medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tors 30 sept  2010

 

Vitt folk härmar svart folk!

Det är väl bra att vi lär av varann, medborgare!

default

Han heter egentligen Jim Bruce, han Pettson!

 

Orolig Blues och nyckel till motorväg

 

Medborgarn gillar blueskänslan!

Att gilla och spela blues förutsätter naturligtvis att empatiförmågan är fullt utvecklad!

 

Därav bristen på bluesmänniskor i kommunfullmäktige!

 

Bluesorginalen, liksom andra orginal, är som

alltid att föredra!

default

 

Mississippi John Hurt tillhör de mest empatiska tycker Medborgarn!

 

I'm satisfied

 

 

Bluesens okrönta värsting!

Han som sålde sin själ till djävulen för att kunna bli en skicklig gitarrist!

default

 

Robert Johnson, rockmusikens största inspiratör!

 

Kom i mitt kök

 

 

Med bara tummen och pekfingret!

Blev blind i spädbarnsåldern!default Cigarrökare!

 

Reverent Gary Davis, folkmusikens största inspiratör!

 

Two Step Candyman

 

 

ons 29 sept  2010

 

En nyupptäkt bluesman, Pettson!

En Mississippi Delta Blues sångare och gitarrist

 

 

defaultPettson spelar
Sittin ' On Top Of The World

 

Findus håller i kameran!

 

 

 

 

 

Oligarkins järnhårda lag!

Varje organisation, oavsett om den är demokratisk eller auktoritär, utvecklas så småningom och oundvikligen till en oligarki.

 

1. En organisation kräver administration.

2. Administrationen ökar makten hos vissa i organisationen.

3. Makt korrumperar.

 

Detta behöver inte nödvändigtvis bero på någon ledares ondska utan på strukturella orsaker. Varje organisation behöver någon form av ledning. De som är engagerade och tar ett större ansvar i organisationen belönas med ledande roller. Ledningen organiserar sig därefter som en grupp för att stärka sina gemensamma intressen. När en organisation blir permanent, bildas ett funktionärsskikt, som förr eller senare blir till fåtalsvälde.

 

Kan det vara tydligare än här!

Oligarkins järnhårda lag Mitt i Sörmland!

 

Robert Michels - Wikipedia

Robert Michels slogs av att de socialistiska partierna i Europa precis som de traditionella borgerliga partierna kom att domineras av ledare, trots deras demokratiska ideologi. Genom att studera politiska partier drog Michels slutsatsen att problemet låg i organisationens natur. Michels menade att organisation och oligarki är två sidor av samma mynt. Den moderna demokratin tillåter att politiska partier uppstår, men när de växer sig större blir de samtidigt mindre och mindre demokratiska.

 

 

Okunniga flenare, en målsättning!

Lättmanipulerade medborgargrupper är att föredra, säger ledarna inom KFV!

Ledarna utvecklar kunskap och kompetens inom sina områden. Dessutom bildar de en ledningsgrupp som avskärmar dem från övriga organisationen och befäster deras ämbeten. Genom denna utformning av organisationen blir gräsrötterna mindre kunniga än sina överordnade.

 

 

Makt korrumperar som bekant!

I det tredje stadiet blir den partivalde politikern och den tjänande byråkraten oskiljaktiga!  

 

Byråkratisering och specialisering är de drivande processerna bakom Oligarkins järnlag. De skapar en specialiserad grupp i toppen av den hierarkiska organisationen, vilket i sin tur leder till rationalisering av myndighet och beslutsfattande.

Människor som är skickliga på att få sin vilja igenom och övertyga andra om riktigheten i sina åsikter uppnår ofta ledande positioner i en organisation, enligt Michels. När de har blivit ledare ökar deras makt och prestige ytterligare.

Ledarna styr över resurserna inom organisationen. De kontrollerar informationen som strömmar genom kommunikationskanalerna.

 

 

 

Medborgarna måste hindras från att samtala med varandra!

Därför blev det inget Medborgarhus i Skjortan!

 

Ledarna har också starka motiv att övertyga organisationen om riktigheten i sina åsikter, och de använder sin makt och myndighet att göra detta.

Detta beror på bristen på tekniska hjälpmedel för många människor att träffas och debattera, och också på att människor känner ett behov av att ledas, menade Michels. Barn får lära sig att se upp till och lyda sina föräldrar och lärare under uppväxten. I en organisation övertar ledarna deras roll. Därför tenderar gräsrötterna att se upp till de politiska ledarna och de är i allmänhet beredda att låta ledarna att utöva makt över de flesta frågor.

