medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lör 10 okt 2009

 

 

 

 

Medborgarn har vilat idag!

För att inte säga sovit gott!

 

När Medborgarn är ensam herre på täppan och samtidigt tar en paus med knarksprutan, då är det gött, gött, gött å sova. Knarket går inte ihop med prostatan ser ni och därför måste Medborgarn pinka en gång i timmen. När sen Medborgarn hoppar över knarket ett par dar så tillåter sig Medborgarn att söva gött flera timmar i sträck utan att behöva pinka. Precis som vanliga medborgare. De e gött!

 

 

Vanliga medborgare som politiker, finns dom? Vet inte faktiskt!

 

Den som kommer närmast i Flen är sannolikt Robert Nordgren i MP. Medborgarn sympatiserar emellertid inte med Miljöpartiet!

 

När en medborgare som Medborgarn skriver om Nordgren brukar han svara, liksom Nordgren brukar kommentera felaktig information i mediaskuggornas artiklar. Det är Nordgren ensam om!

 

Nordgren var ju tidigare ledamot i tekniska nämnden när Skjortan"besluten" togs. Då var Nordgren synnerligen inaktiv. Medborgarn var desto mer aktiv.  Medborgarn var mycket besviken på ingenjör Nordgren som borde ha förstått desinformationen från Aläng och övriga drängar.

"Vi politiker måste lita blint på beslutsunderlagen" Andemeningen i Nordgrens meningsutbyte via mejl med Medborgarn var tveklöst den att politikerna måste kunna lita på drängarnas utredningar.

 

fre 9 okt 2009

 

 

Varför släpa dårar till Hammarvallen?

 

Det här är förklaringen, medborgare i Flen! 

Finkvarteren där beslutsfattarna ska samlas!

Här finns det inte plats för nåt jävla dårhus vid Bolmängen!

 

varhh=flen kopiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi politiker måste lita blint på beslutsunderlagen!

Var det inte Robert Nordgren som sa så om Skjortanutredningarna.

 

Vi kan inte kontrollera drängarnas alla utredningar.

Nå då så. Bli lurade då. Det är i själva verket det politiker vill! Att verka i ett rosenrött skimmer. Inte bara låtsas tro på framtiden utan också inteckna den i stunden. Vi måste garantera dom utomjordiska drängarna arbete i åtminstone tio år säger Pastor Berglöv. Sen får vi se om vi lyckats. Om tio år alltså! Om tio år är jag kanske dement och då skulle det sitta fint med ett rum på Hammarvallen tillägger Pastorn!

 

 

I sin enfald anar fru Jonsson!

Intuitivt förstår fru Jonsson att nånting är fel!

 

Känslomässigt anar fru Jonsson att beslutsunderlaget är tillrättalagt av dom som vill släpa gamlingarna till Hammarvallen. Således täpps truten till på fru Jonsson. 

 

Faen, à la bonne heure! Medborgarn skiter i om dårarna så släpas till Tjotahejti. Medborgarn är ju egentligen bara, eller åtminstone mest intresserad av beslutsprocessen.

 

Problemet är att beslutsfattarna behandlar folk som barn. De fascister som har bestämt vart färden ska gå lurar skjortan av hederliga medborgare.

 

Från ons 7 okt 2009

 lotta jonsson

Kopia från Lotta Jonssons blogg

fredag, juni 26, 2009


Nyligen uppdagades det internt att hela processen troligvis är väldigt oklar och ingen känner till den något närmare. Då pratar vi om beslut på nytt äldreboende, ett ofattat beslut i ks-kf på ombyggnad på ett annat äldreboende kostnader som beräknas till närmare 75-85 miljoner.

 

 

tors 8 okt 2009

 

Ingår inte i servicen på dårhuset!

Det blir för dyrt tycker Pastor Berglöv!

 

Om vi i stället hyr in oss i några av Bostadsbolagets tomma lägenheter skulle vi kanske ha råd med lite pippa åt dom gamla säger den nya socialchefen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Släpas med till Hammarvallen!

Vi vill inte! Vi vill inte! Vi vill inte!

 

Behandlar oss som barn

Ibland vill de flenska ledarna åt rätt håll, ibland åt fel håll. Det har inte med saken att göra. Problemet är att de behandlar folk som barn. De har bestämt vart färden ska gå och tänker släpa med oss, vare sig vi vill eller ej. Det är ett hån mot den demokratiska tanke som vårt land vilar på och kan bara resultera i mer förakt mot Flens politiker.

