medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lör 31 mars 2012

 

 

Den superhemliga Båvenplanen!

Nåja, Medborgarns avscannade version har ju funnits i många år men fascistiska makthavare har naturligtvis stoppat spridningen!

 

Båvenplanen

( Kartdelarna ska omplaceras, nån gång! ) 

 

 

Oljan tar aldrig slut, dumsnutar!

Men dyra blir dom! Slattarna alltså!

 

 

Vad kan konsekvenserna av peak oil och fallande oljeproduktion bli?

 

Det är Cornu som spekulerar! Inte bara han!

 

 

Vi har egentligen tre faser kring peak oil.

 

1. Platåfasen. Här befinner vi oss nu. Exportmarknaden krymper samtidigt sedan 2005.

 

2. Den akuta bristfasen. Detta kommer före 2030 och exportmarkanden kommer krympa ännu snabbare. Säg start 2015 (eller 2014, 2013, 2017, 2018 eller vad det nu blir). Denna fas pågår till 2030 (eller 2028, 2035, 2033 eller vad det nu blir). Här kommer vi få allvarliga problem då vi fram till slutet av fasen nästan helt kommer sluta använda olja. Så länge EU överlever och vi förblir medlemmar så kommer vi dock ha solidarisk (=till marknadspris) tillgång till EU:s inhemska oljeproduktion, vilket innebär att vi 2030 kanske kan importera 5% av dagens 300 000 fat per dag, dvs 15 000 fat per dag. Det är främst denna fas jag kommer beröra i det här blogginlägget.

 

3. Postpetroleumsamhället. Efter 2030 (eller 2028, 2035, 2033 osv) kommer vi i Sverige och i stora delar av västvärlden (ej Kanada, Norge eller USA) antagligen i princip inte använda olja alls längre. Hur detta samhälle ser ut och när det stabiliserar sig låter jag vara osagt. Det är ett föremål för ren science fiction.

 

 

Lycka är nog inte rätt ord!

Men att erkänna verkligheten är som en berusning!

 

 

Att gömma undan armodet däremot, gör Medborgarn sorgsint!

 

Lyckliga gatan

 

 

fre 30 mars 2012

 

 

 

Varför ljuger Nyköpingsmaffian?

"Planens mål och syfte att skapa förutsättningar att bevara sjöns och dess omgivningars unika kvalitéer har uppnåtts."

 

"Sjön Nedingen i Båvens tillrinningsområde mår inte bra. Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund tar prov på Nedingens utlopp och Forsaån i år. Mätningar tyder på en syreminskning. Vattnet har blivit brunare."

 

 

Förorenande tillrinningsområden:

Uren, Nedingen, Malmköping, Västersjön, Skundern, Dunkern, Misteln, Kyrksjön, Naten...

 

 

 

Båven - allt grumligare

 

 

Den unika sjön Båven är allvarligt hotad av mänsklig aktivitet. Det beror på övergödning och störningar från strandnära bebyggelse och båtliv.

 

 

 Hans Rydberg, länsstyrelsen.

 

 

– Det absolut viktigaste är att få stopp på nedsmutsningen av sjön! Pratar man med folk runt sjön så är alla samstämmiga och pekar på att sjön mår allt sämre, säger Hans Rydberg som är länsstyrelsens ansvarige för Natura 2000 områden i Sörmland.

Länsstyrelsen har gått ut med ett förslag till åtgärder för att bevara Båven som är utpekad som Natura 2000 område, och förslaget diskuteras nu av kommuner, näringsliv och ideella organisationer.

Båven, 62 kvadratkilometer stor är Sörmlands största sjö och på många sätt unik. Med sina cirka 20 häckande par av fiskgjuse är den en av landets fiskgjustätaste. Beståndet av storlom på 35 häckande par är ett av landets största. Därtill kommer häckande par av havsörn, den mycket ovanliga fisken mal, och den allvarligt hotade tjockskaliga målarmusslan.

Enligt länsstyrelsen så är hoten påtagliga och något måste göras för att rädda sjön. Förutom övergödningen så består hoten av störningar från det rörliga friluftslivet och båtlivet, och bebyggelsen som kryper allt närmare stränderna.

Länsstyrelsen föreslår därför att strandskyddet, där man alltså inte får bygga, ska utökas.
– Vi har föreslagit att strandskyddet utökas från 100 till 300 meter, berättar Rydberg.

Men Nyköpings kommun protesterar mot förslaget och vill inte att strandskyddet utökas till 300 meter. Rydberg menar att det också är viktigt att man inte lika lättvindigt som idag ger dispenser från strandskyddet.