Ledare styr sina underordnade genom att kontrollera negativa och positiva sanktioner. De belönar önskvärt beteende bland de underordnade och motarbetar beteenden som de inte önskar. Sanktionerna kan innebära att bevilja eller avslå förslag, tilldela arbetsuppgifter, marknadsföra, degradera och - den mest positiva av alla sanktioner - befogenhet att främja.

 

 

Demokrati vill vi inte ha i Flen!

Låt oss i stället utveckla korruptionismen till sin fulländning! Bli bäst i världen helt enkelt!

 

Oligarkin blir självförstärkande genom att en viss social rörlighet tillåts inom organisationen. Ledarna tenderar att främja de lägre tjänstemän som delar deras åsikter, med följden att oligarkin blir självförstärkande.

Oligarkins järnlag säger att alla former av organisationer oavsett hur demokratiska de är i början så småningom utvecklar oligarkiska tendenser. Detta gör verklig demokrati praktiskt och teoretiskt omöjligt i stora grupper och komplexa organisationer, enligt Michels. Oligarkins järnlag säger att demokrati och storskalig organisation är oförenliga.

 

tis 28 sept  2010

 

Visst ska syndare få flera chanser!

Men vissa politiker har bränt sina skepp för gott!

 

Därför är det omöjligt för mig, och andra gråsossar att rösta på Mona Sahlin


 

Aristokrati eller oligarki i Flen?

Demokrati kan under alla förhållanden uteslutas! Eller hur medborgare?

 

 

 

Aristokrati betyder de starkas välde. Exempel på aristokratgrupper är adel, prelater, magnater, jordadel, vetenskapsmän, författare och statsmän.

Som statsrättslig term betecknar ordet aristokrati den republikanska statsform, där makten tillhör en begränsad, genom mer eller mindre tillfälliga omständigheter utmärkt samhällsklass.

 

 

Oligarki är ett politiskt begrepp som syftar på fåmannavälde, det vill säga då ett fåtal personer styr genom att ha tillgång till kapital eller ärvd titel.

Informellt kan termen oligarki syfta allmänt på en begränsad grupp med stor makt.

I motsats till aristokraterna härskar ofta oligarkerna i skymundan. Även kallat maffiavälde när Oligarkin har starka inslag av kriminalitet. Oligarki kan ofta styra dolt i en slöja av "demokrati" där politikerna själva äger stora delar, är mutade eller skrämda till lydnad.

 

 

Dygderna som försvann!

Historielöshet är en nödvändighet i ett socialfascistiskt samhälle som Flen!

 

Aristoteles förklarade att dygden är aristokratins väsen, medan Montesquieu gjorde denna egenskap till demokratins princip. Men historien motsäger båda delarna. Även aristokratin har snarare karakteriserats av de starkas än av de dygdigas välde.

 

Kardinaldygderna

 

Omdöme (den främsta dygden)

Rättvisa

Måttfullhet

Styrka

 

 

De sju heliga dygderna

 

Ödmjukhet (motsats till högmod)

Öppenhet (motsats till girighet)

Kyskhet (motsats till vällust)

Medmänsklighet (motsats till avund)

Avhållsamhet (motsats till frosseri)

Tålamod (motsats till vrede)

Flit (motsats till lättja)

 

 

Elitteorin gäller även pseudoeliten!

Emellertid ligger alltid ett löjets skimmer över dom som låtsas vara en elit!

 

 

Elitteori är en samhällsteori som beskriver hur makten i större eller mer komplexa samhällen är starkt ojämnt fördelad. Det vill säga, inflytandet över centrala eller mer långsiktiga beslut tenderar att koncentreras till eliten, en fåtalig och mer eller mindre enhetlig samhällsgrupp som reproduceras över tid. Enligt elitteorin vinner denna minoritet sin dominerande ställning genom metoder, vilka ligger bortom legitima val. Skenet av demokratisk majoritetskontroll är därför bedrägligt. Minoriteten kan via en rad metoder, från tvång till propaganda, manipulera majoriteten för sina syften. På grund av sin makt, sin organisation, sin politiska skicklighet, eller sina personliga egenskaper, kan eliten bevara sin hegemoni. Elitens enhet betraktas ibland som ett resultat av dess sociala bakgrund och ibland som ett resultat av elitens egen organisation, det vill säga den anda av enhet som är baserad på sammanfallande intressen och deras homogena uppträdande. Elitens sammanhållning skapar också en självmedvetenhet som fungerar som en extra drivkraft.

