således varken baron eller adelsman,  men samtidigt en påminnelse om gamla eliters överlevnadskraft i de moderna samhällena.

 

Den europeiska adeln var en internationell klass. Den gifte sig över nationsgränser. Den hade gods och egendomar här och var och ställde sig i olika furstars tjänst. Den styrde lokalt och tänkte globalt och den talade ett gemensamt språk!

 

EU, ett storslaget förljuget projekt för ny-adelns klaner och krigsherrar!

 

I det historiska perspektivet kanske den demokratiska nationalstaten, vars födelseplats var Europa, kan ses som en historisk parentes. Många opinionsbildare hoppades efter kalla krigets slut på en ny medeltid. Men kurian skulle denna gång inte finnas i Rom utan i Bryssel. På sina håll fick klaner och krigsherrar fritt spelrum. Korståg började organiseras, krigsmakter ställdes in på intervention, inte på försvar mot invasion. Terrorbalansen hade hållit dem någorlunda i schack. Ny-adeln häckar inte i några sunkiga klubblokaler. Den håller stången mot uppkäftiga undersåtar och den utrustar sig med vackra kuttersmycken som Guttenberg och hans hustru, född Bismarck.

 

tis 8 mars 2011

 

 

Feodalsörmland lever vidare!

Statarna i Flen bockar och bugar som alltid! 

 

Näringslivets ledare tar över adelns gårdar 

Jane Bark Godsherrarna Bengt Braun, Claes Dahlbäck, Sören Gyll och Lars Ramqvist - den svenska adeln har fått en ansiktslyftning.

 

 

Tänk att bonnläpparna har ensamrätt till naturen!

Först förstör dom, sen får dom bidrag för att röja upp efter sig! 

 

Gårdagens spaning var naturligtvis en korruptionsspaning om ni inte förstod riktigt.

 

Medborgarn tror inte att överhögheten riktigt förstår vad korruption kan innebära!

 

 

Chirac riskerar 10 år i finkan

Ex-presidenten anklagas för korruption och riskerar 10 år.

 

 

 

 

mån 7 mars 2011

 

 

 

Obalans i den flenska naturen!

Älg, rådjur och kronhjort, ja tack!

Dovhjort, nej tack!

 

Från 2007

 

Stackars jägare!

 

Det finns för få älgar inför höstens (2007) älgjakt, så få att jakten kanske måste ställas in. Vi måste ersätta älgen med nåt annat, säger Björn Zetterqvist! 

 

 

Varför inte göra som på Björkängs gård i björn z2Helgesta. Ni vet, grannarna till storjägaren, storbonden, stormoderaten och storoppositionsrådet. Åk till Skåne och hämta tama dovhjortar reekommenderar BZ. Dom är lättjagade och dom pratar faktiskt skånska, det är sant, true story. Om det är tillåtet? Nej, fan men Länsstyrelsen bryr sig inte, för där sitter Lotta Finstorp, BZ:as kompis. Om ni vill, kan ni åka till Halls by och mata dovhjortar med havre direkt

ur handen. Det är dom hjortarna som  jaktsällskapen på eventföretaget Björkängs gård skall smyga sig på och

slakta. Vilka heroiska jägare mina vänner!

 

 

 


I dag saknas kunskaper om konkurrenssituationen mellan våra fyra sydliga hjortdjursarter: älg, dovhjort, rådjur och kronhjort.

 

 

Ska vi på sikt kunna utveckla och samförvalta dessa arter på ett optimalt sätt är forskning

nödvändig.

Ökade kunskaper inom detta forskningsfält förväntas leda till både fler skottchanser,  ja jävlar och minskade skogsskador.

 

Färre rådjur
Rådjurens bete kan utsättas för konkurrens av dovhjorten.
Många menar att rådjuren minskar när dovhjorten etablerar sig i ett område. Om det verkligen stämmer är oklart, det är bland annat den frågan som forskningen nu ska ge klarhet i. Och om så är fallet, varför minskar då rådjuren i dessa områden?


Under de närmaste tre åren kommer forskningen att prioritera konkurrenssituationen mellan just dovhjort och rådjur. År 2011 borde man veta mera, faen vet!


