medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sön 10 okt 2010

 

Av jord är du kommen! Jord ska du åter varda! Tror ni ja!

Kanske blir ni bara en död öken! Utan växelbruk av människor blir det inavel och svårigheter med fortplantningen! 

 

Om ni tror att det är skillnad på växter och djur och oss människor tror ni fel!

 

Habsburgska rikets uppgång och fall!

 

Berättelsen om det habsburgska rikets uppgång och fall liknar nästan en saga som tagen ur Tusen och en natt....

 

 

 

 

SD är ett främlingsfientligt parti!

SAP är ett främlingsfientligt parti!

SD ogillar främmande svartskallar!

SAP ogillar utbildade självständiga Svennar!

 

 

En hyggligt välbalanserad liten kommentar! 

 

 

Sverigedemokrater

 

 

 

 

lör 9 okt 2010

 

En monokultur av socialfascister!

Med konstgödslande invandrare i svarta huvor!

 

Tänk er ett monokultursamhälle med bara Berglövare! Mardrömmen är verklig, medborgare!

 

 

Den andra mardrömmen med bara Zetterqvistare är märkligt nog också verklig, medborgare!

 

Slår man ihop de två mardrömmarna får vi det feodalistiska statarsamhälle Mitt i Sörmland som den etablerade maktapparaten vill bevara med alla medel!

 

Medborgarns egna åsikter!

Dom brukar ju inte vara så självklara kan tyckas! Som opolitisk vilde är det liksom detta som är meningen! Föredrar att vara budbärare!

 

För att undvika missförstånd vill Medborgarn meddela att han är för fri invandring, the american way, och mottagning av flyktingar på flyktingens egna villkor, de humanistiska!

 

 

Låt oss däremot slippa flyktingmottagning på kommunens suspekta villkor som sannerligen inte är humana! Kortsiktiga kommunala intäkter med katastrofala okända konsekvenser. Att stoppa sviktande befolkningssiffror med flyktingar kan bara upplevas i Flen!

 

Ni vet hur det är Mitt i Sörmland! Bonnläppar, stora som små bestämmer allt! Den uppgivna arbetarklassen har förlorat sin maktställning i lokalsamhället! Ombudsmännen behöver en ny underklass. Där passar hjälplösa flyktingar som handen i hansken!

 

 

fre 8 okt 2010

 

Kan ni skillnaden medborgare?

Mellan integrering och assimilering i Sahlsta?

 

I svensk politik och debatt används integration ofta för att beteckna den process där invandrare får medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassas efter den förändring i defaultbefolkningssammansättningen som invandringen innebär. Begreppet står i kontrast till assimilering som betyder fullständig anpassning till majoritetens kultur. Bruket av begreppet inom politiken liksom regeringens insatser för integration har tidvis utsatts för kritik.

 

Assimilation är när nykomlingar i ett samhälle anpassar sig till majoritetens kultur, språk, värderingar och ibland religion. Historiskt har de flesta invandrare till USA assimilerats och anammat engelskan och det amerikanska levnadssättet. Integration betyder att invandrare etablerar sig i det nya samhället, exempelvis på arbetsmarknaden, men antyder inte fullständig anpassning till majoritetskulturen.

 

En monokultur i Flen!

Enfaldiga maktstrukturer suger ut all energi ur medborgarna! 

 

 

En permakulturodling ska helst ligga i direkt anslutning till bostaden. Man odlar effektivt på småytor med täckodling - dvs jorden ska aldrig ligga bar utan täcks med gräsklipp, löv eller råkompost beroende på säsong - och man drar fördel av växternas olika höjder, rotsystem, kvävefixerande förmåga osv. Täckodlingen medför mindre ogräsrensning och bevattning = mindre arbete.

 

Permakulturkonceptet innefattar mycket mer än odling. Det är en samhällsplanering med helhetsperspektiv för ett uthålligt samhälle. Man måste alltså redan vid planeringen av bebyggelsen se till att man inte bygger in sig i ett system där mycket transporter av människor och varor blir nödvändiga. Precis som man anpassar odlingsmiljön för växterna, anpassar man även bostadens placering - man undviker till exempel dalgångar, fukt- och kallstråk, utan väljer exempelvis sydsluttningar.