 

 

Sysselsatta politiker?

Eller är risken att du blir en icke sysselsatt. 

 

Är du sysselsatt, lille politiker i Flen?

 

Sysselsättning är väl positivt? Det är väl något samhälleligt önskvärt? Även om det är ett så konstigt ord?

För vem vill egentligen bli sysselsatt? Den som är sysselsatt agerar inte, den ageras mot. Sysselsatt är ett passivum, de som agerar och således är subjekt är de som sysselsätter. De som alltså sätter oss vid våra sysslor och svamlar om skomakare och lästar och utbudens sagolika valfrihet för att dölja det faktum att det är du, din sysselsatta ynkling, som är satt och någon annan som sätter dig dit du är satt. Och om du inbillar dig att du sysselsätter dig, så sysselsätter du dig bara med det du är sysselsatt med.

Och när någon gång teven slocknat, datorn krånglar, klockan tickar intresslöst mot fyrasnåret,  jobbet har blivit tillräckligt avlägset för att nästan kunna bli bortglömt, då, käre vän, börjar du närma dig det riktigt farliga tillståndet. Du börjar bli en icke sysselsatt.

Din hjärna mottar inte ständigt impulser utifrån. Betänk vilka farliga tankemonster som däri kan ta form! Din mobil är inte längre fylld med påminnelser om hur sysselsatt du är. Ditt kontaktnät, om du har något, är på semester. Din mamma har dött, pappan likaså. Dina barn har blivit vuxna och har jättekul eller jättejobbigt med att hitta  formerna  för sina egna framtida sysselsättningar. Dina mostrar har glömt dig och fäderneslandet tycker du är lite för gammal. Då…

flyger svalorna skriande omkring och dofter stiger ur markerna. Klockan är fyra på morgonen. Du sitter som i ett slags samhälleligt uthus och vet fan inte vad du ska göra. Sysselsättarna skulle gärna rädda dig men de når dig inte. Herregud, du är fri och du gråter för det är så eländigt tomt omkring dig. Du kommer plötsligt ihåg att du i din ungdom spelade flöjt. Och att du nån gång i början på 2000-talet sålde flöjten för att du var så sysselsatt med allt möjligt så du hann aldrig spela på den.

Du kanske onanerar i rena förskräckelsen. Jag är minsann inte sysselsatt, jag sysselsätter mig själv, mitt eget sysselsättningsobjekt, såväl som -subjekt. Men om du inte gör det, utan bara sitter där…

om du inte ens sysselsätter dig med att skriva ett blogginlägg som det här utan bara sitter där, som en osysselsatt styggelse, då är du nära utanförskapet, förstår nästan vad frihet är och varför ingen vill ha den. Sen går du och sover för du vet att i morgon är du redan tidigt sysselsatt.

 

En onykter gärdsgårdsstör?

Eller bara en modig dyslektiker!

 

Hur faen skulle Medborgarn annars få all tokinformation om han inte fick läsa Lotta. Fortsätt att skriva fru Jonsson för Guds skull!

 

 

ons 7 okt 2009

 

Är kommunstyrelseledamoten nykter när hon skriver?

Å andra sidan kan det hända att även Medborgarn är salongsberusad vid datorn understundom!

 lotta jonsson

Kopia från Lotta Jonssons blogg

fredag, juni 26, 2009


i Flens kommun har det planerats, debbaterats, planerats, debbaterats nytt äldreboende. Det finns beslut, men vid närmare granskning är det tveksamt vad är det som beslutats? vad ska genomföras? vad ska resultaten bli? hur är tänket? ekonomin? driften? projektorganisationen som är beslutad, jobbar den? med vad? vem ansvarar och driver framåt?????

Nyligen uppdagades det internt att hela processen troligvis är väldigt oklar och ingen känner till den något närmare. Då pratar vi om beslut på nytt äldreboende, ett ofattat beslut i ks-kf på ombyggnad på ett annat äldreboende kostnader som beräknas till närmare 75-85 miljoner.

 

Som vanligt! Medvetet odugligt  beslutsunderlag lockar till start!

Dubbla verkliga kostnader kräver extra pengar! Det brukar godkännas till 75%. Återstår 25%.

 

sari eriksson5

Då krävs lite fingerfärdigt penningflyttande av Sari Eriksson Limatainen och dom kassakistor som står till buds är skolan och äldrevården.