  

mån 27 sept  2010

 

Pseudoaristokrin bestämmer!

Pseudoaristokratin är mäktigare än folket och Pastorn!

 

Sverige har aldrig haft en aristokratisk statsform, men även här i Sörmland har aristokratin långa tider varit mäktigare än både folket och kungen. Aristokratiens blomstring i Sverige börjar under 1200- och 1300-talen och sträcker sig till fram på 1600-talet då genom statsvälvningen i Sverige 1680 kungamakten blev enväldig.

 

Pseudoaristokratien började blomstra vid kommunsamman-slagningarna på sjuttiotalet för att på nytt peaka på 2000-talet!

 

 

Bäva månde Pastorn med vänner!

Vuxenmobbing har fungerat den här gången men inte nästa!

 

Kärnkraften lyfter De gröna

Miljörörelsen i Tyskland har fått ett uppsving. För första gången är De gröna i Tyskland lika stora som Socialdemokraterna i Tyskland.

 

 

Kommunisterna ska "samarbeta" med extremhögern!

Vad säger hans väljare, Kaj "Lydiga" Johanssons alltså!

 

I riksdagsvalet röstade 25% av flenarna på Fredrik Reinfeldt.

I kommunvalet röstade 17% av flenarna på Björn Zetterqvist.

 

I kommunvalet röstade resten av moderatväljarna på Lars Falk i stället för Björn Zetterqvist.

 

Att det är moderatväljare som röstat på A2000 råder ju inte längre någon tvekan om. Eftersom de inte tycker att Björn Zetterqvist duger finns de antingen till vänster om Zetterqvist eller till höger om Zetterqvist.

 

Medborgarn som följt partiet närgånget under två mandatperioder är klar över att A2000 är ett extremistiskt högerparti med inslag av fascistiskt människoförakt.

 

 

Se valets siffror på www.sn.se/val/

 

 

sön 26 sept  2010

 

Medievridning mot det politiskt korrekta! Fascistisk censur!

Att tiga ihjäl det avvikande är dömt att misslyckas! Välkommen in i samhällets finrum SD, hälsar Äckel-kuriren

 

Vilka partier som gynnats respektive missgynnats i Flen av de lokala medieskuggorna råder det väl knappast någon tvekan om! 

 

När ett parti gynnas eller missgynnas så beror det främst på journalistiska, inte partipolitiska värderingar. Frågan om mediernas tendens handlar därför inte primärt om vänster- eller högervridning, utan om medievridning."

"Mot den här bakgrunden borde debatten handla mindre om journalistikens politiska partiskhet, och mer om hur nyhetsvärderingarna, medielogiken och mediernas behov av spännande berättelser påverkar journalistikens innehåll."

 

 

Skyddsmurarna blir allt högre!

Runt ankdammen mitt i Sörmland!

lars rådh 2

 

 

Vi socialfascister måste sätta ner fötterna när moderna tankegångar tränger sig på utifrån och hotar hegemonin innanför murarna.

 

 

Inför fransk lagstiftning mot vuxenmobbning

Maciej Zaremba belyser vuxenmobbningen i Sverige. Det är skakande läsning.

 

 

lör 25 sept  2010

 

Samhällets avskum, media!

Journalisterna med sina fula trynen!

 

Aktuell vänstervridenhet hos repetitörerna!

 

Partisympatier hos den svenska allmänheten och svenska journalister (%)

 


Allmänheten    Svenska journalister
(V)           4,8            13,5
(S)           34,6           22,5
(Mp)         7,8             27,3
(C)           5,0             6,4
(Fp)          7,8            12,0
(Kd)         4,7            1,3
(M)         29,0            9,7
(Sd)        3,9              0,2
Övriga      2,4            7,1

 

 

De vänstervridna prostituerade i de högervridna horhusen!

 

 

Hur hade valresultatet sett ut om bevakningen av de båda politiska alternativen varit opartisk?

Hur påverkas den folkliga opinionen på lång sikt av att 90 procent av alla ledarsidor i landet är borgerligt ägda och styrda?

 

Är prostituerade vänster-journalister trovärdiga?

Kopplande hallickar i högerpressen köper och säljer urskiljningslöst!

 

 

Nu ska vi rannsaka oss själva

 

En bordellmammas bekännelser!

 

Äckel-kuriren kommer aldrig att ge oss medborgare "upplyst förståelse".