 

 

 

 

Inga artiklar om Talaris!

Är det rätt att flens kommun undanhåller viktig information från medborgarna?

lars rådh 3

 

Är det "moderna" fascistiska metoder Kommundirektören använder sig av? Vad tycker ni medborgare?

Silvio Berlusconi-style!

 

 

Om Flen i media från flens hemsida!

 

 

Världsnaturfonden WWF ( PDF )
En nioårig hane från Södermanland blev överkörd i Flens kommun 1999 .

Tvingas betala tillbaka 22_700
En lantbrukare i Flens kommun ska betala tillbaka 22_700 kronor till länsstyrelsen .

Svårare för Somalier att få hit anhöriga
Och det drabbar Somalier extra hårt berättar Karin Karlsson handläggare på integrationsenheten i Flens kommun .

Kommunen i tvist med fjärrvärmeverk
Flens kommun överklagar beslutet , som nu går vidare till Fastighetsdomstolen .

Skolarbete hamnade hos Flens kommun
Nu kan de bland annat konstatera att Flens kommun har många aktiviteter att erbjuda de äldre .

Sommarskolan får sänkt betyg av lärarna
Sommarskolan i Flens kommun 2010 hade 58 elever och tre behöriga lärare .

NCC bygger naturnära äldreboende i Flen
Uppdragsgivaren är Flens kommun och ordern är värd 43 miljoner kronor .

NCC bygger naturnära äldreboende i Flen
Uppdragsgivaren är Flens kommun och ordern är värd 43 MSEK .

Naturnära äldreboende byggs i Flen
Uppdragsgivaren är Flens kommun och ordern är värd 43 miljoner .

NCC - NCC bygger naturnära äldreboende i Flen
Uppdragsgivaren är Flens kommun och ordern är värd 43 Msek. ?

 

 

Herre jösses One.com.!

Medborgarns Webbhotell.

Att ni så tydligt böjer er för extremistliberala marknadskrafter i media och E-tuna!

 

Att manipulera Medborgarns läsarsiffror bekräftar bara sammanhangen Mitt i Sörmland! Att reducera betydelsen av fria samhällsinformatörers betydelse i cyberrymden är en mäktig uppgift för den etablerade maktapparaten!

 

 

tors 7 okt 2010

 

Brunskjortorna stryper insynen!

Transparensen i flens kommun är ett hån!

 

 

Ett öppet samhälle kräver offentlig redovisning av vart pengarna tar vägen

 

Var och en inser att det här skulle bli oerhört besvärande för det offentliga Sverige om man öppet skulle tvingas redovisa allt man gör, betalar, beställer och beslutar.

Om vi verkligen vill ha demokrati är transparens en förutsättning.

 

Att visa medborgarna vad som görs i offentlig sektor är de facto inte olagligt utan berömvärt. Rädslan för transparens är mänsklig eftersom det är en organisatorisk och myndighetskulturell tvärsväng. Samhället kan inte längre göra vad de vill eftersom ingen ser.

 

Men om vi har den tekniska möjligheten att skapa en fullständigt öppen e-förvaltning, är inte det just det demokratiska hopp som internet kom med?

Vill vi ha ha ett öppet samhälle där medborgarna har makten och kontrollerar deras valda representanters förvaltning är detta en funktionell väg att stödja denna strävan.

 

 

 

Skurkar i flens kommun? Usch då!

Politiker, tjänstemän, revisorer, media....!

 

Stor risk för mutor i svenska kommuner

 

Statsåklagaren

Svenskar har en blåögd syn på mutor.

 

 

 

Forskare anser att kommunal förvaltning är särskilt känslig eftersom tillståndsgivning, upphandling och bygglovsärenden är verksamheter som är förknippade med makt missbruk.

 

Dessutom är granskningen av kommunerna ofta sämre, säger forskaren och pekar på att det är svårt med insynen i kommunala bolag, att revisionen inte är lika bra och att lokala medier ofta har bristande resurser.

