medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tis 20 okt 2009

 

Politiska tjänstemän!

Hemlighetsfulla utomjordingar!

 

Forskaren Fil dr Shirin Ahlbäck Öberg säger att tjänstemännens ökade makt innebär att de får göra många fördelningspolitiska bedömningar. Och detta utan att kontrolleras av politiker, medier eller medborgare. I dag finns nämligen ingen bra granskning eller efterhandskontroll av tjänstemännens beslut.

 

Svårigheten är inte att få grepp om dom officiella protokollen. Svårigheten uppkommer när tjänstemännen överskrider sina rättigheter som i fallet Skjortan. Problemet är dom odokumenterade besluten.

 

Behövs verkligen politiker?

Kontroll av alltför mäktiga tjänstemän efterlyses.

 

Publicerad: 2008-01-09
Statsvetaren Fil dr, Shirin Ahlbäck Öberg vill att tjänstemännen ska granskas mer eftersom de har mycket makt. Tjänstemännens makt har ökat  
Om en politiker fattar dåliga beslut straffas hon eller han av väljarna i nästa val. Men hur utkräver man ansvar från en tjänsteman? Den frågan ställs under årets kommun- och landstingsdagar som börjar i Uppsala i dag.
-Tjänstemännens makt har ökat vilket är problematiskt eftersom tjänstemän, till skillnad från politiker, inte kan väljas eller avsättas av medborgarna.
Det säger Shirin Ahlbäck Öberg som är forskare i statskunskap vid Uppsala universitet.

Hon är en av arrangörerna bakom universitetets kommun- och landstingsdagar, en två dagar lång konferens dit 100 deltagare från kommuner och landsting kommer för att lyssna på föredrag och diskutera. I år är temat just balansen mellan makt och ansvar för politiker och tjänstemän.
- Är man missnöjd med hur en kommun till exempel tolkar socialtjänstlagen är det svårt att utkräva ansvar. Socialförvaltningen har mycket större makt att tolka lagen nu än tidigare, säger Shirin Ahlbäck Öberg.
Orsaken är att stat, kommuner och landsting har fått fler ansvarsområden de senaste decennierna. Därmed har också politikerna fått mer att besluta om, något som tvingat dem att sluta detaljstyra hur deras beslut ska genomföras. Det hinns helt enkelt inte med.

Nu är det i stället ramlagstiftning som gäller. Den offentliga förvaltningen får mål som ska uppfyllas, men hur de gör det är upp till tjänstemännen själva.
Eftersom politikerna ska fatta så många beslut har de ofta svårt att bilda sig en egen uppfattning och de hamnar därför ofta i händerna på tjänstemännen, säger Shirin Ahlbäck Öberg.
- Om det är positivt eller negativt beror på vem man frågar, men det blir en slags ansvarsflykt. I vissa fall föredrar politikerna att låta en expert avgöra en fråga än att själva stå med hundhuvudet.
Shirin Ahlbäck Öberg säger att tjänstemännens ökade makt innebär att de får göra många fördelningspolitiska bedömningar. Och detta utan att kontrolleras av politiker, medier eller medborgare. I dag finns nämligen ingen bra granskning eller efterhandskontroll av tjänstemännens beslut.
- Institutionerna som gör sådant har inte utvecklats i samma takt som tjänstemännen fått mer makt, säger Shirin Ahlbäck Öberg som efterlyser bättre kontroll.

Som exempel på de granskare som trots allt finns nämner hon Riksrevisionen och förvaltningsdomstolarna. Men också Riksdagen ska att följa upp om riksdagspolitikernas beslut genomförs så som politikerna vill.
- Problemet är bara att det inte görs eftersom politikerna fortfarande har en bild av att det blir som de bestämt. Att blicka bakåt ligger inte i politikers natur.
För att komma i kapp måste därför politiker, medier och allmänhet bli medvetna om att politikerna delegerar mycket av sin makt till tjänstemän. Sedan behöver de kanaler som finns för att granska tjänstemännen aktiveras, säger Shirin Ahlbäck Öberg.