  

Kopia från KFs protokoll 2009-03-26

Nytt särskilt boende för äldre i Flen samt ombyggnation av äldreboendet Heden i Malmköping

Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att uppföra nytt äldreboende i samråd med socialförvaltningen i princip enligt redovisat skissförslag,

att uppdra till tekniska nämnden att upphandla nytt äldreboende i Flen i princip enligt redovisat skissförslag,

att 1 miljon kronor avsätts till projektering från rörelsekapitalet, att finansieringsfrågan hänvisas till budgetberedningen både gällande drift och investering samt att frågan om tillagningskök ytterligare diskuteras med utgångspunkt av nyttan i förhållande till kostnaden.

 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ett nytt äldreboende ska uppföras i

Flens centralort. Tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen

har tagit fram förslag och kostnadsuppskattning för det

nya äldreboendet. Beräkningar av projektet

En investeringskalkyl för byggandet av det nya boendet har tagits fram, dessutom finns en beräkning på driftkostnaderna för boendet. När det gäller kostnaderna

för driften i det nya boendet redovisas de inklusive- och exklusive tillagningskök. Kostnaderna skiljer sig även beroende på om kommunen eller ett kommunalt bolag äger äldreboendet. Ett bolag kan ha längre avskrivningstider än kommunen. Däremot kan det finnas momsfördelar om kommunen är ägare.

tis 6 okt 2009

 

Den blir bara bättre och bättre!

Informationen på nätet alltså!

Nja, inte kommunens förstås!

 

Sveriges statsskick

 

Grundlagarna

Regeringsformen

Tryckfrihetsförordningen

Yttrandefrihetsgrundlagen

Successionsordningen

Lagstiftande makt

Riksdagen

Riksdagens talman

Verkställande makt

Regeringen

Statsministern

Monarkin

Myndigheterna

Dömande makt

Domstolsväsen

Administrativ indelning

Län

Kommuner

Sverige-portalen

 

 

 

De svenska kommunerna har enligt lag ansvar för:


• socialtjänsten
• vård och omsorg av äldre och funktionshindrade
• barnomsorg och förskoleverksamhet
• det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
• plan- och byggfrågor
• miljö- och hälsoskydd
• renhållning och avfallshantering
• räddningstjänst
• vatten och avlopp
• ordning och säkerhet

• biblioteken


All annan verksamhet sker på frivillig grund, till exempel:
• fritidsverksamhet
• kultur

• bostäder
• energi
• näringsliv
• flyktingmottagande

 

Närsamhällets organisation!

Medborgarna, folkets parlament, drängarna!

 

 

Kommunledningens verksamhet har varit och är huvudsakligen inriktad på spionage och kontroll av kommunens invånare som kan innebära ett inre hot mot Flens centralort.

Ett sådant sicherheitsarbete pågår för närvarande i Malmköping där kommundrängar infiltrerar det medborgerliga utvecklingsarbetet i akt och mening att hjärntvätta Malmköpingsborna i bästa Stasistil till livlösa, apatiska och förtryckta medborgare!

 

 

Närsamhällets drängar arbetar frenetiskt för att låtsas vara behövda !

Ju mer politikerna och drängarna lägger sig i människors egna kompetenser desto tydligare framträder fascismens fula tryne!

 

Kommuner ska hålla sig borta från

 

• fritidsverksamhet
• kultur

• bostäder
• energi
• näringsliv
• flyktingmottagande


 

 

Ett strategiskt sätt att kontrollera medborgarna i små grupper var för sig!

Politiska beslut förankras i råd om högst fem personer säger Pastor Berglöv.

 

 

Kommunala pensionärsråd, seniorråd, handikappråd, folkhälsoråd, folkohälsoråd, arbetslöshetsråd, miljöråd, matråd, näringslivsråd, livsmedelsråd, hållbarhetsråd, naturvårdsråd, brottsförebygganderåd, demokratiråd, förskoleråd.......

 

mån 5 okt 2009

 

 

Tävlar om att vara sämst!

Katrineholm och Gävle! Flen ställer upp utom tävlan! Alltid vinnare på att vara sämst!