 

 

Svenska nazismens vagga och grav!

Helgesta kyrka med sin gravplats vid Båven!

 

Det har varit en ynnest att fått bo och växa upp i skuggan av den svenska nazismens efterdyningar! Det är alltjämt en ynnest att dagligen känna historiens vingslag runt knutarna.

 

Nåja, ni som läser Medborgarn har säkert förstått att Medborgarn inte hyser några vänskapliga känslor för den galna läran eller för den nära anförvanten fascismen.

 

Icke desto mindre kan Medborgarn känna, om inte stolthet, så åtminstone vördnad inför det som varit och de överklassmänniskor som onekligen skapat naturvärden som vi kan ta del av än i dag.

 

 

Ett fascinerande ämne som av naturliga skäl tystas ner när det kommer på tal!

 

 

ons 6 okt 2010

 

Fascisternas fula tryne visar upp sig i Flen!

Inga kritiska kommentarer om Talaris släpps fram på nättidningarna!

 

Låt oss skilja på fascism och nazism!

 

Fascism är den etablerade maktapparatens auktoritära, antiparlamentariska och antidemokratiska sätt att skydda sin egen maktposition och privilegier! På kommunal nivå, en sluten ankdammspräglad korridors-ideologi!

 

Nazism är i någon mening fascismens motsats. Det är den vilsna oetablerade skaran av desillusionerade medborgare som vill göra uppror, på olika sätt förvisso, men mot det etablerade maktmissbruket.

 

De nästan tio procent av svenska folket som sympatiserar med SD är naturligtvis inte nazister! Där finns dom som inte känner sig hemma bland de etablerade partierna, där finns dom som bara vill begränsa invandringen, där finns också rasister och nazister light med nazistiskt förflutet och kanske till och med rasnazister.

 

Militanta nynazister finns i huvudsak inom Svenska motståndsrörelsen som genom revolution vill skapa en nordisk nationalsocialistisk republik. Huruvida dessa samarbetar i någon form med SD är obekant för Medborgarn.

 

 

Liberalismen kan vara allt mellan himmel och jord!

Nationalsocialistiska folkpartiet!

Sveriges fascistiska folkparti!

Kyrkliga folkpartiet!

 

Förhållandet till liberalism

 

I Stig-Björn Ljunggrens inledning till 1992 års svenska upplaga av "Mein Kampf" (vol 1 och 2) skriver han under spörsmålet "Var Hitler höger eller vänster" bland annat följande efter att först konstaterat att nazismen var en blandning av olika ideologier.

 

Men vi kan också också notera att det finns de som tycker sig hitta en del liberala värderingar i nazismen. Rasernas kamp som Hitler talade om, påminner om tankarna hos den liberala inriktning som brukar kallas "socialdarwinism" och som förkunnar att den bäst anpassade överlever, inte bara bland djuren utan också bland företag och samhällen - och raserna skulle Hitler tillägga

 

Nationella rörelsen i Sverige.

 

Historia före och under andra världskriget

 

Nationalsocialistiska folkpartiet

Sveriges nationella förbund

Kyrkliga folkpartiet

Nationella gruppen

Nysvenska folkförbundet

Svensk Socialistisk Samling

Svenska nationalsocialistiska partiet

Nationalsocialistiska blocket

Nationalsocialistiska samlingspartiet

Nationalsocialistiska förbundet

Svenska Nationalsocialistiska Bonde- och Arbetarpartiet

Sveriges fascistiska folkparti

 

Efter andra världskriget

 

Nysvenska rörelsen 

Nordiska rikspartiet

Sveriges nationella förbund

Svensk Socialistisk Samling
Bevara Sverige Svenskt

Nationaldemokratiska partiet

Sverigepartiet

Nationalsocialistisk front

Vitt Ariskt Motstånd

Blood and Honour Scandinavia

Ariska brödraskapet

Nordisk Ungdom

 

Aktiva partier

 

Nationaldemokraterna

Svenskarnas parti

 

Aktiva organisationer och nätverk

Fria nationalister

Svenskamotståndsrörelsen 

Nationaldemokratisk Ungdom

Nordisk Ungdom (moderna)

Nordiska förbundet

Nysvenska rörelsen

Legion Wasa

 

 

En grundläggande demokratisk princip! Va faen händer?