 

Ännu mera konstig historia!

Östra Svealands sämsta utredare eller mest korrupte kanske låter bättre? 

 

 

Juvas Sven-Olof, en hyvens prick, han som gick Lotta Finstorps ärenden, Bo Alängs också förstås, angående Filmbruket ni minns. En jävel på trummor och bastuba och amerikannska musikaler. Han är nog ändå bäst på att spela teater. Sen extraknäcker han som projektledare i byggbranchen. Där kommer hans skådespelartalanger väl till plats. Dom behövdes när han skulle presentera den mest obegripliga utredning som någonsin gjorts, om Hälleforsnäs som Norra Europas Filmcentrum. Hej hopp, Kalle Stropp. Nåja, skådespelartalangen räckte inte till den gången men vi skattebetalare hade förmånen att få betala hans pseudoarbete under ett år. Han skrattar säkert än i dag i bilen till och från Strängnäs. Som belöning fick han vara projektledare för ännu en utredning om ett medborgarhus som bara blev till en sliten skjorta.

 

Och nu har han ännu mer att skratta åt. Håll dig till trolltrummorna Juvas.

 

 

mån 19 okt 2009

 

Medborgarn samlar i ladorna!

En sån osis att Mediaskuggorna undanhåller medborgarna information! Lagbrott månne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snickeriverkstaden i Brogetorp i Flen blev totalförstörd vid en misstänkt mordbrand i natt. En obetydlig nyhet enligt lokaltidningarna. Inget som är värt att berätta om säger Jan Dal på Folket.

 

Vi måste ta hänsyn till alla oskyldiga politiker och kommunala tjänstemän som bor i området fortsätter han. Det har ju blivit något av en gräddhylla vet ni medborgare. Såna har vi inte många av, så vi måste vara rädda om dom som finns, resonerar kommunens hovreporter. Jag har lovat att tona ner det här lilla missödet och det har ju Josefine Falk och EK också lovat makthavarna. Ingen har fått kommentera branden i tidningarna under dagen. Det har vi mediaskuggor sett till! 

 

Medborgarn är så van vid att ni stänger brevlådorna när det hettar till så cencuren var väntad.

Vad kallas ett sånt här kvadruppeldrama med deltagande politiker och tjänstemän, mediaskuggor och representanter för näringslivet som står kommunen nära.

 

Skatteberoende korrupta klusterformationer är beroende av sin maktposition och ett oklanderligt rykte.

Det här är inte bra, det är inte alls bra klagar Pastorn och så brorsan mitt i smeten. Och alla dom andra ock, ock, ock.

 

Nej fan, så här kan väl inte nyhetsrapportering gå till, branden måste vara ett aprilskämt. Har kanske hela EK-koncernen åkt till Thailand för att tvätta fötterna?

I morron får vi nog veta.

 

Nej faen! Det fick inte medborgarna.

 

sön 18 okt 2009

 

Den nya tidens krigare!

Dom som inte plockar blåbär och lingon men ändå vill komma ut i skogen.

 

Stackars jägare!

 

Det finns för få älgar inför höstens älgjakt – så få att jakten måste ställas in.

 

Varför inte göra som på Björkängs gård i Helgesta. Ni vet, grannarna till storjägaren, storbonden, stormoderaten och storoppositionsrådet . Åk till Skåne och hämta tama dovhjortar reekommenderar Zetterqvist. Dom är lättjagade och dom pratar faktiskt skånska, det är sant, true story. Om det är tillåtet? Nej, fan men Länsstyrelsen bryr sig inte, för där sitter Lotta Finstorp, Zetterqvists kompis.

 

Om ni vill, kan ni åka till Halls by och mata dovhjortar med havre direkt ur handen. Det är

dom hjortarna som  jaktsällskapen på eventföretaget Björkängs gård skall smyga sig på och slakta.  Heroiska jägare, visst. 