– Annars är det ju ingen mening med att vi har skyddet! Dispenser ska enbart ges om det absolut inte gör något att man bygger närmare sjön än vad som är tillåtet, säger Rydberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tors 29 mars 2012

 

 

 

Var det Medborgarns "förtjänst"!

Att förförra kommunchefen slutade i Flen alltså! Tyvärr ersattes han av en om möjligt ännu mer inkompetent kommunchef i Flen!

 

En som krattat gången åt PEAB!

 

Åklagaren: De bör få fängelse

Åklagaren i muträttegången kring nationalarenan kräver fängelse för tre av de mest namnkunniga åtalade...

 

Jag visste inget, sa Tomas Rikse!

 

 

 

 

 

 

Så talar en med burskap i Flen!

Med största sannolikhet ska jag göra ett bra hotell av det, säger Rolf Lydahl.

 

Så fick ett hotell vara ett hotell, kors då!

 

Sofielunds fastigheter satsar på hotell

 

Men varför alla piruetter och varför fick super-korporativisten hotellet "gratis"? Man kan ana att kommunens burskap har med nåt att göra!

 

Skriver inget, så har inget skrivits, säger kommunens lakejer och medieskuggor på Äckelkuriren!

 

 

 

Batman får väl göra vad han vill!

Bara han ansöker om ett burskap hos Pastorn!

 

Planerar ett stort upplevelsecenter

Nu vill Leif Garvin ta nästa steg och öppna en actionpark tillsammans med det amerikanska filmbolaget Warner Brothers - i Flen.

 

Egentligen handlar anteckningen mera om Äckelkuriren än om Batman!

 

Vissa artiklar behöver inte censureras va!Brumm... Brumm... Brumm... Brumm...

 

 

 

ons 28 mars 2012

 

 

 

 

 

Nytt jobb har trillat in!

Det räcker till oktober ungefär om inget oförutsett inträffar förstås!

 

Det aktuella burskapet gäller i kungliga huvudstaden med närmaste omgivning!

 

Burskap i Flen kräver medlemsskap i korporativistiska klubben, säger Ingrid Gustavsson!

 

 

I Flen har burskapet idag främst ett statusvärde och ger möjlighet att få understöd från vissa stiftelser och fonder. Beslut om burskap fattas av kommunstyrelsen eller den ingrid gustavsson2nämnd kommunfullmäktige bestämt. Behandling av frågor om burskap har ansetts utgöra myndighetsutövning, och rätten till burskap har, av professorer och domstolar, ansetts vara en civil rättighet enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Detta innebär att en sökande har rätt att få tvist om burskap prövad i en rättvis rättegång i domstol, varvid såväl en laglighets- som lämplighets-prövning skall göras. Ett kommunalt beslut om burskap överklagas som förvaltningsbesvär och inte som kommunalbesvär, i varje fall om "det till burskapet i kommunen är knutet tydliga verkningar av ekonomisk karaktär".

 

 

 

tis 27 mars 2012

 

 

 

 

 

Nerförsbacken har tagit slut!

Borgarn undrar om korruption inte hjälper när uppförsbacken kommer?

 

Borgare = näringsidkare med burskap!

 

 

Bromsa i uppförsbacke?

”Damned if you do, damned if you don't”. eller. ”Vart jag än vänder ...

 

 

Uppförsbacken har ju för faen inte börjat än! Social tillt skapas nog inte på facebook och twitter!

 

 

Nu är det trassligt hos Kommunchefen!

 

 

 

 

 

Oväld = rättvisa = opartiskhet!

I frånvaron av oväld skapas korruptionen! 

 

 

Det är oväld - impartiality - som är den viktigaste förutsättningen för social tillit.

I de samhällen där människor vågar tro att myndigheterna behandlar dem utan att snegla på ovidkommande ting hittar man de bästa förutsättningarna för en god samhällsutveckling.

 

 

Sverige från förr "utan korruption"

rullar på med obruten energi!

Medborgarna ser inte korruptionen! Tilliten till myndigheter är inbillat god men på avtagande!

 

 

 

Det vi har är ren rörelsemängd, momentum, som gör att samhället inte retarderar helt och direkt.

 

 

Till slut stannar även Newton's kulor och 

industrialismen i Flen!

 

 

200px-Newtons_cradle_animation_book_2

 

 

 

 

A Newton's cradle demonstrates conservation of momentum

 

 

 

 

 

 

 

 

En kusligt korrupt planläggare!

En vars helgongloria sedan länge åkt på sned! En hjärntvättare av stora mått!

 

Plan- och bygglag

 

Som information bara.