 

Offentlig verksamhet skall drivas med full öppenhet och insyn för medborgare, politiker och medier. Det kommer att sluta illa!

 

Därför bör kommunal verksamhet i huvudsak bedrivas i förvaltningsform!

 

VA-taxan i Katrineholm kommer att höjas kraftigt från årsskiftet.

 

Stora brister i hur kommunala investeringar hanterats

 

Kommunala energibolag upprätthåller ingen konkurrens

 

tis 5 okt 2010

 

En erfaren journalist sa nyligen! 

Media gör precis som politikerna vill och

politikerna gör precis som tjänstemännen vill!

 

"Att journalister har mer makt än politiker är en myt. I regel gör media precis som politikerna vill. Lydigt går vi på presskonferenser och skriver om tillrättalagda rapporter och följer utspel utan någon större analys eller sakkritik. För små tidningar med lite pengar och lite personal är det lätt att ta de enkla vägarna. Men politikerna klagar, de vill styra rapporteringen än mer. Får man inte kritisera de makthavare som representerar oss då lever vi inte i en demokrati."

 

 

Måste man flytta till Argentina?

För att förstå hur det står till med moder Svea!

 

Att gilla pizzabagaren gör dig farligare än SD Vem är den goda?

 

 

Det bakåtlöpande bandet!

Ett par år på nacken har bilden!

Medborgarn skrev kommentarerna 2007!

 

Kultur - Wikipedia

Kultur har främst två betydelser; andlig odling eller socialt överförda levnadsmönster.

 

Lägger in bilden under rubriken Kultur!

Kultur = levnadssättet hos ett helt samhälle!

 

Så här fungerar samhället idag, eller är det någon, förutom dom som profiterar på den stackars människan som aldrig når upp till hälsa, styrka och skönhet, som inte håller med.

Ni förstår säkert att det löpande bandet snurrar baklänges.

 

Som människor är vi alla lika förutom de 1-10% av oss med varierande psykopatiska och grandiosa anlag. Briljanta, intelligenta människor med många ideer men omänskliga, känslokalla och med en medfödd

oförmåga att känna empati för andra människor och djur. Ständigt på jakt efter nya projekt.

 

 

Många av samhällssystemen är framdrivna av grandiosa "vingryckare". När normala människor tvingas anpassa sig till systemen blir dom vingklippta idioter. Sjukvården är ett sånt system som drabbats av infarkt och bestående blodbrist. Det kommunala självstyret och den kommunala demokratin är ett annat system som kollapsat och framlever sin tillvaro i komplett slutenhet och manipulation.

 

 

 

Läkare och byggherre med dålig syn! Byggde nästan huset i sjön!

Juto såg inte skillnad på strandskyddslagens 100 meter och 8 meter!

 

Jag behöver inte se så jäkla bra när jag opererar hälsar trollkarlen från Stålbåga, som inte är bjuden till byarådets midsommarfest!

Dom otacksamma byfånarna som inte gillar Richard Wagner, avslutar Juto. Wagner var en varm anhängare av 1800-talets.....

 

Perfekt syn på en minut

 

 

 

Två lurifaxar som inte heller har opererats av Juto! Glömde glasögonen vid besiktningen av konserthuset!

 

 

 

Länsstyrelsen ger kommunen backning

Flens kommun anser att konsertpaviljongen i Stålbåga följer bygglovet. Skrivelsen ogillas av länsstyrelsen, som kräver att svaret formuleras så att det går att överklaga.

 

 

 

Ytterligare en lurifax och ful fisk! Hur faen gick det sen då?

 

"Länsstyrelsen ger kommunen backning". Vad menar nippertippan egentligen med "backning". Uppbackning eller bakläxa? Det var nog meningen att många rubrikläsare skulle uppfatta "backning som uppbackning." Dvs allt för att backa upp tjänstefelande överhet eller är nippertippan bara en urusel repititör?