 

I dag saknas kunskaper om konkurrenssituationen mellan våra fyra sydliga hjortdjursarter: älg, dovhjort, rådjur och kronhjort.

 

Ska vi på sikt kunna utveckla och samförvalta dessa arter på ett optimalt sätt är forskning

nödvändig.

 

Ökade kunskaper inom detta forskningsfält förväntas leda till både fler skottchanser,  ja jävlar och minskade skogsskador.

 

Färre rådjur och älg!
Rådjurens bete kan utsättas för konkurrens av dovhjorten.
Många menar att rådjuren minskar när dovhjorten etablerar sig i ett område. Om det verkligen stämmer är oklart, det är bland annat den frågan som forskningen nu ska ge klarhet i. Och om så är fallet, varför minskar då rådjuren i dessa områden?
Under de närmaste tre åren kommer forskningen att prioritera konkurrenssituationen mellan just dovhjort och rådjur.
Eftersom dovhjorten är inplanterad är den förmodligen inte perfekt anpassad till vårt ”nordiska ekosystem” med älg, rådjur och kronhjort.
Samtidigt innebär rådjurets specialiserade födoval att det sannolikt är känsligare för dovhjortskonkurrens än de andra hjortdjuren. Det nedersta huvet är en kronhjort.

 

Medborgarn skrev detta för snart tre år sedan!

 

Kanske borde forskningen i stället ha prioriterat konkurrenssituationen mellan dovhjort och älg.

 

 

lör 17 okt 2009

 

 

Tyst som i graven!

Nog måste väl nån veta nåt!

 

Var Siw Persson galen när hon satt i riksdagen samtidigt med pastor Berglöv?

 

Nyheter: Siw Persson om de hemliga konspirationerna

 

 

Homosexmaffian inom kommunfullmäktige i Flen har försökt ta livet av mig.

 

Det är inga okontroversiella påståenden hon kommer med, men Siw Persson har aldrig varit rädd för att sticka ut hakan i blåsväder.
- Jag vet för mycket, säger hon. Det finns de som vill komma åt mig. Jag har hotats till livet av polisen, CIA och LRF. Homosexmaffian inom kommunfullmäktige i Flen har försökt ta livet av mig.

 

 

Underligheter, homosexmaffia

 

Insmugglade tama skånska dovhjortar ger klena älgar! 

Av markägare inom inmolnat område.

Under ledning av oppositionsrådet Zetterqvist.

björn zetterqvist 5

 

 

Vilka markägare åkte till Skåne och hämtade tama dovhjortar utan att kontakta Länsstyrelsen, Zetterqvist?

 

Pseudojägare föredrar tama skånska dovhjortar. Dom är mera lättjagade tycker oppositionsrådet käckt!

 

vilt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klena älgar i Sörmländska skogar


Älgarna i Sörmland är förhållandevis små och klena. Det visar en undersökning som just nu genomförs i Småland och Sörmland. Något som i sig kan anses vara ett problem, men det finns värre tendenser.
– Vad som är mer alarmerande är oförmågan att reproducera sig, säger professor Göran Ericsson vid lantbruksunversitetet i Umeå. Det har nu lett till att flera älgskötselområden i Sörmland, speciellt i dess östra del, helt enkelt valt att avstå från årets älgjakt.
I projektet ingår också att se älgarnas rörelsemönster med hjälp av GPS-sändare.

 

En tes som vingåkersfödde Göran Ericsson arbetar efter är att Sörmland har ett oerhört stort vildbestånd.
Kanske är det så att älgarna inte trivs bland dovhjort, kronhjort och vildsvin. Inte så att de konkurrerar om maten men det kan vara andra faktorer som spelar in. Det kanske enbart är en konkurrens om livsutrymme. Forskningen får visa vad som är orsaken.

 

Stadsplanering i Flen.

Planering i Flen, efter vilka principer månntro?  

 

Antingen anpassar man transportvägarna till bebyggelsen eller så lägger man nya bostadsområden till naturliga transportvägar, Det råder konsensus bland högskolornas samhällsplanerare att bebyggelse ska anpassas till de naturliga transportvägarna av en massa skäl.