 

Sammanfattning

Följande punkter beskriver medverkande tjänstemäns slutsatser om Båven-planens aktualitet.

 

Planens mål och syfte att skapa förutsättningar att bevara sjöns och dess omgivningars unika kvalitéer har uppnåtts.

 

Planens mål och syfte och mål om att främja en levande landsbygd har inte uppnåtts.

 

Planens mål och syfte att ge förutsättningar att utveckla det lokala näringslivet i Båvenplanen har inte uppnåtts.

 

Båvenplanen bedöms vara otydlig i väsentliga delar, därtill innefattar dokumentet rekommendationer om frågor som idag regleras genom ny lagstiftning.

 

Flera skyddsområden har tillkommit inom ramen för Miljöbalkens 7 kap. efter planens tillkomst vilket har lett till att planens mål och syfte har konkretiserats i vissa avseenden.

 

Planens olika geografiska avgränsningar och anvisningar är dåligt underbyggda och i många fall godtyckligt ritade.

 

Planen bedöms innehålla motstridiga rekommendationer i förhållande till mål och syfte om en ”levande landsbygd”.

 

 

 

 

Ingenjör Eriksson tillhör Nyköpingsmaffian, en såphal slingerbult och lögnare! Ingenjör Eriksson tillhör den sortens moderna byråkratiska lögnare som ljuger genom att undanhålla sanningen och förvanska och försköna verkligheten!

 

 

Ingenjör Eriksson är en slemmig jävla snorgers, jo vi kallade dom så när Medborgarn var barn, stygga, opålitliga, inställ-samma, dumdryga småpojkar!

 

 

Tänk att det bara är ett drygt år sedan Ingenjör Eriksson kom ut och berättade att det inte går att bygga bostäder på hästö trots att han visste detta långt innan Lotta Finstorp köpte den förgiftade industrimarken! 

 

Arsenik, sank mark och hotande översvämning

I nuläget är det mer som talar emot än för den nya stadsdelen i Sparreholm. Flens kommuns planingenjör Hans-Erik Eriksson räknar upp minst ...

 

 

mån 26 mars 2012

 

 

 

 

 

Organiserad kommunal brottslighet!

Aggressiv skatteplanering och för att dölja kommunal inkompetens! 

 

 

En som vet mycket om behovet av att begränsa insynen i kommunal verksamhet och i kommunala bolag i synnerhet är styrelse-ordförande i ett kommunalt bolag Lena Hagelberg. Dölja verksamheten så gott det går, det är det viktiga, säger fru Hagelberg!

 

 

 

Dags att dra tillbaka den här propositionen?

 

 

 

En korrupt aktualitetsanalys!

En Båvenstudie beställd av Korporativistiska klubben!

 

 

 

Korruptionen är ett samhällsgift

Oväld är viktigare än demokrati. Det är korruption som fördärvar  samhällena...

 

 

SULF - 60 forskare i 16 länder ska belysa korruptionsbekämpning

Bo Rothstein betonar att korruption inte är någon "tredje världenfråga", snarare kan det kan sägas vara ett normaltillstånd i en stor del av ...

 

 

 

 

Tack för tipset, medborgaren!

Det är väl för helvitte Länsstyrelsen som bestämmer spelreglerna!

 

Båvenanalys

 

Analysen av Båvenplanen har gjorts gemensamt av en arbetsgrupp bestående av representanter från Nyköpings kommun, Gnesta kommun, Flens kommun och Ny-köpingsåarnas Vattenvårdsförbund. Resultatet presenteras i denna rapport som redovisas till varje kommuns kommunstyrelse.

 

 

 

 

sön 25 mars 2012

 

 

 


 

Nyliberalism = socialism =

= korporativism = fascism!

Är det någon som inte förstår principen?

 

"Korporativistiska klubben" har sammanträtt!

 

Vårt motto är: "Vi drar åt samma håll"!

Hälsar Pastorn, och alla instämmer!

 

När skatteparasiterna växer samman med herregårdsfolket lägrar sig tystnaden! Informationsflödet från Ångestcentralen förvanskas eller stryps! Informations-kontrollen är en grundläggande förutsättning för det framväxande moderna "våldslösa" fascistsamhället!

 

 

 

 

 

 

 

ANd9GcTSMxdVcpHo1VYLaF-Nm1uULhX9XB3PGT6IYnKfhryGjhD2IQSzsw

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Musikanter och deras musik!  

Historiens värstinglista, enligt Medborgarn!

 

 

Miniatyr


 

Wolfgang Amadeus Mozart - Piano Concerto 

No.21 - Andante 

 

 

Miniatyr


 

Moonlight Sonata

 

 

 

 

 

lör 24 mars 2012

 

 

 

 

Folket och folket.se...