 

"En av hörnstenarna i statsvetaren Robert Dahls definition av en demokratisk process är ”upplyst förståelse”: Varje medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter att upptäcka och begrunda det val som bäst tjänar hans eller hennes intressen. Som det är i dag ger svenska medier oss inte den möjligheten. När medierna blir partiska i sin nyhetsrapportering om partiernas politik finns det skäl att bekymra sig över tillståndet i demokratin."

  

 

fre 24 sept  2010

 

Pastorn är kunskapsfientlig!

Medborgarn hävdar att Flen och Mitt i Sörmland är kuskapsfientligt!

 

Pastorn och socialfascisterna har sina skäl!

Storbonden och Hästhandlarn har sina!

 

 

Därför har socialdemokratin havererat

 

 

"De svårigheter som socialdemokraterna verkar ha i många länder och nu också tydligt i Sverige menar Rothstein inte kan skyllas på strukturella samhällsförhållanden eller magiska storheter som "högervindar". Istället ligger problemet hos de vänsterintellektuella som blivit alltför betagna av en kunskapsfientlig postmodernistisk ahistorisk identitetspolitik och därmed kommit att överge centrala delar av det socialdemokratiska projektet."

 

 

tors 23 sept  2010

 

Så förbannat enkelt är det, flenare!

Men lagom finns inte bland politiker!

 

Rötter och traditioner

Tillsammans med fackföreningsrörelsen har socialdemokratin i Sverige byggt ett välfärdssamhälle som tillhör de mest anständiga genom historien.

 

Kanske det kanske! Men det stannade inte vid ett lagom välfärdssamhälle, det blev ett extremistiskt omhändertagande välfärdssamhälle! Därför måste välfärdssamhället brytas sönder med samma jävla fart!

 

"Det betyder inte att klasskillnaderna försvunnit. Grundkonflikterna finns kvar.

Det handlar om hur man ser på samhället. Bakom det borgerliga pratet om skattesänkningar och om att ”det ska löna sig att arbeta” finns en klassisk tankefigur. Klyftorna är för små. Utsatta människor har det för bra, och privilegierade för dåligt."

 

 

Om högern vevade tillbaka omhändertagandet till lagom ändå!

Men det räcker inte för europahögern! De svagaste medborgarna ska dessutom förnedras! Visst, Zetterqvist och Falk!

 

 

Europahögern allierar sig med rasistpartier

Moderaterna tillhör den europeiska höger som bygger framgångar på välvillig anpassning till främlingsfientliga budskap!

 

 

Kanske det kanske! Och det kommer inte att stanna vid ett lagom välfärdssamhälle, det blir ett extremistiskt

ofärdssamhälle! 

 

 

"Nyrasismen har vuxit främst som en följd av välfärdssamhällets nedmontering, en drygt trettio år gammal process. Den förstärks av världskapitalismens djupa kris och misslyckande.

Massarbetslöshet, svindlande välståndsklyftor, söndersargade sociala försäkringssystem, omänsklig segregation löser upp ett nödvändigt mått av samhällsgemenskap och utvecklar social otrygghet. ”Den sociala hissen går bara neråt”, är ett uttryck med vilket en hotad fransk medelklass karaktäriserar sina villkor."

 

 

Grundvalarna skakar i Flen !

Inget samhälle vill ha sina livslögner blottade! 

 

Författarna vågar inte ta fajten.

Pladderkulturen tar över.

 

Dagens författare tycks ha förlorat tron på sin samhällsförändrande potential!

 

"Det är inte så underligt. Det är egentligen ganska självklart. Inget samhälle vill ha sina grundvalar skakade. Inget samhälle vill ha sina livslögner blottade, sina ömtåliga hemligheter avslöjade. Vad man vill ha är ofarliga provokationer som ”skapar debatt” i lekstugan.
Pladdret finns det alltid plats för. Den stridbare, däremot, måste själv skapa sig platsen.
Har det blivit lättare eller svårare i dagens medielandskap?"

 

 

ons 22 sept  2010

 

 

Det är ju så jävla spännande!

Medborgarn skulle också vilja se hur allting går i Sverige och Flen. 

 

 

Medan Sveriges politiker käbblade fortsatte världen att förändras.