 

 

I stället för att bejaka olikheterna hos människorna och utnyttja deras olika förmågor så har pamparna i storkommunen sen 1973 hjärntvättat invånarna i bästa Stasi, staatssicherheitstil, till livlösa, apatiska och förtryckta invånare.  Kommunledningens verksamhet har varit och är huvudsakligen inriktad på spionage och kontroll av kommunens invånare som kunde innebära ett inre hot mot Flens tätort och mindre på spionage mot yttre hot.

 

Flenarna är inte dummare än svenskar i allmänhet menar Medborgarn, kanske bara lite mera förtryckta än normalt och i större behov av förmyndare som vägleder än vad en storstadsbo behöver.

 

 

"Allt kan bli bättre"

Så skapar du det bästa företagsklimatet

 

Boken är skriven av bl.a. Thomas Segerstedt, Malmköping.

 

Det är bra som det är thomas segerstedt

 


"Det finns inte bara goda exempel i arbetet att lyfta det lo kala företagsklimatet. Lärdomar finns även från de orter som inte lyckats. Ett exempel är Katrineholm, där man på tio år gått från att vara en regional tillväxtmotor till att bli en krisort. Detta samtidigt som Nyköping, Norrköping och Eskilstuna gått mycket bättre, för att nu ta tre geografiskt närliggande exempel. En närmare betraktelse visar att detta knappast är resultatet av någon slags olycklig slump: Kombinationen av ett dåligt politiskt ledarskap, Jantelagen och brist på nytänkande spelar roll. Katrineholm finns på många håll i Sverige. Naturligtvis också i Vingåker, Gnesta och Flen."

 

 

"Många kommunala tjänstemän har en egen agenda, känner de att politikerna är för mjuka håller de emot. Många tjänstemän i Gävle kommun har också politiska uppdrag vilket färgar förvaltningens agerande. En allvarlig kritik från näringslivet är att kommunen konkurrerar ut privata företag. Ett exempel är marknaden för kommersiella lokaler, där kommunen byggt nytt med subventionerade hyror, trotsatt privata värdar har vakanser. Kritiken har politikerna i stadshuset skakat av sig med att det bara är ”trams”. ”De ser inte att den osunda konkurrensen skadar de privata företagen och att det försämrar företagsklimatet, vilket avskräcker företag från att etablera sig här”, säger en lokal företagare."

 

 

 

Privata verksamheter är stygga björnar säger Stefan Zunko.

Thomas funderade i en artikel i KK

thomas segerstedt

 

Historik för Segerstedt-Jarlsbo, Thomas (m)

Kommunfullmäktige
led  2006-11-01 - 2007-01-27 
En kort karriär i fullmäktige. Sen blev han utslängd av Lotta.

 

 

 

 

Privata verksamheter är snälla björnar

Säger Segerstedt-Jarlsbo.  

 

"Det som gör Katrineholm unikt i dag är den grundmurade motviljan mot all verksamhet som inte är statlig eller kommunal. Alla entreprenörsbjörnar bör hållas på avstånd. Kommunens politiker sitter i sammanträdesrum och kanslier och pluggar på sin kommunala björnjägarexamen och diskuterar hur de bäst ska kunna fälla alla eventuella entreprenörsbjörnar som visar sig. Katrineholms politiker är rädda, men att ta tag i sin ideologiska rädsla på ett rationellt sätt har inte varit aktuellt under de senaste 20 åren. Politikerna har dessutom gjort Katrineholmsborna rädda för björn, så rädda att de hellre röstar för trygg fattigdom än det äventyr som stavas framgång."


 

"Numera näms alltid Katrineholm som det avskräckande exemplet; kommunen som framtiden tog en omväg kring, kommunen som aldrig vågade, kommunen som blev omkörd, kommunen som blev lämnad av ett antal stora företag. Kommunen som leds av politiker som trots alla misslyckanden alltid vet bäst och alltid kommer etta i sina egna rankningar.
När man i stora undersökningar rankar Sveriges kommuner placerar Katrineholm sig i botten, år efter år efter år.
I Katrineholm förekommer inga entreprenader, allt sköts av kommunen- och kommer så att göra så länge nuvarande majoritet får sitta kvar."

 

sön 4 okt 2009

 

 

Ni minns väl va kultur va, va?

"Levnadssättet hos ett helt samhälle"

Kultur med två betydelser! Andlig, konstnärlig odling eller socialt överförda levnadsmönster.

 

Man kan ju också kalla dom två för till exempel följande!

 

Det humanistiska kulturbegreppet!

Det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet!