...har idag grävt sin egen grav skrev Medborgarn för precis tre år sedan!

 

Så var det med den saken!

 

 

Han med självmordssången!

En modern Woody Guthrie? Faen vet!

 

Trettio bast vid tillfället nedan!

 

Miniatyr


 

Justin Townes Earle " Hesitation? Blues "

 

 

 

Justins farsa, stilbildare Steve!

Moderna Hillbillys! Först Elvis sen Bruce sen Steve Earle!

 

Trettio bast vid tillfället nedan!

 

Miniatyr


 

04 Steve Earle & The Dukes Hillbilly Highway

 

 

 

 

 

 

Om det ändå vore klassisk liberalism = frihet!

Nyliberalism = socialism = korporativism!

Och i slutänden den oundvikliga fascismen!

 

En nyliberal välfärdsstat

 

 

 

 

Det känns inte som om Borgarn lever i samma värld!

Var är ni alla verklighetsförankrade människor?

 

 

 

"Hälleforsnäs - ett pangställe"

Tävlingen "Designnatten" är avslutad och det vinnande bidraget blev "Hälleforsnäs - ett pangställe".

 

 

Det dåliga är väldigt positivt!

När man får veta vad som är dåligt!

 

Välkommet besök av skolinspektionen 

I går samlades Barn och utbildningsförvaltningens chef Michael Martinsson, Kristina Jävergren (S), Monica Falk (A2), Lars-Erik Lordh (S), den nyrekryterade projektledaren Kristina Lohman samt informationsstrategen Marianne Rydefeldt-Skog, för att tala om Skolinspektionens kritik.

 

 

 

fre 17 april 2009

 

 

Folket och folket.se

har idag grävt sin egen grav!

 

Så var det med den saken!

 

 

fre 23 mars 2012

 

 

 

Statsfeministiska genusgalningar!

Det här är för er fejkare som snackar bull...

 

 

Två mossbelupna gamla superikoner med två tjejer som kan sin sak! Garanterat genus-befriade och sexiga!

 

Miniatyr


 

Peter Rowan - Tony Rice Cold Rain and Snow  

 

 

 

Bästa ståbasen i branschen!

 

 

Många vill spela med Bryn Davies

"Harlem river biues", den bästa självmordsvisan nånsin!

 

 

 

Tar oljan slut? De va de jävligaste!

De hade vi ingen aaning om, säger Krogh!

 

Kjell Alekletts presentation

 

 

Oljepriset, peakoljan, peaktransporter, matförsörjningen, vattenförsörjningen, avfallsberget, skuldkrisen i Europa, USA:s exploderande stadsskuld, det förändrade klimatet, genuskatastrofen, fördumningen, den byråkratfascistiska hjärntvätten, tillväxtprästerskapet, befolknings...

 

 

Peak oil och Färdplan Flen!

Ska vi ta hänsyn till allt det där blir det aldrig klart! Det är nog inte så farligt som dom säger, meddelar Krogh!

 

 

 

Inspiration från Götgatsbacken!

Varför inte ett ångestlopp i Flen! Världsrekordkort lopp mellan Ångestcentralen och Järnvägshotellet!

 

 

En innovativ idé för att sätta Flen på världskartan, ungefär som Hälleforsnäs som nu är känt över hela världen!

 

 

Studenttävling ska
ge ortsutvecklingsförslag

Nio lag med studenter från KTH campus telge tävlar under 24 timmar i att komma på en innovativ idé för att sätta Hälleforsnäs på världskartan.

 

 

 

Hur ligger det till egentligen?

Delade meningar tycks råda! Det finns det ingen anledning till eller hur, herr Rådh!

 

Tjänstemannaansvaret är avskaffat

Sture Åström har idag publicerat ett inlägg där han berör bristerna i nuvarande grundlag, och hur ...

 

 

Det svenska tjänstemannaansvaret är INTE avskaffat!

"Bara regelmässigt förbisett"…

 

När en bevisligen rättsinnad människa, med bevisligen stor sakkunskap under bevisligen stort civilkurage yttrar sig offentligt i Sverige – i en för merparten svenskar bevisligen avgörande fråga – uteblir förväntade reaktioner.
Det är ofattbart.

 

*BrB 20:1. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhetlars rådh 2 åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel…Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

 

 

tors 22 mars 2012

 

 

 

En narcissisist av värsta slag är naturligtvis också psykopat!

Sociala medier som Facebook, Twitter, Linkedin och Google+ är platser för hjärntvätt! 

 

 

Egenkäras lekplats.

