medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkespolitiker

Zunko, Stefan   (s)  Kommunals ombudsman, person med uppdrag att representera en annan person vid förhandlingar. Ordet används bl.a. om funktionärer i fackliga organisationer

Hemadress:
Tallvägen 5
640 30  Hälleforsnäs
Telefon bostad: 0157-409 51
Telefon mobil: 070-573 77 70
E-post: zunko.stefan@telia.com

 

Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Stefan Zunko (s)

Socialnämndens Su - ordf
Socialnämnden - ordf
Gemensam hjälpmedelsnämnd - led
Flens norra jaktvårdskrets - led
Arvodeskommitté - ordf
Kommunala pensionärsrådet - led
Kommunstyrelsen - led

Kommunfullmäktige - ordf 
Kommunstyrelsens Au - ers
Krisledningsnämnden - ers
Budgetberedningen - ers
Flens Industrihus AB - ers

                                                                 Flens stadshus, tryck påt 
Historik

Folkhälsorådet ers  2007-01-01 - 2007-05-31
Flens Industrihus AB ers  1999-06-07 - 2007-05-14
Arvodeskommitté led  2006-02-27 - 2006-12-31
Folkhälsorådet led  2003-01-01 - 2006-12-31
Gemensam hjälpmedelsnämnd ers  2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunstyrelsens Au ers  2004-02-01 - 2006-12-31
Personalpolitisk beredning 1:e v.ordf  2003-01-01 - 2006-12-31
Samordningsförbundet RAR i Sörmland ers  2005-04-28 - 2006-12-31
Socialnämnd 1:e v.ordf  2003-01-01 - 2006-12-31
Socialnämndens Su 1:e v.ordf  2003-01-01 - 2006-12-31
Vård och omsorg - Programberedning ers  2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige 1:e v.ordf  2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunförbundet Sörmland - Förbundsmöten
led  2003-01-01 - 2003-06-12
Arbetsgrupp - Partistöd m m led  1999-03-25 - 2002-12-31
Arvodeskommitté ordf  1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet Sörmland - Förbundsmöten
ers  1998-12-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelse led  1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens Au ers  1998-12-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens Fu (Förhandl.del) ordf  1995-03-13 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens Pu ordf  1999-01-01 - 2002-12-31
Ombud till Flens Bostads AB omb  2000-09-11 - 2002-12-31
Ombud till Flens Industrihus AB omb  2000-09-11 - 2002-12-31
Socialnämnd ordf  2001-08-30 - 2002-12-31
Socialnämndens Au ordf  2001-11-08 - 2002-12-31
Socialnämndens Su ordf  2001-08-30 - 2002-12-31
Vård och omsorg - Programberedning repr  2002-03-01 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige ordf  2000-08-31 - 2002-10-31
Kommunfullmäktiges valberedning ordf  1999-01-01 - 2000-08-31
Kommunfullmäktige led  1999-01-01 - 2000-08-30
Flens Industrihus AB led  1995-01-01 - 1999-06-06
Kommunfullmäktige led  1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning ordf  1994-11-02 - 1998-12-31
Kommunstyrelse led  1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunstyrelsens Pu ordf  1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunförbundet Sörmland - Förbundsmöten
led  1995-01-01 - 1998-11-30
Kommunstyrelsens Au led  1995-01-01 - 1998-11-30
Icke röstberättigat Ombud till SLT:s bol.stäm
led  1992-01-01 - 1995-12-31
Donationsstyrelse ers  1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige led  1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Sörmland - Förbundsmöten
led  1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunstyrelse led  1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunstyrelsens Au ers  1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunstyrelsens Fu (Förhandl.del)
1:e v.ordf  1992-01-01 - 1994-12-31
Tekniska nämnden 1:e v.ordf  1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning ers  1991-11-01 - 1994-11-01
Flens Industrihus AB led  1992-06-15 - 1993-12-31
Kommunfullmäktige led  1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyrelse 2:e v.ordf  1989-06-29 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige led  1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige led  1984-04-19 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige ers  1982-11-01 - 1984-04-18
Kommunfullmäktige ers  1981-10-26 - 1982-12-31
Kommunfullmäktige ers  1978-05-18 - 1979-10-31


Flensbor är särskilt olycksdrabbade
Att vi låg så dåligt till trodde jag inte, säger Stefan Zunko,

 

 

Kväde till Stefan, han som svarar fört.

 

Polaren Pär, assistenten och jag, det gör tre
Vi drack på min beskostnad; medborgare.
Så är det nämligen inom det sociala
Kan ej den ena, får någon ann' betala
Det gör detsamma vem som blir finansiär
Men skål för underskottet! sa polaren Pär!

 

 

 

 

.