 

 

mån 4 okt 2010

 

Om dom bara visste hur det

fungerar i Flen med omnejd!

Janne Josefsson och dom andra i "Uppdrag Granskning". 

 

Stockholm lika korrumperat som Göteborg,

Alla säger att det är Göteborgsandans mörka sida som nu avslöjas. Att det stora samförståndet börjat krackelera.

 

 

När får man vila egentligen?

De flesta av oss får inte vila hur som helst.

 

stefan sandström

Hur skulle det se ut egentligen. Man skulle väl knappast bli stressad och utbränd i så fall.


Här är 5 sätt att hantera vila/arbete på. De är alla baserade på våra s.k. livsmanuskript

 

1. Förrän: Man får inte vila förrän man har avslutat sitt arbete, städat klart, diskat färdigt, nattat ungarna eller dylikt. Vissa får inte vila sig förrän de blir pensionerade. Detta är ett ganska effektivt sätt att bli utsliten på.

 

2. Efter: Mottot för den här strategin är att man kan ha kul idag, men man får betala för det imorgon. Det leder till att man blir avslappnad, roar sig,  skitar ner och struntar i saker – alltför mycket. Man åsidosätter sådant som  borde göras, och sedan går det h-vete. Den lata myran i fabeln av Lafontaine är ett exempel. Han jobbade inte under sommaren med att fylla matförråden och svalt därför ihjäl när vintern kom.

 

3. Aldrig: Man får aldrig vila. De som har denna strategi har ofta en inre upplevelse av att det är syndigt att ha energi som ännu inte är förbrukad. All energi måste användas till arbete, hushållsarbete m.m. annars känner man sig dålig. En säker biljett  till utmattning.

 

4. Alltid: Leder till man  upprepar samma misstag om och om igen. Man brännerut sig en gång och rehabiliteras med stor svårighet tillbaka till friskhet, bara för att strax köra huvudet i väggen igen. Man lär inte av erfarenheten. Ofta kan detta bero på att man innerst inne inte tror att någonting som man gör verkligen påverkar ens liv.

 

5. Nästan: Här blir man hela tiden nästan färdig. Man kan nästan ta ledigt, nästan se slutet på projektet o.s.v. Den grekiska myten om Sisyfos är ett exempel på detta. Sisyfos var dömd att varje dag rulla en sten uppför en brant. När dagen var till ända hade han nästan fått stenen över branten. Men på morgonen hade den rullat ner igen och han fick börja om. Gissa om han blev trött?

 

Vilket mönster har du? Har du något mönster alls?

 

 

Polvo siestero - det mirakulösa siestapulvret.

Medborgarn håller med dig, Martin!

 

Jag litar inte på människor som  inte sover siesta.
Som tar viktiga beslut utan att ha sovit middag.

Hur trovärdig är en sån människa?
Som lever i dvala, med spelad skärpa. En adhd-zombie.

 

Hur kan man lämna sina barn till
någon med kronisk sömnbrist?
Hur kan man ge körkort till någon
som trycker ner gasen på morgongen
och inte släpper på den förrän på kvällen?

 

Siestan är den latinska världens
andliga testamente till mänskligheten.
Men den slog aldrig rot i Sverige,
trots skickliga lobbyister som Skalman.

Och resultatet är förödande: Höga ohälsotal, sjukskrivningar och inte minst - dåligt sexliv.

 

 

 

sön 3 okt 2010

 

Medborgarn gillar offentligsektorn

skarpt, som trygghetssystem!

Tycker till och med att den kan få växa men....

 

Någon tyckte till!


"Det är något ruttet i staten Sverige. Politiker blir mer och mer överklass och vanliga knegare blir mer och mer underklass. Tjänstemän har blivit tjänstefån."

 

 

Tänk om det fanns nån Mitt i Sörmland som Schultz!

Finns det några renhåriga i maktens centrum?

 

Möt mannen som har vänt upp och ned på Göteborg efter avslöjandet om mutrötan i staden.

 

 

Småpåvarna, äckliga mobbare!