 

Har planerarna spårat ur?

 

Om ni inte tror på Medborgarn, kanske ni tror på kommunernas egen reporter som varit på konferens bland professorer, generaldirektörer, ministrar, stadsarkitekter, miljö- och byggchefer, kommunpolitiker, konsulter. Det råder inte minsta tvekan om vad som är dagens sanning när det gäller att bygga den goda staden.

Alla är överens, staden skall vara tät, den skall vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar samt byggas så att färre transporter ger bättre tillgänglighet för fler, vilket är avgörande för tillväxten och underlättar handel, kultur och social samvaro, basta!

 

Spårbunden trafik? inte i Flen va!

 

Stor enighet råder om att spårbunden trafik av miljöskäl  är att föredra, argument saknas minst av allt. Ett smakprov. Vid utsläpp av ett gram koldioxid kommer man 5,8 meter med flygplan, 9,0 meter med bil och 10 mil med elektrifierat tåg.

 

Snabba upp besluten, gärna det.

 

Men spring för guds skull inte förbi medborgarna. Reportern: "Intill dess hade jag inte hört medborgarna nämnas med ett ord, lite obetänksamt kanske eftersom honnörsordet förankring förekom flitigt och förankringen hos just medborgarna brukar vara det knepigaste i samhällsplanering." Slarviga försök att springa ifrån medborgarna, undermåliga eller obefintliga samråd, brukar omedelbart straffa sig i form av punktering, tidsförlust och omstart. Inte sant Flen.

 

 

 

fre 16 okt 2009

 

 

 

En begåvad knepig psykopat?

En mild form av psykopati men ändå!

 

Jan-Guillou-kolumn_1009018e

”Kapitalismen regerar av Guds nåde”

 

Jan Guillou om världsordningen, den otyglade kapitalismen och att en procent av befolkningen roffar åt sig en fjärdedel av alla jordens tillgångar.

 

En riktig taskmört, han Guillou, särskilt mot blygisen och flenaren Peter Bratt.

 

Är det så att 160 st flenare roffar åt sig en fjärdedel av Flens tillgångar? Det är väl ganska lagom i ett feodalt samhälle

 

 

Det ojämlika samhället!

Dom ojämlika människorna!

 

Och det vet vi, överheten skall flyga och åka Merca medan allmogen skall cykla och gå. Minns Vilhelm Mobergs ord:

När politikerna säger att vi sitter alla i samma båt så ska du se upp jäkligt noga, för det betyder att det är du som ska sitta vid årorna och ro.

 

Pudelns kärna i Flen!

Medborgarn tar upp frågan för vilken gång i ordningen.

 

Bruksmentalitet

Bruksmentalitet, jantelag och rädsla för oliktänkande har satt djupa avtryck i invånarna Mitt i Sörmland.

Vi vill behålla den stinkande bruksmentaliteten tycker både förtryckarna och de förtryckta. Vi gillar konformism i Flen, hälsar en vilsen Pastor Berglöv

Konformism är rättning efter omgivningens normer och regler och svårigheten att hävda en avvikande åsikt.

Motsatsen kallas nonkonformism och betecknar självständighet, originalitet eller excentricitet.

 

 

Den korkade pseudoeliten mot bakgrundsbruset!

Ensamrätten till politiska åsikter! En dödsdömd åsiktselit! Mediaskuggorna alltså!

 

Jag tror att detta är ett uttalande av samma dignitet som Ines Uusmans om internet: Inget att bry sig om, det är bara en fluga.


Kurt säger!
Det är klart att politiska bloggar inte får direkta politiska genomslag; inte ens DN:s ledarsida, som under 100 år varje dag spridits i hundratusentals exemplar över landet har någonsin fått politiskt genomslag, men den bildar den åsiktmässiga bakgrunden till de politiska besluten - på samma sätt är det med de politiska bloggarna - de bildar bakgrundsbruset, och de kommer med avslöjanden. De formar den samtid i vilken besluten fattas.