Eftersom dovhjorten är inplanterad är den förmodligen inte perfekt anpassad till vårt ”nordiska ekosystem” med älg, rådjur och kronhjort. Samtidigt innebär rådjurets specialiserade födoval att det sannolikt är känsligare för dovhjortskonkurrens än de andra hjortdjuren. Det nedersta huvet är en kronhjort

 

sön 6 mars 2011

 

 

 

Global ekonomi är dödsdömd!

Att göra mångmiljardförtjänster på att sälja en halvdassig produkt bara för att marknaden är stor smakar skit!

 

 

Kanske ska vi tvingas göra en tydlig arbetsinsats för att få dricka ett glas rent vatten!

 

Odla vår egen föda, ta hand om skiten, producera vår egen el osv. Hur faen man ska ta sig till Thailand har Medborgarn inget svar på!

 

Japansk cykel renar vatten

 

Trampa vatten!

 

 

En "Stadsarkitekt" som aldrig blev någon Stadsarkitekt i Flen!

En Pelle Svanslös utan visioner som trillade dit i korruptionsträsket liksom företrädaren!

 

 

Från 2007

fredrikwallin

 

"Det är bra att du får titeln Stadsarkitekt Fredrik Wallin. Det är viktigt att betona det arkitektoniska i din kommunroll.

En av de viktigaste frågorna inom ditt gebit är problemet med kommunal korruption. Medborgarn hoppas på en öppen diskussion i ämnet."

 

 

En som levde på korruption

var Lotta Finstorp och gör det alltjämtlotta-finstorp3

 

Du hade aldrig några synpunkter, Lotta

Finstorp, på kommunal korruption. Risken är förstås stor när man sitter i ett glashus som du, att någon kastar tillbaka synpunkterna med förödande konsekvenser.


Risken för kommunal korruption ökar. Som du kommer ihåg Finstorp har Medborgarn vid flera tillfällen pekat på misstänkt korrupta förhållanden i Flens kommun.
Bristfälliga kontrollmekanismer och en "tandlös" revision gör att det finns anledning att hålla ett vakande öga över hur korruptionen i kommunerna utvecklas. Om inte medborgarna får hålla ett vakande öga över er och tjänstemännen och revisorerna är en del av korruptionen, vem skall då göra det? Kan det gå till på annat sätt än att medborgarna ställer frågor till kommunens ledning. Om inte ledningen svarar öppet och ärligt, hur kan det då tolkas på annat sätt än som en bekäftelse på korruption.

 


Varning för ökad korruption
Frestelserna blir fler, kontrollerna är för dåliga. Förändringarna i kommunernas organisation öppnar för ett mer korrupt beteende bland anställda och politiker.
Det finns många tecken på att korruption bland tjänstemän och politiker på lokal nivå ökat under de senaste tjugo åren.
En lång rad fall där offentliga befattningar utnyttjats för personlig vinning har avslöjats.
En rad kommuner har förändrat i sina organisationer. Mer marknadsliknande former har införts och ett "sammelsurium av hybridkonstruktioner" mellan privat och offentligt har uppstått.

 

lars rådh 3

 

 

 

 

 

 

Hanteringen av stora mängder skattemiljoner i kombination med marknadsinspirerade experiment med organisationen och snabbare beslutsprocesser har öppnat för ökad korruption. Det är dålig insyn i vad som pågår i kommunala bolag. Vi har också sett en ökad tendens att anställda inte vågar slå larm om missförhållanden. Det blir en oroväckande tystnad, ofta av rädsla om jobben.


 

 

lör 5 mars 2011

 

 

 

Flaskvatten och utedass i Flen!

Forskarrapport: Underhållsberg på

200 miljarder inom infrastrukturen!

 


Varje svensk medborgare har en skuld på omkring 20 000 kr på grund av offentliga underhållsberg. Underhållsberget inom det statliga väg- och järnvägsområdet är idag 30 miljarder kronor. För det kommunala området, med bland annat gator och vatten- och avloppsnäten, ligger det eftersatta underhållet på närmare 180 miljarder kronor.
 