Belönas för lång och trogen tjänst!

 

Nu sparkar vi ut småpåvarna

 

Socialdemokratin har förvandlats från folkrörelsekultur till ett parti fyllt av yrkespolitiker.

 

 

Svenska krokodiltårar hjälper inga främmande fåglar!

Den svenska självgodheten är motbjudande!

 

 

Svensk tolerans är tyvärr en myt

”Vi gillar olika” -kampanj missar sitt mål!  Riskerar stärka krafter som ogillar invandring.

 

 

lör 2 okt 2010

 

Förskingring av skattepengar!

En kommun kan idag helt ostraffat ge bort skattepengar till utvalda företag.

 

Lagskärpning måste till som sätter stopp för kommunpampars olagliga affärer.

 

Göteborgs korrumperade kommunpampar har sällskap i flera kommuner

Korruption uppstår när det är lätt för politiker och tjänstemän att slussa ut offentliga medel till privata företag.

 

 

Medborgarn har undrat förr!

Lotta Jonsson i centerpartiet, är hon riktigt klok?

 

Fullmäktige med psedudiskussioner

 

 

Vilka är mest korkade i Flen?

Politikerna eller deras drängar i konkurrens med soporna i Äckel-kuriren-tidningarna?

 

 

Behöriga lärare ska ge bättre resultat i Flen

HOPPFULL

 

"Eleverna i Flens skolor trivs och känner sig trygga.
Men resultaten ligger under riksgenomsnittet.
Vi tycker att vi är på väg åt rätt håll, men bra måste bli bättre, säger Michael Martinsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen."

 

"HOPPFULL. Michael Martinsson är chef för barn- och utbildningsnämnden i Flen. Han hoppas att fler behöriga lärare ska få upp Flenselevernas resultat."

258397252

 

Peter Dahlgren skriver kanske bättre än Skoog men för helvitte Dahlgren, politikerna sköter nämnderna och deras drängar förvaltningarna. Ska det vara så jävla svårt att kontrollera det som ska publiceras!

 

fre 1 okt 2010

 

Från kommunister till A2000!

Från snälla (nu för tiden) extremister till vänster till stygga extremister till höger!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristoteles, en jävla medelmåtta!

En riktig medelsvenne, det var vad han var!

 

I Aristoteles filosofi används den gyllene medelvägen för att beskriva hur en rättrådig människas handlande bör vara.

Den rättrådiga människan är en person som styrs av sitt förnuft, eftersom det är människans funktion (vilket dock inte gäller kvinnor eller slavar), och att det att uppfylla en funktion på ett bra sätt är det som gör funktionsinnehavaren nöjd över sig själv. Enligt Aristoteles är människans enda unika funktion förnuftet, vilket därför gör att en människa måste följa sitt förnuft för att bli lycklig. Lycka är vidare enligt Aristoteles det högsta goda, eftersom det är det enda som vi både eftersträvar för sig själv, och endast för sig själv; inte (också) för att uppnå någonting annat.

 

 

 

Aristoteles, gillade inte lila!

 

En förnuftig person följer den gyllene medelvägen!

 

En sådan rättrådig människa kommer i sitt praktiska handlande följa det Aristoteles kallar den gyllene medelvägen, vilket är ett medel mellan överflöd och underskott i handlingen. Det betonas hos Aristoteles att detta inte är medlet i "förhållande till tingen", utan i "förhållande till en själv". Aristoteles skriver att det handlar om att "känna dessa saker, olika känslor, vid rätt tid på rätt grunder gentemot rätt människor för rätt motiv och på rätt sätt är att känna dem till ett medel, detta är till den bästa graden", och lägger till att "detta är dygdens kännetecken". Det är alltså känslan som skall vara måttfull, och Aristoteles menar därmed att känslor också kan räknas som en del av förnuftet. Känslorna är också i detta sammanhanget tätt sammanflätade med den handling de leder till.

En förnuftig person följer alltså den gyllene medelvägen, och kommer därmed också uppträda som en dygdig person, enligt Aristoteles.

 

 

Fortsättning

 

 

.