 

Det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet inkluderar ju oss alla, till och med herr Rådh och hans tillfälliga utomjordingar, det är liksom inget att göra åt gott folk!

 

Men när Herr Rådh, Herr Juvas och "kultur"skolan ger sig i kast med det humanistiska kulturbegreppet  så vill Hakelius och Medborgarn påpeka att hötorgskonst och falsksång inte bygger en kulturell högborg, även om varenda kotte är inskriven i studiecirkel!

 

Elitister som Hakelius, tycker att det är något deprimerande med skönandar. Han tycker att det bekräftar en misstanke som han burit på länge. Sverige är ett barrstint kulturmörker. För kultur kräver att man kan skilja på skräp och kvalitet. Att skilja på skräp och kvalitet kräver respekt för talang och hantverksskicklighet. För professionalism, om man så vill. Och här sitter vi, ett folk av glada amatörer, och delar ut kulturpris till oss själva.

 

 

 

Kultur i Sverige och i Flen!

Skolgitarr, grötrim och spånkorgar! Och så Juvas förstås!

 

Klarsynta Johan Hakelius som brukar vara hos Jutos och lyssna på finmusik!

 

 

Tvärstopp i det mesta!

Vad i helvitte kan det bero på, medborgare?

 

Inte faen är Medborgarn emot att medborgarna i Malmköping och annorstädes träffas och pratar utveckling!

Inte faen är Medborgarn emot att företagarna träffas och diskuterar samarbete!

Inte faen är Medborgarn emot att kulturnissarna spelar, sjunger och slår klackarna i taket!

 

Men nåt är fundamentalt fel Mitt i Sörmland! Dom skarpsinniga har redan förstått! Det tar vi imorgon.

 

 

 

En röd tråd löper Mitt i Sörmland!

Den slingrar sig till ett dödligt nätverk!

 

Tråden knyter samman alla med politiskt korrekt

kontakter med den korrupta pseudoeliten till ett förgiftat nätverk. Endast de rättrogna får motgift. Nätverket fångar upp och dödar politiker med egna åsikter, det dödar ärliga kommunanställda som vill peka på tokigheter, det dödar skolan som beläggs med munkavle, det dödar dom gamla som behandlas som skit, det dödar fria företagares kreativitet och utveckling. Det dödar det enkla, det naturliga, det självklara. 

 

 

Att mista sina bästa grannar!

Sorgen känns tung att bära! 

Norma, Asta, Böna, Becky, Tindra, Rölla, Sirri, Eowyn, Henrika, Ljunga, Tuttan, Stella, Hjärtros och alla ni andra.

Medborgarn kommer att känna stor saknad. Fy va ledsamt!

 

 

lör 3 okt 2009

 

 

Meddelarfriheten bör begränsas! 

Tycker Sörmländska politiker! Hur många?

 

Inga politiska partier har en begränsning av meddelarfriheten i sina partiprogram. Inte ens nynazistiska organisationer vill minska meddelarfriheten. Den enda "Ideologi" som vill begränsa människors frihet är fascismen om man generaliserar lite. Den finns från vänster till höger. Den representeras av en maktgalen pseudoelit men också av dess anhängare, en obildad grupp människor som behöver vägledning av förmyndare.

Därför är Mitt i Sörmland en sådan plats där maktgalenskapen frodas.

 

Tryckfrihetsförordningen

 

Meddelarfrihet

 

Tummen upp för stärkt meddelarskydd

 

De flesta kommuner och landsting är positiva till förslaget att kommunala chefer ska kunna straffas om de utsatt anställda.....

 

 

 

En fascistisk pseudoelit! 

Välbekanta exempel från skolans värld.

 kristina jävergren2

lars falk

Maktgalna destruktörer vars personliga pseudoelitstatus i bygden är viktigare än medborgarnas och skolelevernas välbefinnande och framtid.

 

En galenskap utan mått och sans!

"Vi fokuserar mer på måluppfyllelse och kvalité i skolan än antalet lärare, säger Kristina Jävergren."

 

Och så satsar vi mycket på min fru och Juvas och kulturskolan. Vi vill ju vinna pris i Världens barns-insamlingen i år också, säger Lars Falk.

 

 

Flen nästan sämsta skolkommun

 

Bottenplats vikt åt Flen

 

Flens skolor bland de sämsta

 

 

Extremism i Sparreholm!

Medborgarn är Båvenfundamentalist!