 

 

tors 15 okt 2009

 

 

 

 

Akta tiden medborgare!

Alla dessa dagar som kom och gick,

inte visste vi att det var livet.

 

Vi tror på Klimatfrågans allsmäktiga verkan.

Vi tror ock på isarnas avsmältning
vattenytans höjande,
vilket är följderna av koldioxidutsläppen,
bilarnas framfart, flygets tilltagande ökning
och om det icke upphör
nederstiger vi till dödsriket
för att aldrig mer återuppstå därifrån

Vi tror ock på den helige Al Gore
en helig allmännelig klimatpanel
FN:s globala roll. Klimatsyndernas förlåtelse
och om vi icke bättren oss så blir vi bortspolade
och får aldrig evigt liv.

Amen. En hälsning från Kurt i himmelen.

 

 

Det jantelika samhället!

Dom jantelika människorna!

 

 

Jantelagen, tio satiriska "budord" som fördömer småstadens avundsjuka och provinsialism.

 

Du skall inte tro att du är något.

Du skall inte tro att du är lika god som oss.

Du skall inte tro att du är klokare än oss.

Du skall inte inbilla dig att du är bättre än oss.

Du skall inte tro att du vet mer än oss.

Du skall inte tro att du är förmer än oss.

Du skall inte tro att du duger till något.

Du skall inte skratta åt oss.

Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.

Du skall inte tro att du kan lära oss något.

 

Har ni tänkt på att dryga, otrevliga och själviska människor ofta avfärdar kritik med att den beror på avundsjuka och "Jantelagen"? Om Jantelagen är den lag som håller de otrevliga i schack så gillar vi Jantelagen.
Heja Jantelagen!

 

 

Den paradoxala Jantelagen!

Som både behövs och inte behövs!

 

I Sverige har vi mer eller mindre avskaffat den så viktiga jantelagen. Alla sunt kritiska reaktioner på egoistiska och omoraliska handlingar såsom skattesmitning, överdrivet höga löner, brist på ödmjukhet och så vidare avfärdas med himlande ögon som janteistiskt. Vi ser det i politikernas totala ointresse för människors väl, i mediernas självrättfärdiga besserwissermentalitet och hos alla de medborgare som vältrar sig i en föraktfull vi-och-dom-mentalitet. Den som har en bostadsrätt är mer värd än en hemlös. Den som är frisk är mer betydelsefull än den som är sjuk. Den som har jobb är närande medan den som blivit arbetslös är tärande. Listan kan göras hur lång som helst. Och effekterna är synliga för alla som har ögon. Frågan är om den nya sjukförsäkringslagen ens blivit påtänkt om det inte varit just för bristen på jantelag. Lagen baseras helt och hållet på en inbilsk tro att vissa samhällsgrupper är bättre och viktigare än andra. Oavsett vad som påpekas om besparingar handlar det hela om ideologi och ingenting annat.

 

Jantelagen är oumbärlig i en demokrati

 

 

 

ons 14 okt 2009

 

 

 

 

Det tysta samhället!

Dom tysta människorna!

 

Mordbrand bland pseudoeliten

 

"Det rör sig om stora värden som går upp i rök!"

Och nya uppstår!

 

Det opålitliga samhället!

Den opålitliga pseudoeliten!

 

Socialfascisterna i Flen är utomjordiska agenter, det vet ni väl medborgare! 

 

Mussolini var brittisk agent

 

 

Det kriminella samhället!

Den kriminella makteliten!

 

Dagens system är ett omvänt bankrån


Om kapitalismen ska fungera är hotet om konkurs lika viktigt som hoppet om vinst. Om vi vill undvika nya kriser måste vi skapa ordnade system för att avveckla banker. Liksom slaktare har planscher över hur djuren ska styckas borde vi tvinga bankerna att rita upp hur de ska styckas och delas ut till fordringsägare om det går åt pipan

 

Det inkompetenta samhället!