Det visar en ny forskarrapport om underhållsberg i den svenska infrastrukturen, som tagits fram av föreståndare Håkan Westerlund vid Centrum för Drift och Underhåll, CDU, på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Ovanpå detta finns nya väldiga utmaningar - kopplade till klimathotet - för staten och kommunerna. Nödvändiga åtgärder på grund av klimatförändringarna beräknas kosta 40-50 miljarder kronor.  
Rapporten presenteras på "Stora Infradagen" fredagen den 1 februari  2008 i Näringslivets Hus i Stockholm.

 

 

Vem har rätt tror ni, medborgare?

Brukar kommunernas intresseorganisationer vara trovärdiga?

 


Kommunernas intresseorganisation Svenskt Vatten AB svarade häromdagen.

Underhållsberg, partsinlagor och felaktiga slutsatser
2008-02-04
Branschorganisationen Maskinentreprenörerna har låtit Centrum för Drift och Underhåll, (CDU) vid Kungliga Tekniska Högskolan, ta fram en rapport om eftersatt underhåll inom den kommunala infrastrukturen. Dessvärre har rapportförfattaren underlåtit att vara i kontakt med Svenskt Vatten när det gäller framtagandet och tolkandet av situationen för vatten- och avloppsledningsnäten. Det var dumt, och därför blev det också väldigt fel.

 

 

"Behoven av åtgärder i va-näten bör klarläggas"! Herrejösses!

Motion till riksdagen av socialdemokrater.

Kommunernas investeringar i vatten- och avloppsnätet!


 
Flera olika undersökningar påvisar tydligt att det finns ett
stort behov av att underhålla, förnya och förbättra de
kommunala va-näten. På goda grunder kan man anta att den
samhällsekonomiska krisen under 1990-talet, med åtföljande krav på besparingar och nedskärningar i kommunsektorn, ytterligare har förvärrat situationen.

 

Indikationer från flera kommuner såväl som branschorganisationer tyder på att nuvarande investeringstakt i va-nätet gör att det tar uppemot 200 år innan det skett en fullständig förnyelse av va-näten. Det säger sig självt att detta ger upphov till brister och problem i va-näten. Omkring 25 procent eller mera av det renade dricksvattnet läcker ut innan det når fram till abonnenterna, samtidigt som icke önskvärda vätskor och ämnen läcker in i vattenledningarna.

 

Enligt en enkät som redovisades i en forskningsrapport från Livsmedelsverket i fjol ansåg upp emot 35 procent av konsumenterna att dricksvattnet inte var tillfredsställande. En annan enkät visade att var tionde konsument oroades över att vattnet kunde vara hälsofarligt.

 

På avloppssidan är situationen snarare sämre. Många bedömer att 50 procent eller mera av det avlopp som når avloppsreningsverken är tillskott av vatten och ämnen på vägen från konsumenterna till reningsverket. Inte minst av miljöskäl är dessa förhållanden djupt otillfredsställande.

 

Friskt och rent vatten är vårt allra viktigaste livsmedel, och konsumenterna måste kunna lita på att det håller god kvalitet. Bristerna i avloppsnäten gör att reningsverken belastas med stora avloppsmängder samtidigt som det finns betydande risker att miljön belastas helt i onödan. Stat och kommun har ett gemensamt intresse ur såväl folkhälso- sommiljöperspektiv att avloppsnäten underhålls, förnyas och förbättras på ett tillfredsställande sätt. Åtgärder i va-näten är dessutom ett utmärkt projekt ur sysselsättningssynpunkt. Mot denna bakgrund bör behoven av åtgärder i va-näten klarläggas, med syfte att staten inför en kommande lågkonjunktur snabbt skall kunna stimulera kommunerna till ökade investeringar i va-näten.

Med hänvisning till det anförda hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att kartlägga kommunernas investeringar i va-nätet.

 

 

fre 4 mars 2011

 

 

 

En som drabbats av hybris!

Och med en dubbelhaka som växer!

Borgs tigerekonomi saknar trovärdighetanders borg

Vägen tillbaka från terapisoffan för S borde inte vara så svår - syna Borgs bluff och satsa på sysselsättnings-, tillväxt- och fördelningspolitik.