 

 

"Utvecklingen rusar iväg i tusentals olika, ibland motstridande riktningar, utan att ta det ringaste hänsyn till dig, mig eller för den delen Maud Olofsson eller Mona. Om 15 418 dagar är oljan slut, vad Andreas Carlgren än gör. Siffran (som betyder ungefär 42 år) är säkert alls inte exakt, men något enormt stort är på gång, som de flesta av de 4,2 som (statistiskt sett) föds varje sekund, får vara med om.
"En del av tillvaron är i din makt, en annan del inte", skrev Harry Martinson. Sverige väljer en väg som vi kanske, men inte alls säkert kan följa. Detsamma gäller alla andra länder. Världen skapas om varje dag, ja, varje minut i våra behov, våra önskningar och vår fantasi.
Det enda verkligt stora problemet är att man inte får vara med i 100 år."

 

 

Människor är arga och bedrövade.

Men snälla, elda inte upp all ved i samma brasa.

 

 

Var arga – men inte bara på SD

Elda under er vrede – och rannsaka er själva Många ser bara högljudd främlingsfientlighet.

"Slösa inte bort alla vedpinnar på SD. De förtjänar inte det. Det är inte de som skapat det hårda och kalla Sverige. De är bara det mest synliga och frånstötande resultatet av det.

Så lyft på blicken och rikta ilskan. Spar ved till våra etablerade politiker och partier. De har ett stort ansvar till SD:s framgångar.

För hur kan alliansen förespråka tolerans, samtidigt som de skapat en kultur som misstänkliggör utsatta människor? Och vad har Socialdemokraterna för trovärdighet – som ju för bara några år sen bedrev en etnisk häxjakt på apatiska barn?"

 

 

Nu börjar jakten på SD. Vi har inte gjort nåt! Krokodiltårarna flödar!

Vi måste ställa våra politiker till svars och rannsaka oss själva.

 

 

"SD är i riksdagen. De måste ut därifrån. Målet är inte bara att få bort SD – det vore ett jävla klent mål – utan att få ett samhälle där alla behandlas som svenskar.

Men det räcker inte med att protestklicka på nätet. Veden ni laddar ner på nätet brinner kort tid och förändrar väldigt lite. Vi måste engagera oss – i organisationer, på arbetsplatser, i skolorna. Vi måste ställa våra politiker till svars och rannsaka oss själva.

Elda under er vrede. Många brasor."

 

 

Kan det vara socialfascisterna i Flen som åsyftas?

Dom som bestraffade arbete och företagande och skapade integrationsproblem?

 

Kan vi inte försöka förstå SD-väljarna?

"Kan vi inte fördöma rasismen, men ändå försöka förstå vad som drev de 330.000 väljarna?"

 

Kan vi inte fördöma rasismen, men ändå försöka förstå vad som drev de 330.000 väljarna? Kan det vara så att vissa partier inte vill göra det för då tvingas de inse att det är deras eget fel, att det är frukten av en politik som bestraffade arbete och företagande och skapade integrationsproblem och utanförskap, vilket har drabbat både invandrare och de unga män som röstade SD?

 

tis 21 sept  2010

 

 

 

Den mest elementära principen vid val av partistöd!

Principen som både vänster och höger undviker att berätta om!

 

 

Samband med egen placering på Höger–vänster-skalan i Sverige har ett starkt samband med väljarnas ekonomiska situation eller sociala klass. Ju lägre inkomst och status via yrket, desto större är sannolikheten att en väljare har sympatier åt vänster på skalan. Ju högre inkomst och förmögenhet, desto större är sannolikheten att en väljare har sympatier åt höger på skalan. Samma samband finns i andra länder, men det är starkare i Sverige. Sambandet mellan social klass, höger–vänster-skalan och partival har dock försvagats klart över en period av 50 år, det är ungefär hälften så starkt idag som det var 1956. Ännu i valet år 2006 uppvisade dock social klass det starkaste sambandet med partival av alla undersökta bakgrundsdimensioner. Andra viktiga bakgrundsfaktorer för partival var utbildning, religiositet, fackföreningsmedlemskap, yrke och inkomst.

 

 

Det är väl inte fel på blockpolitik!

Skulle det amerikannska systemet med Demokrater och Republkaner vara sämre än vårt?

 

 

Alla låtsas vara socialdemokrater! Tacka faen för att det skapas utrymme för partier som tar tydlig ställning! Falsk marknadsföring ser vi hos samtliga etablerade partier med A2000 som det värsta exemplet på politiska bedragare!

 

 

 

Fakta och statistik i Sverige!

Fakta och statistik i Flen!

 

Fakta och statistik i Sverige

 

Fakta och statistik i Flen

 

Undangömda mediaarkiv!

Läggs in under Media vänster blå.

 

Sök på Folket

 

Sök på E-kuriren

 

Sök på K-kuriren

 

 

 

Fortsättning

 

 

 

.