Dom inkompetenta drängarna!

 

Snön ligger snart vit på taken, och endast Nordgren är vaken!

 översikt 001

 

Jo Nordgren! En översiktsplan ska ständigt vara under bearbetning och ska uppdateras,

revideras med jämna mellanrum. Den utomjordiska drängen Eriksson har också uttryckt den meningen.

Journalistiska tokjävlar tror att det behövs en ny. När ska mediaskuggorna sluta med sin desinformation?

 

 

 

 

tis 13 okt 2009

 

 

 

 

 

Det infantila samhället!

Ni kommer ihåg Hamiltons bok om Flen, ett samhälle i moraliskt förfall.

 

Carl Hamilton menar att det infantila samhället tar ifrån oss allt det livet skulle ge: mognad, visdom, erfarenhet och tålamod. Infantiliseringen blir en flykt in i det barnsliga och in i en flydd barndom.

Vart leder Infantiliseringen i Flen och annorstädes? Kan man vara infantil och samtidigt nobelpristagare i fysik? Frågor som Medborgarn börjat fundera över. 

 

 

Det hade vi ingen aning om!

I Sverige är det byggsluskarna som styr och ställer. Så är det inte i andra länder.

 

Svenska folkets respekt för bygghantverkare är outgrundligt. 

 

Rot-avdrag enkelt att använda för bedrägeri

 

Rot-avdraget ger stort utrymme för bedrägerier.

 

Handläggare på skatteverket kan inte svara på exakt hur många misstänkta felaktigheter som utretts eller utreds sedan det nya systemet trädde i kraft den 1 juli i år. Han kan inte heller svara på om systemet utnyttjats av blufföretag.

 

 

Stöddiga gamla gubbtjyvar!

Det är Medborgarns favoriter, tänk bara, gnällspiken Nilsson jämfört med nippertipporna i Flens ångestcentral.

 

Eller jämfört med Anna Mi Skoog, det ni, hon som tycker att gnälla och klaga på orättvisor är som att kissa i byxorna.

Aj, aj, aj, dessa ensamstående mammor. Låt oss höja våra röster, we shall overcome.

3447786819

 

 

Notan för finanskaoset måste ju betalas - händelsevis av dig

 

 

Slipper ni undan Flenare? Kanske det, kanske!

 

 

Först några miljarder för att rädda systemet, sen lite skitsnack om hur fult det är med bonus och sen - största möjliga tystnad, inte minst för att söva de många dumskallar som tror att de inte drabbas - men pensionssparar!
Lite senare kommer skattehöjningarna, för notan måste ju betalas. Händelsevis av dig, Svensson. Som redan betalar mest skatt i världen.

 

 

Det hjälper för stunden!

Hmm!  Att kissa på sig och gnälla! Nej faen!

 

Du har kanske mycken erfarenhet av att kissa i byxorna? Då vet du hur det känns. Rent ut sagt äckligt! Eller hur? Från första stund! Obehaget byter bara karaktär. Från att vara kissnödig till att bli blöt i byxorna. Du går väl inte hela dagarna och är blöt i byxorna. Då kan man ju inte må särskilt bra.

 

Medborgarn har däremot mycken erfarenhet av att gnälla och klaga? Medborgarn vet hur det känns. Rent ut sagt är det himmelskt gött, gött, gött och gnälla! Medborgarn har cancer, instabilt blodtryck, bukfetma och sockersjuka men får man bara gnälla lite så känns det nästan alltid gött.

 

Vet du fru Skoog vaför du är frisk och mår dåligt och Medborgarn är sjuk och mår bra? Som mediaskugga måste du ljuga, sopa under mattan, låtsas att inte se och höra. Det mår man inte bra av. Du kanske har blivit kroniskt " jag måste spela teater"-sjuk. Medborgarn behöver inte ljuga, inte i yrket i all fall. Det är gött!