 

 

Nog faen ser ni släktskapet med en annan sörmlänning! 

 

 

Pendling ligger inte i tiden!

Ökad rörlighet, en grundbult i den globala ekonomin som är på väg att rosta av!

 

Idioter som pastor Berglöv satsar på fel kommunikation! 

 

Som om det stigande priset på olja inte var utmanande nog, ökar regeringarna kostnaden för rörlighet genom en växande farsot (contagation) av skatter. Under 2010 drabbades industrin av miljarder dollar i nya eller ökade skatter i Storbritannien, Österrike och Tyskland, säger Giovanni Bisignani.anders berglöv

Helt rätt utveckling! Det är dags att flyget börjar bära sina kostnader och inte ständigt vara skattemässigt gynnat. Dessutom kan ägarna ta och börja kräva en rimlig vinstmarginal av flygbolagen. Då kanske flygbranschen kan minska till rimligare omfattning. Flute har sagt förut att flyget är dödsdömt.

Som Flute ser det finns det två möjliga framtidsscenarier för flygbranschen i det korta perspektivet. Den ekonomiska krisen förvärras igen och färre flyger. Inte bra. Ekonomin vänder uppåt och med den oljepriset. Inte bra.

 

Nu kanske vi till och med får sämsta tänkbara situation för flyget - högt oljepris (p.g.a. brist) kombinerat med stagnerande världsekonomi.

Lägg därtill att Kina storsatsar på flygplatser. Vad betyder det i en värld där tillgången på olja inte längre ökar? Om Kina kapar åt sig mer flygbränsle måste någon annan minska sin förbrukning och flyga mindre, exempelvis Europa och Nordamerika.

 

 

Medborgarns vision om Båven-bygden är det som gäller!

Flens kommun som utomjordisk parasitisk administrativ organisation för bygden är ett passerat kapitel! Upp till kamp medborgare!

 

Det var en gång ett område, norr om Stockholm, det kallades Järvafältet. Det var under miljonprogrammets dagar

1965-1975! Det var en helvittes bostadskris i Stockholm! Medborgarn fick nöja sig med en källarvåning på Lidingö i en lyxkåk! Fyra rum och kök med öppen spis och pool ett stenkast från hotell Foresta och arbetet på J&W:s

huvudkontor vid det nya brofästet. Det gick alltså ingen nöd på Medborgarn!

 

Men många av Medborgarns högskolestuderande lekkamrater flyttade till Rinkeby de välkända åren 1968-69. Rinkeby och Tensta byggdes i huvudsak för svenska 25-åringar! Dessa studsade emellertid tämligen omgående vidare till Hässelby villastad och några år senare till Kista, Husby och Akalla.

 

Rinkeby och Tensta tömdes på svenska ungdomar och blev ett inferno av invandrare! Invandrarna var dock inga monster i allmänhet utan skapade så småningom ett hyggligt mångkonturellt samhälle! Vad som sedan hände med Järvafältet är en lång historia på sjuttio- och åttiotalen,

då Medborgarn fick vara med som handläggare av diverse byggprojekt med bland annat IBM som byggherre!

 

 

 

tors 3 mars 2011

 

 

 

Vision för Sparreholm och lite till!

Sparreholmarn tillika Medborgarn har haft en vision sen snart trettio år tillbaka, när han flyttade tillbaka "hem" från Stockholm.

 

 

Visionen har blivit skrattad åt, under åren, av lokala dummerjönsar som vill behålla förmyndarsamhället.

En cancersjukdom har, som kanske är bekant, lagt sordin på Sparreholmarns stridsvilja

 

Sparreholmarns vision!

Framtiden mitt i Sörmland!

 

 

"Båvenbygden, ett högteknologiskt sörmländskt centrum i symbios med en ny ekostad i Skebokvarn!"

Triangeln mellan Malmköping, Flen och Sparreholm! Grönt är färgen!

 

Ärade sinnesslöa idioter i Sparreholm med omnejd, nu kan ni börja skratta! Det innebär inte att Medborgarn tycker att alla i Sparreholm är idioter!