Inte bara det! Medborgarn är dessutom yttrande-frihetsfundamentalist och tycker att alla skall få komma till tals och att det mesta går att trycka. Det ni fascister!

Den lokala fascismen är naturligtvis mycket intressantare än den internationella. Men ok!

  

Massprotest mot Berlusconi

Till stöd för pressfriheten.

Tiotusentals människor trängdes på Piazza del Popolo i Rom på lördagen.

 

 

 

fre 2 okt 2009

 

Korrupta mediaskuggor i Flen!

Bättre med vita fläckar mitt i Sörmland! 

Kommuner i medieskugga

Storstädernas omnejd vita fläckar på journalisternas karta.

 

Det är inte sparpaketet som är det primära. Vi förstår ju att även Flen drabbas, även om Pastorn och hans pack låtsas som att det inte behövs. Nej, det är som vanligt korruptionen och cencuren som fyller åtminstone Medborgarn med skräck.

 

Socialnämnden sparar - drar in nio tjänster

 

De flesta tjänsterna är vakanta, de är inte tillsatta och behövs inte enligt socialförvaltningen, säger socialnämndens ordförande Stefan Zunko (S).

 

cencur2

 

Hela artikeln

 

Stackars korkade assistenten

Eva-Lena Spartan som inte begriper att hon gör ett olagligt uttalande för media.

 

Ledningen för hemtjänsten, är det månne brottslingen

Monica Yllèn som är områdeschef?

 

 

Och hennes chef brottslingen Ella Blom!

 

Och hennes chef brottslingen Roy Almquist!

 

 

Och hans nya chef brottslingen

Åsa Furén-Thulin

Nu börjar vi komma nånstans!

 

Och deras chefer Flensfascisterna Stefan Zunko och Anders Berglöv.

 

Om ni inte har begripit nåt läsaridioter så har alltså fascisterna cencurerat bort ovanstånde klipp i den ursprungliga artikeln till kkurirens nätupplaga. Många tar inte sitt ansvarkrister wistbacka!

josefin falk

annahubsch2

 

 

 

 

 

 

 

Eller börjar tjejerna att förstå?

Fascism i Flen

 

Socialfascism i Flen

 

Har inget med vänster och höger att göra!

Galenskap i maktutövningen är det utmärkande!

 

stefan zunko

anders berglöv

Socialfascism innebär att medborgarna måste underordna sig överheten.

 

Socialfascism betyder att överheten bestämmer vad som är medborgarnas bästa.

 

Konsekvensen av socialfascism är passiviserade och handlingsförlamade medborgare.

 

Låt oss för guds skull slippa maktgalna fascister som Berglöv och Zunko. Dom är inte bara odemokratiska, dom är farliga för medborgarna!

 

tors 1 okt 2009

 

 

Dagens destruktör, Juvas

En målvakt åt Bo Aläng.  Målvakt

 

En misslyckad projektledare på låtsas, filmbruket och Skjortan! En lärare med ett sjukt självhävdelsebehov! Att spegla sig i unga flickor, fjortisar, är tacksamt.

 

Dansafton för Världens Barn

Dans, rock och musikal för Världens barn

 

Kultur

Den gamla musikskolan var bra!

Den nya kulturskolan är skit!

 

Den nya kulturskolan är projektstyrd och till för egotrippade lärare och skolbyråkrater.

 

 

Multimiljonär och teaterapa!

Tigger pengar av skattebetalarna!

Fy skäms Lydahl!

 

Det vore väl nåt att få kalla sig filantrop, det är inte alla förunnat. Det har du väl råd med för kulturens skull.

 

Som styrelseordförande för medborgarnas "tåghus" är Lydahl förstås van vid bidrag från skattebetalarna.

 

rolf lydahl

Kolhusteatern behöver större bidrag

Föreningen Kolhusteatern söker nu ett högre bidrag än vanligt från Flens kommun. Föreningen skulle vilja anställa en person på deltid för administrativa uppgifter.

 

 

 

Är du arbetslös lilla vän?

Mediaskuggorna i Sörmland avänder det gamla sättet att räkna!

 

 

Det ser snyggare ut på det sättet!


I Sörmland är flest utan jobb

 

I Sörmland ligger den öppna arbetslösheten nu på 5,6 procent vilket innebär en 90-procentig ökning från augusti förra året till samma månad i år.

 

Forts.

 

Arkiv

 

 

.