 

Att klaga är lite som att kissa på siganna mi

Höstkallt och frost i luften och morgnarna är allt mörkare och snart ställer vi om till vintertid också, och jag hatar att känna mig så här trött och kan det aldrig bli fredag någon gång, och allt är den förbannade lågkonjunkturens fel, och...

 

 

mån 12 okt 2009

 

 

 

 

Fascism är inte ett skällsord för Medborgarn!

Medborgarn använder begreppet så sakligt jag kan i den betydelsen jag tidigare beskrivit.

 

En fascist är en nedsättande person som på ett eller annat sätt agerar översittare.

 

 

 

Bostadsområden för översittare!

Det går väl bra men jävlar i mig inte med skattepengar från Malmköping, Sparreholm och Bettna.

 

Politiker är lama ankor! 

Nog har väl Medborgarn tyckt det också?

927921086

 

 

 

"Kapitalismen rår sig själv. I skuggan av den är politiker lama ankor"

 

 

Medborgarn har väl för faen aldrig förnekat att det finns acceptabla sossar.

 

 

En gråtfärdig trädgårdsarkitekt! 

Jag som har lovat Pastorn och Hästhandlarn?

 

Stopp för nya bostäder runt Båven

 

Stadsarkitekt vill ersätta Båvenplanen för att kunna bevilja bygglov. För att rädda Sparreholm beviljade Flens kommun bygglov för bostäder runt Båven. Länsstyrelsen säger bestämt nej och ska gå till rätten om en ny detaljplan antas.
Därför förslår stadsarkitekt Fredrik Wallin att detaljplanen ska läggas ner men att Båvenplanen bör ersättas med en ny.

 

"För att rädda Sparreholm beviljade Flens kommun bygglov för bostäder runt Båven."

 

Glöm aldrig trädgårdsarkitektens syn på Båven!

 

 

 

sön 11 okt 2009

 

 

 

 

Ett segregerat samhälle!

Ett gated community,

 

Grindsamhälle

 

Släpps dom in i Orrhammar,Orrö, Nybble, Brogetorp och Flensby, dom med Hijab? Troligtvis inte!

 

Dom med Niqab då? Jag tycker dom ska stanna i Salsta tycker Pastorn!

 

Nå, dom med Burka då? Absolut uteslutet!

 

Orresta ö

 

Fler koloniområden föreslås

 

 

Då kan vi avveckla Orresta ö och bygga finhus i stället, säger Kristina Jävergren

 

 

 

Talja

 

Här kan vi bygga många finhus, säger trädgårdsarkitekten.

 

Brogetorps industriområde

 

Den eldhärjade snickeriverkstaden

 

Det var tur att snickarbon brann ner!  Här kan vi bygga många finhus, säger Pastorn. Och mediaskuggorna har tagit bort alla artiklar om beställningsbranden. Jag har onekligen en del att säga till om, tillägger Pastorn stolt!

 

Brogetorp

 

Här är det fullt. Här bor beslutsfattarna redan, säger Lotta Finstorp. Beslutsvägarna är korta ser ni. Det tog förstås en en massa år för byggjävlarna att få upp fasaderna men jag är ju ingen fena på det där med förfrågningsunderlag och upphandling, tillägger fru Finstorp.

 

Vårdcentralen

 

Här hade vi kunnat bygga många finhus, säger dom tre musketörerna. Men mediaskuggorna har tagit bort alla artiklar om motionen att flytta vårdcentralen som tur är säger fascisten Zunko.

 

Bolmängen

 

Nåt jävla dårhus ska vi inte ha i Bolmängen, inte ens nåt förbannat seniorboende. Här ska det bli ägarlägenheter för gammalt folk med pengar, säger fascisten Ebbe Karlsson.

 

Så funkar det att äga sin lägenhet

 

Strandpromenaden

 

Pseudofint folk behöver en skyddad strandpromenad med ankor och guldfiskar i Flensån.

 

Spången

  

Det höll på att gå åt pipan men så räddades Aläng i sista stund av vitklädda änglar komna från skyn.

 

 

var=spar00reholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortsättning

 

 

.