 

Det finns en bakgrund till visionen, kan ni tro!

 

 

 

På sextiotalet kröp jag omkring och ålade medelst hasning på Järvafältet. Jag byggde militärbro över Igelbäcken från Säbysjön till Edsviken/Brunnsviken och lärde känna varenda grästuva. Det var nämligen Ing 1:s övningsområde på den tiden, där jag tillbringade några år under min officersutbildning. Tio år senare hade jag som konstruktör på J&W , nuvarande WSP, deltagit i skapandet av Kista, Husby och Akalla. Min egen insats var förstås blygsam men jag vill bara peka på hur fort det går att skapa ett högteknologiskt centrum, granne med ett känsligt  naturområde mitt i Stockholm, Igelbäcken, som p asserar under Barkarby flygfält , bäcken med den unika fiskarten Grönling. Igelbäcken som rinner ut vid Ulriksdals slott och som numera är  naturreservat.

 

Den svenska grönlingen blir cirka 10–15 cm lång. Fiskerekordet kommer från Igelbäcken i Solna. Det exemplaret var 14,9 cm och vägde 28 g.

Det Ni!  Storleken betyder inte ett skvatt!

 

 

 

 

Fridlysta Grönlingen och Malen!

Lilla grönlingen i Sveriges It-centrum Kista och stora Malen i Sveriges andra It-centrum Båvenbygden! 

 

Kan ni tänka tanken bröder och systrar?

 

 

 

Det största exemplaret i Sverige fångades 1870 i Båven av fiskaren Anders Petter Karlsson Sandberg, som lär ha skrikit att han fått "Fan själv i ryssjan". Malen var 3,6 meter lång, vägde hela 180 kg och köptes av åkaren J. E. Jacobsson, som sedan skänkte skinnet till det nybyggda läroverket i Nyköping.

 

 

 

 

ons 2 mars 2011

 

 

 

Gifter i Ålberga och Sparreholm!

Gammal osanerad sågverksmark omöjliggör en utveckling av Sparreholm!  

 

 

Höga gifthalter i marken i Ålberga

Höga gifthalter i marken i Ålberga. Ålberga. Det ligger så mycket arsenik i marken där Ålberga såg tidigare låg att barn och hundar ...

 

 

Nuvarande parken i Sparreholm!

Ingen bryr sig! Så det kan va!

 

sparre 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En som är för dum för att svara!

 

Till Anders Berglöv år 2006
  anders berglöv
Hej Anders!
 
Jag vill gärna få en del frågor klarlagda angående Sparreholms Marstrand. Mitt företag investerade i en fastighet närmast Marstrand innan kommunen köpte Hästö, medveten om de potentiella möjligheter som är förknippade med industriområdet. Min inställning är alltså en grundmurad tro på hela Sparreholm som framtidsbygd och en varsam exploatering av industriområdet. Min uppfattning är att kommunen gjorde det rätta när man köpte Hästö. Det egenmäktiga sättet Tomas Rikse och Lotta Finstorp gjorde det på är naturligtvis helt förkastligt ur ett demokratiskt perspektiv. Projektet tycks numera enbart drivas av Lotta själv. Någon annan politiker har inte inte haft någon åsikt i frågan vad jag har kunnat upptäcka. Den enda reaktionen jag fått relaterad är att Lars Falk har skakat på huvudet. Flen har en rad storhetsvansinniga projekt bakom sig som dränerat levnadsvillkoren i hela kommunen. Man får ett intryck av att Flens politiker har drabbats av ett spelberoende. Det gäller att upprätthålla skenet av att sitta med trumf på hand. Lottas Hästökampanj som den bedrivs för tillfället är inte till för medborgarnas bästa uan enbart för
hennes egen politiska karriärs skull. Vi kan väl vara eniga Anders, om att inget har blivit bättre under de gångna fyra åren. Det är alltså viktigt för Lotta att satsa allt på ett kort även om hon tvingas bluffa och hemlighålla sakfrågorna kring Hästöprojektet.
 