Enligt en ny studie är det mer troligt att personer som uppdaterar sin status ofta har narcissisistiska drag.

 

 

För mycket av det goda.

 

Sprider olycka.

 

 

 

 

En projektledare och konsult!

En statsfeminist och genusgalning? Det återstår att se! Vad tror ni, medborgare?

 

 

"Jag är modig, analytisk och handlingskraftig"

Kristina Lohman ser sig själv som orädd och en som vågar se ...

 

Skolprojekt i Flen kickar igång

Kommunen satsar tre miljoner på att lyfta skolan

I dag samlas cirka 300 lärare, skolledare och beslutsfattare  i Flen för att dra igång det treåriga projekt som ska få skolorna i kommunen på rätt köl...

 

 

 

 

Var det Medborgarns "förtjänst"!

Att förra skolchefen slutade i Flen alltså! Tyvärr  ersattes han av en om möjligt ännu mer inkompetent skolchef i Flen! 

 

 

 

Förre skolchefen slutar igen: "Har varit sliten"

Han lämnade jobbet som skolchef i Nyköping för motsvarande tjänst i Eskilstuna kommun. Nu har Tommy Svensson bestämt sig för att sluta igen.

 

Tommy Svensson slutar

De senaste månaderna har jag varit sliten och efter mycket vånda har jag kommit fram till att jag gjort mitt som förvaltningschef.

 

 

 

Skrivet 22 mar 2012 Insider

Ett mycket gott initiativ. Tänk om alla , som upptäckt att de kommit lite för högt upp på stegen tordes ta konsekvenserna av sin inkompetens och oförmåga och dra ner på ambitionerna. Vad mycket pengar, som skulle sparas och personliga tragedier undvikas. Den klokskap, som skolchefen visar, borde rendera i ett arbete på för honom lämplig nivå. Tyvärr finns det ingen hejdsel på människors tro på sin egen förmåga. Vi ser dagligen exempel på veritabla katastrofer, som emanerar från denna hybris.

 

 

 

ons 21 mars 2012

 

 

 

Det behöver inte vara krångligare!

Framför allt behöver det inte vara så himla

högljutt!

 

 

 

John Prine : Some Humans Aint Human

 

 

 

 

 

Ni som läser Medborgarn räknas inte! Ni är osynliga förstår ni!

Det känner ni ju redan till förstås!

 

Fast det är nog inte riktigt sant, Storebror lagrar er kanske och sen blir ni straffade för att ni besökt Medborgarn. Bäst att låta bli! 

 

 

De små stegens tyranni med hjälp av det sluttande planets strategi...

Det vi ser är de små stegens tyranni. Små steg, år efter år, allt enligt principen om det sluttande planets strategi. Man vänjer sig alltmer vid ...

 

 

 

 

Äckel-kuriren fixar och donar!

Statsfeministisk PK-skugga krälar i skiten från Råhds utredningsfascister!

 

Medborgarn förstår att det inte är David Berggren som fixar och donar! Det har Äckel-kuriren en speciellt utvald censur-grupp som gör!

 

 

 

Oenighet när konstgräsfrågan avgjordes

Det blir ingen satsning på konstgräs i Flens kommun. Det väntade beslutet fattade kultur- och fritidsnämnden i går.

 

 

Det finns säkert fler som kan formulera en tanke i Flen! Dom brukar vi stoppa för säkerhets skull!

På Äckel-Kuriren prioriterar vi kommentarer från anonyma slasktrattar som pruttar och fiser och grymtar oartikulerat! Dom gör ju ingen skada!

 

Skrivet 21 mar 2012 10:24 Måns 

Ja, snart finns inte pengar till något offensivt och då menar jag inte konstgräs som är en icke-fråga i Flen idag under rådande omständigheter. Nu gäller det att paddla runt med de resurser som finns. Att spara in på något som kanske inte behövs har aldrig varit kommunala socialisters starka sida.

 

 

En kort-kort upplysning, Berggren!

 

Lekmännen är okunniga politiker som bara kan säga ja eller nej!

 

 

Ja eller nej kräver en utredning! Den gör biträdena!

 

Som han säkert vet Berggren, är alla utredningar av usel kvalitet i Flen. Listan på obegipliga och värdelösa utredningar kan göras väldigt lång som bekant! Om dessa hade gjorts av lokala dåligt betalda räknenissar skulle förståelsen varit fullständigt förlåtande! Nu är det dessvärre så att utredningar i Flen görs av utsocknes parasiter som gärna manipulerar ooch förfalskar förutsättningarna i utredningar för att passa egna syften!

 

Fortsättning

 

 

.