Sakfrågorna som kan vara ett tids- och kostnadfördröjande hinder i exploateringen skulle kunna vara följande:
Natura 2000, EU:s fågeldirektiv, länsstyrelsens fågelskyddsområden, Svenska Naturskyddsföreningens kritiska hållning till ett ökat exploateringstryck av Båven som helhet, Båvenplanen, malens lekplatser i Skarvnäs- och Torparviken, Dax-Doors utsläpp i luften och kanalen, en tillverkningsindustri alldeles intill gräddhyllan, evakuering av transportföretaget, SJ:s tågstoppsproblematik, Vägverkets vägplanering, grundläggningssvårigheter, dricksvatten från Flen i asbeströr, tungmetaller i tomtmark, arsenik i sjöbotten runt Hästön, de förljugna kostnaderna för projektet och kanske fler hinder.
 
På min fråga hur mycket arkitektgruppen (Ralph Erskines gamla firma) har kostat kommunen fram till nu svarade Hans-Erik E  230 000:-. Jag tror inte man behöver vara särskilt hemmastadd i konsultbranschen för att förstå att den summan är en grov underdrift för att inte säga en ren lögn. Rykten om de totala kostnaderna börjar florera, rykten från politikerhåll. För att inte sprida dessa rykten vidare vädjar jag till dig att klargöra de ackumulerade kostnaderna fram till i dag för projektet. Du kan naturligtvis inte hänvisa till tjänstemännen. Det är du som folkvald representant för medborgarna som skall svara.
 
Om vi blunder för svårigheterna, avstår från att ta ställning i varje sakfråga har vi garanterat ett nytt Lästen på halsen. Jag skall inte plåga dig med att utkräva din uppfattning i de enskilda sakfrågorna. Jag återkommer till dessa allteftersom. Jag vill däremot att du i stora drag berättar hur socialdemokraterna och kanske också vänsterpartiet ser på chansen att sopa hem högsta vinsten för kommunen i lotteriet Hästö.
 
Vill du bekräfta att du fått detta brev . Osa inom tre veckor.
 

 

 

 

tis 1 mars 2011

 

 

Skulle vi härstamma från aporna?

Mina förfäder var verkligen inga apor! Mitt ursprung är gudomligt, säger pastor Berglöv! 

 

 

Wij troo uppå en alsmächtigh Gudh Som all ting i sino Orde/ Skapat hafwer härligh och godh!

Och ett evigt eufemistiskt fullmäktige, Amen

 

 

 

Lärarutbildare kallar evolutionsteorin för bluff

Superpedagogen Stavros Louca väckte starka känslor när han i en intervju i Sydsvenskan besvarade frågan om vad han...

 

 

 

I intervjun svarar Louca på frågan om vår största bluff:

"Jag skulle vilja säga att det är evolutionsteorin, det finns alldeles för många lakuner i den för att jag skall kunna övertygas om att människan kommer från aporna. Jag tror på skapelsen. Men det betyder inte att jag är kreationist och tror att världen skapades för några tusen år sedan."

 

Lakuner=tomrum i Flen

 

 

Varning för en svensk tiger!

Flute-tankar som får oss att skita i byxorna!

 

Sedan en tid tillbaka har det börjat talas om Sverige ekonomi som den svenska tigern. När det talas om tigrar i samband med ekonomi börjar varningsklockorna att ringa. Senast några ekonomier kallades för tigrar var väl Estland som var "den baltiska tigern" och Irland som var "den keltiska tigern". Ingen talar längre om dem som tigrar.

Hushållens konsumtionsutgifter stod för det största bidraget till BNP-ökningen och den konsumtionen ökade med 4,3 procent. Samtidigt ska vi inte glömma nyheten i fredags att hushållens lån ökade i en årstakt av 7,7 procent. Visserligen något lägre än tidigare, men fortfarande en snabb ökning. Det innebär i klartext att Sveriges hushåll till en viss del lever på lånade pengar. Den dag hushållens lån inte längre ökar så rycks en stor del av den beramade BNP-tillväxten undan. Tigern kan lätt springa och gömma sig i djungeln.

 

Tigervarning

 

 

 

Fortsättning

 

 

.